Informacja o wynikach postępowania – zapytanie ofertowe nr 1111935 dotyczące dostawy wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem z dn. 12.06.2018

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu i przygotowanie oferty.

W załączeniu przesyłam wyniki postępowania w sprawie dostawy wirówki laboratoryjnej.

Dostępne również na stronie Bazy Konkurencyjności