Zapytanie ofertowe nr 1129550 dotyczące dostawy chromatograf gazowy z detektorem ECD, FID oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej z dn. 10.08.2018

Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu gazowego z detektorem ECD, FID oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej.

 

Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności