Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

W dniu 20 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (ŚDBŻ), który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 r.

Obecnie, żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Wszechstronna współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw, a także właściwe zarządzanie i legislacja, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczna żywność jest jednym z najważniejszych gwarantów dobrego zdrowia. FAO/WHO podkreślają potrzebę przekształcenia systemów żywnościowych w taki sposób, aby zapewniały lepsze zdrowie w sposób zrównoważony, w celu zapobiegania większości chorób przenoszonych drogą pokarmową. Osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki w zakresie systemów żywnościowych, praktycy i inwestorzy są zachęcani do zmiany kierunku swoich działań w celu zwiększenia zrównoważonej produkcji i konsumpcji bezpiecznej żywności.

Piąty Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma zwrócić uwagę i zainspirować do działań pomagających zapobiegać zagrożeniom związanym z żywnością, wykrywać je i zarządzać nimi. Tym samym przyczyniać się do bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia ludzi, dobrobytu gospodarczego, produkcji rolnej, dostępu do rynku, turystyki i zrównoważonego rozwoju.

Hasło „Normy dla żywności ratują życie”, które przyświeca Światowemu Dniu Bezpieczeństwa Żywności, ma zwrócić uwagę na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności na całym świecie i promować działania, przyczyniające się do zapewnienia konsumentów, ze spożywane przez nas produkty są w pełni bezpieczne.

Istnieje ponad 200 czynników, które mogą być przenoszone przez żywność i powodować choroby. Zatrucia pokarmowe są największym wyzwaniem, jednak jest wiele innych niepożądanych skutków zdrowotnych, które mogą wystąpić, przy spożywaniu produktów niewiadomego pochodzenia.

Certyfikacja, niezależne badania i restrykcyjnie przestrzegane przepisy, dają podstawę do zachowania bezpieczeństwa produktów, a tym samym konsumentów.

W J.S. Hamilton dbamy o bezpieczeństwo żywności, realizując codziennie setki analiz. To dzięki badaniom mikrobiologicznym, fizykochemicznym, czy przechowalniczym i analizie sensorycznej żywności, jesteśmy w stanie czuwać nad bezpieczeństwem rynku spożywczego.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy