Badania marketingowe, testy konsumenckie

Badania rynku i opinii

Badania marketingowe są nieocenionym źródłem informacji niezbędnych do podjęcia trafnych decyzji biznesowych. Profesjonalnie wykonane analizy rynkowe pozwalają być zawsze o krok przed konkurencją, co w dzisiejszej sytuacji rynkowej jest kluczem do sukcesu.

 

Dzięki badaniom marketingowym pomagamy naszym Klientom zdobyć i prawidłowo wykorzystać informacje na temat m.in.:

 

 • rynku i otoczenia rynkowego produktu, w tym bezpośredniej konkurencji
 • bieżących potrzeb i preferencji konsumentów odnośnie produktów lub usług
 • motywacji zakupowych konsumentów
 • zwyczajów i zachowań dotyczących sposobów korzystania z produktu, np. zwyczajów żywieniowych, sposobów używania danego produktu
 • mocnych i słabych stron produktu, proponowanych kierunków zmian i rozwoju produktu
 • grupy docelowej produktu lub produktów konkurencyjnych (segmentacja)
 • profilu klientów konkurencji, np. motywy wyboru produktów konkurencyjnych, kanałów komunikacji marketingowej
 • znajomości i wizerunku marki
 • identyfikacji nisz rynkowych
 • atrakcyjności nowych rynków
 • czynników zwiększających sprzedaż
 • skuteczności kampanii reklamowej
 • i innych.