Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatów dla firmy Famur SA

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca informuje, że z dniem 30.11.2023 r.:

Certyfikaty badania typu WE – JSHP/9/MD/2019, JSHP/15/MD/2019, JSHP/18/MD/2019, JSHP/3/MD/2020 dla firmy Famur SA zostały cofnięte ze skutkiem natychmiastowym na prośbę klienta.