J.S.HAMILTON POLAND S.A. i ERGO SOLUTIONS SP. Z O. O. serdecznie zapraszają na szkolenie 20-22.11.2018 r.

Prewencyjne kontrole żywności w eksporcie do USA w oparciu o nowe wymogi ustawy FDA-FSMA FSPCA Preventive Controls for Human Food.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami FSMA stawianymi eksporterom żywności do Stanów Zjednoczonych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, pakowania i przechowywania produktów spożywczych oraz uzyskanie oficjalnego certyfikatu FSPCA PCQI, wydanego przez stowarzyszenie Association of Food and Drug Officials (AFDO).

 

Termin i miejsce: 20-22.11.2018 r., Kraków

 

Atrakcyjna cena szkolenia: 3.500 PLN netto + VAT 23 %

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15.10.2018 r.