Szkolenie – Inwestycje na terenach zanieczyszczonych – 01.07.2021

 

 

 

Zapraszamy na Bezpłatne szkolenie – Zapisz się>>

Realizacja inwestycji budowlanych na terenach zanieczyszczonych

 

Termin szkolenia: 01.07.2021, godzina: 10:00 – 12:00

 • Szkolenie on-line (Microsoft Teams)
 • Czas szkolenia: do 3 h

 

Prelegent: mgr inż. Filip Zieliński

 • Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi.
 • Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach remediacyjnych, jak również w koordynacji prac terenowych.
 • Autor projektów planów remediacji, analiz due diligence, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

 

Program: 

 • Badania jakości powierzchni ziemi na terenie przyszłej inwestycji,
 • Czy remediacja powierzchni ziemi jest obowiązkiem inwestora,
 • Projekt planu remediacji,
 • Procedura uzgodnienie sposobu remediacji w RDOŚ,
 • Remediacja, a prace ziemne,
 • Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

 

 

Liczba miejsc ograniczona  – Zapisz się>>

 

Wystarczy dostęp do Internetu i komputer wyposażony w mikrofon i głośniki. Uczestnicy online mogą zadawać pytania, rozmawiać z trenerem i miedzy sobą. Dyskusja mile widziana.