Farma fotowoltaiczna na koronie składowiska odpadów

Przedstawiamy kompleksową ofertę w zakresie przeprowadzenia badań i opracowania dokumentacji niezbędnej do posadowienia na koronie składowiska odpadów farmy fotowoltaicznej.

Zgodnie z §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523), na koronie składowiska odpadów przez okres 50 lat od dnia jego zamknięcia nie mogą być realizowane inwestycje tego typu.

Okres ten może być skrócony, jeżeli w wyniku ekspertyzy geotechnicznej oraz sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska wynika, że prowadzenie wymienionych prac nie spowoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Badania i analizy:

  • Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
  • Badania geotechniczne
  • Analiza stateczności skarp składowiska

Dokumentacja:

  • Ekspertyza sanitarna
  • Ekspertyza geotechniczna
  • Wniosek o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska
  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Formularz kontaktowy