Woman disinfects table with spray

Żywność i pasze

Audyty higieniczne

Badania środowiskowe są jednym z elementów kontroli skuteczności zabiegów dekontaminacji wykonywanych
w zakładzie produkcyjnym. Zakres i rodzaj badań powinien uwzględniać przewidywalne źródło zakażenia i prawdopodobne drogi przenoszenia. Samo przeprowadzenie procesów mycia czy dezynfekcji nie oznacza jeszcze, że były to zabiegi skuteczne. W przypadku czystości mikrobiologicznej, najważniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności kontrola powinna polegać na zastosowaniu metody poboru, która odzwierciedli rzeczywisty stan sanitarny badanych miejsc.

Oferujemy pomoc w doborze miejsc poboru i metodyki oznaczania drobnoustrojów na powierzchni urządzeń i sprzętu używanego do produkcji.

  • Monitorowanie środowiska produkcji – powierzchnie i sprzęt
    Ocenę zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni wykonujemy metodami klasycznymi, do których należy metoda wymazów (wymazówka, gąbka, tkanina), płytek kontaktowych oraz popłuczyn.
  • Monitorowanie higieny personelu
    Próbki do badań stanowią wymazy z powierzchni obu dłoni pobrane metodą tamponową.
  • Monitorowanie powietrza

Pomiar ilości mikroorganizmów w danej objętości wykonujemy metodą sedymentacyjną z użyciem płytek z podłożem stałym oraz metodą zderzeniową (impakcyjną ) z wykorzystaniem próbnika powietrza.

To kompleksowa usługa kontroli mikrobiologicznej zakładów przemysłu spożywczego i zakładów żywienia zbiorowego, która obejmuje: monitorowanie środowiska zakładu produkcyjnego (warunki higieniczne zakładu, czystość otoczenia
i pomieszczeń, urządzeń i sprzętu używanego w procesie produkcji), czystość rąk i ubiorów ochronnych pracowników.

Kontrola obejmuje ocenę wstępną funkcjonującego w zakładzie systemu jakości (wizytacja zakładu oraz zapoznanie się
z dokumentacją wewnętrzną), wykonanie badań środowiskowych, weryfikację środowiska zakładu produkcyjnego oraz higieny osobistej pracowników na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych. Kontrola kończy się opracowaniem kompleksowego raportu, obejmującego analizę wykonanych badań mikrobiologicznych oraz podaniem konkretnych zaleceń, których zastosowanie pozwoli szybko i skutecznie poprawić warunki sanitarne w zakładzie.

Korzyści dla klienta: ocena, badanie, raport.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane