Informacja o planowanym połączeniu spółek: J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. oraz Lamferto Investments sp. z o.o

W obliczu szybkiego rozwoju spółki J.S. Hamilton Poland i w celu uproszczenia zarządzania zarazem J.S. Hamilton Poland jak i Lamferto Investments, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, J.S. Hamilton Poland i Lamferto Investments zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej Lamferto Investments przez J.S. Hamilton Poland, jako spółkę przejmującą.

 

Jednocześnie J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. niniejszym publikuje Plan Połączenia