Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatów dla firmy PPHU NOVA Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca informuje, że z dniem 11.05.2023 r.:

  • Certyfikat Badania Typu UE TEST 16 ATEX0027X ( dla firmy PPHU NOVA Sp. z o.o. ) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę Klienta
  • Certyfikat Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów JSHP/3R/2021 ( dla firmy PPHU NOVA Sp. z o.o. ) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę Klienta.