MAJ 2024 W BRANŻY BADAŃ ŻYWNOŚCI

W maju 2024 roku J.S. Hamilton aktywnie uczestniczył w szeregu kluczowych wydarzeń branżowych, podkreślając swoją obecność na rynku badań spożywczych. Firma z zaangażowaniem brała udział w konferencjach, targach oraz seminariach, gdzie nasi eksperci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań i kontroli żywności. Udział w tych wydarzeniach umożliwił nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, umocnienie relacji z obecnymi partnerami oraz zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i innowacji w dziedzinie badań spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele branży badań żywności:

Seminarium Sokownicze 2024 (8-10 maja)

W Ostródzie J.S. Hamilton reprezentowały: Paulina Świderska, Edyta Adamkiewicz, Adrianna Domańska, Agnieszka Woźniak oraz Kamila Zawartka i Małgorzata Bogacz z QA Solutions  Prezentacja Agnieszki Woźniak na temat marketingowych haseł w znakowaniu żywności spotkała się z dużym zainteresowaniem, wyjaśniając przepisy regulujące te terminy oraz ich wpływ na konsumentów.

Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (9-11 maja)

W Kielcach eksperci J.S. Hamilton4 Aneta Zgódka, Tomasz Leśniewski, Łukasz Spychała, Karolina Kanicka oraz Dorota Hojan, dzielili się wiedzą na temat roli badań i kontroli żywności. W trakcie wydarzenia mieliśmy okazje wysłuchać prelekcji Doroty Hojan „BNN – ocena w powiązaniu z ekologią”.

Kongres Mięsny MEATing 2024 (14-15 maja)

W Ożarowie Mazowieckim uczestniczyliśmy w kongresie technologów przemysłu mięsnego. Prelekcja Małgorzaty Stachowiak „Salmonella w ogniu piekielnym” oraz panel dyskusyjny prowadzony przez Małgorzatę Krzepkowską spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Akademia Prawa Żywnościowego Food-Lex (17-18 maja)

J.S. Hamilton pełniło rolę oficjalnego partnera Akademii, wspierając edukację w zakresie prawa i bezpieczeństwa żywności – Małgorzata Krzepkowska przedstawiła prezentację „Zarządzanie alergenami podczas produkcji”, koncentrując się na ocenie ryzyka oraz praktycznych działaniach operacyjnych.

 Warsaw Food Expo (21-23 maja)

J.S. Hamilton było obecne na stoisku C1.53a Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo. Nasi eksperci Paulina Świderska, Aneta Zgódka, Tomasz Leśniewski, Bartosz Pałgan, Natalia Wojtysiak oraz Karolina Kanicka, byli gotowi do rozmów z uczestnikami. Szczególną uwagę przyciągnęła współorganizowana debata ekspercka „Tajemnice jakości – wyzwania dla producentów”, w której udział wzięły Małgorzata Krzepkowska i Małgorzata Stachowiak.

 

Podsumowując, majowe wydarzenia były dla J.S. Hamilton świetną okazją do dzielenia się wiedzą, nawiązywania nowych kontaktów oraz promowania znaczenia badań i kontroli jakości żywności. Udział w tych spotkaniach umożliwił firmie zaprezentowanie swoich kompetencji oraz innowacyjnych rozwiązań, które wspierają bezpieczeństwo i jakość żywności. Dzięki aktywnej obecności na tych wydarzeniach, J.S. Hamilton umocniło swoją pozycję jako lidera w branży badań spożywczych, budując jednocześnie zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się w branżowe wydarzenia!