Informacja o wynikach postępowania do zapytania ofertowego nr 1129550 dotyczącego dostawy chromatografu gazowy z detektorem ECD, FID oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej z dn. 10.08.2018

Dziękujemy za złożenie oferty. W załączeniu wyniki postępowania, zamieszczone również w Bazie Konkurencyjności.