„Wiosenne porządki w branży żywności – Owoce, warzywa” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.

 

Termin: 16.06.2020; godzina: 9.00 – 12.50   Zapisz się>>

 

Program seminarium:

 

9.00 – przywitanie

 

9.10 – 9.50 – Obecność pestycydów na podstawie raportów z monitoringów unijnych/RASFF UEHanna Wachowska Dyrektor ds. Badań i Rozwoju J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Od blisko 20 lat zajmuje się rozwojem metod oznaczania szerokiego spektrum parametrów w żywności, paszach, próbkach środowiskowych oraz opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wykorzystaniem technik instrumentalnych (GC, HPLC). Zapoczątkowała dynamiczny rozwój technik chromatograficznych w firmie, głównie w analizie żywności i pasz. W późniejszym okresie przejęła nadzór nad dalszymi pracami wdrożeniowymi w całym laboratorium. Z uwagi na posiadane duże doświadczenie w zakresie metod oznaczania parametrów składu, jakości i chemicznych zanieczyszczeń żywności, a także wiedzę w obszarze przepisów prawa krajowego i unijnego jest konsultantem dla podmiotów branży spożywczej.

 

10.00 – 10.40 – Mikrobiologiczny groch z kapustą czyli zagrożenia w przetwórstwie owocowo – warzywnymMałgorzata Stachowiak Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

 

10.30 – 11.10 – Fenomen kwasu nukleinowego otoczony przez złe wiadomości – norowirusyMałgorzata Stachowiak Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

11.30 – 12.00 – Trendy w badaniach pestycydów owoców i warzyw –  Anna Konstanciuk – Technical Director Laboratorium Hamilton UOT w Słomczynie.

 

12.10 – 12.50 – Badania marketingowe i testy konsumenckieKamila Stępowska –  Ekspert ds. Badań Konsumenckich J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

Istnieje możliwość udostępnienia wszystkich prezentowanych materiałów (100 zł netto + 23% VAT), bądź nagrania ze spotkania (150 zł netto + 23% VAT) oraz wystawienia certyfikatu ze szkolenia (50 zł netto + 23% VAT).

 

 

Liczba miejsc ograniczona – Zapisz się>>

 

Wystarczy dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrom) i komputer wyposażony w mikrofon i głośniki. Uczestnicy online mogą zadawać pytania, rozmawiać z trenerem i miedzy sobą.