Zapytanie ofertowe nr 1086920

Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu dotyczącym dostawy młynka kriogenicznego wraz ze zbiornikiem na ciekły azot.
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz