Webinarium – Nowe zagrożenie w branży spożywczej – sposób postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19

JS Hamilton logo square with shadow logo Centrum Jakosci AgroEko Logo QA Solutions

 

Zapraszamy na bezpłatne webinariumZapisz się>>

 

„Nowe zagrożenie w branży spożywczej – sposób postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19”

 

Termin: 21.04.2020r., godzina: 10.00 – 12.00

 

Cel:
Przedstawienie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową w zakładzie spożywczym w aspekcie działań dotyczących zagrożenia COVID-19.

 

Korzyści:
Usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SOP) w zakładzie produkcyjnym w aspekcie COVID-19. Uczestnikom przedstawiona zostanie procedura z zakresu postępowania w przypadku podejrzenia, a także wystąpienia zakażenia pracownika.

 

Program:

 

1.Wprowadzenie w problematykę:

 • COVID-19 – poznajmy wroga,
 • koronawirus a zanieczyszczenie żywności,
 • elementy systemu zarządzania incydentami.

 

2.Działania związane z zagrożeniem COVID-19:

 • Wymagania względem pracowników,
 • Wymagania dla kierowców dowożących i odbierających towar,
 • Wymagania względem osób odwiedzających zakład spożywczy,
 • Procedury odnośnie utrzymania czystości.

 

3.Rekomendowane działania:

 • Podejścia do sprzątania i środki ochrony indywidualne,j
 • Przygotowanie firmy na wypadek zakażenia pracowników koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Podsumowanie, odpowiedzi na pytania

 

Prelegent :

 • Trener J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. w zakresie standardów ISO 9001, BRC v.8. i IFS 6.6.
 • Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP.
 • Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej.
 • Czynny audytor, uczestniczy i prowadzi wdrożenia oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP.

 

Liczba miejsc ograniczonaZapisz się>>

 

Wymagania techniczne:

Wystarczy dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrom) i komputer wyposażony w mikrofon i głośniki. Uczestnicy online mogą zadawać pytania, rozmawiać z trenerem i miedzy sobą.

 

Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia ze szkolenia w cenie 50 zł netto + VAT 23 %