businesswomen pointing business document

Badania konsumenckie i marketingowe

Badania konsumenckie żywności (CLT)

Kluczową rolę w kreowaniu sukcesu naszych klientów odgrywają badania konsumenckie, stanowiące niezastąpione źródło informacji nie tylko o samym produkcie, ale i jego otoczeniu. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w tym procesie wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów. Dzięki temu dysponujemy danymi (benchmarki), które pozwalają na umiejscowienie rezultatów badania w kontekście innych produktów konkurencyjnych w ramach kategorii.

Poprzez ocenę produktu i jego właściwości sensorycznych lub użytkowych pozyskujemy dane nie tylko o jego jakości, ale także o konsumencie i jego reakcji na produkt.

Dysponujemy także szeroką bazą konsumentów, która służy nam do rzetelnego doboru grupy docelowej. Na badania respondenci zapraszani są na podstawie wypełnianego przez nich kwestionariusza preferencji żywieniowych.

Badanie Central Location Test (CLT) umożliwia testowanie produktów w warunkach kontrolowanych, pod okiem odpowiednio przeszkolonych Supervisorów, którzy zapewniają identyczne warunki przebiegu testu dla wszystkich respondentów.

W naszym studiu CLT w Gdyni posiadamy 20 wystandaryzowanych stanowisk badawczych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować nawet 100 wywiadów dziennie.

Współpracujemy także z koordynatorami w całej Polsce, co pozwala na prowadzenie badań w miastach wybranych przez naszych klientów.

 

GŁÓWNE OBSZARY TESTÓW KONSUMENCKICH:

  • akceptowalność produktu – ocena poziomu pożądalności cech,
  • wskazanie istotnych kierunków modyfikacji produktu,
  • badanie preferencji – wybór produktu spełniającego oczekiwania konsumenta,
  • intencja zakupu oraz chęć rekomendacji produktu,
  • wrażliwości cenowej (PSM),
  • dodatkowe obszary dotyczące postaw i zwyczajów konsumenckich związanych z kategorią testowanego produktu np. ważność czynników decydujących o zakupie, zachowanie się przy półce, itp.

 

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM BADANIA:

  • prototyp produktu,
  • produkt obecny na rynku,
  • produkt nowy, ulepszony w stosunku do produktu dotychczasowego.

Chcesz się dowiedzieć więcej o metodologii @FoodTest?

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane