Zapytanie ofertowe nr 1134653 dotyczące dostawy GC/MS + HS z dn 04.09.2018

Zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu gazowego z detektorem MS, autosamplerem próbek ciekłych oraz z przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej.

 

Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności.