signing document

Ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i systemów jakości

Informacje dla klienta

INFORMACJE DLA KLIENTA

Chętnie odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i udzielimy niezbędnych odpowiedzi.
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT:

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota, Niedziela: nieczynne

Centrala telefoniczna:

Biuro obsługi klienta:

Siedziba i adres podmiotu zgodnie z KRS:

Siedziba firmy: kraj Polska, województwo Pomorskie, powiat/gmina/miejscowość Gdynia –  ul. Chwaszczyńska 180,
81-571 Gdynia.

Numer KRS: 0000778120

Numer REGON: 002893048

Numer NIP: 5860006039

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Opis procesu postępowania w zakresie skarg i odwołań jest dostępny na życzenie dla wszystkich stron zainteresowanych. Tok postępowania został określony w procedurze P-9.3 „Odwołania i skargi”.

Klienci Jednostki Certyfikującej mają prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji Jednostki Certyfikującej na każdym etapie procedury certyfikacyjnej lub w okresie ważności certyfikatu. Wszystkie odwołania i skargi dostawców, organizacji/klienta, posiadaczy certyfikatów są rozpatrywane zgodnie z zasadą ochrony interesów składającego odwołanie/ skargę. Składanie, rozpatrywani i podejmowanie decyzji w sprawie skarg i odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu skargę.

Odwołanie bądź skarga powinny być wniesione do Dyrektora Branży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołania bądź skargi rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia doręczenia. Klienci Jednostki Certyfikującej mają prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji Jednostki Certyfikującej na każdym etapie procedury certyfikacyjnej lub
w okresie ważności certyfikatu. Wszystkie odwołania i skargi dostawców, organizacji/klienta, posiadaczy certyfikatów są rozpatrywane zgodnie z zasadą ochrony interesów składającego odwołanie/ skargę.

W przypadkach spornych, ostatecznie rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy według siedziby
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

WYDANE CERTYFIKATY

Informacje na temat wydanych, zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów w zakresie certyfikacji wyrobów oraz certyfikacji systemów zarządzania udziela Kierownik Jednostki Certyfikującej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane