Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Jednostka Notyfikowana (NB 2057) J.S. Hamilton Poland to Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Jako strona trzecia posiada możliwości przeprowadzania obowiązkowej oraz dobrowolnej oceny zgodności wyrobów w oparciu o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Jeżeli jesteś producentem urządzeń takich jak:

  • przenośniki taśmowe
  • redlery
  • podajnik
  • mieszalniki
  • pompy
  • przekładnie mechaniczne
  • wentylatory

pamiętaj o konieczności spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Kluczowa jest tutaj m.in. Dyrektywa ATEX. Obowiązki związane z wprowadzaniem wyrobu na rynek będą różniły się w zależności od kategorii, ściśle związanej ze strefą zagrożenia wybuchem, w której przedmiotowe urządzenie będzie pracowało.

Urządzenia przeznaczone do pracy w strefie 0 lub 20 będą potrzebowały obligatoryjnej oceny ATEX przeprowadzonej przez Jednostkę Notyfikowaną. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zachowanie powtarzalności produkcji w formie nadzorowanego systemu jakości zgodnego z EN ISO 80079-34 lub certyfikacji jednostkowej.

W przypadku urządzeń przeznaczonych do strefy 1 lub 21 wystarczy moduł A Dyrektywy ATEX, czyli wewnętrzna kontrola produkcji oraz przekazanie dokumentacji do przechowania w Jednostce Notyfikowanej. Akceptujemy papierową, jak i elektroniczną wersję dokumentacji. Należy pamiętać jednak o dwóch istotnych rzeczach: czasie przechowania dokumentacji – będzie to 10 lat od zakończenia produkcji, oraz o tym, że dokumentacja musi być zaplombowana w sposób uniemożliwiający odczyt dokumentów.

W przypadku urządzeń przeznaczonych do strefy 2 lub 22 wystarczy moduł A Dyrektywy ATEX – czyli wewnętrzna kontrola produkcji.

W odniesieniu do dwóch powyższych przypadków, jeśli producent nie jest pewny, czy odpowiednio dobrze przygotował swoją dokumentację, ocenę zagrożenia zapłonem, oraz czy w odpowiedni sposób ocenił swój wyrób, może zwrócić się do Jednostki Notyfikowanej po pomoc – uzyskanie certyfikatu Badania Typu. Certyfikat ten jest dobrowolnym dokumentem dającym pewność, że nic nie zostało pominięte w ocenie i badaniach wyrobu.

Jeśli planowane jest wprowadzenie wyrobu na rynek międzynarodowy z pomocą może przyjść system IECEx, który również obejmuje wymagania dla urządzeń nieelektrycznych oraz zestawów. System ten nieco różni się od Dyrektywy ATEX, ale bazuje na tych samych wymaganiach technicznych. W przypadku każdej kategorii urządzenia wymagana jest certyfikacja oraz zapewnienie jakości produkcji.

Konstruując urządzenia warto również zwrócić uwagę na inne wymagania, którym wyroby mogą podlegać.

J.S. Hamilton prowadzi badania oraz certyfikację z obszarów Dyrektywy Maszynowej, EMC oraz LVD.

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy