J.S. Hamilton Poland nagrodzony Kompasem Normalizacji!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 18 maja na uroczystej gali w Warszawie, nasza firma została wyróżniona nagrodą Kompas Normalizacji przyznawaną przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Ewie Zielińskiej i całemu PKN za docenienie roli J.S. Hamilton Poland w wspieraniu polskiego systemu normalizacji.

Nagrodę w imieniu naszej firmy odbierał Marcin Ficek, Członek Zarządu J.S. Hamilton Poland oraz Hanna Wachowska, Dyrektor ds. Wsparcia Naukowego i Współpracy z Laboratoriami. Nagroda PKN „Kompas Normalizacji” przyznawana jest od 2015 roku. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych oraz instytucji w dowód uznania dla ich osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Pracownicy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od wielu lat czynnie uczestniczą w działalności normalizacyjnej i wnoszą cenny wkład w normalizację obejmującą wiele gałęzi gospodarki. Firma wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie w proces opracowywania Polskich Norm w ramach tematów normalizacyjnych. Od roku 2013 PKN w ramach Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa podpisał z J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. umowy na opracowanie 32 Polskich Norm w formie tematów normalizacyjnych oraz jedną umowę w ramach prac na zamówienie.

Rzetelność, stabilność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. gwarantuje wysoki poziom wykonania usług. Długoletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój i promocję normalizacji w tak wielu obszarach jest wysoko cenione przez Polski Komitet Normalizacyjny, a także przez członków KT.