Oleje mineralne – jakie są dla nich limity w UE?

OLEJE MINERALNE MOSH/MOAH

Za oleje mineralne uważa się mieszaninę ciekłych węglowodorów zawierających rozbudowane pierścienie aromatyczne MOAH oraz rozbudowane łańcuchu alifatyczne i cykliczne MOSH. Całą grupę można określić jako oleje mineralne MOH. Oleje mineralne gromadzą się w wielu organach wewnętrznych, mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, zastawki serca oraz węzłów limfatycznych. Podejrzewa się, że są genotoksycznymi czynnikami rakotwórczymi, w związku z tym zwiększają ryzyko zachorowania na raka. W ciągu kilkunastu lat badań MOH wykryto je w wielu produktach spożywczych.

Pierwszym, zidentyfikowanym źródłem zanieczyszczenia żywności MOH były kartonowe opakowania zadrukowane farbami zawierającymi MOH. Również oleje i smary stosowane w maszynach mogą zawierać frakcję MOAH. Do inny źródeł zanieczyszczeń może należeć woda używana do podlewania upraw rolnych i pojenia zwierząt hodowlanych skażona produktami ropopochodnymi. Obecnie nadal potencjalnym źródłem MOH mogą być kartonowe opakowania i podkładki wykonane z tektury zawierające makulaturę. Z tego powodu w tą stronę zmierzają działania regulacyjne dotyczące opakowań.

 

LIMITY I OGRANICZENIA

Najpopularniejszym dokumentem wśród producentów opakowań z papieru i tektury dotyczącym zawartości i migracji MOAH jest projekt niemieckiego rozporządzenia w sprawie olejów mineralnych BMEL z dnia 14.08.2020r. Wcześniejsze projekty zawierały limity zawartości MOSH i MOAH, ale ten projekt nie powiódł się z powodu zbyt wysokiej zawartości MOH w wyrobach zawierających makulaturę. W kolejnej wersji projektu podano limity migracji MOSH i MOAH. W najnowszej wersji jest mowa tylko o migracji MOAH o długości łańcuchów C16-C35.

  • 0,5 mg/kg w żywności
  • 0,15 mg/kg w płynie modelowym

Jednocześnie same wymagania dotyczące papieru spożywczego BFR XXXVI zawierają limit migracji rozpuszczalników węglowodorowych typu parafinowego, naftenowego o długości łańcucha od C10 do C20 na poziomie:

  • 12 mg/kg food for C10-C16
  • 4 mg/kg food for C16-C20

13 kwietnia 2022r. Francja wprowadziła rozporządzenie w sprawie określenia substancji zawartych w olejach mineralnych, których stosowanie jest zabronione na opakowaniach i do druku przeznaczonego do użytku publicznego. Celem tego rozporządzenia jest przede wszystkim ograniczenie obecności MOH w papierze i tekturze trafiającej do recyklingu a tym samym poprawa jakości i zwiększenie ilości materiałów produkowanych z udziałem makulatury.  Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2023r.

Formalnie limity dotyczą zawartości w tuszach stosowanych do zadruku opakowań, ale pośrednio można też badać gotowe wyroby.

  • 1% MOSH C16 – C35
  • 0,1% MOSH C16 – C35 od 01.01.2025
  • 0,1% MOAH C1 – C7 ilości pierścieni
  • 1 mg/kg MOAH C3 – C7 ilości pierścieni od 01.01.2025

W 2017 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła zalecenie UE 2017/84 w sprawie monitorowania MOH w żywności i materiałach mających kontakt z żywnością. Materiały mające kontakt z żywnością to wszystkie materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania i pojemniki.

17.05.2022r. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz wydał rekomendację dotyczącą dopuszczalnej zawartości MOAH w żywności.

Jak widać wartości te są podobne lub wyższe niż limity migracji przyjęte w projektach przepisów niemieckich.

≤ 4% tłuszczu – 0,5 mg/kg MOAH

> 4% tłuszczu – 1 mg/kg MOAH

Żywność tłusta – 2 mg/kg MOAH

 

W tabeli poniżej zestawiono omówione wyżej wymagania dotyczące limitów migracji MOH.

Project German

Recommendation BFR XXXVI

Regulations French

Committee Recommendation

MOAH C16-C35 0,5 mg/kg

lub 0,15 mg/kg

12 mg/kg C10-C16

4 mg/kg C16-C20

 

1% MOSH C16 – C35

0,1% MOSH C16 – C35

0,1% MOAH C1 – C7

1 mg/kg MOAH C3 – C7

 

≤ 4% fat 0,5 mg/kg MOAH

> 4% fat 1 mg/kg MOAH

Fatty Food 2 mg/kg MOAH

 

W związku z rosnącymi oczekiwaniami UE i naszych Klientów laboratorium J.S Hamilton Poland oferuje szeroki zakres badań migracji i zawartości olejów mineralnych w różnych matrycach.

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy