Webinarium – Produkcja żywności ekologicznej – fakty i mity

 

 

Zapraszamy na Bezpłatne webinarium – Zapisz się>

Produkcja żywności ekologicznej – fakty i mity

 

Termin: 28.04.2020 godzina: 10.00 – 11.30

 

Prelegent: dr inż. Justyna Wasilewko, Karol Andruk

 

dr Justyna Wasilewko

 • Prezes Zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. – jednostki certyfikującej systemy jakości żywności. Doktor nauk rolniczych, od 15 lat zajmuje się jakością żywności.
 • Były Z-ca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – organizacja oraz zarządzanie procesem kontroli jakości żywności w Polsce, zarządzanie bazą laboratoryjną Inspekcji.
 • Wieloletnie doświadczenie w organizacji oraz zarządzaniu certyfikacją systemów jakości żywności, w tym Systemu Rolnictwa Ekologicznego.
 • Były członek Rady Produktów Regionalnych i Tradycyjnych – opiniującej z ramienia Ministra RiRW wnioski do UE.
 • Były członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Twórca oraz współtwórca systemów jakości żywności, w tym na potrzeby własne producentów.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu krajowych oraz wspólnotowych systemów jakości żywności.

 

Karol Andruk

 • Dyrektor certyfikacji w jednostce certyfikującej systemy jakości żywności.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z poszczególnych systemów oraz sposobu prowadzenia audytów i kontroli w sektorze gospodarki żywnościowej.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu oraz zarządzaniu kontrolą żywności ekologicznej w Polsce.
 • Były naczelnik w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Program: 

 • Ramy prawne produkcji żywności ekologicznej w Polsce (przepisy, definicje, organy odpowiedzialne).
 • Kontrola producentów żywności ekologicznej (zasady, przebieg).
 • Zasady produkcji żywności ekologicznej: surowce i produkty.
 • Zasady produkcji żywności ekologicznej: warunki produkcji.
 • Możliwość zastosowania wybranych dodatków do żywności oraz substancji pomocniczych.
 • Zasady produkcji żywności ekologicznej: sposób magazynowania oraz transportu.
 • Znakowanie żywności ekologicznej.
 • Obrót i import produktów ekologicznych.

 

 

Liczba miejsc ograniczona  – Zapisz się>>

 

Wystarczy dostęp do Internetu i komputer wyposażony w mikrofon i głośniki. Uczestnicy online mogą zadawać pytania, rozmawiać z trenerem i miedzy sobą. Dyskusja mile widziana.