White beans and green leafs in flasks

Badania fizykochemiczne

Badania MOSH, POSH i MOAH

Węglowodory olejów mineralnych (MOH) to złożone mieszaniny chemiczne. Są to głównie MOAH – oleje mineralne, składające się z węglowodorów aromatycznych oraz MOSH – oleje mineralne, będące mieszaninami węglowodorów nasyconych. 

Problem obecności olejów mineralnych w żywności pojawił się po raz pierwszy jako rezultat badań przeprowadzonych
w laboratorium w Zurychu, które wykazały obecność pewnych typów olejów mineralnych w suchej żywności, przechowywanej w opakowaniach wykonanych z papieru i tektury. Ponadto, w 2012 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię, w której uznał ekspozycję na MOSH za niepokojącą, a narażenie na MOAH za szczególnie niepokojące.

Źródłem zanieczyszczenia żywności olejami mineralnymi (MOH)  jest m.in. migracja z opakowań (papier pochodzący
z recyklingu, uwalnianie farb drukarskich, stosowanie olejów mineralnych do produkcji tworzyw sztucznych), wykorzystanie worków jutowych czy sizalowych, dodatki do żywności jak substancje przeciwzbrylające, zanieczyszczenie na liniach technologicznych (smary, oleje napędowe) czy zanieczyszczenia podczas zbiorów (maszyny rolnicze).

Oleje mineralne są szkodliwe dla zdrowia i kumulują się przede wszystkim w żywności tłustej i suchej. W organizmie człowieka gromadzą się w organach wewnętrznych, mogą doprowadzić do uszkodzeń wątroby, zastawki serca oraz węzłów limfatycznych, a ich spożycie podwyższa ryzyko zachorowania na raka.

W 2017 r. zostało opublikowane Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017, które zobowiązało Państwa członkowskie do monitorowania obecności olejów mineralnych w żywności (tłuszcze i oleje, pieczywo, makaron, płatki śniadaniowe, pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie, ziarna przeznaczone do spożycia przez ludzi, orzechy, wędliny, ryby i konserwy rybne, wyroby cukiernicze w tym kakao i czekolada, lody i desery, nasiona roślin oleistych, rośliny strączkowe), a także w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Prace nad ustawieniem przepisów regulujących występowanie olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie UE wciąż trwają. W sierpniu 2020 roku Niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa zgłosiło do Komisji Europejskiej zaktualizowaną wersję projektu rozporządzenia w sprawie olejów mineralnych – dyskusje nadal trwają.

Laboratorium J.S. Hamilton Poland wykonuje oznaczenie MOSH i MOAH akredytowaną metodą z zastosowaniem HPLC-GC-FID w trybie ciągłym w żywności, opakowaniach z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane