Grupa Hamilton przejmuje udziały w POLCARGO GDAŃSK

J.S. Hamilton Poland Sp. z o. rozwija swój obszar inspekcyjny i przejmuje część udziałów firmy POLCARGO –  Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku. Umowa przejęcia została podpisana 31 marca b.r.

 

Transakcja dotyczy 68,76% udziałów POLCARGO, co oznacza, że J.S. Hamilton Sp. z o.o. przejmuje udziały większościowe pozwalające na kontrolę nad spółką. Zakup udziałów ma pozwolić na rozszerzenie oferty w zakresie rozwiązań inspekcyjnych, które stanowią jeden z głównych sektorów działalności spółki J.S. Hamilton Poland.

 

Będzie to dla nas nowe wyzwanie i ważny krok w rozwoju naszej firmy w Polsce i na świecie – mówi Maciej Zaczek, Członek Zarządu J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Wiemy, że POLCARGO ma potencjał i może wykazać się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie kontroli. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów, którzy mają wprawę w szybkim i skutecznym doradzaniu klientom w zakresie rzeczoznawstwa. Jestem przekonany, że połączenie sił sprawi, iż pozycja firmy J.S. Hamilton na rynku w obszarze inspekcyjnym znacząco wzrośnie.

 

Dążymy do zbudowania swojej pozycji jako lidera rynku w obszarze kontroli, co w obecnych czasach kryzysu szczególnie zyskuje na znaczeniu. Potencjał przejęty wraz z POLCARGO z pewnością zbliży nas do osiągnięcia tego celu.

 

Firma J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz usług rzeczoznawczo-kontrolnych, akredytowanych badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach oraz usług z zakresu certyfikacji. i zarządzania systemami jakości.

 

POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku od ponad 65 lat zapewnia Klientom szybkie, rzetelne, bezstronne i wysoko zindywidualizowane usługi w zakresie rzeczoznawstwa i kontroli, badań, konsultingu, audytu oraz szkoleń.  Inspektorzy i eksperci cechują się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami, wykonując swoje obowiązki w oparciu o ustalenia kontraktowe, przepisy prawne, normy, instrukcje oraz praktyki handlowe. POLCARGO jest członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych, między innymi The Grain and Feed Trade Association, Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej czy Polskiej Izbie Paliw Płynnych.

 

J.S. Hamilton Poland stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania. Spółka oferuje szeroki zakres akredytowanych analiz laboratoryjnych żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych oraz chemikaliów, próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej, przeprowadzanie testów konsumenckim oraz badanie sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

 

Kontakt dla mediów:
Karina Grygielska, agencja Face it!
k.grygielska@agencjafaceit.pl,
tel. +48 601 369 597