Szkolenia

O szkoleniach

J.S. Hamilton prowadzi prestiżowe seminaria, szkolenia, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne skierowane do branży spożywczej, kosmetycznej i chemii gospodarczej, opakowaniowej, sektora komunalnego i przemysłu farmaceutycznego.

 

W zakresie kompetencji posiadanych przez Jednostkę Certyfikującą ( tj. akredytacja AC 149, AC 155 oraz notyfikacja NB 2057) J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. nie świadczy usług dotyczących konsultacji, wdrażania, udziału w auditach, projektowania wyrobów oraz prowadzenia szkoleń zamkniętych mogących narazić na szwank poufność, bezstronność lub obiektywność prowadzonych procesów certyfikacji i podejmowania decyzji.

Uczestnikami naszych seminariów, szkoleń i warsztatów mogą być: technolodzy, pracownicy działów jakości i laboratoriów, pracownicy działów produkcji, kadra odpowiedzialna za bezpieczeństwo jakość i produkowanych wyrobów, osoby zarządzające oraz pracownicy działów prawnych lub marketingu. Każdy może podnieść swoje kompetencje zawodowe, poprawić efektywność pracy i lepiej przygotować się do realizacji zadań zawodowych ponosząc stosunkowo niewielkie nakłady finansowe na szkolenie.

 

Szkolenia prowadzone są przez wykładowców wywodzących się z naszej własnej kadry,  wykorzystując ich bogatą wiedzę i doświadczenie. Na wykłady zapraszamy również ekspertów i audytorów wiodących firm certyfikujących, pracowników firm doradczych z Polski i zagranicy.

 

Misją naszej firmy jest dbanie o dobro naszych klientów poprzez zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczestników naszych seminariów i szkoleń i organizacje szkoleń na najwyższym poziomie.

 

Firma J.S. Hamilton została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą zawartą w harmonogramie szkoleń.