Zbliża się okres sprawozdawczy w ochronie środowiska

Obowiązkowe raporty środowiskowe zmuszają organizacje do monitorowania swojego wpływu na otaczające ekosystemy. Dzięki temu, mogą identyfikować obszary, w których należy dokonać poprawy swoich działań.

Ustawodawca w przepisach prawa wymógł tworzenie corocznych sprawozdań środowiskowych, aby firmy mogły wprowadzać bardziej efektywne i przyjazne dla przyrody rozwiązania.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWOZDAŃ JAKIE POWINNI SKŁADAĆ PRZEDSIĘBIORCY NALEŻĄ:

Raport do krajowej Bazy (KOBIZE) – Termin: 28.02.2024

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 •  wprowadzają gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn),
 • posiadają samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
 • posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów,
 • posiadają klimatyzatory,
 • zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem, itp.

Zestawienie o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska – Termin: 31.03.2024

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn),
 • posiadają samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
 • posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów,
 • posiadają klimatyzatory,
 • zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.,
 • składują odpady.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – Termin: 15.03.2024

Dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wytwórcy odpadów oraz prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów,
 • prowadzą działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  • zbierania odpadów,
  • przetwarzania odpadów,
 • prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Nasi Eksperci przygotują dla Państwa kompleksowy raport dostosowany do aktualnego prawodawstwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy