Zapytanie ofertowe nr 1061893 dotyczące dostawy wytrząsarek laboratoryjnych typu vortex oraz multivortex z dn. 24.10.2017

Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu dotyczącym dostawy wytrząsarek laboratoryjnych typu vortex oraz multivortex.

 

Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

 

Wynik postępowania: zobacz