Informacja o wynikach postępowania do zapytania ofertowego nr 1111937 dotyczącego dostawy systemu HPLC-GC-online z dn 27.06.2018

Dziękujemy za złożenie oferty. W załączeniu wyniki postępowania, zamieszczone również w Bazie Konkurencyjności.