Niebezpieczne dioksyny – analiza w J.S.Hamilton Poland

meat steak

 

Dioksyny to grupa organicznych związków chemicznych,  powszechnie rozumianych jako grupa 210 chlorowanych pochodnych (kongenerów) dibenzodioksyny i dibenzofuranu określanych w skrócie jako PCDD i PCDF. Ze względu na podobny mechanizm działania dołączono do nich 12 spośród 209 kongenerów polichlorowanych bifenyli PCB i zdefiniowano jako związki dioksynopodobne (w skrócie DLC).

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy dioksyn w środkach spożywczych zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1881/2006, z późniejszymi zmianami, Sekcja 5: Dioksyny i PCB, natomiast w paszach w Dyrektywie 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z późniejszymi zmianami, SEKCJA V: Dioksyny i PCB. Poza kryteriami dla dioksyn I PCB dioksynopodobnych określone zostało kryterium dla 6 wskaźnikowych polichlorowanych bifenyli PCB o działaniu niepodobnym do dioksyn ICES-6.

 

Podstawowym źródłem narażenia człowieka na dioksyny jest żywność – ponad 90-95% dziennej dawki dioksyn trafia do naszych organizmów z żywnością, przede wszystkim pochodzenia zwierzęcego. Do głównych źródeł dioksyn należą mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz ryby, a także w mniejszym stopniu jaja, tłuszcze i oleje.

 

Ich obecność w organizmie może skutkować niepłodnością oraz mutacją zachodzącą w kodzie genetycznym, ma wpływ na pojawienie się i rozwój nowotworów, może być również wykorzystywana jako broń chemiczna.

 

J.S. Hamilton Poland jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce wykonuje oznaczenie dioksyn metodą akredytowaną w:

 

 • Produkty rolne w tym pasze dla zwierząt,
 • Dodatki do pasz (pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego)
 • Mleko i produkty mleczne
 • Ryby i przetwory rybne oraz owoce morza,
 • Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne,
 • Nasiona oleiste,
 • Zboża i przetwory zbożowe,
 • Drób i produkty drobiarskie,
 • Tusze, wycinki z tusz,
 • Mięso i przetwory mięsne.

 

Współpracując z J.S. Hamilton Poland zyskujesz:

 

 • Krótki czas analiz
 • Analizy spełniające wymagania dla metod referencyjnych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC-HRMS).
 • Kompleksowość wykonywanych analiz
 • Wsparcie merytoryczne

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem z Biura Obsługi Klienta lub z Działu Handlowego.

 

Chcesz rozpocząć współpracę?

To proste! Prześlij swoje zapytanie przez Formularz Kontaktowy

 

 

Zapraszamy do współpracy!