Przekształcenie spółki

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż z dniem 26.03.2019r. nastąpił wpis przekształcenia spółki: J.S. Hamilton Poland S.A. w spółkę J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (dalej: Spółka). Przekształcenie Spółki dokonało się przy uwzględnieniu art. 553 k.s.h., a więc została zachowana ciągłość podmiotu, w tym po przekształceniu Spółce przysługują wszelkie wcześniejsze prawa i obowiązki.