Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatów dla firmy PKiMSA „Carboautomatyka” S.A

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca informuje, że z dniem 16.06.2023 r.:

  • Certyfikat Zgodności JSHP/41/CZ/2022 ( dla firmy PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. ) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę Klienta
  • Certyfikat Zdolności JSHP/42/CZ/2022 ( dla firmy PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. ) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę Klienta