Zmiany w 8 wersji IFS Food

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje wersja 8 standardu IFS Food. Zmiany w standardzie wynikają z dostosowania do nowego Codex Alimentarius oraz normy ISO 22003-3 (dla produktów, procesów i usług).

Najważniejsze zmiany w standardzie dotyczą poniższych aspektów:

 • powrót do słowa „audyt” zamiast „ocena”
 • punktacja: ocena „B” ponownie jest odchyleniem; wymogi KO* mogą być punktowane jako A, B lub D (= KO), punktacja C nie jest już możliwa
 • wprowadzono status „IFS Star” dla wskazania, że odbył się audyt niezapowiedziany
 • możliwość umieszczenia w zakresie certyfikatu nazwy produktu objętego systemami oznaczeń geograficznych ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia) lub ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne)
 • wymagania standardu są obecnie w 5 zamiast wcześniej w 6 rozdziałach
 • częstotliwość działań dla wymagań – wcześniej były określenia „regularne”, „roczne” obecnie zastosowanie mają dokładne czasookresy, jak 3 miesiące, 12 miesięcy
 • „bezpieczeństwo żywności i jakość produktu” zostało zastąpione czterema powiązanymi terminami „bezpieczeństwo żywności, jakość produktu, legalność i autentyczność”
 • doprecyzowane zasady wdrażania wymagań poprzez obecnie stosowane terminy „udokumentowane, wdrożone i utrzymywane” zamiast wcześnie stosowanych „dostępne”, „są na miejscu” lub „wdrożone”
 • doprecyzowanie pojęć walidacja – monitorowanie – weryfikacja

*KO – (ang. knock out), specjalne wymagania, dotyczące kluczowych zagadnień niezbędnych do zapewnienia zgodności; w standardzie IFS Food określono 10 wymagań KO, z których niespełnienie chociaż jednego równoważne jest z nieprzyznaniem certyfikatu

Zmiany w standardzie dotyczą także wprowadzenia wymagań dotyczących procedur walidacji i rewalidacji systemu HACCP, higieny rąk, zarządzania środkami chemicznymi, programu monitorowania środowiska , korekt dla odchyleń i niezgodności.

Należy także pamiętać, że wraz ze zmianą wymagań w standardzie IFS 8 są także zmiany w dokumencie IFS Doctrine, który jest dokumentem normatywnym uzupełniającym normę. Od stycznia 2024 roku obowiązuje wersja 2 tego dokumentu.

Przygotowując się do audytów warto także korzystać z dokumentów dostępnych na stronie https://www.ifs-certification.com/ . Najważniejszy dokument to IFS Food v7 and v8 Checklists Comparison. IFS na swojej stronie oferuje także przewodniki wspomagające wdrażanie wymagań standardu, np.:

 • IFS Pest control (Wytyczne dotyczące zwalczania szkodników)
 • IFS/QS listeria prevention supporting document (Zapobieganie Listerii)
 • IFS Foreign body management (Wytyczne dotyczące zarządzania ciałami obcymi)

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy