Badania starzeniowe – odporność na światło i promieniowanie UV

Producenci i użytkownicy wyrobów często zastanawiają się jak długo mój produkt zachowa swoje właściwości fizyczne, mechaniczne, wytrzymałościowe lub czy zachowa swój wygląd zewnętrzny, kolor i połysk w trakcie jego użytkowania i pracy.

Badania starzeniowe Xenon i UV, które wykonujemy w laboratorium J.S. Hamilton Poland pomogą określić cechy Państwa wyrobów. Poddawane one są  działaniu światła dziennego,  wilgoci oraz deszczu i  mogą ulec degradacji. Specjaliści posiadają wiedzę i możliwości techniczne by zweryfikować wpływ powyższych czynników na powierzchnie próbek. Przeprowadzamy przyspieszone testy starzeniowe, które  symulują naturalne warunki atmosferyczne,  w których badany element jest użytkowany.

Jesteśmy w stanie określić ile Państwa wyroby będą zachowywać swoje właściwości fizyko- mechaniczne oraz wygląd. Stosujemy metody, które sprawdzają odporność na warunki w różnych szerokościach geograficznych świata oraz poddajemy próbki badaniom starzeniowym, które symulują procesy zachodzące po 2,3 lub więcej lat.

W Naszym Laboratorium przeprowadzamy badania wg. następujących standardów:

 • PN-EN IEC 60068-2-5:2018 – Badania środowiskowe – Część 2-5: Próby – Próba S: Odwzorowanie promieniowania słonecznego występującego na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania wpływu promieniowania słonecznego i warunków pogodowych,
 • PN-EN ISO 4892-1:2016-06 – Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 1: Zasady ogólne,
 • PN-EN ISO 4892-2:2013-06 – Tworzywa sztuczne – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 2: Lampy ksenonowe łukowe,
 • PN-EN ISO 16474-1:2014-02 – Farby i lakiery – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 1: Uwagi ogólne,
 • PN-EN ISO 16474-2:2014-02 – Farby i lakiery – Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 2: Lampy ksenonowe łukowe.
 • PN-EN ISO 4892-3 Tworzywa sztuczne- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła – Część 3 : Lampy fluoroscencyjne UV.

W zależności od programu badań, dobierane są odpowiednie parametry min. :

 • ilość i długość cykli
 • filtr światła
 • poziom natężenia napromieniowania
 • długość okresów jasnych i ciemnych
 • nawilżenie próbek (natrysk)
 • temperatura podczas ekspozycji na światło jak w ciemności
 • wilgotność względną w komorze podczas ekspozycji na światło jak w ciemności

Badanie należy prowadzić do momentu osiągnięcia zamierzonego czasu ekspozycji lub przyjętej dawki napromienienia. Po wykonaniu testu próbki poddaje się kontroli wzrokowej, wymiarowej, badaniom wytrzymałościowym  i próbom funkcjonalnym.

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu mailowego: siemianowice-marketing@jsh.com.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego.