J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym Fundacji Instytut Suplementów i Odżywek EISD

J.S. Hamilton Poland S.A. jest Partnerem Strategicznym Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek EISD w projekcie dotyczącym wdrożenia certyfikowanego systemu jakości suplementów diety.

 

Celem wspólnych  działań jest wspieranie jakości i bezpieczeństwa tej kategorii produktów. Ujednolicony, uwzględniający specyfikę produktu, system oceny jakości w produkcji suplementów diety został oparty na Europejskim Przewodniku Jakości Suplementów Diety (Quality Guide)opracowanym przez stowarzyszenia europejskie zrzeszone w EHPM.

 

Do  zadań J.S.Hamilton Poland  S.A.,jako partnera Strategicznego projektu EISD, należy ocena produktu pod kątem  jego składu ilościowo- jakościowego, deklarowanego przez producenta, w oparciu o akredytowane metodyki badań laboratoryjnych.

 

Badania są  jednym z kluczowych elementów audytu produktu i prowadzą do przyznania znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”.

 

Dodatkowe informacje na temat Fundacji oraz Certyfikatu dostępne są na stronie: http://certyfikat.eisd.pl/