Informacja o zmianie okresu ważności certyfikatu dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DREMEX Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca informuje, że z dniem 03.01.2024 r.:

Certyfikat JSHP/1/B/2021 (dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o.) został cofnięty ze skutkiem natychmiastowym na prośbę klienta.