Zboże „techniczne” – czym jest i czy stanowi zagrożenie dla przeciętnego konsumenta?

Wymagania prawne oraz informacje umieszczone w polskich normach i standardach jakościowych nie definiują kategorii zboża „technicznego”, a tym samym nie definiują również wymagań związanych z bezpieczeństwem i jakością tego typu produktu. Zboża uprawne można podzielić na te z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi tzw. zboża spożywcze, konsumpcyjne oraz  te, które będą służyły jako pasza dla zwierząt tzw. zboża paszowe.

Zboże konsumpcyjne musi spełniać określone parametry jakościowe, które zapewniają jego przydatność technologiczną do przemiału, np. choćby minimalny poziom białka, odpowiednią zawartość glutenu, czy poziom tzw. liczby opadania. Tych parametrów jest wiele i mają one głównie związek z wymaganiami jakościowymi dla mąki uzyskanej z przemiału zboża – musi ona gwarantować pożądane wartości do wypieku pieczywa czy innych produktów. Zboże oczywiście musi być bezpieczne dla konsumenta i spełniać wszelkie, prawnie ustalone normy.

Zboże niespełniające kryteriów jakościowych dla ziarna konsumpcyjnego z reguły jest klasyfikowane jako paszowe, ale ono również musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem – choć tu wymagania są mniej restrykcyjne niż dla zbóż konsumpcyjnych.

 

CZYM WIĘC JEST ZBOŻE „TECHNICZNE”?

Do zboża „technicznego” można zaliczyć grupę roślin uprawnych, przeznaczonych do produkcji różnego rodzaju produktów przemysłowych. Nie jest ono przeznaczone do spożycia przez ludzi ani zwierzęta hodowlane. Przykładem roślin zbożowych „technicznych” są soja, słonecznik, rzepak, len, konopie, bawełna, orkisz, kukurydza woskowa. W przeciwieństwie do zboża konsumpcyjnego zboże „techniczne” jest uprawiane w celu zastosowania do produkcji różnych wyrobów przemysłowych. Może ono zostać wykorzystane np. przy produkcji tkanin, materiałów opakowaniowych, olejów, biopaliw czy materiałów izolacyjnych.

W związku z tym, iż pojęcie zboża „technicznego” nie jest zdefiniowane w prawie żywnościowym, a tym samym nie zostały określone dla niego wymagania związane z jakością czy bezpieczeństwem, nie może być spożywane przez ludzi i przez zwierzęta hodowlane. Nie oznacza to jednak wprost, że zboże określone jako „techniczne” jest np. zanieczyszczone i tym samym niebezpieczne dla zdrowia.

 

J. S. Hamilton Poland pomoże zweryfikować jakość i bezpieczeństwo produktów pod kątem zarówno badań jakościowych, takich jak: oznaczenie wilgotności, gęstości, zanieczyszczeń, liczby opadania, zawartości białka, glutenu, zanieczyszczeń, szkodników i ich pozostałości oraz badań związanych z bezpieczeństwem produktu, np.: pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów), mikotoksyn, kadmu, czy ołowiu.

Oferujemy również analizę ziaren zbóż pod kątem obecności DNA owadów, a także GMO czy radiacji.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy