Audyt środowiskowy kluczem do uniknięcia wysokich kar

Każda firma w Polsce mierzy się z szeregiem norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prawodawstwo polskie i europejskie nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków wynikających między innymi z gospodarowania odpadami, wprowadzania na rynek opakowań, utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii, a także monitoringu i ewidencji w zakresie środowiskowym. We wprowadzeniu odpowiednich procedur, jak i kontroli całego systemu zarządzania tym sektorem, pomaga audyt środowiskowy.

Na czym polega cały proces?

Audyt przedsiębiorstwa ma na celu weryfikację przepisów w zakresie ochrony środowiska pod kątem konkretnej działalności, a następnie sprawdzany jest stopień realizacji wszystkich obowiązków. Oferta skierowana jest do organizacji i firm, które dążą do funkcjonowania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Sprawdzamy dokumentację firmy pod kątem wymaganych pozwoleń, realizacji obowiązków wynikających z podpisanych umów oraz obowiązków sprawozdania.

Zalety przeprowadzenia audyty środowiskowego:

  • Minimalizujemy ryzyko, jakie może wiązać się z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorstwo wymogów prawnych
  • Ograniczamy zagrożenia w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska
  • Pomagamy w uniknięciu kar administracyjnych, mandatów, wstrzymania działalności
  • Ułatwiamy wprowadzenie odpowiednich procedur, jak i kontroli całego systemu zarządzania środowiskiem

Chcesz uniknąć wysokich kar za niewypełnienie lub niekompletne realizowanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska? – Zleć wykonanie audytu środowiskowego.

Do 8 września 2023 roku, specjaliści firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przeprowadzą audyt w Twojej firmie w PROMOCYJNEJ cenie:

  • 2399 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw nieposiadających pozwolenia zintegrowanego*
  • 3399 zł netto dla przedsiębiorstw posiadających pozwolenie zintegrowane*

*Cena nie obejmuję kosztów dojazdu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferty audytu środowiskowego. 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy