Men doing electrical tests

Badania elektryczne mechaniczne i środowiskowe

Kompetencje Laboratorium

Działające w strukturach J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich Laboratorium Badawcze przeprowadza szereg badań i prób w zakresie uzyskanej Akredytacji AB 1552 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Laboratorium Badawcze jest samodzielną organizacyjnie jednostką powiązaną prawnie i będącą częścią
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji AB 1552. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1552.

ZNAK AKREDYTACJI AB 1552

Akredytacja została przyznana dla:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
 ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze
w Siemianowicach Śląskich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Certyfikat Akredytacji AB 1552

Zakres Akredytacji AB 1552

 

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Laboratorium Badawcze w Siemianowicach Śląskich zawarło umowę sublicencyjną
z ILAC, czyli International Laboratory Accreditation Cooperation, która jest międzynarodową organizacją zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji różnego rodzaju programów opracowanych dla laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych.

ILAC-MRA

ILAC jest najważniejszym forum międzynarodowym, którego celem jest rozwój praktyk
i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań i świadectw z inspekcji na całym świecie.

 

Laboratorium Badawcze realizuje swoje prace w siedzibie laboratorium, w siedzibie klienta lub lokalizacji wskazanej przez klienta.

Badania wykonywane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Laboratorium Badawcze
w Siemianowicach Śląskich mogą być wykorzystywane jako:

  • badania wyrobów wymaganych w procesie certyfikacji zarówno w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca w Siemianowicach Śląskich oraz pozostałych jednostkach notyfikowanych na terenie całej Unii Europejskiej,
  • badania kontrolne, ponowne w trakcie procesu certyfikacji lub recertyfikacji,
  • badania inżynierskie, eksploatacyjne, kontrolne oraz międzyoperacyjne produkowanych wyrobów.

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Laboratorium Badawcze w Siemianowicach Śląskich zapewnia pełną bezstronność, poufność i wiarygodność świadczonych usług.

Funkcjonujący w Laboratorium Badawczym System Zarządzania został wdrożony i stale spełnia wymagania zawarte
w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Poprzez audyty przeprowadzane przez Polskie Centrum Akredytacji System Zarządzania jest stale nadzorowany.

Działalność Laboratorium Badawczego prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zorganizowana i zarządzana w sposób chroniący bezstronność. Ponadto, Laboratorium Badawcze jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej. Laboratorium Badawcze informuje klienta z wyprzedzeniem o informacjach, które zamierza udostępnić publicznie. Poza informacjami publicznie udostępnionymi przez klienta lub gdy sprawa została uzgodniona pomiędzy Laboratorium Badawczym a klientem (np. do celów odpowiadania na skargi), wszystkie pozostałe informacje uzyskane podczas realizacji działalności laboratoryjnej to informacje zastrzeżone i chronione.

Laboratorium Badawcze stosuje polityki w zakresie kompetencji i spójności działania laboratorium oraz w zakresie bezstronności i poufności.

Deklaracje polityk:

Polityka laboratorium badawczego

Polityka bezstronności i poufności laboratorium badawczego

Informacje dla klienta

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Centrala telefoniczna:

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane