Zanieczyszczenia w żywności – nowe rozporządzenie nr 2023/915

W wyniku analizy zmian, poniżej prezentujemy informacje o najistotniejszych zmianach dotyczących wejścia w życie Rozporządzenia 2023/915, które od 25.05.2023 zastępuje Rozporządzenie 1881/2006.

Z punktu widzenia zmian dla interpretacji treści Rozporządzenia można wyszczególnić:

 1. Art. 1 – wprowadza się nowy artykuł dotyczący ustalania definicji . Zdefiniowano terminy takie jak: „żywność”, „podmiot działający na rynku spożywczym”, „wprowadzanie do obrotu” i „konsument końcowy” w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 178/2002; oraz terminy takie jak: „przetwarzanie”, produkty nieprzetworzone” i „produkty przetworzone” – w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.
 2. Art. 2 zawiera informacje o tym, że żywność przekraczająca maksymalne poziomy wymienione w załączniku I nie może być wprowadzana do obrotu i nie może być stosowana jako surowiec do żywności ani jako składnik żywności.
 3. Definicja kategorii żywności odsyła do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów. Oprócz owoców, warzyw i zbóż obowiązują również odpowiednie wykazy produktów dla orzechów, nasion oleistych i przypraw.
 4. Zakaz detoksykacji , poprzednio stosowany tylko do żywności zawierającej zanieczyszczenia wymienione w sekcji 2 załącznika (mykotoksyny), ma obecnie ogólne zastosowanie do żywności zawierającej zanieczyszczenia wymienione w załączniku I (art. 4). Podłożem tego zapisu jest brak wiedzy naukowej na temat potencjalnych metabolitów, które mogą powstawać podczas detoksykacji.
 5. Załącznik I zawiera listę maksymalnych poziomów regulowanych zanieczyszczeń. Uwagi odnoszące się bezpośrednio do określonego maksymalnego poziomu i jego zastosowania umieszczono w oddzielnej kolumnie obok odpowiedniego maksymalnego poziomu. Zredukowano poprzednie 75 przypisów do 15 przypisów z ogólnymi definicjami, co poprawia przyjazność dla czytelnika.
 6. Załącznik II to tabela korelacji z porównaniem numerów artykułów starego i nowego rozporządzenia.
 7. Środki przejściowe zawarte w poprzednim rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 nadal mają zastosowanie i są wyraźnie wymienione w art. 10.
 8. Maksymalne poziomy ustanowione wcześniej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 zostają w zasadzie utrzymane w wersji przekształconej.
 9. Zmiany dotyczące określonych najwyższych dopuszczalnych poziomów, które nie są bezpośrednio uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006:
  • Aflatoksyny: maksymalne poziomy aflatoksyn odnoszą się również do przetworzonej żywności, jeżeli składa się ona w co najmniej 80 % z odpowiedniego produktu.
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): maksymalne poziomy WWA w proszkach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane do przygotowywania napojów, nie mają zastosowania do kawy rozpuszczalnej i kawy rozpuszczalnej. Maksymalne poziomy WWA w żywności dla niemowląt odnoszą się do produktu gotowego do spożycia.
  • Melamina: istniejący w rozp. 1881/2006 z pozn.zm. maksymalny poziom melaminy w preparatach do początkowego żywienia niemowląt w proszku rozszerzono o maksymalny poziom w płynnych preparatach do początkowego żywienia niemowląt.
  • Kategoryzacja środków spożywczych: należy zapoznać się z zmianami wynikającymi z chronologii nazw środków spożywczych i/lub innym ich usytuowaniu w danej sekcji.

Z pełną treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy