Dobrowolna Certyfikacja J.S. Hamilton

Dobrowolna Certyfikacja (DC) to proces oceny, który ma za zadanie potwierdzić spełnienie określonej cechy produktu lub też materiału. Został on opracowany na podstawie norm obowiązujących dla tego obszaru i w nomenklaturze jest programem typu 2 wg PN-EN ISO/IEC 17067.

 

Efektem przeprowadzonej dla klienta oceny jest uzyskanie certyfikatu oraz indywidualnego znaku zgodności.

 

Certyfikaty wydawane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby J.S. Hamilton potwierdzają spełnienie wymagań obligatoryjnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami) i/lub dobrowolnych właściwości produktu podlegających ocenie.

 

Aktualne warianty certyfikacji można poznać tutaj.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami