Zbliża się okres sprawozdawczy w ochronie środowiska

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że firma J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie usługę polegającą na przygotowaniu sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.

Do najważniejszych sprawozdań, jakie powinni składać przedsiębiorcy należą:

1. Raport do Krajowej Bazy (KOBIZE) za 2022 r.

Termin złożenia raportu – do 28.02.2023 r.

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn);
 • posiadają samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
 • posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów;
 • posiadają klimatyzatory,
 • zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

2. Zestawienie o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 r.

Termin złożenia sprawozdania – do 31.03.2023 r.

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn);
 • posiadają samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
 • posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów;
 • posiadają klimatyzatory,
 • zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.
 • składują odpady.

3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów za 2022 r. – sprawozdanie należy złożyć przez bazę BDO

Termin złożenia sprawozdania – do 15.03.2023 r.

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wytwórcy odpadów oraz prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów,
 • prowadzą działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  a) zbierania odpadów,
  b) przetwarzania odpadów,
 • prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Zachęcamy do kontaktu !!!

Formularz kontaktowy