Harmonogram szkoleń

Wszystkie Wyczyść
Żywność
Opis szkolenia Termin

03 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 03 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
03.02.2023 szkolenie on-line, zmiana terminu
26.06.2023 szkolenie on-line
29.06.2023 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
15.09.2023 szkolenie on-line
15.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

04 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Pozostałości pestycydów w produktach spożywczych - przegląd wymagań, klasyfikacja, interpretacja wyników analiz

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH – PRZEGLĄD WYMAGAŃ, KLASYFIKACJA, INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 04 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki stosowania oraz monitoringu pestycydów w produkcji żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności pozostałościami pestycydów w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oraz prawidłowym pobieraniem próbek do badania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa suplementów diety oraz żywności, pracowników laboratorium, a także producentów i importerów środków spożywczych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Historia środków stosowanych w ochronie roślin
2. Definicja pestycydów, klasyfikacja i przykłady zastosowania
3. Uregulowania prawne stosowania w uprawach i hodowli w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi
4. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) i rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
5. Skąd obecność pozostałości pestycydów w żywności
6. Wykorzystanie technik analitycznych do monitoringu obecności pozostałości pestycydów
7. Interpretacja wyników badania próbek
8. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie szkolenia

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w laboratorium pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca.

TERMINY:
21.02.2023 – szkolenie on-line
14.04.2023 – szkolenie on-line
16.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

04 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie wartością odżywczą produktów na Stany Zjednoczone - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 350,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ NA RYNEK STANÓW ZJEDNCZONYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB WEBINARIUM: ON-LINE
SYMBOL: 04 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest przedstawienie wymogów w zakresie znakowania wartością odżywczą środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną najważniejsze różnice pomiędzy zakresem i sposobem informowania o wartości odżywczej produktów w systemie prawa amerykańskiego i europejskiego. Omówiona zostanie ponadto metodyka wyznaczania wielkości porcji „serving size” na podstawie wartości RACC w różnych przypadkach, koncepcja „cukrów dodanych” oraz wiele innych kwestii istotnych podczas opracowywania „Nutrition Facts Panel”.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości oraz laboratorium.

PROGRAM:
1. Format deklaracji „Nutrition Facts Panel” wg FDA oraz USDA-FSIS
2. Zakres informacji obowiązkowych i dobrowolnych
3. Wartości „Daily Values” oraz „Daily Reference Intake”
4. Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
5. Koncepcja „cukrów dodanych”
6. Przeliczniki dla wartości energetycznej
7. Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
8. Różnica pomiędzy RACC a „serving size”
9. Deklaracja w formacie dwukolumnowym
10. Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
29.08.2023
23.10.2023

05 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Produkty zafałszowane, niepełnowartościowe, podróbki i niezgodności w oznakowaniu

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRODUKTY ZAFAŁSZOWANE, NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE, PODRÓBKI I NIEZGODNOŚCI
W OZNAKOWANIU – WYBRANE PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 05 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne aspekty problematyki zafałszowań żywności – m.in. definicje prawne, przykłady fałszowania żywności, metody zapobiegania zafałszowaniom żywności, wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, przegląd wybranych metodyk analitycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów ds. kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, a także innych uczestników łańcucha żywnościowego oraz organów kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do problematyki zafałszowań żywności:
• Podstawowe definicje prawne dotyczące tematyki zafałszowań
• Podział zafałszowań
• Przyczyny zafałszowań, w tym zapobieganie zafałszowaniom żywności w wyniku błędów technologicznych
2. Zafałszowania żywności – wymagania prawne:
• Sankcje przewidziane za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
• Przegląd przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów-rolno spożywczych
• Przykłady fałszowania żywności na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Nieprawidłowości w zakresie oznakowania uznane jako zafałszowania
3. Zafałszowania żywności – wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• Wymagania standardu BRC i IFS w zakresie autentyczności środków spożywczych
• Ocena podatności na zafałszowania
• Plan ograniczania oszustw w branży spożywczej
• Przydatne narzędzia i przewodniki
4. Zafałszowania żywności w aspekcie badań laboratoryjnych:
• Przegląd najczęściej fałszowanych środków spożywczych
• Kontrola jakości produktów spożywczych – działania podejmowane w celu eliminowania przypadkowych zafałszowań wyrobów
• Metody analityczne stosowane w celu detekcji zafałszowań
• Przykłady interpretacji uzyskanych wyników
5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

Dyrektor ds. Wsparcia Naukowego i Współpracy z Laboratoriami

TERMINY:
22.02.2023 – szkolenie on-line
22.05.2023 – szkolenie on-line
13.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.12.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

09 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności. Przemysł mięsny

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MIĘSNY”

WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 09 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne wymagania dotyczące oznakowania mięsa i produktów mięsnych, nabędą umiejętności w zakresie oceny prawidłowości oznakowania. Będą mieli także okazję skonsultować się z ekspertem w sprawie projektowanych etykiet.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów, działów marketingu oraz PR sektora przemysłu mięsnego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania z zakresu znakowania produktów mięsnych w świetle obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej:
• Obowiązkowe informacje na etykiecie produktów mięsnych
• Nowe wymagania dotyczące znakowania krajem lub miejscem pochodzenia składnika podstawowego wędlin
• Definicja „mięsa” do celów znakowania, ilościowa zawartość składnika
• MOM i jego oznakowanie
• Najczęstsze problemy i wątpliwości związane ze znakowaniem produktów mięsnych
2. Aktualne wymagania z zakresu znakowania mięsa i „surowych wyrobów mięsnych”:
• Mięso wołowe, mięso drobiowe, mięso cielęce, mięso mielone
3. Wytyczne dotyczące oznakowania wędlin, w tym w zakresie wyliczania i kontroli wartości odżywczej
4. Skutki prawne deklaracji i zobowiązań
5. Wybrane sprawy sporne i wyroki sądów dotyczące oznakowania wędlin
6. Kalkulacja wybranych receptur produktów mięsnych zaproponowanych przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem aplikacji komputerowej umożliwiającej wyliczanie ilościowej zawartości „mięsa” i innych składników w produktach mięsnych oraz wartości odżywczej.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista w zakresie technologii przetwórstwa mięsa, prawa żywnościowego dotyczącego przemysłu mięsnego, w tym jakości handlowej oraz oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie mięsa i bezpieczeństwa żywności.

TERMINY:
23.02.2023 – szkolenie on-line
27.04.2023 – szkolenie on-line
22.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.10.2023 – szkolenie on-line

102 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: gryzonie, owady latające, szkodniki magazynowe. Analiza ryzyka, dobra praktyka magazynowa

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI: GRYZONIE, OWADY LATAJĄCE,
SZKODNIKI MAGAZYNOWE. ANALIZA RYZYKA, DOBRA PRAKTYKA MAGAZYNOWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 102 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z tematyką wymagań ochrony przed szkodnikami w istniejących systemach
bezpieczeństwa żywności oraz omówieniem programu ochrony przed szkodnikami. Dokonana zostanie analiza konkretnych przykładów pochodzących z zakładów produkcyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat wymagań ochrony przed szkodnikami
w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności, osób zainteresowanych zasadami przeprowadzania zabiegów DDD oraz koordynujących zabiegi DDD w zakładach produkcyjnych i nadzorujących prace firm świadczących usługi DDD.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Standardy zwalczania szkodników:
• Standard BRC;
• Standard IFS;
2. Szkodniki w pomieszczeniach zakładów przemysłu spożywczego i przypadki zanieczyszczenia żywności szkodnikami.
3. Deratyzacja.
4. Zasady nowoczesnej deratyzacji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
5. Metody prewencyjne:
• Zabiegi higieniczne;
• Szczelność obiektu;
• Kontrola dostaw surowców i półproduktów;
6. Podstawy mikrobiologii:
• Podział mikroorganizmów;
• Chorobotwórczość drobnoustrojów;
• Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19;
7. Dezynfekcja.
• Podstawowe metody zwalczania drobnoustrojów;
• Charakterystyka i podział chemicznych środków dezynfekcyjnych;
• Metody prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych;
8. Zasady nowoczesnej dezynsekcji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
9. Analiza przykładów, dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
24.03.2023 – szkolenie on-line
29.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
03.07.2023 – szkolenie on-line
27.11.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

113 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Żywność prozdrowotna – skład, oznakowanie, reklama

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA – SKŁAD, OZNAKOWANIE, REKLAMA”

WYKŁADY, WARSZTATY – ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 113 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie oraz doskonalenie wiedzy na temat prawnych aspektów tworzenia oraz prezentacji żywności o charakterze prozdrowotnym (żywności wzbogaconej, suplementów diety, FSMP, produktów do kontroli masy ciała). Omawiane zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami z rynku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działów jakości oraz właścicieli firm, które sprzedają lub planują sprzedawać żywność prozdrowotną, a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kategorie żywności o charakterze prozdrowotnym
• Podział żywności o właściwościach prozdrowotnych (żywność wzbogacona, suplement diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała)
• Istotne różnice pomiędzy kategoriami (na przykładach)
• Problemy praktyczne związane z prawidłową kwalifikacją żywności „prozdrowotnej”
• Przegląd przepisów regulujących poszczególne rodzaje żywności „prozdrowotnej”
2. Skład żywności o charakterze prozdrowotnym
• Zasady wzbogacania żywności (różnych kategorii)
• Maksymalne i minimalne ilości witamin oraz składników mineralnych
• Składniki roślinne – które mogą być składnikiem żywności?
• Problematyka „novel food” (nowa żywność i nowe składniki żywności)
3. Oznakowanie żywności o charakterze prozdrowotnym
• Najważniejsze różnice w oznakowaniu poszczególnych kategorii żywności
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne vs oświadczenia medyczne
• Bazy dozwolonych oświadczeń (w tym tzw. lista „pending”)
• Warunki stosowania oświadczeń
4. Reklama żywności o charakterze prozdrowotnym
• Zasady formułowania treści o charakterze reklamowym
• Komunikaty problemowe, np. „naturalny”, „zdrowy”, „bez konserwantów”, „bez GMO”, „na odchudzanie”, „na przeziębienie”, „przeciwwirusowy” – analiza przykładów z rynku
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
12.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23.11.2023 – szkolenie on-line

117 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Próbkobiorca mięsa, wyrobów mięsnych i wymazów higieniczno-sanitarnych

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRÓBKOBIORCA MIĘSA, WYROBÓW MIĘSNYCH I WYMAZÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 117 JBB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek mięsa, przetworów mięsnych oraz wymazów higieniczno – sanitarnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mięsa
i przetworów mięsnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mięsnego odpowiedzialnych za pobór próbek mięsa, przetworów mięsnych i wymazów do badań mikrobiologicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U., 2003, nr 59, poz. 526 z późn.zm.;
2. Wspólnotowe i krajowe wymagania prawne dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. Obowiązki producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle przepisów prawnych. Rozp. WE nr 178/2002 oraz akty prawne tzw. „pakietu higienicznego”: Rozp. WE nr 852/2004 i 853/2004;
3. Wymagania ogólne w zakresie pobierania próbek / ogólne zasady pobierania próbek żywności, pasz, wymazów higieniczno-sanitarnych do badań;
4. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych. Metody pobieranie próbek (niszczące i nieniszczące, rodzaje próbek, częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy, zagadnienia praktyczne, transport i przechowywanie próbek. PN-ISO 17604:2005 ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek pierwotnych i próbek wtórnych mięsa i przetworów mięsnych:
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek.
3. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych w celu oceny higieny zakładu:
• Pobieranie próbek metodą niszczącą za pomocą skalpela lub korkoboru
• Pobieranie próbek metodą nieniszczącą za pomocą gąbki ściernej
• częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy
4. Ćwiczenia praktyczne (pokazowe):
• Pobieranie wymazów z powierzchni twardych
• Pobieranie próbek z powierzchni za pomocą płytek kontaktowych
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą niszczącą
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą nieniszczącą
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Lekarz Weterynarii, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, prowadzi praktyczne szkolenia w zakresie mikrobiologii, dobrostanu zwierząt oraz higieny oraz skuteczności mycia
i dezynfekcji.

TERMINY:
09.03.2023 – szkolenie on-line
07.06.2023 – szkolenie on-line
20.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

118 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Projektowanie procesów mycia i dezynfekcji, utrzymanie higieny w środowisku produkcji oraz higieny osobistej w przetwórstwie żywności - szkolenie ON-LINE

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI, UTRZYMANIE HIGIENY W ŚRODOWISKU PRODUKCJI ORAZ HIGIENY OSOBISTEJ W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 118 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie dostępnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na utrzymanie czystości
w środowisku produkcji spożywczej. Uczestnik zapoznaje się procesem planowania oraz projektowania zabiegów higienicznych w zakładzie produkcyjnym jaki i z realizacją procesu. Przedstawione zostaną metody walidacji procesu mycia oraz techniki kontroli czystości powierzchni roboczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane do technologów w przemyśle spożywczym, pracowników kontroli jakości, producentów
i dystrybutorów środków chemii przemysłowej do mycia i dezynfekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka wybranych procesów produkcyjnych oraz zanieczyszczeń, które się w trackie produkcji gromadzą.
2. Omówienie najpopularniejszych technik mycia powierzchni wodoodpornych takich jak mycie CIP oraz z wykorzystaniem aktywnej piany.
3. Przykłady produktów chemii przemysłowej z podziałem na zastosowanie.
4. Projektowanie planów higienizacji dla różnych branż sektora spożywczego.
5. Sporządzanie instrukcji oraz ksiąg mycia w oparciu o przykłady.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
23.03.2023 – szkolenie on-line
23.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10.11.2023 – szkolenie on-line

148 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Kryteria mikrobiologiczne dla żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wg Food and Drug Administration (FDA) - szkolenie ON-LINE   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE DLA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO WG FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 148 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z wymaganiami FDA w zakresie parametrów mikrobiologicznych dla importowanej żywności na rynek amerykański.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności na rynku amerykańskim – Przewodnik do oceny jakości mikrobiologicznej przetworzonej żywności (FDA)
2. Mikrobiologiczna stabilność produktów , rola sukcesji pierwotnej i wtórnej produktu
3. Mikroflora surowców roślinnych i zwierzęcych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów .
4. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności. Wymagania FDA dla produktów gotowanych i chłodzonych.
5. Żywność TCS – kontrola czasu i temperatury
6. Kryteria FDA z podziałem na rodzaj żywności
7. Zatrucia pokarmowe – patogeny, epidemiologia, metody zapobiegania
8. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
26.04.2023 – szkolenie on-line
23.05.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

151 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Kontrola czystości mikrobiologicznej. Warsztaty laboratoryjne przy wykorzystaniu nagrań   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ. WARSZTATY LABORATORYJNE PRZY WYKORZYSTANIU NAGRAŃ”

WYKŁADY, FILMY INSTRUKTAŻOWE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA WYNIKÓW, PROJEKTOWANIE REJESTRÓW I SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM ZHARMONIZOWANYCH

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 151 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych. Przedstawione
zostaną zasady przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń seryjnych. Przedstawione filmy
instruktarzowe umożliwią zapoznanie się z pracą manualną wykonaną przez innego analityka. Celem jest utrwalenie
umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego, diagnostów
laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ustawodawstwo:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm
zharmonizowanych z ustawodawstwem.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody
6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149 oraz wykrywanie obecności Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg norm PN-EN ISO (metody analizy omówione zostaną na podstawie materiałów filmowych).
7. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test
8. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
9. Omówienie przykładowych wyników oraz ich rejestracja.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów
biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego
Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
24.04.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

156 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Metody analityczne przygotowania próbek na mikrobiologię

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„METODY ANALITYCZNE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK NA MIKROBIOLOGIĘ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 156 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przygotowywania próbek spożywczych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania, pobierania oraz uśredniania próbek do badań. Szkolenie umożliwi zapoznanie się z metodami pobierania próbek ze środowiska produkcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, próbkobiorców, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rys prawny oraz terminologia w oparciu o ustawodawstwo, normy polskie i ISO.
2. Ogólne i szczegółowe wytyczne pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności.
3. Sporządzanie planu analiz mikrobiologicznych.
4. Oznaczanie drobnoustrojów i kryteria mikrobiologiczne jako podstawa zwolnienia do obrotu partii produktu.
5. Kryteria mikrobiologiczne.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
03.03.2023 – szkolenie on-line
08.09.2023 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
01.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

159 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowania żywności. Przemysł mleczarski

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MLECZARSKI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 159 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania dotyczące zasad etykietowania produktów mlecznych. Będą mieli także okazję skonsultować z ekspertem konkretne przykłady etykiet.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólne zasady znakowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt
• Nazwa środka spożywczego
• Ilość netto żywności
• Wykaz składników (w tym substancje dodatkowe, aromaty, enzymy)
• Pominięcie komponentów w wykazie składników – zasada przenoszenia
• Oznaczenie ilościowe składnika (deklaracja QUID)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Znakowanie krajem pochodzenia – kiedy jest konieczne?
• Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika – rozporządzenie (UE) nr 2018/775
• Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia
• Warunki przechowywania i warunki użycia
2. Znakowanie wartością odżywczą
• Sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej – treści obowiązkowe i dobrowolne
• Zaokrąglenia wartości liczbowych i limity tolerancji
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – w pigułce
3. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Komunikaty typu „bez konserwantów”, „tradycyjny smak” „bez GMO” i inne „problemowe”
• Co można, a czego nie można napisać na etykiecie – na przykładach z rynku
4. Część warsztatowa, zakończenie
• Omówienie treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania, podsumowanie

Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
20.04.2023 – szkolenie on-line
12.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

160 JB

Jakość i bezpieczeństwo

System Nutri-Score – Zasady stosowania systemu krok po kroku z uwzględnieniem nowego algorytmu

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „NUTRI-SCORE – ZASADY STOSOWANIA SYSTEMU KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO ALGORYTMU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 160 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat systemu Nutri-Score: czym jest, kto może go stosować i na jakich zasadach. Podczas spotkania przedstawione zostaną także założenia nowego (zrewidowanego) algorytmu Nutri-Score, z dokładnym omówieniem poszczególnych zmian.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Przedsiębiorcy branży spożywczej, właściciele, technolodzy, działy jakości i marketingu, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System Nutri-Score jako nowe narzędzie znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania
• Czym jest system Nutri-Score?
• Wątpliwości prawne związane z funkcjonowaniem Nutri-Score w Polsce
• Czy i kiedy Nutri-Score stanie się systemem obowiązkowym?
• Kto może stosować system Nutri-Score?
• Jakie produkty mogą zostać oznaczone Nutri-Score?
• Co należy zrobić aby przystąpić do systemu Nutri-Score?
2. Kalkulacja Nutri-Score
• Podstawowe zasady algorytmu Nutri-Score
• Wyznaczanie Nutri-Score krok po kroku (na przykładach)
• Kalkulator i przewodniki dotyczące systemu Nutri-Score
• Omówienie wybranych kwestii problemowych
3. Założenia nowego algorytmu Nutri-Score – szczegółowe omówienie planowanych zmian
4. Nutri-Score w praktyce rynkowej
• Sposób prezentacji Nutri-Score na opakowaniu
• System Nutri-Score w reklamie ogólnej
• Kontrola prawidłowości stosowania systemu
• System Nutri-Score w aplikacji dla konsumentów
5. Sesja pytań i odpowiedzi.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
23.01.2023 – szkolenie on-line
17.03.2023 Warszawa – szkolenie on-line i / lub stacjonarnie
07.07.2023 Gdynia- szkolenie on-line i / lub stacjonarnie
08.09.2023 – szkolenie on-line
21.11.2023 – szkolenie on-line

161 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „POBIERANIA PRÓBEK ZIARNA ZBÓŻ, NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ICH PRZETWORÓW ORAZ NASION ROŚLIN OLEISTYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 161 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych
i tłuszczy roślinnych.
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu olejarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

ZAKRES SZKOLENIA:
• PN-EN ISO 24333: 2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.
• PN-R-74013:1970 Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
• PN-R-66149:1997 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Wykłady i ćwiczenia:
• sposób pobierania próbek
• przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
• rodzaje pojemników na próbki,
• sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
• sposób przechowywania i transportu próbek,
• zasady wypełniania protokołu pobierania próbek
3. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie orazw zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
21.04.2023 – szkolenie on-line
19.09.2023 – szkolenie on-line

17 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Określanie wartości odżywczej do celów znakowania – aspekty praktyczne

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„OKREŚLANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DO CELÓW ZNAKOWANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WERYFIKACJA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 17 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 1169/2011 wprowadzającym obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. Na szkoleniu zostaną przedstawione możliwe sposoby wyznaczania wartości odżywczej żywności w oparciu o dane literaturowe i badania laboratoryjne

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji produktów i etykiet spożywczych, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych wartością odżywczą:
• Obowiązkowa Informacja o wartości odżywczej
• Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą
• Dobrowolna Informacja o wartości odżywczej
2. Określanie zawartości składników odżywczych:
• Wytyczne Komisji Europejskiej w odniesieniu do Rozporządzenia UE nr 1169/2011
– limity tolerancji
– zasady zaokrągleń
• Metody określania wartości odżywczej produktów:
– wykorzystanie metod analitycznych do oznaczania zawartości składników odżywczych
– wpływ zastosowanej metodyki badań na uzyskiwany wynik
– problemy praktyczne związane z pobieraniem i uśrednianiem prób
– wykorzystanie baz danych wartości odżywczej oraz tabel składu do wyznaczania informacji o wartości odżywczej (przykład kalkulacji)
– zmiany receptur, zamiany składników – wpływ na wartości odżywcze produktów gotowych
3. System Nutri-Score
• Geneza systemu Nutri-Score
• Kto może przystąpić do systemu i jakie produkty mogą być oznaczane logo Nutri-Score?
• Zasady algorytmu Nutri-Score – wyznaczanie Nutri-Score
• Nutri-Score na półkach sklepowych i w aplikacji dla konsumentów
• Nutrii-Score – podejście w krajach członkowskich UE
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland. Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Ekspert ds. Ekspert ds. Badań Chemicznych J.S. Hamilton Poland

TERMINY:
24.05.2023 – szkolenie on-line
19.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

172 SEN

Jakość i bezpieczeństwo

Kurs winiarski - poziom 1 - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: 1 500,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 1”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 172 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wprowadzenie w świat wina na bardzo podstawowym poziomie, zapoznanie z głównymi dostępnymi stylami wina, przechowywanie win oraz bazową wiedzę na temat serwisu wina oraz łączenia jedzenia z winem. Kurs umożliwi uczestnikom wejście w sensorykę wina i połączyć ją na podstawowym poziomie z czynnikami wpływającymi na jakość wina. Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy, co przełoży się na przekazywanie wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych i różowych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych. Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i posiadających wiedzę podstawową do pracowników branży gastronomicznej i winiarskiej, do osób wiążących swoją przyszłość z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Schemat degustacji i opisu win (1).
• Podstawy procesu doboru win do potraw (1).
• Główne typy i style win. (2)
• Główne szczepy winorośli i ich charakterystyka. (3)
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces ich produkcji.
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces ich produkcji.
• Jak przechowywać i serwować wina
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja.
• Opis sensoryczny wina.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe):
o wina czerwone (3)
o wina białe (3)
o wina różowe (1)
o wino musujące (1),
o wino wzmacniane sherry lub porto (1).
• Wady wina.
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
18.04.2023 Warszawa
13.11.2023 Poznań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (6-7 godzin), 9-16

173 SEN

Jakość i bezpieczeństwo

Kurs winiarski - poziom 2 - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 850,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 2”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 173 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy.
Analiza struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych różowych, proces produkcji wina i wpływ tych czynników na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja. Uczestnicy będą mogli opisać i porównać style win produkowanych z różnych odmiany winorośli o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym, interpretować etykiety win głównych producentów wina oraz pochodzących z różnych regionów.
Ocena sensoryczna i opis sensoryczny win zgodnie ze schematem degustacyjnym prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim identyfikacji poszczególnych cech sensorycznych i łączenia ich ze szczepem, miejscem, warunkami klimatycznymi, glebą, warunkami geograficznymi, jak i na przekazywać wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny. Będzie to wspierać również umiejętności intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących ale posiadających podstawową wiedzę o świecie win, do osób związanych z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców. Wszędzie tam gdzie wymagany jest dobry poziom wiedzy o winie.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I (ok 7 godzin):
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Techniki degustacji – schemat degustacji oraz dobór win do potraw – podstawowe zasady (2).
• Opis sensoryczny wina.
• Znakowanie etykiet ze względu na pochodzenie oraz regulacje.
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (3).
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (4).
• .Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja – warsztaty.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o francuskie – (3).
o włoskie – (3)
o węgierskie – (2)

Dzień II (ok 7 godzin):
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o niemieckie – (2)
o hiszpańskie – (2)
o australijskie – (2)
o nowozelandzkie – (2)
o argentyńskie – (2)
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o chilijskie – (1)
o kalifornijskie – (1)
o południowoafrykańskie – (1)
• Wina musujące metody produkcji, regiony – najczęściej stosowane szczepy, rodzaje win musujących.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Wino musujące – (2).
• Wina wzmacniane, metody produkcji, regiony.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Sherry, Porto – (2).
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
09-10.05.2023 Warszawa
04-05.12.2023 Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni ( po 6-7 godzin), 9-16

Zapisz się

174 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Stosowanie prawa żywnościowego w praktyce - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „STOSOWANIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PRAKTYCE”

WYKŁADY, POKAZY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 174 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie w czasie rzeczywistym jak poruszać się po przepisach prawa żywnościowego, korzystając z funkcjonalności dwóch najważniejszych baz aktów prawnych – systemu Eur-Lex dla prawa unijnego oraz ISAP dla prawa krajowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyświetlić najbardziej aktualną wersję aktu prawnego, jak odszukać akty zmieniające oraz akty powiązane, a także jak przywoływać określone przepisy (na przykładach). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także narzędzia służące śledzeniu inicjatyw legislacyjnych oraz podstawowe definicje z obszaru charakterystyki aktów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży spożywczej, w szczególności pracowników działów jakości oraz technologów, którym liczne przepisy prawa żywnościowego niezbędne są w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka i hierarchia aktów prawnych
• Akty ustawodawcze i nieustawodawcze
• Czym jest rozporządzenie unijne i czym różni się od dyrektywy?
• Czym są unijne decyzje, zalecenia i opnie?
• Czym jest ustawa i rozporządzenie krajowe? Czym rozporządzenie krajowe różni się od unijnego?
2. Struktura i przywoływanie aktów prawnych
• Systematyka jednostek redakcyjnych aktów prawnych
• Sposób oznaczania artykułu, ustępu, litery, punktu, podpunktu, tiretu
• Przywoływanie rozporządzeń i ustaw
3. Sposób korzystania z systemu Eur-Lex
• Tekst opublikowany, akty zmieniające, wersja aktualna, wersje skonsolidowane
• Widok wielojęzyczny
• Obserwowanie dokumentów
• Teksty dla których dokument stanowi podstawę prawną
• Akty wykonawcze i delegowane oparte na danym dokumencie
4. Sposób korzystania z systemu ISAP
• Tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst jednolity, tekst ujednolicony – różnice
• Akty zmieniające (objęte i nieobjęte tekstem ujednoliconym)
• Powiązania z przepisami unijnymi
5. Monitorowanie zmian legislacyjnych
• Narzędzia pomocne w śledzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego
• Inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej – portal „Wyraź swoją opinię”
• Rządowe Centrum Legislacji
6. Podsumowanie, zakończenie szkolenia
• Sesja pytań i odpowiedzi

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
17.04.2023
22.09.2023
14.11.2023

18 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 18 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji
w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni
i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie – zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu – Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem – Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMINY:
23.02.2023 – szkolenie on-line
16.05.2023 – szkolenie on-line
23.08.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17.10.2023 – szkolenie on-line

182 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności na rynek Stanów Zjednoczonych - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 695,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI NA RYNEK STANÓW ZJEDNCZONYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 182 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych wymogów w zakresie znakowania środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA, głównie w obszarze kompetencji FDA. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe przepisy i wytyczne związane z omawianą tematyką. W sposób szczególny zostaną uwzględnione aspekty, które różnią legislację amerykańską od unijnej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości, działów prawnych i laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Przepisy w zakresie znakowania żywności przeznaczonej na rynek USA
• Najważniejsze akty prawne i sposób poruszania się po eCFR
• Podział kompetencji pomiędzy FDA i USDA-FSIS oraz sposób kontroli
2. Ogólne zasady znakowania żywności (z naciskiem na wymogi FDA)
• Nazwa środka spożywczego
• Oznaczenie ilości netto
• Wykaz składników (z uwzględnieniem substancji dodatkowych)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Treści dobrowolne (np. termin przydatności, QUID)
• Wymogi dodatkowe dla produktów spoza USA
3. Znakowanie wartością odżywczą
• Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
• Zakres i sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej
• Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
• Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
4. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – definicje i ogólne zasady stosowania
• Inne wybrane komunikaty dobrowolne typu „gluten free”, „GMO free”, „wholegrain”, „healthy” itp.
5. Zakończenie szkolenia
• Dodatkowe pytania, podsumowanie.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
27.02.2023
08.05.2023
04.09.2023
27.11.2023

183 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Pobieranie próbek mleka i jego przetworów - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „POBIERANIE PRÓBEK MLEKA I JEGO PRZETWORÓW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 183 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mleka i przetworów mleczarskich

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mleczarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek mleka i przetworów mleczarskich do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrole jakości
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2003 Nr 59, poz. 526 z późn. zm.)
• Szczegółowe zasady pobierania próbek- PN-EN-ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.
• PN-ISO 5538 Mleko i przetwory mleczne Pobieranie próbek Kontrola metodą alternatywną
• Mleko i jego przetwory (pobieranie próbek) w aspekcie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia
5 marca 2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999
w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek mleka i przetworów mleczarskich
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek.
3. Ćwiczenia:
• Praktyczne pobieranie próbek – przygotowanie pakowanie, znakowanie próbki laboratoryjnej.
• Protokół z pobierania próbek
4. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz w zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
26.05.2023 – szkolenie on-line
16.10.2023 – szkolenie on-line

184 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„POBIERANIE PRÓBEK OLEJÓW, NASION OLEISTYCH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 184 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych
i tłuszczy roślinnych
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu olejarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

ZAKRES SZKOLENIA:
• PN-EN ISO 5555 2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1989/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy. „ZAŁĄCZNIK Ia. Pobieranie próbek oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoczyn oliwek dostarczonych w bezpośrednim opakowaniu nieprzekraczającym 100 litrów”.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuoussampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy
• PN-R-66149:199 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Wykłady i ćwiczenia:
• sposób pobierania próbek
• przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
• rodzaje pojemników na próbki,
• sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
• sposób przechowywania i transportu próbek,
• zasady wypełniania protokołu pobierania próbek
3. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz w zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
26.06.2023 – szkolenie on-line
17.11.2023 – szkolenie on-line

198 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Kryteria mikrobiologiczne- meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE – MEANDRY ROZPORZĄDZENIA UE 20732005 – CO, KIEDY, DLACZEGO.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 198 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Cel – zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem kryteriów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu
w planowaniu i realizacji procesów technologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Geneza kryterium mikrobiologicznego.
2. Kryteria mikrobiologiczne dla drobnoustrojów patogennych.
3. Pobieranie próbek-mechanizmy determinujące rozkład przestrzenny drobnoustrojów w żywności.
4. Mikroorganizmy wskaźnikowe.
5. Korelacja między bakteriami wskaźnikowymi a patogenami.
6. Drobnoustroje wskaźnikowe w procesach termicznych.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
17.05.2023 – szkolenie on-line
05.09.2023 – szkolenie on-line
01.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

199 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Jak stworzyć dobry program monitorowania środowiska produkcji żywności – sanityzacja w praktyce - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „Jak stworzyć dobry program monitorowania środowiska produkcji żywności – sanityzacja w praktyce”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 199 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniem mikroflorą po procesie sanityzacji i metodami przeciwdziałania złym praktykom higienicznym.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności, pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych i pracowników ekip sprzątających

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Program monitorowania środowiska – cele.
2. Wybór drobnoustrojów patogennych i wskaźnikowych.
3. Identyfikacja miejsc pobierania próbek, częstotliwość i liczba próbek.
4. Obszary wysokiego i niskiego ryzyka mikrobiologicznego.
5. Ustalenie kryteriów mikrobiologicznych dla powierzchni, powietrza i personelu.
6. Dobre i złe praktyki – przykłady z audytów higienicznych.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
14.03.2023 – szkolenie on-line
30.08.2023 – szkolenie on-line
22.11.2023 – szkolenie on-line

200 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Odpowiedź drobnoustrojów na stres środowiskowy- adaptacja do procesów produkcyjnych - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „ODPOWIEDŹ DROBNOUSTROJÓW NA STRES ŚRODOWISKOWY – ADAPTACJA DO PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 200 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem odziaływania stresu środowiskowego na inaktywację drobnoustrojów w procesach technologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mechanizmy odpowiedzi drobnoustrojów na poziomie komórkowym.
2. Stresy abiotyczne: stres temperaturowy, stres osmotyczny, stres oksydacyjny, stres pH, stres mechaniczny, stres ciśnieniowy, stres pokarmowy, stres wynikający z akumulacji toksycznych metabolitów, stres synergistyczny (wieloczynnikowy).
3. Odporność na środki dezynfekcyjne – tworzenie biofilmu wywołane stresem.
4. Stres środowiskowy i oporność na antybiotyki w patogenach związanych z żywnością.
5. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
14.02.2023– szkolenie on-line
02.06.2023 – szkolenie on-line
09.11.2023 – szkolenie on-line

201 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Zastosowanie naturalnych środków konserwujących wobec patogenom przenoszonym przez żywność i bakteriom powodującym psucie - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASTOSOWANIE NATURALNYCH ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH WOBEC PATOGENOM PRZENOSZONYM PRZEZ ŻYWNOŚĆ I BAKTERIOM POWODUJĄCYM PSUCIE.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 201 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi metodami konserwacji żywności i mechanizmami inaktywującymi drobnoustroje.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Naturalne konserwanty jako alternatywa dla syntetycznych konserwantów – czysta etykieta.
2. Naturalne konserwanty roślinne- polifenole, fenole i flawonoidy.
3. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia roślinnego (AMP).
4. Naturalne konserwanty pochodzenia zwierzęcego- lizozym, laktoferyna, owotransferyna, laktoperoksydaza, AMP pochodzące od zwierząt gospodarskich i polisacharydy.
5. Naturalne konserwanty z mikroorganizmów – bakteriocyny.
6. Bakteriofagi w bioprotekcji.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
21.03.2023 – szkolenie on-line
27.06.2023 – szkolenie on-line
27.11.2023 – szkolenie on-line

202 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Żywność wegańska i wegetariańska – zagrożenia mikrobiologiczne - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „ŻYWNOŚĆ WEGAŃSKA I WEGETARIAŃSKA – ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 202 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą roślinnych zamienników mięsa, produktów mlecznych, atrybutami drobnoustrojów w przeżywaniu procesów technologicznych i ustaleniem zakresu analiz mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mikroflora surowców roślinnych.
2. Roślinne zamienniki mięsa.
3. Wegańskie zamienniki produktów mlecznych (napoje roślinne fermentowane i niefermentowane).
4. Rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów.
5. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego.
6. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu żywności.
7. Źródła kryteriów mikrobiologicznych. Interpretacja wyników badań.
8. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
08.02.2023 – szkolenie on-line
23.08.2023 – szkolenie on-line
06.12.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

203 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

Mikrobiologia patogenów, drobnoustrojów wskaźnikowych i psujących żywność - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGIA PATOGENÓW, DROBNOUSTROJÓW WSKAŹNIKOWYCH I PSUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 203 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą saprofityczna odpowiedzialną za proces psucia się żywności
i wykorzystaniem danych z analiz mikrobiologicznych w interpretacji zepsucia sensorycznego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności i pracowników laboratoriów przyzakładowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ekologia mikroflory patogennej, czynniki wzrostu i przeżycia w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2. Wskaźniki procesów sanityzacyjnych – drobnoustroje oportunistyczne.
3. Zepsucie sensoryczne – rola drobnoustrojów SSO.
4. Kiedy i jakie parametry badać w analizie mikroflory żywności?
5. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
26.01.2023 – szkolenie on-line
11.05.2023 – szkolenie on-line
25.10.2023 – szkolenie on-line

216 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 899,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 216 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania produktów spożywczych.
W czasie szkolenia zostaną przedstawione metody badania rynku, zasady planowania procesu projektowania oraz metody walidacji wyników prac projektowych.
Szkolenie pozwoli uniknąć błędów w czasie procesu projektowania oraz samodzielne przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z nadzorowaniem procesu projektowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób biorących udział w opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji nowych produktów oraz nadzorujących proces wprowadzania na rynek produktów spożywczych, pracowników działu marketingu, pracowników działów zapewnienia jakości oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych, wymagania w zakresie etykietowania.
2. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
3. Metody i etapy opracowania nowych oraz wprowadzania zmian do istniejących produktów.
4. Dane wejściowe do projektowania: analiza rynku, badanie konkurencji, określanie oczekiwanych rezultatów.
5. Opracowanie koncepcji badań klientowskich pozwalających za zebranie danych wejściowych do projektowania.
6. Etapy oraz metody nadzorowanie procesu projektowania.
7. Analiza sensoryczna produktów: metody analizy sensorycznej, badania konsumenckie.
8. Weryfikacja i wprowadzanie zmian do projektu.
9. Wymagania w zakresie określania terminu przydatności do spożycia nowych i modyfikowanych produktów.
10. Wprowadzanie nowych/modyfikowanych produktów na rynek.
11. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
12. Elementy public relations (PR) przy opracowaniu koncepcji i wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów.

Wybrane ćwiczenia praktyczne. Ilość i zakres zależy od czasu trwania szkolenia.
1. Identyfikacja zmian determinujących konieczność wprowadzania nowych produktów (zmiany społeczne, ekonomiczne, żywieniowe).
2. Proces projektowania – opracowanie przykładowego harmonogramu procesu projektowania – Diagram Gantta.
3. Opracowanie i walidacja celów procesu projektowania.
4. Przygotowanie przykładowego formularza badań konsumenckich.
5. Porównanie jakości sensorycznej produktów – wykorzystanie przykładowym met analizy sensorycznej.
6. Ćwiczenia z zakresu kreatywności – trening twórczego myślenia.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
22.05.2023 – szkolenie on-line
04.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

217 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności – produkty garmażeryjne i dania gotowe - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PRODUKTY GARMAŻERYJNE I DANIA GOTOWE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 217 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi znakowania produktów garmażeryjnych i dań gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Znakowanie żywności opakowanej – ramy prawne:
• Przegląd przepisów krajowych i unijnych dotyczących etykietowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt i jego oznakowanie
• Nazwa żywności przewidziana w przepisach, nazwa zwyczajowa, nazwa opisowa – przykłady poprawnego konstruowania nazw
• Wymagane prawnie informacje towarzyszące nazwie
• Wykaz składników – jak poprawnie opracować?
• Oznaczenie ilościowe składnika (QUID)
• Zawartość nadzienia – deklarować czy nie?
• „Najlepiej spożyć przed” czy „Należy spożyć do:”? Kiedy należy podać warunki przechowywania po otwarciu?
• Inne oznaczenia wynikające z przepisów prawa.
2. Znakowanie dodatków:
• Prawidłowa nazwa i funkcja technologiczna dodatku
• Ocena możliwości stosowania określonych dodatków – przykłady produktów
• Pominięcie deklaracji dodatku w wykazie składników (zasada przenoszenia)
• Barwniki vs. żywność barwiąca
3. Graficzne lub słowne podkreślenie charakteru produktu
• Produkty „w stylu”, „a’la” – czy nazwa zobowiązuje do deklaracji kraju pochodzenia?
• Elementy graficzne – symbole, krajobrazy – a znakowanie krajem pochodzenia
• Możliwości stosowania określeń „tradycyjna kuchnia”, „domowy”, „jak u mamy”, itp.
4. Znakowanie wartości odżywczej
• Zaakceptowane prawnie metody wyznaczania wartości odżywczej żywności
• Treść obowiązkowej i dobrowolnej informacji o wartości odżywczej
• Zaokrąglenia wartości liczbowych oraz limity tolerancji – wytyczne Komisji Europejskiej
5. Znakowanie alergenów
• Wymagania prawne
• Analiza zagrożenia dla produktów wytwarzanych w zakładzie
• Alergeny krzyżowe i ostrożnościowe deklarowanie alergenów (PAL – Precautionary Allergen Labelling)
• Produkty dla wegan a alergeny krzyżowe pochodzenia zwierzęcego – deklarować, czy nie?
6. Instrukcja przygotowania – o czym należy pamiętać?
• Warunki użytkowania
• Wybór opakowań
7. Przegląd najczęściej popełnianych błędów, odpowiedzi na pytania nadesłane przed szkoleniem
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

Istnieje możliwość weryfikacji etykiety przez trenera, w celu omówienia jej podczas szkolenia.
W tym celu prosimy przesłać etykietę na maila szkolenia@jsh.com.pl najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator w zakresie oznakowania produktów. Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.

TERMINY:
29.05.2023 – szkolenie on-line
21.09.2023 – szkolenie on-line

218 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL, ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control. Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe. Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:

12-13.06.2023 ON-LINE
11-12.09.2023 ON-LINE

22 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Zawartość mięsa w produktach mięsnych – różne aspekty - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„ZAWARTOŚĆ MIĘSA W PRODUKTACH MIĘSNYCH – RÓŻNE ASPEKTY”

WYKŁADY
SYMBOL: 22 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi metodami obliczeniowymi na zawartość mięsa.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, pracowników laboratorium.

PROGRAM :
1. Zawartość mięsa metoda obliczeniowa – definicje stosowanych parametrów
2. Zawartość mięsa metoda obliczeniowa – stosowane metody analityczne
3. Zawartość mięsa – metoda PCR
4. Nitrogen factors
5. Obliczanie zawartości mięsa z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Stubbs and More.
6. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Ekspert ds. Badań Chemicznych, J.S. Hamilton Poland.

TERMINY:
26.04.2023
19.06.2023
21.09.2023

226 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Ocena jakości zbóż oraz ziaren roślin oleistych. Analizy pasz w odniesieniu do wymagań GMP+   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 790,00 + VAT

SZKOLENIE
„OCENA JAKOŚCI ZBÓŻ ORAZ ZIAREN ROŚLIN OLEISTYCH. ANALIZY PASZ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ GMP +.”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 226 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podniesienie kompetencji Uczestników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna zbóż i ziaren oleistych. Zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych oraz przekazanie dodatkowych informacji dotyczących wymagań GMP+ w odniesieniu do analiz laboratoryjnych. Wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.
Podczas szkolenia zapewniamy:
• Przekazanie szczegółowej wiedzy z tematyki badania zbóż
• Możliwość obserwacji przebiegu oznaczeń przez doświadczoną kadrę w na profesjonalnym sprzęcie J.S. Hamilton
• Materiały dydaktyczne w postaci prezentacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane do pracowników laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i punktów skupu zbóż oraz rolników.

PROGRAM SZKOLENIA:
I BLOK Ocena organoleptyczna:
• PN-70/R-74013: 2012- Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
• PN-R-66149:1997 Ziarno roślin oleistych — Ocena organoleptyczna
II BLOK Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i nasion oleistych:
• Oznaczenie gęstości w stanie zsypnym, zwany masą hektolitra: PN-EN ISO 7971
• Działanie aparatów NIR.
• Analiza mykotoksyn metodą paskową
• Liczba odpadania według PN-ISO 3093:2010
III BLOK Charakterystyka najczęściej spotykanych szkodników magazynowych:
• Wykrywanie szkodników wg obowiązujących norm
IV BLOK Inne regulacje prawne
• Zastosowanie norm międzynarodowych do oznaczenia zanieczyszczeń: PN-EN ISO 658:2004, GAFTA, PN-EN15587:2008.
• Zastosowanie norm polskich i branżowych do oznaczenia zanieczyszczeń z uwzględnieniem PN-R-74107, PN-R-74102, PN-R-74106, PN-R-74110, PN-R-74104, PN-R-74103, PN-R-74015.
V BLOK Standard GMP + – wymagania dotyczące wprowadzenia pasz do łańcucha GMP +
• Standard GMP + – co to takiego ?
• Rodzaje standardów GMP+
• Wymogi GMP+ związane z przepisami prawa
• Analizy wymagane do wprowadzenia pasz do łańcucha GMP +
Dyskusja, podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń.

TRENERZY:
Agnieszka Petrus – Absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, kierunku Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Obecnie na stanowisku Kierownika Pracowni Zbożowych w Gdyni, Gdańsku
i Hrubieszowie w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od grudnia 2020 roku. Na co dzień nadzoruje system ISO 17025 i wykonuje badania jakości zbóż. Ponadto prowadzi szkolenia dla Klientów i pracowników przygotowujące do analizy jakościowej zbóż, nasion oleistych i nasion strączkowych.
Anna Szeliga – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 20 lat pracuje w laboratoriach badawczych zajmując się analizami związanymi z bezpieczeństwem żywności i pasz. Obecnie pracuje jako Menager ds. Inspekcji i Fumigacji w Branży CARGO firmy J.S HAMILTON Sp. z o.o. Zajmuje się nadzorem nad inspekcjami towarów (zboża, nasiona oleiste i strączkowe, śruty nasion oleistych, oleje i tłuszcze roślinne zwierzęce)
w imporcie oraz eksporcie we wszystkich polskich portach (Gdynia, Gdańsk i Szczecin) oraz kontrolami surowców i produktów paszowych w łańcuchu GMP +.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09.00 – 16.00

TERMIN:
06.10.2023 Gdynia

MIEJSCE: Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia

31 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Produkcja i etykietowanie żywności dla wegetarian i wegan

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRODUKCJA I ETYKIETOWANIE ŻYWNOŚCI DLA WEGETARIAN I WEGAN”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 31 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych możliwości stosowania komunikatów typu „odpowiedni dla wegetarian” lub „odpowiedni dla wegan” w znakowaniu żywności. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną istotne definicje prawne oraz definicje branżowe, a także dobre praktyki – m.in. postępowania ze składnikami pochodzenia zwierzęcego w zakładzie produkcyjnym. Omówiona zostanie także problematyka zanieczyszczeń krzyżowych produktami odzwierzęcymi (w tym alergenami) w produktach przeznaczonych dla wegetarian i wegan, a także wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji marketingowej produktów roślinnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Trend żywności roślinnej
• Podstawowe zasady diety wegetariańskiej, wegańskiej, flexitariańskiej
• Motywacje konsumentów do wyboru diet roślinnych (kwestie etyczne i środowiskowe)
• Postawy Polaków wobec produktów i dań roślinnych
2. Produkty dla wegetarian i wegan a wymogi prawa
• Ramy prawne dotyczące możliwości przekazywania informacji o przeznaczeniu produktu dla wegetarian i wegan (przepisy krajowe)
• Definicje branżowe – omówienie wytycznych pozaprawnych
3. Produkcja żywności dla wegetarian i wegan
• Skład produktów odpowiednich dla wegetarian i wegan – dozwolone i niedozwolone surowce, dodatki, substancje pomocnicze
• „Ukryta” zawartość składników pochodzenia zwierzęcego
• Podstawowe zasady zarządzania składnikami pochodzenia zwierzęcego
• Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami pochodzenia zwierzęcego (w tym podejście do deklaracji alergenów)
• Zasady wzbogacania żywności wegetariańskiej i wegańskiej (np. w wapń, żelazo, witaminę B12)
4. Wybrane aspekty znakowania żywności dla wegetarian i wegan
• Stosowanie dobrowolnych znaków graficznych
• Certyfikacja produktów wegetariańskich i wegańskich (np. V-label)
• Problem nazewnictwa produktów roślinnych (w tym alternatyw nabiału i mięsa)
• Hasła marketingowe stosowane w oznakowaniu żywności dla wegetarian i wegan, w tym oświadczenia negatywne i oświadczenia środowiskowe
5. Zakończenie szkolenia
• Omówienie wybranych treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
16.05.2023 – szkolenie on-line
27.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

39 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Termin przydatności do spożycia. Nowoczesne metody badań obciążeniowych - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 350,00 + VAT

WEBINARIUM „TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. NOWOCZESNE METODY BADAŃ OBCIĄŻENIOWYCH”

WYKŁADY, DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 39 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
W celu utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu producenci są zobligowani do określenia czasu do jakiego produkty są przydatne do spożycia. Zróżnicowanie składu i tym samym właściwości produktów żywnościowych wymaga opracowywania projektów badań przechowalniczych indywidualnie dla poszczególnych produktów.
Dla określenia i selekcji parametrów mogących w stopniu decydującym odzwierciedlać wpływ poszczególnych czynników na trwałość badanego produktu projekt powinien ustalić poza badaniami fizykochemicznymi i sensorycznymi badania mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na wyprodukowanych próbkach.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów-ekspertów ustalających trwałość produktów żywnościowych i osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu na rynku oraz Kierowników Laboratoriów działów marketingu.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne. Ustalenie i zatwierdzanie okresu przydatności do spożycia.
2. Specyfikacja produktu jako narzędzie w ustalaniu planu badań.
3. Reakcja drobnoustrojów na stres środowiskowy: temperatura, pH , aktywność wody, głód, kultury starterowe.
4. Test obciążeniowy z wyznaczeniem potencjału wzrostu – procedura badawcza.
5. Interpretacja badań i wykorzystanie wyników w zarządzaniu ryzykiem.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usług płatna.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
22.02.2023
21.06.2023
24.10.2023
12.12.2023

Zapisz się

44 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zdrowotne wody z zasadami oceny ryzyka w myśl rozp. MZ z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY Z ZASADAMI OCENY RYZYKA W MYŚL ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 2294)”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 44 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień wynikających z obowiązku prowadzenia przez podmioty – wodociągi wewnętrznej kontroli jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wykonywania badań jakości wody oraz terminowości informowania o ich wynikach właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego ale również o korzyściach płynących z oszacowania ryzyka.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pracowników działu jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne artykułów spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki podmiotów dostarczających wodę wg ww. rozporządzenia.
2. Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody.
3. Wymagania dot. ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie.
4. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, w tym bakteriami Legionella sp. a jej bezpieczeństwo zdrowotne.
5. Zasady współpracy z laboratoriami wykonującymi badania jakości wody.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert i doświadczony wykładowca na szkoleniach dotyczących monitoringu i jakości wody do spożycia, basenów i kąpielisk, ciepłej wody użytkowej.

TERMINY:
19.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16.11.2023 – szkolenie on-line

47 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Żywność ekologiczna – zasady produkcji oraz wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – ZASADY PRODUKCJI ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 47 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi i systemowymi aspektami produkcji oraz dystrybucji żywności ekologicznej. Od 1 stycznia 2022 roku stosuje się nowe przepisy prawne w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady: produkcji, znakowania oraz postępowania z produktami ekologicznymi, regulowane m.in. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do obecnych lub do chcących rozwinąć działalności w zakresie żywności ekologicznej: producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ramy prawne produkcji żywności ekologicznej.
2. Przebieg procesu certyfikacji.
3. Zasady produkcji żywności ekologicznej: surowce
4. Zasady produkcji żywności ekologicznej: produkty przetworzone
5. Magazynowanie oraz transport produktów ekologicznych.
6. Tryb postępowania w przypadku podejrzenia posiadania produktu niezgodnego z zasadami produkcji ekologicznej.
7. Znakowanie produktów ekologicznych.
8. Obrót produktami ekologicznymi i dystrybucja tych produktów, w tym import.
9. Certyfikaty wydawane wyłącznie w systemie TRACES.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Karol Andruk – Dyrektor ds. certyfikacji w jednostce certyfikującej systemy jakości żywności. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z poszczególnych systemów oraz sposobu prowadzenia audytów i kontroli w sektorze gospodarki żywnościowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu oraz zarządzaniu kontrolą żywności ekologicznej w Polsce.
Były naczelnik w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

TERMINY:
27.02.2023 – szkolenie on-line
13.04.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
06.06.2023 – szkolenie on-line
07.11.2023 – szkolenie on-line

47 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Zasady deklarowania pochodzenia podstawowego składnika – praktyczna interpretacja rozporządzenia 2018/775 - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„ZASADY DEKLAROWANIA POCHODZENIA PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA – PRAKTYCZNA INTERPRETACJA ROZPORZĄDZENIA 2018/775”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 47 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest kompleksowe omówienie zasad deklarowania zarówno pochodzenia produktu (w kontekście odpowiednich przepisów horyzontalnych i wertykalnych), jak i pochodzenia jego podstawowego składnika (w kontekście wymagań Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 […], w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego). Spotkanie będzie miało formę praktycznego warsztatu, który dokładnie wyjaśni jak interpretować odpowiednie akty prawne. Gwarantujemy minimum teorii i bardzo dużo przykładów z życia wziętych.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM:
Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedź na wiele pytań, w tym m.in.:
1. Kiedy wskazywanie pochodzenia produktu jest obowiązkowe?
2. Jaka jest różnica pomiędzy „krajem pochodzenia” a „miejscem pochodzenia”?
3. Czym jest podstawowy składnik środka spożywczego?
4. Czy produkt może mieć kilka składników podstawowych lub nie mieć ich wcale?
5. Jakie elementy etykiety są uznawane za deklarację pochodzenia?
6. Czy nazwa środka spożywczego nawiązująca do pochodzenia jest objęta zakresem rozporządzenia 2018/775?
7. Czy informację w rodzaju „wyprodukowano w …” należy traktować jako deklarację pochodzenia?
8. Kiedy etykieta musi zawierać informację o pochodzeniu podstawowego składnika?
9. Jak deklarować pochodzenie składnika podstawowego, gdy nie jest on taki sam jak pochodzenie produktu (dozwolone sformułowania, umiejscowienie na etykiecie, wielkość czcionki)?
10. Co zrobić w sytuacji kiedy podstawowy składnik pochodzi z wielu państw?
11. Czy wskazywany poziom geograficzny pochodzenia składnika (UE/poza-UE, kraj, rejon) musi być spójny ze wskazanym pochodzeniem produktu?
12. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie.

ROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
20.03.2023
09.11.2023

50 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 50 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – zasady ogólne, odpowiedzialność prawna za produkt i za oznakowanie.
3. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in.
 nazwa produktu,
 wykaz składników,
 alergeny,
 QUID
 data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
 warunki przechowywania
 kraj i miejsce pochodzenia
• teksty marketingowe – ryzyka stosowania na opakowaniu
4. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
5. Nutri Score – dobrowolny system
6. „Produkt polski”
7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
8. Oznakowanie towarów paczkowanych.
9. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
09.02.2023 – szkolenie on-line
29.03.2023 – szkolenie on-line
17.05.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
20.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08.11.2023 – szkolenie on-line

52 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - ramy prawne, praktyka rynkowa, planowane zmiany

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE – RAMY PRAWNE, PRAKTYKA RYNKOWA, PLANOWANE ZMIANY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 52 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania oświadczeń żywieniowych
i zdrowotnych w etykietowaniu oraz reklamie środków spożywczych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, jakie wyróżniamy ich rodzaje i czym różnią się one między sobą. Duży nacisk położony zostanie na zrozumienie zasad stosowania oświadczeń oraz umiejętność ich wyszukania. Szeroko zostanie także omówiona problematyka oświadczeń „oczekujących” z tzw. „pending list”.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także osób odpowiedzialnych za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych z ramienia urzędowej kontroli żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ramy prawne stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
• Istotne definicje, czyli jak odróżnić oświadczenie żywieniowe od oświadczenia składnikowego albo oświadczenie zdrowotne od oświadczenia medycznego
• Zasady ogólne stosowania wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• System profili składników odżywczych
2. Oświadczenia żywieniowe w etykietowaniu i reklamie
• Dopuszczone oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania
• Oświadczenia porównawcze
3. Oświadczenia zdrowotne w etykietowaniu i reklamie
• Rodzaje oświadczeń zdrowotnych
• Unijny rejestr oświadczeń zdrowotnych
• Warunki i ograniczenia stosowania oświadczeń zdrowotnych
• Informacje towarzyszące oświadczeniom zdrowotnym
• Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści (z art. 10)
• Lista oczekujące (pending list) – czym jest i jak z niej korzystać?
• Jak „rozszyfrować” numery ID botanicals?
4. Dodatkowe, praktyczne aspekty stosowania oświadczeń
• Różnica między „efektem fizjologicznym” a „efektem leczniczym”
• Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych
• Żywność z oświadczeniami a limity tolerancji dla deklaracji w zakresie wartości odżywczej
• Problematyka tzw. „beauty claims”
• Dostępne przewodniki i interpretacje – gdzie szukać wiedzy o oświadczeniach?
5. Część warsztatowa
• Analiza przykładów z rynku – poprawne i niepoprawne stosowanie oświadczeń
• Tworzenie komunikacji marketingowej w oparciu o oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
6. Zakończenie szkolenia
• Omówienie wybranych treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
28.03.2023 – szkolenie on-line
16.06.2023 – szkolenie on-line
11.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

60 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności w aspekcie zrównoważonego rozwoju - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 60 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych oraz wytycznych w zakresie możliwości wykorzystania tzw. „zielonej komunikacji” w prezentacji i reklamie środków spożywczych. Podczas webinarium omówione zostaną m.in. takie pojęcia jak „environmental claim”, „ślad węglowy”, „ślad środowiskowy” itp. oraz przykłady znakowania środków spożywczych hasłami dotyczącymi zmniejszonego wpływu żywności lub opakowań na środowisko (np. „100% do recyklingu”, „zrównoważone składniki”, „eco-friendly”, „carbon neutral” itp.).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju – czym są, kiedy i jak je stosować?
2. Omówienie przykładowych oświadczeń w kontekście aktualnych przepisów i planowanych zmian
3. Certyfikacja RSPO, FAIRTRADE i inne światowe inicjatywy w zakresie promocji zrównoważonych wyborów
4. Komunikaty dotyczące opakowań, np. biodegradowalny, kompostowalny, zrównoważony – znaczenie, możliwości stosowania
5. Strategia „Od pola do stołu” w kontekście planowanych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji wpływu produktów spożywczych na środowisko
6. Prace UE nad nowymi regulacjami dotyczącymi prezentacji śladu środowiskowego żywności na etykiecie
7. Inicjatywy dobrowolne – Eco-score, Planet-score itp.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
26.05.2023
27.10.2023

62 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności - piekarnictwo i wyroby cukiernicze

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PIEKARNICTWO I WYROBY CUKIERNICZE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 62 /JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności – wyrobów piekarniczych i cukierniczych – w celu praktycznego ich zastosowania. Przedstawione zostaną m.in. najczęściej występujące błędy w oznakowaniu tego typu produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
• Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz.29 z późn.zm.)
2. Znakowanie żywności – zasady ogólne, odpowiedzialność prawna za produkt i za oznakowanie.
3. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in.
o nazwa produktu, wykaz składników, alergeny, QUID
o data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
o warunki przechowywania
o kraj i miejsce pochodzenia
• teksty marketingowe – ryzyka stosowania na opakowaniu
4. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
5. Nutri Score – dobrowolny system
6. „Produkt polski”
7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
8. Oznakowanie towarów paczkowanych.
9. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
12.04.2023 – szkolenie on-line
18.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

63 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 63 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania – szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu
4. Zasady prawidłowego znakowania alergenów.
5. Dokumenty wspomagające – przewodniki UE, FDA, Codex Alimentarius
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
15.02.2023 – szkolenie on-line
16.05.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

63 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Badanie GMO w żywności i paszach - interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego.

PROGRAM:
1. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO.
2. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności.
3. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR.
4. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR.
5. Badania przesiewowe (screening).
6. Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych).
7. Regulacje prawne.
8. Wymagania VLOG.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J.S. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

TERMINY:
27.04.2023
27.10.2023

64 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Przeciwutleniacze w żywności - źródła, wpływ na zdrowie i metody oceny ich zawartości - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„PRZECIWUTLENIACZE W ŻYWNOŚCI – ŹRÓDŁA, WPŁYW NA ZDROWIE I METODY OCENY ICH ZAWARTOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 64 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest poznanie źródeł i właściwości związków przeciwutleniających, które w dobie wzrastającej zachorowalności na choroby cywilizacyjne są składnikami szczególnie ważnymi w diecie współczesnego człowieka. Oprócz omówienia mechanizmów ich działania w prewencji i ograniczaniu występowania chorób, wskazane zostaną przykłady środków spożywczych będących ich najlepszym źródłem, a także kierunki działań technologicznych, analitycznych i marketingowych w celu dostarczenia żywności o szczególnie wysokiej ich zawartości.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników sektora spożywczego (zwłaszcza pracowników marketingu,
technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) a także producentów żywności i konsumentów. Udział w szkoleniu zalecany jest szczególnie dla pracowników zajmujących się wprowadzaniem na rynek produktów o podwyższonej zawartości składników wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka oraz ich promocją.

PROGRAM:
1. Charakterystyka chorób inicjowanych działaniem wolnych rodników.
2. Podział przeciwutleniaczy występujących w żywności.
3. Przeciwutleniacze a przetwarzanie żywności.
4. Metody analityczne służące do oznaczania aktywności przeciwutleniającej żywności (w tym do określania zawartości poszczególnych składników przeciwutleniających).
5. Zalecane technologie przetwarzania żywności w celu uzyskania produktów o jak najwyższej zawartości
przeciwutleniaczy.
6. Jakiej żywności szuka konsument? (oczekiwania i sposoby komunikacji z konsumentami różnego rodzaju).
7. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz
studentów (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni). Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

TERMINY:
17.03.2023
20.10.2023

65 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Catering dietetyczny – przekazywanie informacji konsumentom na temat żywności - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„CATERING DIETETYCZNY – PRZEKAZYWANIE INFORMACJI KONSUMENTOM NA TEMAT ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 65 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami informacyjnymi dotyczącymi usług
w świadczonych formie cateringu dietetycznego oraz przepisami prawa żywnościowego dotyczącymi sprzedaży żywności na odległość (np. przez internet).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM:
1. Działalność w zakresie cateringu dietetycznego – czy należy dokonać zgłoszenia podjęcia działalności do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?
2. Czy produkty oferowane poprzez firmy cateringowe podlegają w zakresie znakowania produktów wymogom rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności?
3 . Jakie informacje o daniach/produktach powinny być dostępne na stronie internetowej/ ulotce?
4. Czy opakowania w momencie dostawy muszą posiadać etykiety?
5. Czy w przypadku „diet pudełkowych” którekolwiek z informacji na temat dań/produktów mogą być
zamieszczone jedynie na stronie internetowej?
6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, zakończenie webinarium.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
12.09.2023
22.11.2023

67 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

"Zdrowa żywność" - cechy żywności poszukiwanej przez konsumentów. - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM „”ZDROWA ŻYWNOŚĆ”? – CECHY ŻYWNOŚCI POSZUKIWANEJ PRZEZ KONSUMENTÓW”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 67 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie oczekiwań konsumentów związanych z żywnością oraz cech produktów spożywczych, na które zwracają szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wyjaśnione zostanie pojęcie „zdrowej żywności” i tego, jak rozumieją je konsumenci. Przedstawione zostaną definicje alternatywne dla „zdrowej żywności” oraz zalecenia związane ze spożywaniem różnych grup produktów spożywczych (w zależności m.in. od płci, wieku czy stanu zdrowia konsumentów).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników sektora spożywczego (zwłaszcza pracowników marketingu, technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) a także producentów żywności i konsumentów. Szkolenie może być przydatne szczególnie dla tych pracowników, którzy zajmują się projektowaniem i wprowadzaniem na rynek żywności o podwyższonej zawartości składników wpływających korzystnie na zdrowie człowieka oraz dotarciem z tą informacją do konsumentów.

PROGRAM:
1. Charakterystyka i sposoby rozumienia pojęcia „zdrowa żywność”
2. Definicja wartości odżywczej żywności oraz sposoby jej oceny
3. Oczekiwania konsumentów dotyczące żywności (czy jemy aby żyć, czy też żyjemy, aby jeść?)
4. Rodzaje żywności występującej na rynku (m.in. żywność ekologiczna, tradycyjna, funkcjonalna)
5. Żywność „na miarę”, czyli wpływ żywności na zdrowie. Czy istnieje żywność bezpieczna dla każdego konsumenta?
6. O czym powinien wiedzieć świadomy konsument.
7. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni). Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

TERMINY:
22.02.2023
15.09.2023

68 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 68 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych żywności.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Aktualne akty prawne regulujące maksymalny poziom zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
5. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
6. Interpretacja wyników w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w laboratorium pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca.

TERMINY:
16.03.2023 – szkolenie on-line
02.06.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

68 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Informacje środowiskowe na opakowaniach - obecne i przewidywane wymogi prawne - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„INFORMACJE ŚRODOWISKOWE NA OPAKOWANIACH – OBECNE I PRZEWIDYWANE WYMOGI PRAWNE”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 68 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie tematyki informacji środowiskowych, które mogą być umieszczane
na opakowaniach środków spożywczych obecnie oraz zasygnalizowanie przewidywanych na najbliższą przyszłość zmian w tym zakresie.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Informacje środowiskowe na opakowaniach – system prawny UE
2. Informacje środowiskowe na opakowaniach – krajowe regulacje
• Wzory oznaczeń dla opakowań
• Wzór oznakowania opakowań wielokrotnego użytku
• Wzór oznakowania opakowań przydatnych do recyklingu
3. Znakowanie nieuregulowane w przepisach lub oparte na systemie certyfikacji
4. Znaki ekologiczne i inne
5. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w inspekcji sanitarnej w obszarze granicznej kontroli żywności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle spożywczym jako specjalista w zakresie jakości, wdrożeń i rozwoju produktów spożywczych, koordynatorka procesu tworzenia produktu od idei po wytworzenie produktu gotowego.
Specjalistka w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności popartym kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie weryfikacji etykiet.

TERMINY:
15.06.2023
22.09.2023
28.11.2023

69 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

Kontrola towarów paczkowanych wg. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 290,00 + VAT

WEBINARIUM
„KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH WG. USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2009 r.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 69 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest przedstawienie wymogów w zakresie procedury kontroli paczkowania towarów, której podlegają przedsiębiorstwa, które zlecają zapakowanie wytworzonych produktów oraz usługodawcy wykonujący tą usługę. Paczkowanie odbywa się na zlecenie lub w ramach stałej współpracy przez wykwalifikowane firmy, które posiadają niezbędne uprawnienia i zgody od Głównego Urzędu Miar. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jakie są procedury i zasady kontroli towarów paczkowanych oraz stosowaniu znaku „e”.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium skierowane jest do Pracowników firm, które zlecają zapakowanie wytworzonych produktów oraz Pracownicy usługodawcy wykonujący tą usługę lub zamierzający uzyskać uprawnienia od GUM.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne w zakresie towarów paczkowanych.
2. Podstawowe definicje i określenia.
3. Przykłady produktów będących i nie będących towarem paczkowanym.
4. Zasady stosowania znaku „e” na opakowaniu.
5. Zasady kontroli towarów paczkowanych.
6. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie webinarium.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
04.10.2023

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

CENA SZKOLENIA:
290,00 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.
Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

74 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „WALIDACJA PROCESÓW CZYSZCZENIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI – CZYLI JAK UZYSKAĆ OBIEKTYWNE DOWODY, ŻE WDROŻONA METODA JEST SKUTECZNA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 74 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji, aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę procesu mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Niepożądane zanieczyszczenia produktu.
2. Co to jest biofilm i gdzie się tworzy?
3. Analiza powstawania biofilmu.
4. Mikroorganizmy tworzące biofilm (na przykładzie: Listeria monocytogenes, Legionella).
5. Mechanizm oporności drobnoustrojów na działanie środków dezynfekcyjnych.
6. Metody likwidacji biofilmu.
7. Definicje.
8. Proces walidacji, dokumenty procesu walidacyjnego.
9. Procesy mycia i dezynfekcji.
10. Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje.
11. W których punktach należy pobierać próbki do badań.
12. Metody badawcze, kryteria akceptacji, dopuszczalne limity.
13. Gdy wyniki wykraczają poza ustalone kryteria akceptacji…
14. Zarzadzanie alergenami.
15. Zanieczyszczenia krzyżowe i sposoby ich eliminacji.
16. Alergeny – czyszczenie i mycie oraz walidacja procesów.
17. Możliwość wykorzystania szybkich testów jakościowych do detekcji alergenów w produktach i środowisku.
18. Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia,

TRENER:
Kierownik laboratorium mikrobiologicznego, audytor systemów zarzadzania IFS i BRC a także ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. Specjalista ds. jakości z 16-letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym, prowadzi szkolenia dot. higieny produkcji, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i obecności alergenów.

TERMINY:
06.03.2023 – szkolenie on-line
15.05.2023 – szkolenie on-line
10.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28.11.2023 – szkolenie on-line

78 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „DOBROSTAN ZWIERZĄT RZEŹNYCH PODCZAS TRANSPORTU I UBOJU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 78 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością mięsa oraz wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
• przepisy związane z ochroną zwierząt
• definicja dobrostanu
• fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
• prawidłowa obsługa zwierząt
2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
3. Transport zwierząt:
• wymagania dla środków transportu zwierząt
• obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
• wymagania dla kierowców i konwojentów
4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:
• przepędzanie zwierząt
• zapewnienie dostępu do wody i paszy
• postępowanie w przypadku urazów
• pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
• czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju
i częstotliwość ich wykonywania
• dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
5. Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
• metody oszałamiania
• kontrola skuteczności oszałamiania
6. Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
• miopatie stresowe
• skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
7. Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
• obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
• zaufanie do producentów
• czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
• certyfikat dobrostanu znakiem jakości.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista
ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMINY:
25.01.2023 – szkolenie on-line
25.04.2023 – szkolenie on-line
26.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

82 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Obecność mykotoksyn w żywności - sposoby monitorowania, przegląd wymagań, interpretacja wyników - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE ON-LINE
„OBECNOŚĆ MYKOTOKSYN W ŻYWNOŚCI – SPOSOBY MONITOROWANIA,
PRZEGLĄD WYMAGAŃ, INTERPRETACJA WYNIKÓW”

WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 82 ON-LINE

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki występowania oraz monitoringu mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności mykotoksynami (mikotoksynami) w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych
z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów oraz aspektu odpowiedniego pobierania próbek do badania i ich homogenizacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa suplementów diety oraz żywności, pracowników laboratorium, a także producentów i importerów środków spożywczych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja mykotoksyn (mikotoksyn), ich klasyfikacja i pochodzenie
2. Obecność mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności w ujęciu historycznym
3. Uregulowania prawne związane z obecnością mykotoksyn (mikotoksyn)
4. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) i rola Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
5. Techniki analityczne wykorzystywane w monitoringu obecności pozostałości mykotoksyn (mikotoksyn)
w żywności:
• kryteria doboru metod analitycznych,
• wytyczne dotyczące prawidłowego pobierania próbek
6. Interpretacja wyników badania próbek
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z kilkuletnim doświadczeniem w analizach jakościowych i ilościowych. Od kilku lat Opiekun Studenckiego Koła Higieny Żywności i Toksykologii. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na wtórnych metabolitach grzybów i sposobach ich unieszkodliwiania oraz innych zanieczyszczeniach żywności, jak WWA, pestycydy, bisfenol A. Działalność naukowa opiera się o analitykę żywności i pasz, w szczególności chemię i analitykę związków niepożądanych, w tym także o zafałszowania żywności. Zainteresowania dotyczą także trendów w metodach analizy żywności (LC/MS, GC/MS, metoda ELISA, NIR itp.) oraz trendów ryzyka zafałszowania produktów.

TERMINY:
22.05.2023
06.09.2023

86 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

87 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food, ISO 22000

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„HIGIENA POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD, ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 87 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń
w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego, a także zaplanowanie systemowego nadzoru nad czystością powietrza. W trakcie szkolenia zaplanowane są ćwiczenia, stąd należy mieć możliwość koncentracji na realizowanych zadaniach oraz możliwość pracy w breakautroom’ach – poprzez włączenie mikrofonu i kamery.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę jakości powietrza, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. HACCP, audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Powietrze – wprowadzenie do zagadnienia
2. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie higieny powietrza
• Wymagania prawne – krajowe i unijne
• Norma ISO 22000:2015
• Wymagania standardu BRC Food
• Wymagania standardu IFS Food
3. Źródła powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
• Powietrze atmosferyczne
• Sprężone powietrze
• Gazy techniczne
4. Zanieczyszczenia powietrza- analiza zagrożeń
• Zanieczyszczenia fizyczne
• Zanieczyszczenia chemiczne
• Zanieczyszczenia biologiczne
• Źródła zanieczyszczeń powietrza w zakładach
5. Zastosowanie powietrza i gazów w przemyśle spożywczym
• Kryteria czystości powietrza
• Wentylacja
• Układ reduktorów
• Skład powietrza
• Ciśnienie powietrza
6. Metody oczyszczania/uzdatniania powietrza produkcyjnego
• Centrale wentylacyjne
• Lampy jonizujące
• Filtry
7. Kontrola jakości powietrza, analiza wyników
• Plan badań powietrza – jak zaplanować, wykonać
• Jak czytać wyniki badań?
• Ocena ryzyka do badań powietrza
• Kryteria zakładowe
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również
w usługach logistycznych i dystrybucyjnych. Doświadczenie jako Quality Manger w przemyśle mięsnym, mlecznym, cukierniczym, warzywno-owocowym, chłodniczym, gastronomicznym, logistycznym.

TERMINY:
16.03.2023 – szkolenie on-line
10.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15.11.2023 – szkolenie on-line

89 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Znakowanie żywności. Przemysł rybny

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ RYBNY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WERYFIKACJA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 89 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania dotyczące zasad etykietowania ryb i przetworów rybnych. Będą mieli także okazję skonsultować z ekspertem konkretne przykłady etykiet.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości i laboratorium, produkcji, pracowników działów prawnych, marketingu oraz działów PR sektora przemysłu rybnego.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Ogólne zasady znakowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt
• Nazwa środka spożywczego
• Ilość netto żywności
• Wykaz składników (w tym substancje dodatkowe, aromaty, enzymy)
• Pominięcie komponentów w wykazie składników – zasada przenoszenia
• Oznaczenie ilościowe składnika (deklaracja QUID)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Znakowanie krajem pochodzenia – kiedy jest konieczne?
• Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika – rozporządzenie (UE) nr 2018/775
• Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia
• Warunki przechowywania i warunki użycia
• Wymagania rozporządzenia o WOR i inne przepisy sektorowe
2. Znakowanie wartością odżywczą
• Sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej – treści obowiązkowe i dobrowolne
• Zaokrąglenia wartości liczbowych i limity tolerancji
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – w pigułce
3. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Komunikaty typu „bez konserwantów”, „tradycyjny smak” „bez GMO” i inne „problemowe”
• Co można, a czego nie można napisać na etykiecie – na przykładach z rynku
4. Część warsztatowa, zakończenie
• Omówienie treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania, podsumowanie

Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
12.05.2023 – szkolenie on-line
11.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

92 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Suplementy diety - skład, oznakowanie i reklama w świetle aktualnych przepisów prawnych i planowanych zmian

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„SUPLEMENTY DIETY – SKŁAD, OZNAKOWANIE I REKLAMA W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I PLANOWANYCH ZMIAN”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 92 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu kwalifikacji, składu oraz oznakowania suplementów diety. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze wymogi legislacyjne, a także dodatkowe wytyczne, np. dotyczące substancji botanicznych czy maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych. Przedstawiona zostanie również problematyka tzw. „novel food” oraz oświadczeń zdrowotnych dla składników roślinnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z branżą suplementów diety – technologów, pracowników działów jakości, działów marketingu, a także działów prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady kwalifikacji produktu jako suplement diety
• Definicja suplementu diety – co może, a co nie może być suplementem diety?
• Produkty z pogranicza – różnica pomiędzy żywnością powszechnego spożycia, suplementem diety, FSMP, wyrobem medycznym a produktem leczniczym
2. Składniki „aktywne” w suplementach diety
• Witaminy i składniki mineralne – formy chemiczne, maksymalne poziomy stosowania
• Opinie Zespołu ds. Suplementów Diety i inne wytyczne
• Składniki roślinne – które i w jakiej ilości mogą zostać dodane do suplementu?
• Novel food – definicja, kwalifikacja, unijny katalog, procedura notyfikacji / autoryzacji
3. Znakowanie suplementów diety
• Elementy obowiązkowe i dobrowolne etykiety suplementu diety
• Sposób deklaracji substancji o aktywności fizjologicznej – praktyczne wskazówki
• Zasada rzetelnego informowania – co wolno a czego nie wolno napisać (na przykładach z rynku)
4. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prezentacji i reklamie suplementów
• Zakres stosowania rozporządzenia 1924/2006 – ważne definicje, przewodniki dot. stosowania
• Ogólne i szczególne zasady stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• Unijny rejestr dopuszczonych oświadczeń
• Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści
• Lista „oczekująca” (ang. „pending list”) – czym jest i jak z niej korzystać?
• Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych
5. Notyfikacja suplementów diety
• Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu – elektroniczny system powiadamiana GIS w praktyce
• Korekta powiadomienia, postępowanie wyjaśniające
6. Sesja pytań i odpowiedzi
• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Omówienie nadesłanych etykiet i zagadnień wskazanych przez uczestników

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
12.04.2023 – szkolenie on-line
03.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16.10.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

94 JB

Jakość i bezpieczeństwo

Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy w przetwórstwie spożywczym. regulacje prawne, praktyka stosowania i kontrola

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„SUBSTANCJE DODATKOWE, AROMATY, ENZYMY W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM. REGULACJE PRAWNE, PRAKTYKA STOSOWANIA I KONTROLA”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 94 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych w zakresie możliwości stosowania dodatków technologicznych, aromatów oraz enzymów w produkcji spożywczej. Uczestnicy spotkania dowiedzą w jaki sposób poruszać się w odpowiedniej legislacji, a także w jaki sposób znakować produkty zawierające dodatki / aromaty / enzymy. Przedstawiona zostanie także problematyka dodatków określanych jako „clean label”.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników ds. jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Aktualne przepisy regulujące zasady stosowania dozwolonych substancji dodatkowych
• Podstawowe zasady związane ze stosowaniem dodatków
• Unijny wykaz dodatków do żywności – budowa, sposób poruszania się, prawidłowa interpretacja zapisów
• Kategoryzacja żywności w aspekcie stosowania dodatków do żywności
• Zasada przenoszenia – omówienie szkicu przewodnika Komisji Europejskiej
• Barwniki vs żywność barwiąca
• Sposób deklaracji dodatków w wykazie składników oraz możliwości pominięcia deklaracji
2. Stosowanie oraz oznakowanie aromatów
• Definicja aromatu w kontekście stosowania preparatów funkcjonalnych typu „clean label”
• Znakowanie aromatów naturalnych
• Aromat vs wizerunek na etykiecie
3. Uregulowania prawne w zakresie stosowania enzymów w produkcji żywności
• Wspólnotowa lista enzymów spożywczych
• Enzymy jako substancje pomocnicze w przetwórstwie – przewodnik Komisji Europejskiej
• Znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy
4. Znakowanie żywności bez dodatków
• Jak bezpiecznie wyróżnić produkt bez dodatków?
• Trend clean label – komunikaty negatywne typu „bez konserwantów”, „bez wzmacniaczy smaku” itp.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
27.01.2023 – szkolenie on-line
14.04.2023 – szkolenie on-line
02.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17.10.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się
Pasze
Opis szkolenia Termin

112 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „PRAWNE I SYSTEMOWE ASPEKTY DYSTRYBUCJI PASZ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 112 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z prawnymi i systemowymi aspektami dystrybucji pasz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do firm transportowych, handlowych, skupów, firm świadczących usługi przeładunku
i magazynowania, producentów mieszanek i materiałów paszowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawne i klasyfikacja pasz w UE
• rozporządzenia: 183/2005, 767/2009, 181/2003, 178/2002, 1069/2009, 2017/1017, 2017/625
2. Geneza systemów jakościowych
3. Najbardziej popularne systemy jakościowe w Polsce
• GMP+, QS, Vlog, GMP+MI105, FAMI-QS
4. Początek łańcucha paszowego
5. Porównanie wymogów prawnych i systemowych w sektorze paszowym
• Program warunków wstępnych
• Plan HACCP
• Działania operacyjne
• Weryfikacja i usprawnienia
• Oznakowanie/etykietowanie pasz
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
W roku 2008 ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu.
Karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu jako Inspektor ds. pasz, aby potem kontynuować ją w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie. Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko Regulatory Managera w Cargill Poland Sp. Z o.o. gdzie był odpowiedzialny za kontakty oddziałów Cargill w Polsce z Inspekcją Weterynaryjną. Pozwoliło mu to potwierdzić oraz rozszerzyć wiedze z aspektów prawnych branży paszowej i utylizacyjnej.
W ramach wewnętrznych szkoleń odbył staż na stanowisko dyrektora wytwórni pasz. Dalszym etapem pracy było stanowisko Quality Managera w Wytwórni Premiksów LNB w Kiszkowie – Oddziale Cargill Poland gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie wymagań firm z obszaru petfood oraz utrzymanie i wdrażaniem systemów zarzadzania jakością, w tym FAMIQS ora GMP +. W roku 2018 rozstał się z firmą Cargill i od tej pory prowadzi konsulting oraz audytowane systemów GMP + oraz PIM BEZ GMO. Wdrożyłem systemy GMP+, PIM BEZ GMO oraz HACCP w wielu firmach.

TERMINY:
18.04.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
20.06.2023 – szkolenie on-line
16.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

119 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

HACCP w przemyśle paszowym – zasady i utrzymanie systemu   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„HACCP W PRZEMYŚLE PASZOWYM – ZASADY I UTRZYMANIE SYSTEMU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE

SYMBOL: 119 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przegląd zasad HACCP w przemyśle paszowym, opisania dokumentacji systemu HACCP i nadzoru nad dokumentacją, metody wdrożenia systemu i przykłady dokumentów przewodnich (źródło: GMP+).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest dla pełnomocników ds. jakości oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe cele i założenia systemu HACCP
2. Plan HACCP i higiena zakładu
3. Dokumentacja HACCP – podejście praktyczne
4. Zasady prowadzenia zapisów i archiwizacji dokumentacji – podejście praktyczne
5. Zasady aktualizacji dokumentacji – podejście praktyczne
6. Audyty wewnętrzne i działania korekcyjne/korygujące – podejście praktyczne
7. Wymogi dotyczące personelu i program warunków wstępnych
8. Zasady identyfikowalności
9. Ćwiczenia z zakresu stosowania zasad HACCP w praktyce
10. Pytania i odpowiedzi.

TRENER:
Audytor, trener i konsultant (GMP+ Registered Consultant) z doświadczeniem w branży spożywczej i paszowej, zaznajomiony z zagadnieniami QA i wdrażaniem systemów jakości zgodnie z GMP+, QS i VLOG oraz PIM.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania oraz przeprowadzania szkoleń.

TERMINY:
15.02.2023 – szkolenie on-line
25.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
14.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
06.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

120 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Oznakowanie karm dla zwierząt domowych oraz wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące przy produkcji takich produktów

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „OZNAKOWANIE KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ WYMAGANIA WETERYNARYJNO – SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRODUKCJI TAKICH PRODUKTÓW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 120 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie wiedzy uczestników na temat etykietowania karm dla zwierząt domowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, R&D, technologów, innych pracowników zainteresowanych tematyka szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólny przegląd przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz Polski obowiązujących przy produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu karm dla zwierząt domowych;
2. Klasyfikacja karm dla zwierząt domowych;
3. Etykietowanie materiałów paszowych, w tym gryzaków dla psów;
4. Etykietowanie karm jako mieszanek paszowych pełnoporcjowych oraz uzupełniających;
5. Dodatki paszowe podlegające etykietowaniu;
6. Wymogi dotyczące obowiązkowej deklaracji składników pokarmowych w etykietowaniu karm;
7. Etykietowanie karm przeznaczonych do szczegółowych celów żywieniowych;
8. Zasady dobrowolnego etykietowania;
9. Najważniejsze wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu karm dla zwierząt domowych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Główny specjalista ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi szkolenia w zakresie etykietowania.

TERMINY:
03.03.2023 – szkolenie on-line
06.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
11.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

121 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 121 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
2. Rejestr dodatków paszowych
• Jak korzystać, praktyczne porady
3. Materiały paszowe
• Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
• Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów
• Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
• Zasady autoryzacji
• Oznakowanie
5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
9. Kryteria oznakowania pasz „bez GMO”
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji.
Reprezentuje Polskę w sprawach związanych z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym z krajów członkowskich UE.

TERMINY:
15.03.2023– szkolenie on-line
22.08.2023– szkolenie on-line
22.11.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

162 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Wymagania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA STANDARDU GMP+ FC SCHEME 2020”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 162 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w standardzie GMP+, zdobycie umiejętności zastosowania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprawujących nadzór nad systemem HACCP i GMP+, pełnomocników ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w przemyśle paszowym
2. Klasyfikacja produktów paszowych wg wymagań prawnych i GMP+
3. System HACCP w paszach
4. Wymagania prawne higieny pasz wg rozporządzenia 183/2005
5. Zasady zatwierdzania i rejestracji przedsiębiorstw rynku paszowego
6. #PROJECTGMP+2020, czyli co trzeba wiedzieć o najnowszych zmianach w GMP+?
7. Dokumentacja GMP+ FC SCHEME 2020, czyli jak się odnaleźć w nowej strukturze standardu?
8. Zakupy towarów i usług zgodnie z wymaganiami GMP+ BA10/T.S. 1.2
9. Znakowanie towarów i usług zgodnie z GMP+ BA6/T.S. 1.8
10. Badania produktów paszowych zgodnie z wymaganiami GMP+ BA4/ T.S 1.7
11. Plan monitoringu pasz
12. System wczesnego ostrzegania EWS
13. Transport drogowy pasz zgodny z GMP+
14. Analiza częstych niezgodności z audytów GMP+
15. Podsumowanie szkolenia, pytania

TRENER:
Absolwentka studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenia w branży spożywczej. Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością oraz HACCP. Jako pierwsza w Polsce uzyskałam tytuł BRC Professional certyfikowanego partnera globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC.
Od 2019 audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ i MI105 w zakresach: produkcja materiałów paszowych; produkcja mieszanek paszowych; produkcja dodatków paszowych; produkcja premiksów; handel, magazynowanie i przeładunek pasz; transport drogowy pasz. Konsultant systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

TERMINY:
28.02.2023 – szkolenie on-line
18.05.2023 – szkolenie on-line
24.10.2023 – szkolenie on-line

169 DSZ

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Audyt wewnętrzny systemu zwalczania szkodników - pest control w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW – PEST CONTROL W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 169 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zwalczanie szkodników jest częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej i warunkiem niezbędnym dla procedur opierających się na systemie HACCP w ścisłym powiązaniu z GMP i GMH oraz systemach BRC i IFS. Jako integralna część systemu, powinna być prowadzona ze starannością oraz właściwie udokumentowana.
Celem szkolenie jest poza przekazaniem wiedzy w zakresie podstawowych informacji dotyczącej szkodników, obszarów ich występowania, zapoznanie Uczestników z procesem audytowania, tworzenia listy kontrolnej, formułowaniem niezgodności i spostrzeżeń oraz przygotowaniem raportu z audytu z nadzoru nad szkodnikami w zakładzie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za nadzór na system kontroli i monitorowania obecności szkodników, jak również programami stosowania odpowiednich środków zabezpieczających, adekwatnych do charakterystyki produkcyjnej danego zakładu i jego otoczenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje na temat biologii i szkodliwości: gryzoni, owadów latających i biegających.
2. Rozpoznawanie szkodników i śladów ich obecności.
3. Rola profilaktyki w zwalczania szkodników.
4. Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami zgodnie z IPM, BRC i IFS.
5. Dokumentacja Pest Control
6. Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – nadzorowanie procesów związanych z Pest Control.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
05.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.10.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

218 JB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL, ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control. Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe. Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:

12-13.06.2023 ON-LINE
11-12.09.2023 ON-LINE

63 WEB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Badanie GMO w żywności i paszach - interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego.

PROGRAM:
1. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO.
2. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności.
3. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR.
4. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR.
5. Badania przesiewowe (screening).
6. Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych).
7. Regulacje prawne.
8. Wymagania VLOG.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J.S. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

TERMINY:
27.04.2023
27.10.2023

86 JB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się
Systemy Jakości
Opis szkolenia Termin

10 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny systemu HACCP

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 350,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 899,00 + VAT

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 10 /DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych
w organizacji, pełnomocników ds. Zapewnienia Jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie.
2. Wprowadzenie do audytowania:
• Definicja audytu
• Rodzaje audytów
• Postawy i zachowania audytora
• Zasady i proces audytowania wg normy ISO 19011.
3. Metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych:
• Przygotowanie audytu
• Istota, model i warunki skutecznego komunikowania się
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Formułowanie niezgodności
• Dokumentowanie wyników audytu.
4. Działania poaudytowe:
• Korekcje
• Działania korygujące
• Rekomendacje do doskonalenia
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
20-21.02.2023 – szkolenie on-line
26-27.04.2023 – szkolenie on-line
13-14.06.2023 – szkolenie on-line
06-07.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07-08.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

100 DSZ

Systemy Jakości

Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„STREFY WYSOKIEGO RYZYKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 100 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanych wydzielonych części zakładu do ochrony produktów przed zanieczyszczeniem w zakładzie przemysłu spożywczego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłowe zaprojektowanie, wyposażenie, użytkowanie, udokumentowanie stref wysokiego ryzyka, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. HACCP, audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Strefy ryzyka w zakładzie przemysłu spożywczego – wprowadzenie do zagadnienia
2. Jakie produkty wymagają stref ryzyka
3. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie ochrony produktu przez strefy ryzyka
• Wymagania prawne – krajowe i unijne
• Wymagania standardu BRC Food
• Wymagania standardu IFS
4. Źródła zanieczyszczeń w zakładach przemysłu spożywczego
• Zanieczyszczenia fizyczne
• Zanieczyszczenia chemiczne
• Zanieczyszczenia biologiczne
5. Strefy ryzyka – jakie?
• Celowość wyznaczania stref ryzyka
• Rodzaje stref
6. Drzewo decyzyjne do wyznaczania stref ryzyka
7. Wyposażenie stref ryzyka – wysokie ryzyko
• Powietrze/wentylacja
• Kanalizacja
• Instalacje – w tym system komputerowy
• Wyposażenie
• Rozdział architektoniczny
• Opakowanie
• Pracownicy
• Urządzenia do podnoszenia higieny w pomieszczeniach
8. Ocena ryzyka – analiza ryzyka w strefie
9. Prawidłowe zasady wejścia pracownika na strefę i wyjścia
10. Kontrola jakości strefy, analiza wyników
• Zasady i cele kontroli strefy
• Słabe punkty strefy
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również
w usługach logistycznych i dystrybucyjnych. Doświadczenie jako Quality Manger w przemyśle mięsnym, mlecznym, cukierniczym, warzywno-owocowym, chłodniczym, gastronomicznym, logistycznym.

TERMINY:
23.05.2023 – szkolenie on-line
24.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

125 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania systemu BRCGS Food v. 9.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRCGS FOOD V. 9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.
Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
• Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
• Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

Lub
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7, BRC v.9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
28.02.2023 – szkolenie on-line
06.03.2023 – szkolenie on-line
24.04.2023 – szkolenie on-line
28.08.2023 – Gdynia szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.09.2023 – szkolenie on-line
17.11.2023 – szkolenie on-line

126 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny BRCGS Food v.9.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRCGS FOOD V.9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 126 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.
Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część „Wymagania BRCGS Food wersja 9”
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
• Podsumowanie 1 dnia szkolenia
II część: Audytor wewnętrzny BRCGS food wersja 9
4. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
5. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
6. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

LUB
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 6 h.

TERMINY:
24-25.01.2023 – szkolenie on-line
14-15.02.2023 – szkolenie on-line
24-25.04.2023 – szkolenie on-line
30-31.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
28-29.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
30.11.-01.12.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

127 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny standardu ISO 22000:2018

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU ISO 22000:2018”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 127 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami HACCP wg ISO 22000 oraz przedstawienie zasad auditowania
i certyfikowania Systemu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za przeprowadzanie auditów wewnętrznych. W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Auditorów wewnętrznych ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe definicje, pojęcie ISO 22000.
2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.
3. Wytyczne Programów Wstępnych PRP dotyczące higieny żywności.
4. Powiązania ISO 22000 z systemem HACCP, omówienie 7 zasad systemu HACCP.
5. Wymagania normy ISO 22000 widziane oczami auditora.
6. Audity i przeglądy systemu – weryfikacja ISO 22000 – praktyczne ćwiczenia z przeprowadzania auditu wewnętrznego (planowanie auditu, pytania auditowe, dokumentowanie auditu, działania poauditowe).
7. Egzamin, zakończenie.

TRENER:
Menedżer projektów. Realizacja wdrożenia systemów zarządzania (m.in. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 13485, ISO/FSSC22000, BRC, IFS, HACCP, FAMI QS, GMP/GHP/GDP). Prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie systemów zarządzania. Auditor wiodący BRC Global Standards, ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000/FSSC 22000, GDP, ISO 22716
w uznanych firmach certyfikacyjnych.

TERMINY:
12-13.04.2023 – szkolenie on-line
28-29.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11-12.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

129 DSZ

Systemy Jakości

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRCGS Food oraz IFS Food. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD ORAZ IFS FOOD. AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
2. Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości
i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
4. Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
5. Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
6. Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
7. Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
8. Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
9. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
10. Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
23-24.02.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.06.2023 – szkolenie on-line
18-19.09.2023 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11-12.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

130 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 6

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 WERSJA 6”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 130 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętność:
• Wymagania normy FSSC 22000
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruowania list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących
W kwietniu 2023 została opublikowana nowa wersja 6 wersja standardu FSSC 22000, gdzie obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r.
Główne powody wprowadzenia zmian to:
• Włączenie wymagań normy ISO 22003-1:2022
• Wzmocnienie wymagań w celu wsparcia organizacji w ich wysiłkach na rzecz realizacji celów zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
• Zmiany redakcyjne i poprawki w ramach ciągłego doskonalenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
DZIEŃ I – Wymagania FSSC 22000. Najważniejsze zmiany i uzupełnienia w wersji 6 w porównaniu do wersji 5.1.
Część 1 Przegląd systemu:
• Dodatkowe wymagania FSSC 22000,
• ISO 22000:2018: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji w łańcuchu żywnościowym,
• Programy wstępne wg ISO/TS 22002-1,
• Programy prewencyjne (PRP) dla bezpieczeństwa żywności,
• Dodatkowe wymagania FSSC 22000,
• Lista decyzji akcjonariuszy ( BoS-List),

Część 2 Wymagania dotyczące organizacji podlegających audytowi – zmiany w stosunku do 5.1.:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów i materiały drukowane,
• Food Defense,
• Ograniczanie oszustw żywnościowych,
• Używanie logo FSSC przez organizacje certyfikowane,
• Postępowanie z alergenami ,
• Monitoring środowiska ,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości żywności – nowy rozdział,
• Kontrola jakości – nowy rozdział,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Kontrola zagrożeń i środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu,
• Projektowanie i rozwój produktów,
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe – nowy rozdział,
• Wymagania dotyczące komunikacji – nowy rozdział
Część 3 Wymagania dotyczące procesu certyfikacji
Część 4 Wymagania dla jednostek certyfikujących
Część 5 Wymagania dotyczące centrów akredytacji – Omówienie zmian w załącznikach od 1 do 5.

DZIEN II
1. Interpretacja wymagań normy FSSC 22000 w ujęciu audytowym.
2. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018:
• Terminologia,
• zasady audytowania,
• kompetencje audytorów,
• cechy osobowościowe audytora,
• obowiązki audytora
3. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania.
4. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
• inicjowanie audytu,
• planowanie audytu,
• przygotowanie do auditu,
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające),
• techniki audytowania,
• techniki próbkowania,
5. Raport z auditu – przygotowanie:
• Lista dystrybucyjna
6. Działania poauditowe.
7. Psychologiczne aspekty auditowania (audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami).
8. Auditowanie SZJ – ćwiczenia.
9. Egzamin.

TRENER:
konsultant, trener norm i standardów ISO 9001, ISO 22000, GMP+, IFS, BRC , ISO 22716, ISO 45001
Audytor ISO 9001 i ISO 22000, specjalista ds. BHP.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
06-07.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16-17.11.2023 – szkolenie on-line

131 DSZ

Systemy Jakości

Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 131 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w tematykę
• Bezpieczeństwo żywności
• Typologia zagrożeń bezpieczeństwa żywności
• Ogólne strefy zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
2. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie
• Kultura organizacyjna
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• Czynniki tworzące kulturę bezpieczeństwa żywności
• Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
• Artefakty kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
3. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
• Codex Alimentarius
• BRC GS
• IFS Food
• FSSC 22000
4. Zjawisko just culture jako część kultury bezpieczeństwa żywności
5. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
• Studium przypadku – Case Study
6. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
7. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
• Studium przypadku – Case Study .
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7, BRC v.9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
24.02.2023 – szkolenie on-line
20.04.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
24.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
20.11.2023 – szkolenie on-line

132 DSZ

Systemy Jakości

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie branży spożywczej zgodnie ze standardami BRCGS, IFS Food, FSSC 2200   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS, IFS FOOD, FSSC 2200”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 132 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zrozumienie istoty kryzysu i jego źródeł występowania, a także zasad zarządzania incydentami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Szkolenie w jasny sposób definiuje rolę zespołu kryzysowego oraz komunikacji i jej wpływu na proces zarządzania incydentami. Zwrócono także uwagę na rolę kultury zarządzania ryzykiem i jej wpływu na sytuacje kryzysowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został system HACCP, a także nieobligatoryjne standardy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w tym m.in. BRCGS, IFS Food, FSSC 2200. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów oraz osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kryzys i sytuacje kryzysowe – wprowadzenie w problematykę
• Podstawowe definicje
• Pojęcie i istota kryzysu
• Kryzys a sytuacje kryzysowe
• Źródła kryzysu
• Przykłady incydentów i sytuacji kryzysowych w branży spożywczej
• Źródła wiedzy o incydentach
2. Zarządzanie incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności w tym: BRCGS, IFS Food, ISO 22000.
• Powołanie zespołu kryzysowego
• Zadania zespołu kryzysowego
• Klasyfikacja incydentów
• Jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej np. z wyrobem gotowym
3. Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu
• Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji
• Komunikacja w warunkach kryzysu
• Skuteczne informowanie o ryzyku i komunikacja kryzysowa – najważniejsze wytyczne
• Jak rozumieć pojęcie komunikacji o ryzyku
4. Kultura zarządzania ryzykiem i jej wpływ na sytuacje kryzysowe
• Struktura kultury ryzyka
• Diagnozowanie kultury ryzyka
• Doskonalenie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji
5. Podsumowanie
• Dodatkowe pytania
• Zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food oraz Global Standard for Food Safety.
Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
24.03.2023 – szkolenie on-line
12.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
24.11.2023 – szkolenie on-line

153 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów BRCGS Food, IFS Food oraz normy ISO 22000

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD, IFS FOOD ORAZ NORMY ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 153 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2018 (Wymagania w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących
w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo a jakość produktu
2. Podstawowe wymagania prawne – przypomnienie
3. Wymagania GMP / GHP
4. HACCP – Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
5. Wymagania standardów IFS Food, BRCGS Food i normy ISO 22000 – porównanie
6. Podstawy audytowania: definicje
7. Wprowadzenie do audytów
8. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych
9. Zasady audytowania
10. Planowanie audytów systemów zarządzania
11. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
12. Komunikacja w pracy audytora
13. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni

TERMINY:
22-23.03.2023 – szkolenie on-line
06-07.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
30-31.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23-24.11.2023 – szkolenie on-line

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
995,00 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

TRYB STACJONARNY
1450,00 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, imienne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, koszt sali konferencyjnej, długopis, notes.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

158 DSZ

Systemy Jakości

Rola lidera i zespołu HACCP w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa żywności

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ROLA LIDERA I ZESPOŁU HACCP W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 158 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Spotkanie ma na celu przybliżenie zakresu obowiązków oraz roli Lidera Zakładowego Zespołu ds. HACCP i ich członków w kształtowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji. Pozwoli zrozumieć i ugruntować wiedzę z zakresu:
• Roli Lidera i Zespołu ds. HACCP
• Wdrożenia i doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Skutecznej komunikacji skutecznego zarządzania, jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników, Liderów, Specjalistów ds. systemów zarządzania, jakością oraz członków Zespołu HACCP, a także osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zespół ds. HACCP
• Powołanie
• Skład zespołu
• Wiedza i kompetencje
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności (m.in. ISO 2200:2018, IFS Food, BRCGS)
2. Rola Zespołu ds. HACCP
• Rola i obowiązki Lidera
• Zadania Członków
• Funkcjonowanie i doskonalenie SZBŻ
3. Działania systemowe
• Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze – ujęcie systemowe
• Kiedy podejmować i jakie działania
• Analiza przyczyn źródłowych (metoda 5 WHY, diagram ISIKAWY)
• Ocena skuteczności działań
• Istota działań prewencyjnych
4. Skuteczna komunikacja: Lider-Zespół HACCP – pracownicy
• Zasady komunikacji
• Aktywne słuchanie
• Poszukiwanie informacji u rozmówcy
• Efektywne przekonywanie
• Sygnały niewerbalne
• Sztuka wyrażania i przyjmowania krytyki
5. Incydent a wycofanie z rynku i obrotu produktów niezgodnych
• Praktyczne podejście do procesu
• Obowiązki wobec jednostki certyfikującej i właścicieli standardów
6. Obowiązkowe audyty niezapowiedziane w systemach rekomendowanych przez GFSI
• GFSI benchmark
• Wymagania BRCGS Food dla audytów niezapowiedzianych
• Wymagania IFS Food dla audytów niezapowiedzianych
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety.
Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
13.02.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
26.06.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

16 DSZ

Systemy Jakości

Jak poprawnie opracować plany oceny zagrożeń i ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)?

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE „JAK POPRAWNIE OPRACOWAĆ PLANY OCENY ZAGROŻEŃ I RYZYKA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (HACCP, VACCP, TACCP)?”

WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 16 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP, VACCP, TACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”.
3. Zagrożenia w żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania, zanieczyszczenie innymi gatunkami).
4. Metodyka szacowania ryzyka.
5. Wymagania dotyczące oceny ryzyka w standardach BRC Food, IFS Food, ISO 22000:2018, FSSC 22000.
6. Wykorzystanie oceny ryzyka do identyfikacji CCP, CP, oPRP – podejście wg Codex Alimentarius i FMEA
7. Analiza podatności TACCP, VACCP – zasady i metody szacowania.
8. Warsztaty z prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HACCP, VACCP, TACCP).
9. Działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny ryzyka (Plany doskonalenia, łagodzenia, obrony).
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
07.03.2023 – szkolenie on-line
30.05.2023 – szkolenie on-line
21.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

163 DSZ

Systemy Jakości

Food fraud - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000 - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„FOOD FRAUD – AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 163 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów zafałszowań żywności a przede wszystkim poznaniu narzędzi pozwalających na ocenę podatności surowców / materiałów i dostawców. Szkolenie odnosi się do wymagań standardów BRC Food, IFS Food oraz FSSC 22000. Te same narzędzia mogą zastosować producenci opakowań do kontaktu z żywnością (BRC PM) jak również w firmy handlowe (IFS Broker).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zafałszowań, oszustw i autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Food Defence, Food Fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice
2. Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze
3. Rodzaje zafałszowań żywności i opakowań
4. Wymagania BRC Food, IFS Food i FSSC 22000 w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności
5. Wykorzystanie wytycznych BRC i IFS w wykonaniu oceny podatności oraz przygotowaniu planu ograniczenia oszustwa produktowego
6. Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
7. Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
8. Przeglądy oceny podatności – monitorowanie informacji o oszustwach związanych z żywnością
9. Ćwiczenie – analiza „Food Fraud” na wybranych przykładach.
10. Egzamin końcowy.
11. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
27.01.2023 – szkolenie on-line
24.03.2023 – szkolenie on-line
25.05.2023 – szkolenie on-line
21.08.2023 – szkolenie on-line
16.10.2023 – szkolenie on-line

169 DSZ

Systemy Jakości

Audyt wewnętrzny systemu zwalczania szkodników - pest control w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW – PEST CONTROL W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 169 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zwalczanie szkodników jest częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej i warunkiem niezbędnym dla procedur opierających się na systemie HACCP w ścisłym powiązaniu z GMP i GMH oraz systemach BRC i IFS. Jako integralna część systemu, powinna być prowadzona ze starannością oraz właściwie udokumentowana.
Celem szkolenie jest poza przekazaniem wiedzy w zakresie podstawowych informacji dotyczącej szkodników, obszarów ich występowania, zapoznanie Uczestników z procesem audytowania, tworzenia listy kontrolnej, formułowaniem niezgodności i spostrzeżeń oraz przygotowaniem raportu z audytu z nadzoru nad szkodnikami w zakładzie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za nadzór na system kontroli i monitorowania obecności szkodników, jak również programami stosowania odpowiednich środków zabezpieczających, adekwatnych do charakterystyki produkcyjnej danego zakładu i jego otoczenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje na temat biologii i szkodliwości: gryzoni, owadów latających i biegających.
2. Rozpoznawanie szkodników i śladów ich obecności.
3. Rola profilaktyki w zwalczania szkodników.
4. Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami zgodnie z IPM, BRC i IFS.
5. Dokumentacja Pest Control
6. Program zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – nadzorowanie procesów związanych z Pest Control.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
05.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.10.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

176 LAB

Systemy Jakości

Szkolenie doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA AUDYTORÓW OCENIAJĄCYCH LABORATORIA W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 176 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:
• interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• zasady formułowania niezgodności
• zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych,
jak i początkujących.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie.
2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań.
3. Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000).
4. Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018).
5. Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów.
6. Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.

Ćwiczenia realizowane z wykładami:
• Doskonalenie formułowania niezgodności
• Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania
• Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie
• Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
20.04.2023 – szkolenie on-line
12.10.2023 – szkolenie on-line

187 DSZ

Systemy Jakości

Food defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE FORMY ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 187 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zaprezentowanie pojęcia i istoty obrony żywności
• Przedstawienie wytycznych dotyczących budowania planu służącego nadzorowaniu, reagowaniu, zapobieganiu i wczesnemu ostrzeganiu przed celowym skażeniem żywności
• Wskazanie sposobu możliwej integracji systemu zarządzania obroną żywności z istniejącym już systemem HACCP oraz innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie obrony żywności. Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani w tym m.in. osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie zakładu, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, itp.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do obrony żywności
• Pojęcie obrony żywności
• Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence
2. Wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
• Obrona żywności w świetle wymagań standardów ( w tym m.in. BRC, FSSC 22000, IFS)
• Zalecenia specyfikacji PAS 96
3. Plan obrony żywności i jego realizacja
• Podstawowe składowe i założenia planu obrony żywności
• Charakterystyczne cechy planu obrony
• Typowy cykl planowania
• Analiza ryzyka – jaką metodę zastosować
4. Cyberbezpieczeństwo a food defence
• Pojęcie cyberbezpieczeństwa
• Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne
• Kluczowe obszary zapewnienia ochrony
• Identyfikacja zagrożeń
• Zagrożenia dla systemów operacyjnych i sposoby ochrony
• Struktury zarządzające bezpieczeństwem cyfrowym
• Metody testowania zabezpieczeń
5. Food defence – warsztaty
• Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach w tym m.in.: zabezpieczenie zakładu, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, itp.
6. Egzamin końcowy.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7, BRC v.9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
03.04.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
03.07.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.12.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

188 DSZ

Systemy Jakości

Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych w systemach bezpieczeństwa żywności   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „ZAPOBIEGANIE, MONITOROWANIE ORAZ DETEKCJA CIAŁ OBCYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 188 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wymagają analizy zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na każdym etapie przygotowania produktu. Jednym z częstszych zagrożeń jest ryzyko występowania ciał obcych: metalu, tłuczonego szkła i drewna.
Istnieje wiele technicznych sposobów sprawdzania obecności ciał obcych. Zamontowane urządzenia do detekcji ciał obcych muszą przechodzić testy i kontrole oraz muszą być rejestrowane i podlegać odpowiednim procedurom. Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się :
• Dlaczego ciała obce stanowią zagrożenie zdrowia ?
• Jakie są wymagania prawne i wymagania standardów ?
• Przykłady wycofań produktów z rynku – RASFF
• Jak zarządzać ryzykiem, jakie jest praktyczne podejście i działania operacyjne

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do kierowników i brygadzistów, członków Działu Jakości będących odpowiedzialnymi za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, będących członkami zespołu HACCP z kilku obszarów produkcji, przyjęcia surowca, magazynowania, i produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania standardów uznanych przez GFSI dot. ciał obcych.
2. Rodzaje zagrożeń fizycznych i ich źródła.
3. Procedury zapobiegania i monitorowania ciał obcych w żywności (szkło, metale, drewno, plastik, itp.)
4. Procedury detekcji ciał obcych:
• Ocena wizualna
• Detektory metali
• X-Ray
• Filtry i sita
• Magnesy
• separatory
• Inne
5. Walidacja i weryfikacja metod do wykrywania ciał obcych.
6. Działania zapobiegawcze w zakresie nadzoru nad ciałami obcymi.
7. Elementy kultury bezpieczeństwa żywności w aspekcie nadzorowania ciał obcych.
8. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa
w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
16.02.2023 – szkolenie on-line
27.04.2023 – szkolenie on-line
20.06.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.10.2023 – szkolenie on-line

189 DSZ

Systemy Jakości

Warsztaty z analizy przyczyny źródłowej jako podstawa do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z ANALIZY PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWEJ JAKO PODSTAWA DO REALIZACJI DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH”

WYKŁADY, PREZENTACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 189 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia doskonalenia warsztatu w aspekcie określania właściwych działań do niezgodności, metod ustalania przyczyny źródłowej oraz działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w zakładach
• audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością
• członków zespołu HACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Korekta, działanie korygujące i zapobiegawcze w świetle obowiązujących standardów żywnościowych – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „analizy przyczyny źródłowej”.
3. Metody określania przyczyny źródłowej.
4. Warsztaty z określania przyczyny źródłowej w oparciu o przykłady realnie występujących sytuacji niezgodnych oraz działań do określonej przyczyny w celu zapobieżenia wystąpieniu niezgodności w przyszłości.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
31.03.2023 – szkolenie on-line
23.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
26.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.11.2023 – szkolenie on-line

190 DSZ

Systemy Jakości

Doskonalenie audytowania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000, ISO 22000   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOSKONALENIE AUDYTOWANIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000, ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, WARSZTATY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 190 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu audytowania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą mogli pracować w oparciu „case studies”, poznawać i doskonalić techniki audytowania oraz wzmacniać swoje umiejętności w zakresie interpretacji kryteriów audytowych. Szkolenie pozwoli na bardziej elastyczne poruszanie się po wymaganiach i przekształcanie ich w adekwatne dowody audytowe, a także obiektywną ocenę wyników auditu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie auditowania oraz zdobyć nowe kompetencje w zakresie praktycznego podejścia do audytowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie audytowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przypomnienie najważniejszych zasad aduditowania systemów zarządzania wg ISO 19011.
2. Warsztaty audytowe:
• Interpretacja kryteriów audytowych – skąd wiadomo, jakie dowody uzyskać dla poszczególnych wymagań?
• Techniki krzyżowego audytowania –jakie dowody można pozyskać z różnych obszarów audytowanych i jak je powiązać?
• Obiektywna ocena – dlaczego czasem auditorzy wykraczają poza wymagania i jak tego unikać?
• Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności – jak uniknąć błędów w formułowaniu spostrzeżeń i niezgodności, które mogą prowadzić do błędnie podejmowanych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych?
• Raportowanie – jak spowodować, że raport z auditu będzie przejrzysty, klarowny, użyteczny i jednoznaczny?
• Działania korygujące – jak poprawnie przeprowadzić analizę źródłowych przyczyn niezgodności?
• Kultura jakosci i bezpieczeństwa żywności w aspekcie audytowania
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
08.03.2023 – szkolenie on-line
15.09.2023 – szkolenie on-line

191 DSZ

Systemy Jakości

Doskonalenia zarządzania w systemach bezpieczeństwa żywności (BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000)   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000).”

Szkolenie interaktywne oparte na zagadnieniach, które uczestnicy zgłaszają do trenera.

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, WARSZTATY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 191 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu zarządzania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą mogli pracować w oparciu o zagadnienia lub problemy, które przed szkoleniem prześlą do trenera.
Uczestnicy będą mogli poznawać i doskonalić swoje umiejętności i wzmacniać swoje kompetencje w zakresie interpretacji wymagań, sposobów ich wdrożenia w praktykę. Szkolenie pozwoli na bardziej metodyczne i praktyczne spełnianie wymagań. Podczas szkolenie trener będzie opierał się na sprawdzonych i akceptowalnych przez weryfikatorów metodach i przykładach spełniania wymagań systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za zarządzanie różnymi obszarami systemów zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności.
Praktycy, auditorzy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach zarządzania jakości i bezpieczeństwa żywności.
2. Case studies na podstawie problemów lub zagadnień zgłoszonych przez uczestników w obszarach:
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
• Analiza zagrożeń i plany HACCP
• Nadzorowanie dokumentacji i zapisów
• Standardy konstrukcyjne i sanitarne zakładów
• Wyposażenie, przeglądy i konserwacja.
• Obrona żywności (Food defense)
• Oszustwa żywnościowe (Food Fraud)
• Ocena i kwalifikacja dostawców
• Procesy przyjęcia, magazynowanie, transportu
• Nadzór nad procesami
• Higiena pracowników i zakładu i usuwanie odpadów
• Analizy i sprzęt kontrolno-pomiarowy
• Specyfikacje
• Ochrona przed szkodnikami
• Identyfikowalność
• Audity i działania naprawcze
• Incydenty i sytuacje kryzysowe
• Wyrób niezgodny i reklamacje
• Nadzór nad ciałami obcymi
• Nadzór nad alergenami
• Projektowanie i rozwój oraz znakowanie
• Szkolenia
• Walidacja i weryfikacja
• Inne
3. Warsztaty z zakresu metod i procedur związanych z wykazaniem spełnienia wymagań standardów jakości
i bezpieczeństwa żywności.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
02.03.2023 – szkolenie on-line
14.09.2023 – szkolenie on-line

192 DSZ

Systemy Jakości

Audytowanie dostawców w przemyśle spożywczym   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 192 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji dostawców i metod nadzorowania, z głównym naciskiem na audytowanie dostawców, uzyskanie kwalifikacji do audytowania dostawców. Przedstawione zostaną poszczególne etapy realizacji audytu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do: pracownicy prowadzący audyty u dostawców, audytorzy, pracownicy działów zakupów, pełnomocnicy ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, osoby prowadzące kwalifikację dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do szkolenia:
• Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą
• Zagrożenia i ryzyka we współpracy z dostawcami
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności
2. Kwalifikacja i nadzorowanie dostawców:
• Kwalifikowanie dostawców, a kwalifikowanie surowców – kryteria oceny
• Standardowe kontrole surowców, w aspekcie oceny ryzyka zafałszowania surowców
3. Audytowanie dostawców usług i surowców:
• Metody prowadzenia audytu – przygotowanie się oraz audyt
• Przygotowanie listy kontrolnej do audytu u dostawcy
• Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy
• Raportowanie
• Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów
• Dalszy monitoring współpracy
4. Dodatkowe pytania i odpowiedzi, test, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
20.04.2023 – szkolenie on-line
30.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapytaj

193 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001; 14001; 45001   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA WG ISO 9001; 14001;45001”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 193 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.
Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruowania list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień 1
1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001; 14001; 45001;
• zasady zarządzania jakością
• terminologia dotycząca SZJ
• omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania jakością
• elementy wspólne poszczególnych norm
2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001; 14001; 45001 w ujęciu audytowym
3. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018
• terminologia
• zasady auditowania
• kompetencje audytorów
• cechy osobowościowe audytora
• obowiązki audytora
4. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania.

Dzień 2
5. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
• inicjowanie audytu
• planowanie audytu
• przygotowanie do auditu,
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające) ,
• techniki audytowania
• techniki próbkowania
6. Raport z auditu – przygotowanie:
• Lista dystrybucyjna
7. Działania poauditowe.
8. Psychologiczne aspekty auditowania (audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami).
9. Auditowanie SZJ- ćwiczenia.
10. Egzamin.

TRENER:
konsultant, trener norm i standardów ( ISO 9001, ISO 22000, GMP+, IFS, BRC , ISO 22716, ISO 45001)
audytor ISO 9001; ISO 22000
specjalista ds BHP

TERMINY:
16-17.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
24-25.10.2023 – szkolenie on-line

194 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakości wg ISO 9001:2015   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI WG ISO 9001:2015”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 194 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.
Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruownia list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015
• zasady zarządzania jakością
• terminologia dotycząca SZJ
• Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania ja
2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2015 w ujęciu audytowym
3. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018
• terminologia
• zasady auditowania
• kompetencje audytorów
• Cechy osobowościowe audytora
• Obowiązki audytora
4. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania
5. metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów
• inicjowanie audytu
• planowanie audytu
• przygotowanie do auditu,
DZIEŃ II
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające) ,
• techniki audytowania
• techniki próbkowania
6. Raport z auditu – przygotowanie
• Lista dystrybucyjna
7. Działania poauditowe
8. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)
9. Auditowanie SZJ- ćwiczenia
10. Egzamin

TRENER:
konsultant, trener norm i standardów ( ISO 9001, ISO 22000, GMP+, IFS, BRC , ISO 22716, ISO 45001)
audytor ISO 9001; ISO 22000 specjalista ds. BHP

TERMINY:
20-21.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07-08.11.2023 – szkolenie on-line

195 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania IFS Logistics v. 2.3.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA IFS LOGISTICS v. 2.3”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 195 DSZ

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu IFS Logistics v. 2.3
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrożenia standardu IFS Logistics v. 2.3
• Nabycie wiedzy dotyczącej przygotowania się do audytu certyfikacyjnego na zgodność z wymaganiami standardu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do menadżerów firmy logistycznych, kadry zarządzającej operacjami logistycznymi, techników logistyków, innych osób zainteresowanych podwyższeniem bezpieczeństwa żywności oraz pozostałych dóbr konsumpcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

PROGRAM:
1. Odpowiedzialność wyższego kierownictwa.
2. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu.
3. Zarządzanie zasobami.
4. Realizacja usług.
5. Pomiary, analizy, ulepszenia.
6. Plan obrony produktu / żywności i inspekcje zewnętrzne.
7. Przykłady praktyczne tworzenia dokumentacji.
8. Podsumowanie, zakończenie szkolenia, pytania.

TRENER:
Audytor z 22 letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym, od 12 lat współpraca z jednostkami certyfikującymi jako audytor trzeciej strony BRCGS (wszystkie kategorie), IFS Food (wszystkie kategorie produktowe i procesowe), IFS Logistic, Tesco, KFC, Mc Donald, Kellogs, Morrison, ISO 22 000, HACCP.

TERMINY:
31.03.2023 – szkolenie on-line
07.09.2023 – szkolenie on-line
07.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

218 JB

Systemy Jakości

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL, ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control. Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe. Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PN- EN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:

12-13.06.2023 ON-LINE
11-12.09.2023 ON-LINE

220 DSZ

Systemy Jakości

Zmiany w wymaganiach standardu IFS Food v. 8 - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 490,00 + VAT

SZKOLENIE „ZMIANY W WYMAGANIACH STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 220 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu IFS Food 8 oraz porównanie do wymagań wersji poprzednio obowiązującej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących zapoznać się z nowa wersją standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS v. 8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa i jakości żywności.
2. Protokół audytu:
• system ocen,
• dokumenty odniesienia,
• terminy i harmonogram,
• znacznik audytów niezapowiedzianych,
• definicje,
• struktura standardu,
• działania naprawcze – dowody.
3. Wymagania/ lista kontrolna:
• polityka jakości,
• kultura bezpieczeństwa żywności a cele,
• komunikacja z jednostką certyfikującą,
• chemikalia,
• food defense,
• walidacja planu HACCP,
• monitoring środowiska i higieny,
• skuteczność szkoleń,
• ryzyka związane z surowcami i sytuacje wyjątkowe w zakupach,
• oznakowanie,
• mycie i dezynfekcja,
• alergeny,
• wyposażenie,
• wycofanie i incydenty,
4. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
27.06.2023 – szkolenie ON-LINE
12.07.2023 – szkolenie ON-LINE
29.08.2023 – szkolenie ON-LINE
26.09.2023 – szkolenie ON-LINE
17.10.2023 – szkolenie ON-LINE
22.11.2023 – szkolenie ON-LINE
12.12.2023 – szkolenie ON-LINE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godzin

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 –11.15 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:15 – 11:30 – przerwa
11:30 – 13:00 cd. szkolenia on-line

CENA SZKOLENIA:
TRYB ON-LINE
490 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Zapisz się

221 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania standardu IFS Food v. 8 - szkolenie ON-LINE (szkolenie na licencji IFS Academy)   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 590,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD V. 8.” (szkolenie na licencji IFS Academy)

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 221 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
W kwietniu opublikowana została nowa wersja standardu IFS Food v.8. Audyty IFS Food zgodne z wersją 8 będą możliwe od października 2023 roku, a z początkiem roku 2024 roku staną się obowiązkowe dla wszystkich organizacji posiadających certyfikat IFS. Na szkoleniu dowiesz się :
• Jakie są pełne wymagania standardu IFS Food v. 8?
• Jakie zostały wprowadzone zmiany?
• Uzyskasz praktyczną wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food v. 8
• Jak sprawować nadzór nad systemem i dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS Food v.8?
• Jak zaplanować zakres prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu IFS Food v. 8?

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących zapoznać się z nowa wersją standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS v. 8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa i jakości żywności.
2. Protokół audytu:
• system ocen
• proces certyfikacji
• raportowanie
• rodzaje audytów
• działania poaudytowe
• komunikacja z jednostką certyfikującą
3. Wymagania/Lista kontrolna:
• zarządzanie i zaangażowanie
• system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• zarządzanie zasobami
• procesy operacyjne
• pomiary, analiza i doskonalenie
4. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

Lub

Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food oraz Global Standard for Food Safety. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food, BRC Food oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY SZKOLEŃ:
29.06.2023 – szkolenie ON-LINE
13.07.2023 – szkolenie ON-LINE
07.08.2023 – szkolenie ON-LINE
30.08.2023 – szkolenie ON-LINE
08.09.2023 – szkolenie ON-LINE
27.09.2023 – szkolenie ON-LINE
20.10.2023 – szkolenie ON-LINE
27.10.2023 – szkolenie ON-LINE
16.11.2023 – szkolenie ON-LINE
23.11.2023 – szkolenie ON-LINE
08.12.2023 – szkolenie ON-LINE
13.12.2023 – szkolenie ON-LINE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin

Zapisz się

222 DSZ

Systemy Jakości

Zmiany w FSSC 22000 wersja 6 - szkolenie ON-LINE   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „ZMIANY W FSSC 22000 WERSJA 6”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 222 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane zmienionych wymagań FSSC 22000 wersja 6.
Szkolenie opiera się o wymagania standardu FSSC 22000, publikowane przez FSSC, a który zacznie obowiązywać od 01.04.2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, kierowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) a także członków zespołu bezpieczeństwa żywności w zakładach posiadających certyfikat FSSC 22000 lub przygotowujących się do certyfikacji.
Zarówno zakłady produkujące żywność, opakowania jak i środki biochemiczne, a także zajmujące się transportem, przechowywaniem oraz sprzedażą.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w wymaganiach dodatkowych FSSC / Nowe wymagania dodatkowe:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów,
• Obrona produktów i zafałszowania,
• Używanie logo FSSC,
• Zarządzanie alergenami,
• Monitoring środowiskowy,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• Kontrola jakości,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym,
• Weryfikacja programów wstępnych,
• Projektowanie produktu, itp.
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe,
• Wymagania dla organizacji posiadających certyfikat dla wielu zakładów,
• Ćwiczenie – dyskusja
2. Zmiany w programie certyfikacji FSSC 22000, m.in.
• Zmiany w kategoriach i podkategoriach – wpływ na certyfikację,
• Planowanie audytów, raportowanie,
• Audyty zapowiedziane, niezapowiedziane oraz zdalne,
• Klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących
3. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
04.09.2023 – szkolenie on-line
23.10.2023 – szkolenie on-line

223 DSZ

Systemy Jakości

Nowe podejście co do wymagań systemu HACCP wg.Codex Alimentarius/ ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 399,00 + VAT

SZKOLENIE
„NOWE PODEJŚCIE CO DO WYMAGAŃ SYSTEMU HACCP WG.CODEX ALIMENTARIUS/ ISO 22000.
SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP.”

WYKŁADY, OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW, PYTANIA I ODPOWIEDZI

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 223 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników ze zmianami, przedstawienie nowego podejścia do dokumentu Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022 (wydanie 2023).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
• kierownicy i pracownicy kontroli jakości, zespół HACCP
• osoby zaangażowane w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Najważniejsze zmiany w odniesieniu do wersji poprzedniej.
2. Struktura dokumentu CXC 1-1969 rev 2022.
3. Wybrane definicje i omówienie (Walidacja, środek nadzoru, alergeny, kultura bezpieczeństwa żywności, itp.)
4. Zasady GMP/GHP – rola, odniesienia, najważniejsze kwestie
5. Zasady HACCP (przegląd i krótkie omówienie)
4. Zmiany w drzewku decyzyjnym – omówienie
5. Dokumenty odniesienia
6. Pytania i podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
28.09.2023 – szkolenie on-line
24.11.2023 – szkolenie on-line

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:00 cd. szkolenia on-line
13.15 podsumowanie, zakończenie webinarium

224 DSZ

Systemy Jakości

Audytor wewnętrzny standardu IFS Food v. 8   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 224 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających
2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 8
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu
3. IFS Food wersja 8
• Budowa standardu
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odchyleń
• Omówienie wymagań – wybrane zagadnienia
4. Techniki audytowania
• Ćwiczenia praktyczne
5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
6. Posumowanie szkolenia.

TRENER:
• Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub
• Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, IFS Food wersja 7 oraz Global Standard for Food Safety wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor współpracujący z jednostką certyfikującą jako auditor wiodący. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v.7, BRC v.9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
19-20.09.2023 – szkolenie on-line
04-05.10.2023 – szkolenie on-line
21-22.11.2023 – szkolenie on-line
14-15.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

225 DSZ

Systemy Jakości

IFS BROKER V. 3.1. – zasady i wymagania systemu   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „IFS BROKER V. 3.1. – ZASADY I WYMAGANIA SYSTEMU.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 225 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami standardu IFS Broker 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie). Szkolenie zapoznaje uczestników z zakresem obowiązywania standardu oraz wymaganiami standardu niezbędnych do wdrożenia
i przygotowania się do certyfikacji systemu IFS Broker v. 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracownikom działów jakości, R&D, handlu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne o zakresie zastosowania standardu.
2. Warunki wstępne do certyfikacji.
3. Powiazanie IFS Broker z innymi standardami.
4. System oceny i działania po ocenie.
5. Lista wymagań audytowych:
• Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla
• System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu
• Zarządzanie zasobami
• Proces Planowania i Usług
• Pomiary analizy, ulepszenia
• Ocena obrony produktu
6. Niezbędne informacje podczas audytu, certyfikat, numer GLN.
7. Proces certyfikacji systemu IFS Broker v. 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie).
8. Pytania dyskusja. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja
do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
20.11.2023 – szkolenie on-line

227 DSZ

Systemy Jakości

GLOBAL G.A.P. wersja 6 – zmiany i nowe wymagania   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 540,00 + VAT

Zapisz się

34 DSZ

Systemy Jakości

Zasady utrzymania ruchu wraz z nadzorowaniem maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym w kontekście wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000, ISO 22000   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASADY UTRZYMANIA RUCHU WRAZ Z NADZOROWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000, ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 34 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zgodne ze standardami IFS Food, BRC GS Food, FSSC, ISO nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym oraz utrzymanie ruchu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności związane z parkiem maszynowym.
2. Wymagania standardów BRC, IFS, FSSC 22000 w zakresie nadzorowania maszyn i utrzymania ruchu.
3. Zasady higieny dla pracowników działu utrzymania ruchu.
4. Wymagania sanitarne dla wyposażenia technicznego w przemyśle spożywczym.
5. Środki wykorzystywane w eksploatacji urządzeń dla branży spożywczej.
6. Zasady utrzymania porządku i higieny w warsztacie.
7. Planowanie i harmonogramowanie w utrzymaniu ruchu.
8. Zasady prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw w obszarze produkcyjnym.
9. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii maszyn i urządzeń.
10. Sporządzenia dokumentacji w obszarze utrzymania ruchu:
• plany konserwacji urządzeń
• deklaracje zgodności i atesty
• dokumentacja techniczno-ruchowa
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Konsultant, audytor i trener z ponad 15-to letnim doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa, środowiska, awarii przemysłowych, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania ruchu, FMEA, metod i technik organizacji pracy. Prowadzi projekty doradcze związane z budową i zwiększeniem efektywności systemów zarzadzania, głównie w firmach przemysłowych. Audytor w zakresie prawa oraz systemów ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 oraz ISO 9001. Jako wykładowca i trener prowadzi szkolenia z zakresu wymagań prawnych i systemowego zarządzania w organizacji. Specjalizuje się w zagadnieniach nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. Współpracuje z jednostkami certyfikującymi.

TERMINY:
21.04.2023 – szkolenie on-line
14.06.2023 – szkolenie on-line
15.11.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

46 DSZ

Systemy Jakości

Identyfikowalność w praktyce - audyty i procedury   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „IDENTYFIKOWALNOŚĆ W PRAKTYCE – AUDYTY I PROCEDURY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 46 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności. W sposób praktyczny przedstawione zostanie dokumentowanie testu identyfikowalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System identyfikowalności – cel, definicje i wymagania:
• Wymagania prawne
• Wymagania systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności
2. Identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna.
3. Identyfikowalność i bilans masy.
4. Dokumentowanie testu identyfikowalności.
5. Wycofanie wyrobu z rynku.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
17.02.2023 – szkolenie on-line
20.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
12.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07.11.2023 – szkolenie on-line

53 DSZ

Systemy Jakości

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna z uwzględnieniem zasad HACCP. Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności dla pracowników operacyjnych

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA I HIGIENICZNA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD HACCP. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 53 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad bezpieczeństwa żywności; poznanie dobrej praktyki produkcyjnej
i higienicznej w zakładach produkcji spożywczej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób związanych bezpośrednio z produkcją w każdej branży przemysłu spożywczego. Dodatkowo szkolenie skierowane jest do osób zarządzających zespołami produkcyjnymi, mistrzów, brygadzistów, kierowników.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
2. Zasady GMP/GHP
• podstawowe terminy
• wymagania zdrowotne, higiena pracowników
• szkolenia pracowników – dlaczego szkolenie wstępne jest niewystarczające, jak szkolić pracowników aby wyrobić nawyki GMP/GHP
• nadzorowanie maszyn, urządzeń, sprzętu kontrolno-pomiarowego – dlaczego jest to bardzo ważne i jakie zagrożenie występują w przypadku braku nadzoru.
• proces mycia i dezynfekcji – zarządzanie środkami chemicznymi
• nadzór nad dokumentacją , zapisy – czy prowadzenie dokumentów i zapisów jest konieczne ?
• jak tworzyć standardy GMP/GHP
• nakazy i zakazy GMP/GHP, czy dopuszczalne jest odstępstwo i jakie może mieć to skutki
• nadzór nad obszarem w zakresie GMP/GHP
• zagrożenia występują na stanowisku pracy ( szkło, plastik, drewno, krew) – zasady postępowania, procedury
• zarządzanie opadami
• alergeny – zarządzanie alergenami , zagrożenia
3. HACCP
• HACCP – jakość a bezpieczeństwo produktu
• 12 etapów wdrażania HACCP – 7 zasad wg Codex Alinentarius
• schemat technologiczny – dlaczego jest ważny i co musi się w nim znaleźć
• analiza zagrożeń – jak szacować ryzyko
• OPRP a CCP – różnice, monitorowanie, limity krytyczne
• działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
• zalety i wady HACCP
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach kierowniczych. Znajomość praktyczna tematu szkolenia.

TERMINY:
16.02.2023 – szkolenie on-line
18.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13.11.2023 – szkolenie on-line

59 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania standardu ISO 22000:2018

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA STANDARDU ISO 22000:2018”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 59 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz nabycie umiejętności interpretacji normy oraz zastosowania standardu w praktyce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest właścicieli i kierowników firm produkcyjnych z branży spożywczej, współpracujących z sieciami handlowymi, członków zespołu ds. HACCP, auditorów wewnętrznych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przegląd metod zapewniania bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
2. Podstawowe różnice pomiędzy systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonującymi w przemyśle spożywczym
3. Wprowadzenie do wymagań norm ISO 22000
4. Wymagania ISO 22000:2018
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Menedżer projektów. Realizacja wdrożenia systemów zarządzania (m.in. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 13485, ISO/FSSC22000, BRC, IFS, HACCP, FAMI QS, GMP/GHP/GDP). Prowadzi z powodzeniem szkolenia w zakresie systemów zarządzania. Auditor wiodący BRC Global Standards, ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000/FSSC 22000, GDP, ISO 22716 w uznanych firmach certyfikacyjnych.

TERMINY:
16.03.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14.09.2023 – szkolenie on-line

61 DSZ

Systemy Jakości

Wymagania systemu HACCP wg ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA SYSTEMU HACCP WG ISO 22000. SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 61 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022 (wydanie 2023) oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności;
• Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP oraz ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE.
2. Wymagania Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022:
• Zasady ogólne, definicje
• Obiekt: lokalizacja i konstrukcja, urządzenia, wyposażenie
• Szkolenia i kompetencje
• Utrzymanie zakładu, czyszczenie i dezynfekcja oraz zwalczanie szkodników
• Higiena osobista
• Kontrola działania, w tym
o Zanieczyszczenia żywności
o Procedury wycofania z rynku
• Informacja o produkcie i świadomość konsumenta
• Transport
3. Zasady systemu HACCP
• 7 zasad/ 12 etapów wdrażania systemu HACCP
4. Norma ISO 22000:2018 – zmiany w normie.
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności.
Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
30.01.2023 – szkolenie on-line
18.04.2023 – szkolenie on-line
28.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.11.2023 – szkolenie on-line

86 JB

Systemy Jakości

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

95 DSZ

Systemy Jakości

Planowanie harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu)

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW W OPARCIU O OCENĘ RYZYKA (MONITORING ŚRODOWISKA, MYCIE I DEZYNFEKCJA, UTRZYMANIE RUCHU)”

WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 95 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji jak planować harmonogramy w oparciu o ocenę ryzyka.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”
2. Metodyka szacowania ryzyka oraz planowania działań wynikających z danej oceny
3. Wymagania odnośnie oceny ryzyka w standardach BRC Food, IFS Food, ISO 22000:2018, FSSC 22000
4. Warsztaty dot. oceny ryzyka i opracowania planów i harmonogramów z zakresu:
• Monitoring środowiskowy
• Food Defense
• Food Fraud
• Ocena dostawców
• Utrzymanie ruchu
• Badania laboratoryjne
• Mycie i dezynfekcja
• Nadzór nad szkłem
• Mycie i dezynfekcja
• Itp.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
25.04.2023 – szkolenie on-line
25.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Sensoryka
Opis szkolenia Termin

01 SEN

Analiza sensoryczna

Warsztaty z weryfikacji sensorycznej zespołu oceniającego - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 890,00 + VAT

SZKOLENIE „WARSZTATY Z WERYFIKACJI SENSORYCZNEJ ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej oraz sprawdzenie wrażliwości sensorycznej uczestników poprzez udział w testach weryfikacyjnych w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
3. Omówienie podstawowych testów weryfikacyjnych.

WARSZTATY:
1. Weryfikacja wrażliwości sensorycznej z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych:
• Sprawdzanie rozpoznawania podstawowych wzorców smaku oraz test na progi wrażliwości smakowej
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozpoznawania wzorców zapachowych
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania intensywności zapachów
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania barw i intensywności barw
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania poziomów wybranych cech teksturalnych.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok 6 -7 godzin

TERMINY:
02.02.2023 Gdynia
04.04.2023 Gdynia
16.06.2023 Gdynia
07.09.2023 Tychy
24.10.2023 Gdynia
30.11.2023 Gdynia

Zapisz się

02 SEN

Analiza sensoryczna

Warsztaty z weryfikacji zespołu oceniającego i metod analizy sensorycznej - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 590,00 + VAT

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z WERYFIKACJI ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO I METOD ANALIZY SENSORYCZNEJ”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 02 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
6. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem podstawowych metod analizy sensorycznej (metody różnicowe, opisowe, punktowe i szeregowania).

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok 6-7 godzin.

TERMINY:
21-22.03.2023 Gdynia
10-11.05.2023 Gdynia
04-05.07.2023 Gdynia
29-30.08.2023 Gdynia
04-05.10.2023 Tychy
05-06.12.2023 Gdynia
14-15.12.2023 Tychy

Zapisz się

03 SEN

Analiza sensoryczna

Warsztaty dla liderów z zakresu przygotowania weryfikacji wrażliwości sensorycznej - szkolenie STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: 895,00 + VAT

SZKOLENIE „WARSZTATY DLA LIDERÓW Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA WERYFIKACJI WRAŻLIWOŚCI SENSORYCZNEJ”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 03 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Uczestnicy poznają, zarówno w teorii jak i w ramach warsztatów, zasady przygotowania i realizacji testów weryfikacyjnych panelu sensorycznego. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy tworzeniu panelu sensorycznego oraz co może wpłynąć na wyniki analizy sensorycznej. Będą mieli okazję poszerzyć wiedzę merytoryczną i dopracować organizacje pracy lidera odpowiedzialnego za ciągłe doskonalenie pracowników w zakresie wrażliwości koniecznej do prawidłowej oceny jakościowej produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za rekrutację i weryfikację wrażliwości panelu sensorycznego, jak również osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze analizy sensorycznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Lider zespołu sensorycznego – definicja, kwalifikacje, zadania.
2. Etapy tworzenia panelu oceniającego.
3. Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej.
4. Podstawowe i zaawansowane metody stosowane przy weryfikacji i szkoleniu zespołu.

WARSZTATY:
1. Nauka i przygotowanie wybranych testów weryfikacyjnych na rozpoznawanie wzorców smakowych.
2. Nauka i przygotowanie testów weryfikacyjnych na progi wrażliwości smakowej w zakresie podstawowych wzorców smaku.
3. Nauka i przygotowanie testu na rozróżnienie intensywności wybranych zapachów.
4. Nauka i przygotowanie testu na rozróżnienie intensywności barwy.
5. Analiza wyników weryfikacji wrażliwości sensorycznej zespołu.
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 7 godzin

TERMINY:
27.04.2023 Gdynia
29.11.2023 Gdynia

04 SEN

Analiza sensoryczna

Analizy sensorycznej wody z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1622 oraz technik wykonania badań - szkolenie STACJONARNE   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 990,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZY SENSORYCZNE WODY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1622 ORAZ TECHNIK WYKONANIA BADAŃ”

WYKŁADY, WARSZTATY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.
SYMBOL: 04 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami prawa woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi spełniać odpowiednie kryteria. Smak i zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości wody używanej do spożycia. Analiza sensoryczna wody jest niezbędna podczas badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN 1622 w zakresie analizy sensorycznej wody, z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań wody. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych pod kątem oceny wody oraz w badaniach z użyciem metod opisanych w normie PN-EN 1622.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną wody, a w szczególności pracowników laboratorium i działów kontroli jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
• wymagania normy PN-EN 1622 w zakresie oceny wody
• realizacja badań wody i analiza wyników
• zasady wykonania badań sensorycznych
• czynniki wpływające na wiarygodność wyników
WARSZTATY:
• wykonanie badań i analiza danych z badań wody metodą pełną i uproszczoną
Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Eksperci J.S. Hamilton z długoletnim doświadczeniem i stażem w zakresie prowadzenia szkoleń sensorycznych / badań sensorycznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin

TERMIN: 16.11.2023 Gdynia

140 SEN

Analiza sensoryczna

Analiza sensoryczna artykułów spożywczych - wymagania, metody badań i weryfikacja zespołu - szkolenie ON-LINE

Szkolenie on-line: PLN 490,00 + VAT

SZKOLENIE „ANALIZA SENSORYCZNA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – WYMAGANIA, METODY BADAŃ I WERYFIKACJA ZESPOŁU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 140 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu, wymaganiami i zadaniami lidera zespołu sensorycznego, realizacji badań oraz standardowymi metodami analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji, jak również osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań sensorycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Wymagania normy ISO 13300-2:2006
6. Testy weryfikacyjne- rodzaje i zasady wykonania.
7. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godzin

TERMINY:
03.03.2023
02.06.2023
11.09.2023
07.12.2023

Zapisz się

141 SEN

Analiza sensoryczna

Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

Szkolenie stacjonarne: PLN 780,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 490,00 + VAT

SZKOLENIE
„BADANIE ZMIAN ZAPACHU I SMAKU PRZY KONTAKCIE OPAKOWANIA Z ŻYWNOŚCIĄ”

WYKŁAD, WARSZTATY
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 141 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas warsztatów sensorycznych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami analizy i terminologią sensoryczną a także będą uczestniczyć w testach weryfikacyjnych dotyczących zapachu i smaku oraz testach sensorycznych badania opakowań. Testy mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników oraz poznanie techniki badania opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu
z opakowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną opakowań, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, marketingu i R&D oraz produkcji w branży opakowaniowej.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Zasady wykonania badań sensorycznych.
2. Czynniki wpływające na miarodajność badań sensorycznych.
3. Metody analizy sensorycznej stosowane przy ocenie zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu
z opakowaniem.
4. Różnice między DIN 10955:2004 a DIN 10955:2023-02 (najważniejsze zmiany).

WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna w zakresie zmysłu smaku i węchu.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem metod analizy sensorycznej wg PNEN 1230-1, PN-EN 1230-2 i DIN 10955.
Podsumowanie szkolenia, zakończenie i pytania.

PROWADZĄCY:
Specjalista ds. Analiz Sensorycznych – Pracownia Analiz Sensorycznych J.S. Hamilton Poland.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: stacjonarne – ok. 6-7 godzin
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: on-line ok. 3 godzin

TERMINY:
27.01.2023 – szkolenie on-line
15.03.2023 Gdynia
15.06.2023 Gdynia
11.07.2023 – szkolenie on-line
29.09.2023 Gdynia
30.11.2023 – szkolenie on-line

AGENDA – szkolenie stacjonarne:
od 9:00 Rejestracja uczestników
09:30 Rozpoczęcie szkolenia
13:00 Lunch
15:30 Zakończenie szkolenia
W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

Zapisz się

142 SEN

Analiza sensoryczna

Lider zespołu sensorycznego - wymagania, zadania, problemy

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „LIDER ZESPOŁU SENSORYCZNEGO – WYMAGANIA, ZADANIA, PROBLEMY”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 142 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania oraz nadzorowania funkcjonowania pracowni sensorycznej. Przedstawione zostaną zasady naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego, metody stosowane
w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie pracowni sensorycznych, pracowników laboratoriów zakładowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości w laboratoriach

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
2. Zapewnienie wiarygodności metod badawczych: zespół oceniający, laboratorium sensoryczne, wybór metody badawczej
3. Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) – wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
4. Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen.
5. Metody stosowane w badaniach sensorycznych – metody określania wartości progowych, metody skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
6. Zasady Dobrej Praktyki w badaniach sensorycznych.
7. Akredytacja laboratorium jako potwierdzenie kompetencji kierownictwa i personelu.
8. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe.
9. Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
20.03.2023 – szkolenie on-line
19.06.2023 – szkolenie on-line
18.09.2023 – szkolenie on-line
13.11.2023 – szkolenie on-line

143 SEN

Analiza sensoryczna

Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE

„BADANIA KONSUMENCKIE JAKO NARZĘDZIE W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRODUKTU

NA RYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ PRZEWODNIKA ISO 11136:2014”

 

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 143 SEN

 

CEL / OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników działu marketingu, R&D, technologów i innych osób uczestniczących
w procesie projektowania nowych produktów i kształtowania jakości produktów już istniejących, osób odpowiedzialnych za organizację i realizację badań konsumenckich.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wykorzystanie badań konsumenckich w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w branży spożywczej (projektowanie
  i doskonalenie produktów, repozycjonowanie, opakowanie produktu).
 2. Podejmowanie decyzji konsumenckich – zmiany zachodzące na przestrzeni lat w reakcjach konsumentów dotyczących produktów żywnościowych; socjologiczne podstawy podejmowania decyzji zakupowych.
 3. Przegląd metod badań konsumenckich.
 4. Badania marketingowe – wykorzystanie technik ankietowych w badaniu rynku.
 5. Wykorzystanie metod analizy sensoryczne w badaniach konsumenckich.
 6. Przeprowadzanie testów hedonistycznych w badaniach konsumenckich – zastosowanie wytycznych normy ISO11136:2017.
 7. Zogniskowany wywiad grupowy (Focus group intrview) – zasady wykorzystanie metody w badaniach konsumenckich.
 8. Zasady wyboru metod badawczych w zależności od celu badania i  oczekiwanych rezultatów. Zastosowanie badań konsumenckich w praktyce.
 9. Analiza danych uzyskanych w testach konsumenckich. Zastosowanie metod statystycznych.
 10. Praktyczne przykłady realizacji badań konsumenckich i wykorzystania wyników z badań do rozwoju produktu. Błędy
  w badaniach konsumenckich.
 11. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów żywnościowych – przegląd najnowszych trendów.
 12. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

 

TRENER:

Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).

Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.

Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBAL G.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.

Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

 

TERMINY:

19.06.2023 – szkolenie on-line

13.11.2023 – szkolenie on-line

144 SEN

Analiza sensoryczna

Analiza sensoryczna piwa - szkolenie STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: 1 300,00 + VAT

SZKOLENIE „ANALIZA SENSORYCZNA PIWA”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 144 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych gatunków piwa. Doskonalenie technik oceny sensorycznej – ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy. Poszerzenie wiedzy z zakresu konsumenckiej oceny organoleptycznej.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe – wpływ jakości handlowej na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w piwie, oraz rozpoznawanie ich w piwie.
Nauka umiejętności profilowania prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim opisywania cech sensorycznych wykorzystując model matematyczny jak i przekazywania wiedzy na temat piwa w sposób wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując profil sensoryczny.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu produkcji, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ocena Jakości produktów spożywczych.
• Wstęp – odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Obalanie alkoholowych i piwnych mitów
• Skąd wzięło się piwo? (historia piwa)
• Podział surowców.
• Surowce – wpływ na smak i aromat.
• Etapy procesu – wpływ na smak i aromat.
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców.
• Nauka technik oceny sensorycznej piwa, techniki oceny sensorycznej – ocena poszczególnych frakcji zapachowych piwa. Opisywanie zapachów.
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa na przykładzie: lager zielona butelka (chlebowy, słodowy, nasłoneczniony), strong lager (słodowy, zbożowy, alkoholowy), czeski pilzner (dwuacetyl, chmielowy, cierpki), weissbier (fenolowy – 2,4 vinyloguajakol, eugenol; kwaśny, drożdżowy, octan izoamylu), witbier (cytrusowy, ziołowy, kwiatowy), dry stout (palony, kawowy, chlebowy, ocena pełni smakowej) – warsztaty.
2. Czynniki kształtujące jakość produktów.
• Główne wady procesowe.
• Podział gatunkowy piw.
• Czynniki wpływające na zafałszowania ocen.
• Ważkość poszczególnych wad sensorycznych (dyskusja z uczestnikami szkolenia).
• Cd. wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa na przykładzie:, bock – koźlak (karmelowy, słodowy, alkoholowy, alkohole wyższe), APA/IPA (chmielowy, goryczka, owocowy, kwiatowy, ziemisty, alkohole wyższe), piwo na słodach wędzonych (wędzony – guajakol), piwo klasztorne (alkoholowy, owocowy, rozgrzewający, stęchły, słodki, drożdżowy), porter bałtycki (palony, orzechowy, pełnia smaku), lambic (kwaśny, octowy, słony, owocowy, stajnia) – warsztaty
• Wady piwa.
• Zabójcy piwa!
• Zaskakujący świat piwa.
Pytania, dyskusja, zakończenie.

TRENER:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiperi niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
21.03.2023 Poznań
24.10.2023 Warszawa

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (6-7 godzin), 9-16

145 SEN

Analiza sensoryczna

Zarządzanie jakością sensoryczna alkoholi mocnych - szkolenie STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: 1 400,00 + VAT

SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ SENSORYCZNA ALKOHOLI MOCNYCH”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 145 SEN

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu produkcji, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych gatunków alkoholi. Doskonalenie technik oceny sensorycznej – ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy. Poszerzenie wiedzy z zakresu konsumenckiej oceny organoleptycznej.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe – wpływ jakości handlowej na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w alkoholach oraz rozpoznawanie ich
w testowanych próbkach.
Nauka umiejętności profilowania prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim opisywania cech sensorycznych wykorzystując model matematyczny jak i przekazywania wiedzy na temat alkoholi w sposób wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując profil sensoryczny.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp – odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Od gorzałki do wódki (historia wódki, ciekawostki ze świata alkoholi).
• Surowce do produkcji alkoholi (podziała surowców, wpływ na smak i aromat).
• Technologia produkcji spirytusu w skrócie (etapy procesu, wpływ na smak i aromat, główne wady procesowe).
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców.
• Techniki oceny sensorycznej poszczególnych gatunków alkoholi.
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa.
o Destylat Rolniczy: charakterystyczny zapach i smak siwuchy, zapach alkoholowy, oleje fuzlowe, octan etylu.
o Wódka Czysta Żytnia (na bazie spirytusu rektyfikowanego): klasyczny aromat alkoholu etylowego, ziołowy, rozgrzewający, ściągający, pikantność.
o Wódka Czysta Ziemniaczana (na bazie spirytusu rektyfikowanego): klasyczny aromat alkoholu etylowego, palony, czekoladowy, słodki, rozgrzewający, ściągający lekko cytrusowy.
o Okowita (na bazie spirytusu surowego): charakterystyczne aromaty dla danego rodzaju okowity.
o Wódka Smakowa (na bazie nalewów i spirytusu rektyfikowanego): gładkość, rozgrzewający, cierpkość, słodycz.
o Koniak/Brandy – charakterystyczne aromaty dla tego rodzaju alkoholu, sposoby identyfikacji poszczególnych grup zapachowych i posmaków.
• Czynniki wpływające na zafałszowania ocen.
• Korelacje pomiędzy wyróżnikami sensorycznymi.
• Ważkość poszczególnych wad sensorycznych (dyskusja z uczestnikami szkolenia).
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa.
o Burbon (destylat) – charakterystyczny zapach politury i dębiny.
o Whisky (destylat): jod morski z elementami torfu, wodorostów i soli morskiej, silne aromaty medyczne i fenolowe.
o Bitter: słodko-gorzko-pikantny smak, aromaty ziołowe, piołunowe.
o Destylat owocowy lub Nalewka owocowa: cierpki, kwaśny, aromat owocowy.
o Niespodzianka (alkohol z innej grupy): aromat cytrusowy, fenolowy, kwiatowy, kwaśny i orzeźwiający.
• Sposoby identyfikacji zafałszowań w spirytusie
• Przedziwny świat alkoholi.
• Zakończenie.

Pytania, dyskusja, zakończenie.

TRENER:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin, 9-16.

TERMINY:
20.02.2023 Poznań– szkolenie stacjonarne
18.09.2023 Warszawa – szkolenie stacjonarne

172 SEN

Analiza sensoryczna

Kurs winiarski - poziom 1 - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: 1 500,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 1”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 172 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wprowadzenie w świat wina na bardzo podstawowym poziomie, zapoznanie z głównymi dostępnymi stylami wina, przechowywanie win oraz bazową wiedzę na temat serwisu wina oraz łączenia jedzenia z winem. Kurs umożliwi uczestnikom wejście w sensorykę wina i połączyć ją na podstawowym poziomie z czynnikami wpływającymi na jakość wina. Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy, co przełoży się na przekazywanie wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych i różowych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych. Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i posiadających wiedzę podstawową do pracowników branży gastronomicznej i winiarskiej, do osób wiążących swoją przyszłość z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Schemat degustacji i opisu win (1).
• Podstawy procesu doboru win do potraw (1).
• Główne typy i style win. (2)
• Główne szczepy winorośli i ich charakterystyka. (3)
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces ich produkcji.
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces ich produkcji.
• Jak przechowywać i serwować wina
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja.
• Opis sensoryczny wina.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe):
o wina czerwone (3)
o wina białe (3)
o wina różowe (1)
o wino musujące (1),
o wino wzmacniane sherry lub porto (1).
• Wady wina.
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
18.04.2023 Warszawa
13.11.2023 Poznań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (6-7 godzin), 9-16

173 SEN

Analiza sensoryczna

Kurs winiarski - poziom 2 - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 850,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 2”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 173 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy.
Analiza struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych różowych, proces produkcji wina i wpływ tych czynników na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja. Uczestnicy będą mogli opisać i porównać style win produkowanych z różnych odmiany winorośli o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym, interpretować etykiety win głównych producentów wina oraz pochodzących z różnych regionów.
Ocena sensoryczna i opis sensoryczny win zgodnie ze schematem degustacyjnym prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim identyfikacji poszczególnych cech sensorycznych i łączenia ich ze szczepem, miejscem, warunkami klimatycznymi, glebą, warunkami geograficznymi, jak i na przekazywać wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny. Będzie to wspierać również umiejętności intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących ale posiadających podstawową wiedzę o świecie win, do osób związanych z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców. Wszędzie tam gdzie wymagany jest dobry poziom wiedzy o winie.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I (ok 7 godzin):
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Techniki degustacji – schemat degustacji oraz dobór win do potraw – podstawowe zasady (2).
• Opis sensoryczny wina.
• Znakowanie etykiet ze względu na pochodzenie oraz regulacje.
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (3).
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (4).
• .Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja – warsztaty.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o francuskie – (3).
o włoskie – (3)
o węgierskie – (2)

Dzień II (ok 7 godzin):
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o niemieckie – (2)
o hiszpańskie – (2)
o australijskie – (2)
o nowozelandzkie – (2)
o argentyńskie – (2)
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o chilijskie – (1)
o kalifornijskie – (1)
o południowoafrykańskie – (1)
• Wina musujące metody produkcji, regiony – najczęściej stosowane szczepy, rodzaje win musujących.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Wino musujące – (2).
• Wina wzmacniane, metody produkcji, regiony.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Sherry, Porto – (2).
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych.
Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky.
Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
09-10.05.2023 Warszawa
04-05.12.2023 Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni ( po 6-7 godzin), 9-16

Zapisz się
ENGLISH
Opis szkolenia Termin

01 ENG

ENGLISH

Requirements of IFS Food standard version 8   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

TRAINING
„REQUIREMENTS OF IFS FOOD STANDARD VERSION 8”
SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ON-LINE
SIGN: 01 ENG

DESCRIPTION:
The course covers the requirements of the version 7 of IFS Food. Upon completion of this course, attendees will become familiar with IFS Food version 8 as well as with the structure of the IFS and all necessary requirements to ensure proper preparation for a subsequent IFS Food audit.

TRAINEE:
Employees at all levels of the Organization where the IFS Food version 8 standard has been implemented. People responsible for implementing new or maintaining existing systems, candidates for internal auditors, consultants for quality and food safety management systems.

TRAINING PROGRAM:
1. Governance and commitment.
2. Food safety and quality management system.
3. Resource management.
4. Operational processes.
5. Measurements, analyses, improvements.
6. Food defence plan.

TRAINER:
Certified lead auditor of ISO 9001, IFS Food version 7 and Global Standard for Food Safety version 9. Experience in management and quality assurance as HACCP Specialist, Quality Department Manager and Quality Management Systems Representative in the food industry. Active auditor working with certification body as lead auditor. Consultant, trainer in food safety management systems according to ISO 22000, IFS Food v.8 standard, BRC v.9 and HACCP system (including Codex Alimentarius).

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6-7 hours

AGENDA:
09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:30 – continuation of training
15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 14 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

Zapytaj

02 ENG

ENGLISH

HACCP - system requirements according to codex alimentarius   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„HACCP SYSTEM REQUIREMENTS ACCORDING TO CODEX ALIMENTARIUS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 02 ENG

DESCRIPTION:
The training is designed to present the requirements of the HACCP system according to Codex Alimentarius.

TRAINEE:
The training is aimed at individuals involved in the design and management of a food safety management system, HACCP teams, employees and managers of management or quality control departments, employees responsible for supervision and verification of the HACCP system.

TRAINING PROGRAM:
1. Codex Alimentarius requirements
• Facility: location, premises, facilities and equipment
• Supervision of production operations
• Sanitation practices: cleanliness, pest control and waste supervision
• Personal hygiene: health, cleanliness and behavior – of employees and visitors
• Transport
• Product information and consumer awareness
• Training
2. Principles of implementation
• 7 principles/ 12 stages of HACCP system implementation.
3. Additional questions, summary, end of training.

TRAINER:
Graduate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Master’s Degree in Food Technology and Master’s Degree in Commodity Science, as well as postgraduate studies in Quality Manager with many years of experience in working in food industry plants in managerial and quality positions.
Since 2015 trainer, consultant and auditor in the field of food safety (HACCP, ISO 22000, IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, IFS Broker), food defense, food fraud, allergens. Substantive support in aspects of certification processes.

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6 hours

AGENDA:

9:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:00 – continuation of training
15:00 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

Zapytaj

03 ENG

ENGLISH

HACCP – principles and maintenance of the system   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 230,00 + VAT

TRAINING
„HACCP – PRINCIPLES AND MAINTENANCE OF THE SYSTEM”
SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 03 ENG

DESCRIPTION:
Overview of the HACCP principles in the feed industry, description of the HACCP system documentation and supervision over the documentation, methods of implementing the system and examples of guiding documents (source: GMP+). Training for quality representatives and people dealing with feed safety.

TRAINEE:
Employees responsible for supervision and verification of the HACCP system. HACCP teams, employees and managers of management or quality control departments.

TRAINING PROGRAM:
1. Basic goals and assumptions of the HACCP system
2. HACCP plan and plant hygiene
3. HACCP documentation
4. Keeping records and documentation archiving
5. Updating of the documentation
6. Internal audits and corrective actions
7. Personnel requirements and prerequisite program
8. Traceability
9. Questions & Answers

TRAINER:
Auditor, trainer and consultant (GMP+ Registered Consultant) with experience in the food and feed industry, familiar with QA issues and the implementation of quality systems in accordance with GMP+, QS and VLOG and PIM. He has many years of experience in auditing, implementing and improving management systems and trainings.

DATES:

06 October 2023

DURATION OF TRAINING: 4 hours

AGENDA:
10:00 – 11:15 – start of training
11:15 – 11:30 – break
11:30 – 12:45 – continuation of training
12:45 – 13:00 – break
13:00 – 14:00 – continuation of training
14:00 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
230€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 14 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

04 ENG

ENGLISH

ISO 22000 and FSSC 22000 requirements   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

TRAINING
„ISO 22000 & FSSC 22000 REQUIREMENTS”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 04 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of FSSC 22000 Scheme requirements with a focus on ISO 22000: 2018 requirements and changes in the version 6th of FSSC 22000 Scheme.

TRAINEE:
People working in food industry and in the food supply chain from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. A introduction to Food Safety Management Systems
2. Construction of the FSSC 22000 scheme
3. Food Safety Management Systems basic terms and definitions
4. ISO 22000: 2018 Requirements
5. ISO/TS requirements with a focus on ISO/TS 22002-1:2009
6. Additional requirements
7. Challenges in FSMS implementation and effective maintenance

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:
27 September 2023

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

05 ENG

ENGLISH

Law requirements in food industry   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

TRAINING
„LAW REQUIREMENTS IN FOOD INDUSTRY”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 05 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of main law requirements in food and packaging sector in EU.
Perfect for employees starting the work in the sectors but also for those which would like to understand better the basics law assumptions.

TRAINEE:
People working in food industry and packaging industry from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. Codex Alimentarius as a basic guideline for food law requirements
2. Review of basic EU Food Safety Law Requirements including:
• Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs,
• Regulations for food contact materials.
3. Review main changes in law requirements in 2022 & IQ 2023.
4. Review of RASFF notifications and statistics.

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:
10 October 2023
3 November 2023

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

06 ENG

ENGLISH

Integrated management systems internal auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 538,00 + VAT

TRAINING
„INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS INTERNAL AUDITOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)”

LECTURE, DISCUSSION, WORKSHOP

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 06 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to provide knowledge about internal audits and basic skills to conduct internal audits in the organization.

TRAINEE:
People working in organization who would like to start conducting internal audits and those who would like to improve auditing skills.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction to auditing
2. ISO 19011: 2018 requirements for auditing:
• Auditing process (preparing, conducting, reporting, follow-up)
• Auditors competences
• Risk based approach in auditing
3. ISO standards requirements for auditing
4. Auditing ISO 9001:2015 – requirements / approach
5. Auditing ISO 14001:2015 – requirements / approach
6. Auditing ISO 45001:2018 – requirements / approach
7. Writing report (findings: conformities / nonconformities)
8. Case study – conducting internal audit
9. Case study – reporting
10. Challenges in auditing

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:
21-22 September 2023

DURATION OF TRAINING: 2 days – 6 hours and 7 hours

AGENDA DAY 1 AGENDA DAY 2
09:00 – 11.30 – start of training 09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break 11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training 11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break 13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:00 – continuation of training 13:30 – 15:00 – continuation of training
15:00 – summary and conclusion 15:00 – 15:45 – exam
15:45 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
538€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

07 ENG

ENGLISH

Training for the cosmetics industry, including EffCl, ISO 22716   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

TRAINING
„REQUIREMENTS FOR COSMETIC INDUSTRY INCLUDING EFFCL & ISO 22716”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: HYBRID – ONLINE / STATIONARY
SIGN: 07 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of basic EFFCL & ISO 22716 requirements.

TRAINEE:
People working in cosmetic industry and cosmetic supply chain from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. A introduction to Good Practices (GMP, GHP)
2. Basic terms and definitions – product safety and quality
3. ISO 22716 requirements
4. EffCL requirements
5. Challenges in system implementation and effective maintenance

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:
11 October 2023

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:30 – continuation of training
15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

08 ENG

ENGLISH

Food contact materials & articles in EU legislation - plastics   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 230,00 + VAT

TRAINING
„FOOD CONTACT MATERIALS & ARTICLES IN EU LEGISLATION – PLASTICS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 08 ENG

DESCRIPTION:
The aim of this training is to explain in details the recent legislation on Food Contact Materials in the Europe with focus on plastic packaging, articles and materials, as well as multilayer-multilateral films. In particular it includes discussion on responsibility and obligations of plastic materials producers, like Declaration of Compliance, selections of raw materials and additives, interpretation and verification of migration results and finally ensure compliance of the final product. Additionally it covers also hot topics like recycled FCMs or the latest and foreseen changes in EU legislation.

TRAINEE:
Regulatory Affairs, Quality Control & Assurance Managers and Operators in the food packaging supply chain, responsible for ensuring the final product safety and compliance, as well as dealing with the food packaging law.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction of Food Contact Materials
2. Framework Regulation on FCMs, (EC) No1935/2004
3. GMP Regulation (EC) No 2023/2006
4. Plastic Regulation (EU) No 10/2011
– Scope
– Declaration of Compliance
– Overall and Specific Migration – definition, results expression, S/V ratio, compliance
– Monomers, starting substances, additives Annex I: Union list of authorised substances
– Annex II, limits for metals and PAAs
– Non Intentionally Added Substances (NIAS)
– Migration – test methods
– Food simulant assignment depends on type of food
– Test conditions depends on storage conditions
– Derogations
– Screening approach
– Repeated use articles
– The and foreseen latest amendments
5. Cosmetic Packaging
6. Recycled Plastic Materials: Commission Regulation (EU) 2022/1616 of 15 September 2022 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods, and repealing Regulation (EC) No 282/2008
7. Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste (PPWR)

TRAINER:
Competence Center Director in Packaging and FCMs Testing Dept. of JS Hamilton Poland Laboratory. Expert in safety and compliance assessment of packaging and food contact materials, with reach experience in cooperation with European producers of packaging for food and cosmetics, as well as food companies to help them understand EU food contact law, advice the relevant solutions of safety verification, interpretate test results and demonstrate compliance, as well as supporting in discussion with their clients.

DATES:
25 July 2023
08 September 2023

06 October 2023

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 10.30 – start of training
10:30 – 10:45 – break
10:45 – 12:15 – continuation of training
12:15 – 12:45 – break
12:45 – 14:15 – continuation of training
14:15 – 14:30 – break
14:30 – 15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
230€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

09 ENG

ENGLISH

MOSH/MOAH and NIAS mineral oils in packages   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

10 ENG

ENGLISH

BRCGS Food v. 9 requirements   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

TRAINING
„BRCGS FOOD V. 9 REQUIREMENTS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 10 ENG

DESCRIPTION:
The purpose of the training is to present and discuss in detail the requirements of BRCGS Food version 9 with a discussion of changes in relation to edition 8. Participants should be familiar with the requirements for the HACCP system.

TRAINEE:
The training is designed for employees, managers, food safety (HACCP) team leaders and internal auditors in food production plants.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction and general concept of BRC
2. Food safety culture,
3. HACCP system according to BRC Food,
4. Identification of risk zones: high care, high risk, ambient high care,
5. Quality management system according to BRC Food,
6. Fundamental requirements, including: top management involvement. management and monitoring of suppliers and raw materials, traceability, layout, flow and segregation, maintenance of order and hygiene, allergen management, labelling and packaging control,
7. Corrective action, root case and preventive actions plan
8. Blended audits
9. Announced and unannounced audits

TRAINER:
Graduate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Master’s Degree in Food Technology and Master’s Degree in Commodity Science, as well as postgraduate studies in Quality Manager with many years of experience in working in food industry plants in managerial and quality positions.
Since 2015 trainer, consultant and auditor in the field of food safety (HACCP, ISO 22000, IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, IFS Broker), food defense, food fraud, allergens. Substantive support in aspects of certification processes

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:30 – continuation of training
15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 14 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

Zapytaj

11 ENG

ENGLISH

Management of alergens   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

TRAINING „MANAGEMENT OF ALLERGENS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 11 ENG

DESCRIPTION:
The training is designed to identify and discuss tools to effectively manage allergens in production and reduce risks to consumers.
TRAINEE:
Employees at all levels of the Organization where the food safety management systems has been implemented. Especially for technologists, production managers, quality department employees and laboratories.

TRAINING PROGRAM:
INTRODUCTION
1. Allergens – hazard characterisation
2. Control of food hazards
3. Minimising allergen cross-contact during processing
4. Cleaning programmes
5. Rework and Work-in-Process
6. Monitoring effectiveness
7. Product information and consumer awareness
8. Management of allergens – standards requirements ( BRC v.9, IFS Food v.7)

TRAINER:
Certified lead auditor of ISO 9001, IFS Food version 7 and Global Standard for Food Safety version 9. Experience in management and quality assurance as HACCP Specialist, Quality Department Manager and Quality Management Systems Representative in the food industry. Active auditor working with certification body as lead auditor. Consultant, trainer in food safety management systems according to ISO 22000, IFS Food v.7 standard, BRC v.9 and HACCP system (including Codex Alimentarius).

DATES:

DURATION OF TRAINING: 5 hours

AGENDA:

10:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:00 – continuation of training
15:00 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

Zapytaj

12 ENG

ENGLISH

Verotoxigenic E. coli (STEC) – Everything what you should know   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

13 ENG

ENGLISH

Basic analyses in food and feed microbiology   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 749,00 + VAT

Zapytaj

14 ENG

ENGLISH

Microbiological hazards in food production – basic information   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

15 ENG

ENGLISH

Method verification in food microbiology according to ISO 16140-3   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

16 ENG

ENGLISH

Challenge test – basic information   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

17 ENG

ENGLISH

Different food matrices and which pathogens we can isolate from them   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

18 ENG

ENGLISH

PCR as a tool for detecting microorganisms in food and feed   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Opakowania
Opis szkolenia Termin

08 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości w zakładach produkcji NON-FOOD

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU WERYFIKACJI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, w tym klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, czy podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa produktu w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food (m. in. opakowań), technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton w Poznaniu.
Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
17.03.2023 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12.07.2023 – szkolenie on-line
17.11.2023 – szkolenie on-line

15 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 695,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 15 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Warunki stosowania tworzyw typu PCR.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
28.02.2023 – szkolenie on-line
28.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
07.11.2023 – szkolenie on-line

154 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Wymagania BRCGS Packaging Materials wersja 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA BRCGS PACKAGING MATERIALS V. 6”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 154 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zrozumienie i skuteczne wdrożenie zmian oraz wymagań wersji 6 standardu BRC dla materiałów opakowaniowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za system zarządzania i audyty w firmie branży opakowaniowej, których zdaniem jest doskonalenie systemu gwarantujący produkcję opakowań zgodnych jakościowo i bezpiecznych dla żywności oraz konsumenta, audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami systemu BRC.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcia związane z BRC PM wydanie 6
• Powody wprowadzania zmian w większości standardów dla branży spożywczej i pokrewnych – zmiany na rynku, zmiany w wymaganiach GFSI,
• Przypomnienie najważniejszych wymagań SZ– Quiz,
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka,
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania,
2. Wymagania BRC PM, wydanie 6. Wymagania fundamentalne:
• Wymagania fundamentalne – ich rola, znaczenie i interpretacja wymagań
• najwyższe kierownictwo – Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu – praktyczne opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia Kultury bezpieczeństwa i jakości, specyfikacje,
• audyty wewnętrzne i inspekcje – co powinny obejmować. Jak ustalić częstotliwość?
• działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn źródłowych,
• identyfikowalność,
• sprzątanie i czyszczenie – program monitorowania środowiska,
• kontrola procesu,
• szkolenia i kompetencje – drobne zmiany,
• analiza zagrożeń i ocena ryzyka (HARA)
3. Pozostałe wymagania w tym m.in:
• Zatwierdzanie dostawców i monitorowanie wydajności,
• Zarządzanie podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz,
• Incydenty
• Kontrole produktu – metody testowe, urządzenia kontrolne itp.
• Przychodzące towary i magazynowanie,
• Programy wstępne,
• Personel – higiena osobista, badania lekarskie i odzież ochronna,
• Obrona produktu – Product defence oraz zafałszowana /oszustwa – product fraud, różne wytyczne i metodologie ww. zakresie,
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Quiz – najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów
• Odchylenia oparte na ryzyku,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu,
• Ocena ryzyka dla higieny pracowników,
• Ocena ryzyka dla ustalenia częstotliwości audytów wewnętrznych,
• Ocena ryzyka podatności wybranych surowców na zafałszowanie,
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
03.04.2023 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12.10.2023 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

155 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Wymagania i audytor wewnętrzny BRCGS Packaging Materials v. 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 995,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA I AUDYTOR BRCGS PACKAGING MATERIALS V. 6”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 155 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zrozumienie i skuteczne wdrożenie zmian oraz wymagań wersji 6 standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, a także zrozumienie i skuteczne audytowanie wymagań globalnego standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, wersja 6.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za system zarządzania i audyty w firmie branży opakowaniowej, których zdaniem jest doskonalenie systemu gwarantujący produkcję opakowań zgodnych jakościowo i bezpiecznych dla żywności oraz konsumenta, audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami systemu BRC.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część: Wymagania BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Wstęp i ogólne pojęcia związane z BRC PM wydanie 6
• Powody wprowadzania zmian w większości standardów dla branży spożywczej i pokrewnych – zmiany na rynku, zmiany w wymaganich GFSI,
• Przypomnienie najważniejszych wymagań SZ– Quiz,
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka,
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania,
2. Wymagania BRC PM, wydanie 6. Wymagania fundamentalne:
• Wymagania fundamentalne – ich rola, znaczenie i interpretacja wymagań
• najwyższe kierownictwo – Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu – praktyczne opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia Kultury bezpieczeństwa i jakości,
• specyfikacje,
• audyty wewnętrzne i inspekcje – co powinny obejmować. Jak ustalić częstotliwość?
• działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn źródłowych,
• identyfikowalność,
• sprzątanie i czyszczenie – program monitorowania środowiska,
• kontrola procesu,
• szkolenia i kompetencje – drobne zmiany,
• analiza zagrożeń i ocena ryzyka (HARA)
3. Pozostałe wymagania w tym m.in:
• Zatwierdzanie dostawców i monitorowanie wydajności,
• Zarządzanie podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz,
• Incydenty
• Kontrole produktu – metody testowe, urządzenia kontrolne itp.
• Przychodzące towary i magazynowanie,
• Programy wstępne,
• Personel – higiena osobista, badania lekarskie i odzież ochronna,
• Obrona produktu – Product defence oraz zafałszowana /oszustwa – product fraud, różne wytyczne i metodologie ww. zakresie,
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Quiz – najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów
• Odchylenia oparte na ryzyku,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu,
• Ocena ryzyka dla higieny pracowników,
• Ocena ryzyka dla ustalenia częstotliwości audytów wewnętrznych,
• Ocena ryzyka podatności wybranych surowców na zafałszowanie,
II część: Audytor wewnętrzny BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących BRC – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Przygotowanie audytu
• Studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
03-04.04.2023 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12-13.10.2023 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

165 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Wymagania i audytor wewnętrzny FSSC 22000 v.6 dla producentów opakowań

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY FSSC 22000 V. 6 DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 165 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań normy ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223) oraz wymagań dodatkowych FSSC 22000. Uczestnicy powinni znać wymagania normy ISO 22000 wersja 6. Szkolenie jest rozszerzeniem wiedzy
z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących opakowania do kontaktu z żywnością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wymagania FSSC 22000:
1. Przypomnienie najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2. Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000 – powiązanie z GFSI.
3. Programy wstępne wg ISO/TS 22002-4, w tym m.in.:
• Konstrukcja budynków
• Media – powietrze, woda, energia
• Usuwanie odpadów
• Urządzenia, maszyny i instalacje
• Zakupy, ocena dostawców i usługodawców
• Higiena maszyn, urządzeń i pomieszczeń
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym i migracja
• Zwalczanie szkodników
• Higiena personelu
• Powtórna obróbka
• Magazynowanie i transport
• Wycofanie wyrobów
• Obrona żywności
4. Wymagania dodatkowe FSSC 22000: zarządzanie usługami, etykietowanie produktów, obrona żywności i zafałszowania, zarządzanie alergenami, monitoring środowiskowy, używanie logo FSSC, magazynowanie i przechowywanie, zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, weryfikacja programów wstępnych, projektowanie produktu.
5. Procedura certyfikacji wg wersji 6 FSSC 22000: audyty niezapowiedziane, klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących, audyty zdalne.

Audytor wewnętrzny FSSC 22000:
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących FSSC 22000 – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food.
Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
27-28.03.2023 – szkolenie on-line
28-29.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

166 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Opakowania - rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców. Wzrost kosztów związany z nowymi regulacjami: KAUCJA, SUP, ROP

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„OPAKOWANIA – ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW.
WZROST KOSZTÓW ZWIĄZANY Z NOWYMI REGULACJAMI: KAUCJA, SUP, ROP”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 166 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek oraz odpady powstałe z tych opakowań (Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów – ROP). Obecnie obowiązujący krajowy system prawny określa obowiązki przedsiębiorców związane z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, natomiast koszty tego systemu są znacznie niższe niż w innych krajach UE.
W roku 2022 wprowadzono wyższe poziomy recyklingu dla wszystkich grup materiałów opakowaniowych z perspektywą wzrostu poziomów docelowych przewidzianych na rok 2030, w roku 2023 planowane jest wprowadzenie nowych regulacji, które implementują wytyczne (UE) 2018/851 i (UE) 2019/904, co zwiększy koszty rozszerzonej odpowiedzialność za opakowania. Tematyka szkolenia przybliży problematykę grup materiałowych i rodzajów opakowań objętych nowymi opłatami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się problematyką realizacji ustawowych obowiązków związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców za opakowania wprowadzone na rynek, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozszerzona odpowiedzialności producentów
• Cykl życia opakowań
• Metody zagospodarowania odpadów
• Koszty postępowania z odpadami
2. System prawny w UE
• Nowelizacje dyrektywy opakowaniowej, wzrost poziomów recyklingu w latach 2025-2030
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Dyrektywa Single-Use Plastics w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
• Koszty rozszerzonej odpowiedzialności w Polsce na tle innych państw europejskich
3. Krajowy system prawny
• Odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania
• Sposoby realizacji obowiązków
• Projekty regulacji prawnych wprowadzające nowe opłaty opakowaniowe
4. Pytania, podsumowanie szkolenia

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
27.03.2023 – szkolenie on-line
22.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
27.11.2023 – szkolenie on-line

196 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Recykling odpadów opakowaniowych   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 196 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie krajowego systemu organizacyjno-prawnego związanego z recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań pod kątem ich przydatności do tej metody odzysku. Recykling jest metodą preferowaną w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), gdyż prowadzi do przemysłowej recyrkulacji odpadowych materiałów opakowaniowych. Znaczenie tej metody będzie wzrastało z uwagi na wysokie poziomy recyklingu w perspektywie lat 2025-2030.
Na szkoleniu omawiane są różne metody recyklingu wraz z przeglądem typowych technologii, a także podstawowe zasady
i wytyczne ułatwiające procesy recyklingu dla różnych grup materiałów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań z tworzyw sztucznych i ich udziałem (np. zalecany skład laminatów barierowych, akceptowane połączenia polimerów itp.).
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników.
Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania i odpady opakowaniowe
• Cykl życia opakowań
• Metody zagospodarowania odpadów (recykling materiałowy, recykling organiczny, recykling surowcowy, odzysk energii)
• Charakterystyka materiałów opakowaniowych pod kątem metod odzysku
2. Regulacje prawne/rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania
• System prawny UE
• Wymagania w zakresie recyklingu zawarte w normach zharmonizowanych
• Krajowe regulacje i obligatoryjne poziomy recyklingu dla określonych grup materiałowych
• Projektowane zmiany systemu prawnego
3. Przydatność opakowań do recyklingu: zasady i wytyczne
• Podstawowe technologie recyklingu
• Zasady związane z recyklingiem, znaczenie recyklingu w GOZ
• Dobór elementów i składników
• Bariery w recyklingu
• Znakowanie opakowań związane recyklingiem i zasady ich stosowania, potwierdzanie przydatności opakowań do recyklingu (deklaracja i certyfikacja)
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
09.03.2023 – szkolenie on-line
13.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
21.09.2023 – szkolenie on-line

21 WEB

Bezpieczeństwo opakowań

Oleje mineralne MOSH/MOAH i NIAS w opakowaniach - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM „OLEJE MINERALNE MOSH/MOAH I NIAS W OPAKOWANIACH”

WYKŁADY

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 21 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi olejów mineralnych w opakowaniach oraz substancji dodanych w sposób niezamierzony NIAS.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM :
1. Oleje mineralne w opakowaniach:
• Podział i charakterystyka chemiczna olejów mineralnych
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące zawartości MOSH/MOAH w opakowaniach.
2. Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) w opakowaniach
• Podział i charakterystyka chemiczna NIAS
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące migracji NIAS w opakowaniach.
3. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
03.03.2023
12.06.2023
22.09.2023
08.12.2023

Zapisz się

23 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia LCA, ślad węglowy, GOZ, wzrost poziomów recyklingu w latach 2025-2030, znakowanie. Propozycja zmiany systemu prawnego UE

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. OCENA CYKLU ŻYCIA LCA, ŚLAD WĘGLOWY, GOZ, WZROST POZIOMÓW RECYKLINGU W LATACH 2025-2030, ZNAKOWANIE. PROPOZYCJA ZMIANY SYSTEMU PRAWNEGO UE.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 23 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań na środowisko, w tym śladu węglowego, oceny środowiskowa opakowań przy wykorzystaniu metody LCA (ocena cyklu życia), przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym), wzrostu poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single – Use Plastics oraz wzrostu kosztów rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków obejmujących aspekty środowiskowe oraz oznaczeń tekstowych (ekomarketing, greenwashing). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna)
• Wpływ opakowań na środowisko
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
• LCA – case study dla wybranych opakowań
• Ekomarketing
2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single – Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu
4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska
• Znaki na opakowaniach – zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów (przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji carbonfootprint), udział surowców z recyklingu itd.
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów
5. Pytania, podsumowanie szkolenia

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
23.02.2023 – szkolenie on-line
15.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
21.08.2023 – szkolenie on-line
16.10.2023 – szkolenie on-line
14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

49 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRZYSZŁOŚĆ OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 49 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia opakowań z tworzyw sztucznych (w tym biotworzyw), ograniczeń związanych z problematyką zagospodarowania odpadów powstałych z tego rodzaju opakowań, projektowania pod kątem recyklingu (materiałowego i organicznego) oraz w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, a także wytycznych określonych
w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Zakres uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw polimerowych oraz przedsiębiorstw stosujących takie opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów zajmujących się tworzeniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwoju rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania z tworzyw sztucznych i z ich udziałem
• Materiały polimerowe w opakowaniach, rodzaje opakowań
• Dane ilościowe
• Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – metody odzysku
2. Regulacje prawne i wytyczne UE
• Dyrektywa opakowaniowa
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych
• Rozszerzona odpowiedzialność producenta za opakowania z tworzyw sztucznych w ramach krajowego systemu prawnego
• Poziomy odzysku i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych
3. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych
• Zasady projektowania
• Projektowanie pod kątem recyklingu, bariery w recyklingu
• Dobór elementów opakowania
• Znakowanie opakowań z tworzyw sztucznych, rodzaje znaków i zasady ich stosowania
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
20.03.2023 – szkolenie on-line
13.11.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

56 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne. Przygotowanie deklaracji zgodności

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 695,00 + VAT

SZKOLENIE
„MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 56 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności.
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu.
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej.
4. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004.
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach.
6. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu z żywnością.
8. Warunki stosowania tworzyw typu PCR
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia.
10. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
• Wymagania BFR zalecenie XXXVI
• Wymagania CEPI – wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
11. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki.
12. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach.
13. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
15. Ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
16. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
17. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Adam Fotek – Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
26.01.2023 – szkolenie on-line
14.03.2023 – szkolenie on-line
25.05.2023 – szkolenie on-line
05.07.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
25.09.2023 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
20.11.2023 – szkolenie on-line

67 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Opakowania z biotworzyw

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „OPAKOWANIA Z BIOTWORZYW”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 67 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych (tworzywa nowej generacji) zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań biorąc pod uwagę światowy wzrost zdolności produkcyjnych w perspektywie roku 2026. Szkolenie obejmuje tworzywa biodegradowalne oraz niebiodegradowalne wytwarzane ze źródeł odnawianych zgodnie z terminologią przyjętą przez EUROPEAN BIOPLASTICS. Podczas szkolenia omawiane są systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań przydatności do kompostowania (recykling organiczny) oraz zawartości surowców odnawialnych poprzez certyfikację i znakowanie, a także przedstawione zostaną opakowania z biotworzyw wprowadzone na krajowy rynek. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów. Szkolenie umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników, uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań (pracowników, technologów, specjalistów, kierowników) zajmujących się projektowaniem opakowań i ich elementów oraz systemów pakowania
i doborem materiałów opakowaniowych, a także do osób zainteresowanych tematyką wykorzystania tworzyw polimerowych nowej generacji do wytwarzania opakowań.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Terminologia biotworzyw
• Tworzywa polimerowe – podział
• Hierarchia metod postępowania z odpadami opakowaniowymi z biotworzyw (recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii)
2. Dlaczego biotworzywa?
• Zrównoważony rozwój
• Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
• Przykłady oceny cyklu życia (LCA) opakowań z biotworzyw
3. Biotworzywa opakowaniowe
• Rodzaje biotworzyw
• Zdolności produkcyjne, prognozy
• Opakowania z tworzyw biodegradowalnych: polilaktydydy (NatureWorks), Mater-Bi (Novamont), Natureflex (Futamura), Ecoflex, Ecovio (BASF)
• Opakowania z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych z surowców odnawialnych: bio LD-PE, bio HD-PE, bio PET
4. Wymagania prawne i certyfikacja opakowań z biotworzyw
• System prawny-wymagania dotyczące opakowań związane z ochroną środowiska
• Wymagania normy EN 13432
• Potwierdzenie kompostowalności
• Udział surowców odnawialnych
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
16.02.2023 – szkolenie on-line
05.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

68 WEB

Bezpieczeństwo opakowań

Informacje środowiskowe na opakowaniach - obecne i przewidywane wymogi prawne - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„INFORMACJE ŚRODOWISKOWE NA OPAKOWANIACH – OBECNE I PRZEWIDYWANE WYMOGI PRAWNE”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 68 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie tematyki informacji środowiskowych, które mogą być umieszczane
na opakowaniach środków spożywczych obecnie oraz zasygnalizowanie przewidywanych na najbliższą przyszłość zmian w tym zakresie.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Informacje środowiskowe na opakowaniach – system prawny UE
2. Informacje środowiskowe na opakowaniach – krajowe regulacje
• Wzory oznaczeń dla opakowań
• Wzór oznakowania opakowań wielokrotnego użytku
• Wzór oznakowania opakowań przydatnych do recyklingu
3. Znakowanie nieuregulowane w przepisach lub oparte na systemie certyfikacji
4. Znaki ekologiczne i inne
5. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w inspekcji sanitarnej w obszarze granicznej kontroli żywności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle spożywczym jako specjalista w zakresie jakości, wdrożeń i rozwoju produktów spożywczych, koordynatorka procesu tworzenia produktu od idei po wytworzenie produktu gotowego.
Specjalistka w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności popartym kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie weryfikacji etykiet.

TERMINY:
15.06.2023
22.09.2023
28.11.2023

83 BO

Bezpieczeństwo opakowań

Ekoprojektowanie opakowań

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE ON-LINE

EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ

 

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

 

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 83 BO

SZKOLENIE

 

„ ZNAKOWANIKE  ŻYWYNOŚĆI

AKTUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA ”

 

 

 

 

CEL / OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych
w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu GOZ istotnym elementem jest idea ekoprojektowania.

W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji, jakie pełnią opakowania w różnych systemach dystrybucji oraz podczas użytkowania.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2023.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
 • Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań, stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki
 • Rola i funkcje opakowań
 • Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
 • Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym
 1. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
 • Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń
 • Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny
 • Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
 • Wytyczne dyrektywy Single – Use Plastics
 1. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
 • Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
 • Definicja ekoprojektowania
 • Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
 • Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu, przydatność do recyklingu, bariery
 • Wykorzystanie surowców z recyklingu
 1. Podsumowanie szkolenia, pytania.

 

TRENER:

Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

 

TERMINY:

20.04.2023 – szkolenie on-line

11.12.2023 – szkolenie on-line

 

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:  

10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line

11:30 – 11:45 – przerwa

11:45-13:15 cd. szkolenia on-line

13:15- 13:30 – przerwa

13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line

15:00 podsumowanie, zakończenie

 

CENA SZKOLENIA:

TRYB ON-LINE

599,00 zł netto + VAT 23 %

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

 

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA W PRZYPADKU WYBORU WERSJI ON-LINE:

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia on-line należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

 

Przed szkoleniem

Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM.

 

Szkolenie

Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia. Opiekun szkolenia jest dostępny na początku i na końcu spotkania. W razie potrzeby kontaktu w trakcie szkolenia dostępny jest pod telefonem i emailem.

Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista obecności ani lista firm.

Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.

 

Po szkoleniu

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na zgłoszeniu.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia.

Do uczestników na 7 dni przed szkoleniem zostanie przesłane potwierdzenie realizacji szkolenia wraz ze szczegółami.

Na dzień przed szkoleniem do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

 

 

Zapisz się

86 JB

Bezpieczeństwo opakowań

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

88 BK

Bezpieczeństwo opakowań

Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„KOMPATYBILNOŚĆ OPAKOWAŃ W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM. TESTY STABILNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 88 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie
z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Pracowników Działów Rozwoju i Wdrożeń
• Technologów kosmetologii i opakowań przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Konstruktorów
• Pracowników Działów Marketingu i Handlowych
• Pracowników Działu Produkcyjnego
• Pracowników kontroli jakości

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne producentów opakowań do kosmetyków.
2. Stabilność i kompatybilność – definicje, typy, wymagania, parametry krytyczne.
3. Warunki testów stabilności i kompatybilności. Programy. Planowanie badań.
4. Produkty rozkładu – przykłady.
5. Przykłady stosowanych materiałów opakowaniowych do kosmetyków – podział i charakterystyka. Przetwórstwo i jego wpływ na materiał.
6. Indukcja-zalety.
7. Migracja – podział i znaczenie w testach stabilności i kompatybilności.
8. Metale ciężkie – masa kosmetyczna a opakowanie.
9. Przykłady doboru tworzywa sztucznego do typu masy kosmetycznej – zastosowanie.
10. Skutki niewłaściwego doboru opakowania i/lub zamknięcia – przykłady.
11. Korozja -opakowanie/zamknięcie.
12. Rozwiązania tworzywowe a innowacyjność.
13. Podsumowanie – czas na pytania.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ukończyła Teoretyczny i Praktyczny Coaching – Project Manager – Prince 2; Metodykę Zarządzania Projektami Prince 2 Foundation i Practitioner w Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A Wieloletni auditor wewnętrzny ZSZJiŚ, BRC CP system for 1 st product group (cosmetics) oraz IFS HPC. Wieloletni technolog branży kosmetycznej. Autorka artykułów w pismach branżowych kosmetycznych.

TERMINY:
22.03.2023 – szkolenie on-line
16.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
26.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Kosmetyki i chemia gospodarcza
Opis szkolenia Termin

08 BO

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości w zakładach produkcji NON-FOOD

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU WERYFIKACJI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, w tym klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, czy podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa produktu w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food (m. in. opakowań), technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton w Poznaniu.
Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
17.03.2023 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12.07.2023 – szkolenie on-line
17.11.2023 – szkolenie on-line

137 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 137 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zapisami prawnymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Podczas szkolenia omówiony zostanie raport bezpieczeństwa oraz zapisy, która powinny się w nim znaleźć.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu badawczo-wdrożeniowego, działu produkcyjnego, osób odpowiedzialnych za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków oraz pracowników laboratoriów mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jako podstawowy element dokumentacji:
• 12 poprawka do zaleceń Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS/1647/22) jako podstawowe narzędzie dla safety assessora,
• część A i B raportu – analiza poszczególnych punktów,
• problemy z szacowaniem ekspozycji na produkt,
• ocena bezpieczeństwa substancji, dla których nie ma konieczności wyliczania MoS,
• bazy danych toksykologicznych.
2. Ćwiczenia praktyczne:
• szacowanie ekspozycji dla produktów kosmetycznych,
• praca z monografią toksykologiczną – analiza danych,
• podejście TTC jako ważne narzędzie w ocenie bezpieczeństwa.
3. Podsumowanie, wyjaśnienie wątpliwości, pytania.

TRENER:
Kamila Pawłowska – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od ponad 20 lat związana
z branżą kosmetyczną. Wieloletni pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; przez 3,5 roku – Specjalista ds. Produktów Kosmetycznych
i Chemii Gospodarczej w firmie TÜV Rheinland Polska.
Obecnie swoje doświadczenia wykorzystuje w Firmie J.S. Hamilton Poland, która w sposób kompleksowy łączy szerokie spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Jako Safety Assessor, reprezentujący J.S. Hamilton Poland, współpracuje z firmami kosmetycznymi, przygotowując raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. W 2018 roku ukończyła z pozytywnym wynikiem kurs Safety Assessment of Cosmetics in the EU, organizowany przez Vrije Universiteit Brussel (VUB).

TERMINY:
13.02.2023 – szkolenie on-line
25.05.2023 – szkolenie on-line
26.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07.11.2023 – szkolenie on-line

139 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Projektowanie badań dla produktów biobójczych w zależności od sektora przeznaczenia, zgodnie z wytycznymi PN-EN 14885. Sporządzanie etykiet oraz zapisów marketingowych na opakowaniach produktów biobójczych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE BADAŃ DLA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W ZALEŻNOŚCI OD SEKTORA PRZEZNACZENIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PN-EN 14885.
SPORZĄDZANIE ETYKIET ORAZ ZAPISÓWMARKETINGOWYCH NA OPAKOWANIACH PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 139 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym produktów biobójczych, metodami oznaczania skuteczności biobójczej oraz projektowaniem zapisów handlowych na etykiecie oraz w materiałach promocyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do projektantów, producentów, importerów, osób odpowiedzialnych za wprowadzania produktów biobójczych do obrotu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje o produktach biobójczych.
Uszczegółowienie co jest rozumiane jako preparat dezynfekcyjny oraz rozróżnienie produktu biobójczego od wyrobu medycznego i kosmetyku.
2. Dobór metod badawczych w zależności od przeznaczenia produktu oraz obszaru do którego skierowany będzie produkt.
Określenie wymagań oraz spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego ze względu na przeznaczenie projektowanego produktu oraz obszar jego stosowania.
3. Metodyka badań skuteczności produktów biobójczych – wymagania:
• normy europejskie wdrożone do zbioru norm polskich,
• metodyki zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
4. Norma PN-EN 14885 jako zestawienie wytycznych badań produktów biobójczych o różnym przeznaczeniu.
5. Istotne spektrum działania ze względu na przeznaczenie produktu biobójczego.
Konkretyzacja wymagań rynku dla projektowanych produktów biobójczych.
6. Trójfazowy model badań.
Uszczegółowienie badania której fazy stanowią podstawę do określenia parametrów procesu dezynfekcji produktem biobójczym.
7. Interpretacja informacji zawartych na etykiecie, deklaracje marketingowe a wyniki badań skuteczności biobójczej.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
12.05.2023 – szkolenie on-line
20.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

15 BO

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 695,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 15 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Warunki stosowania tworzyw typu PCR.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
28.02.2023 – szkolenie on-line
28.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
07.11.2023 – szkolenie on-line

150 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Zagrożenia mikrobiologiczne produktów kosmetycznych. Ustalanie terminu trwałości.   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE
„ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH. USTALANIE TERMINU TRWAŁOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 150 ON-LINE

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wykłady mają na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, metodami analizy zgodnymi z normami ISO. Poszerzenie świadomości zagrożeń związanych z rozwojem drobnoustrojów w produktach kosmetycznych. Identyfikację punktów kontroli oraz potencjalnych źródeł prowadzących do zakażenia produktów gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, inżynierów oraz do osób koordynujących procesy technologiczne
w produkcji kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Skażenie produktu kosmetycznego z punktu widzenia użytkownika w skali kraju oraz świata.
2. Mechanizmy kontroli wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych
z ustawodawstwem w wykorzystaniem tradycyjnych technik oraz alternatywy.
3. Omówienie drobnoustrojów oznaczanych w produktach kosmetycznych.
4. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516, identyfikacja grup wrażliwych.
5. Omówienie faz w procesie technologicznym, charakterystyka surowców oraz kontrola środowiska produkcji
i higieny pracowników w świetle czystości mikrobiologicznej gotowego produktu kosmetycznego.
6. Konserwanty jako surowce kosmetyczne oraz metody badania ich skuteczności.
7. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.
8. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.
9. Analiza wyników mikrobiologicznych w świetle ustalania terminu przydatności dla produktu kosmetycznego.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
14.06.2023 – szkolenie on-line

178 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Projektowanie produktów kosmetycznych pod własną marką

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH POD WŁASNĄ MARKĄ”

WYKŁADY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 178 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w ustalaniu założeń produktowych dla własnej marki kosmetyków oraz zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu recepturowania produktów kosmetycznych. Ponadto wyjaśnione zostaną podstawowe wymagania prawne dotyczące wprowadzenia kosmetyku do obrotu na terenie UE, w tym wskazówki z zakresu oznakowania oraz elementy kompletnego dossier produktu kosmetycznego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do managerów produktów kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych, specjalistów ds. marketingu, technologów, pracowników działu rozwoju produktu, pracowników działu zapewniania jakości, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz inwestorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kluczowe pojęcia oraz ustawodawstwo podstawowe:
• Podstawowe definicje: produkt kosmetyczny, osoba odpowiedzialna.
• Obowiązki producentów i dystrybutorów produktów kosmetycznych na terenie UE, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009
• Ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 04 października 2018 r. obowiązująca od 01 stycznia 2019 r. (Wykaz zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne, System informowania o ciężkich działaniach niepożądanych spowodowanych stosowaniem produktów kosmetycznych, państwowe organy nadzoru nad produktami kosmetycznymi oraz zakres ich kompetencji, kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie przepisów ustawy)
• ISO GMP 22716.
2. Ustalenie założeń produktowych dla nowej marki kosmetycznej:
• Założenia strategiczne dla nowej marki (np. kosmetyk naturalny, wegański, dermokosmetyk).
• Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej (wiek, płeć, typ skóry, rodzaj cery, typ łodygi włosa ect.)
• Określenie półki cenowej i kanału dystrybucji produktu kosmetycznego
• Ustalenie cech produktu (zapach, barwa, forma fizykochemiczna, zakładane działanie pielęgnacyjne, sensoryka np. wchłanialność, rozsmarowywanie, konsystencja.)
• Dobór opakowania.
3. Tworzenie formulacji oraz przygotowanie prototypu produktu kosmetycznego:
• Opracowanie formulacji kosmetycznej w oparciu o ustalone wcześniej założenia
• Obowiązujące zakazy oraz ograniczenia dotyczące stosowania wybranych składników w recepturach kosmetycznych
• Dobór opakowania do rodzaju wsadu (masy kosmetycznej)
• Wykonanie prototypu produktu kosmetycznego (wsad + opakowanie jednostkowe).
4. Testy prototypu produktu kosmetycznego oraz analiza danych:
• Rozpoznanie rynku po otrzymaniu prototypu produktu kosmetycznego (skrupulatne zebranie oceny produktu od osób testujących wraz z oszacowaniem potencjału sprzedażowego- wyrażenie chęci zakupu produktu)
• Benchmarking – porównanie prototypu z produktami konkurencyjnymi z tego samego segmentu
• Zebranie informacji o ewentualnych poprawkach prototypu kosmetyku (np. użyteczności opakowania, działania pielęgnacyjnego formulacji).
5. Udoskonalanie oraz zatwierdzenie prototypu produktu kosmetycznego:
• Wykonanie nowego prototypu produktu kosmetycznego (z uwzględnieniem poprawek po testach).
• Ponowne testy i zatwierdzenie prototypu produktu kosmetycznego (archiwizacja wzorca i ewidencjonowanie prototypu, protokół akceptacji).
• Szczegółowa analiza ceny produkcji prototypu w kontekście kosztów realizacji całej inwestycji.
6. Badania wdrożeniowe i dossier produktu kosmetycznego:
• Badania obowiązkowe do wprowadzenia kosmetyku do obrotu na rynek UE oraz badania opcjonalne
• Jak poprawnie zgromadzić dossier produktu kosmetycznego – PIF (ang. Product Information File).
7. Oznakowanie kosmetyku:
• Niezbędne i nieobowiązkowe informacje umieszczane na opakowaniu jednostkowym produktu kosmetycznego.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
27.04.2023 – szkolenie on-line
25.08.2023 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.11.2023 – szkolenie on-line

179 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Technologia produkcji produktów kosmetycznych

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„TECHNOLOGIA PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 179 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie elementarnej wiedzy na temat produkcji i technologii wytwarzania kosmetyków różnego rodzaju (myjących, pielęgnacyjnych, perfum oraz kosmetyków upiększających tzw. ,,kolorowych’’). Omówione zostaną różne typy urządzeń do produkcji mas kosmetycznych, a także kryteria ich doboru w zależności od produkowanego asortymentu. Temat szkolenia obejmuje również charakterystykę urządzeń rozlewniczych stosowanych przy konfekcji kosmetyków z danego segmentu. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami optymalizacji procesów produkcyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, kierowników produkcji, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem produkującym kosmetyki, pracowników działu zapewniania i kontroli jakości oraz inwestorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia z zakresu technologii produkcji:
• Wyjaśnienie zagadnień: proces technologiczny, proces produkcyjny, cykl produkcyjny, instalacja produkcyjna
• Typy produkcji przemysłowej i krótka ich charakterystyka.
2. Rodzaje urządzeń do produkcji mas kosmetycznych:
• Typy mieszalników stosowanych do produkcji mas kosmetycznych
• Typy mieszadeł stosowanych do produkcji mas kosmetycznych
• Zbiorniki stosowane w produkcji kosmetyków.
3. Dobór urządzeń i aparatury technologicznej w zależności od produkowanego asortymentu
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji emulsji
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji płynów, w tym perfum
• Urządzenia i aparatura stosowana do wylewania na gorąco (np. produkcja pomadek, sztyftów)
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji proszków np. pudrów.
4. Linie procesowe stosowane w przemysłowej produkcji kosmetyków:
• Cechy linii procesowych stosowanych do produkcji kosmetyków
• Elementy wyposażenia linii procesowych do produkcji emulsji.
5. Urządzenia rozlewnicze stosowane przy konfekcji kosmetyków z danego segmentu:
• Urządzenia stosowane do rozlewania emulsji
• Urządzenia stosowane do rozlewania płynów, w tym perfum
• Urządzenia stosowane do rozlewania kosmetyków pieniących
• Urządzenia stosowane do rozlewania kosmetyków zawierających cząstki stałe
• Urządzenia stosowane do rozlewania na ciepło.
6. Optymalizacja procesów produkcji kosmetyków:
• Czynniki wpływające na wydajność maszyn produkcyjnych
• Kontrola procesu produkcyjnego w warunkach przemysłowych
• Optymalizacja oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
20.03.2023 – szkolenie on-line
19.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.11.2023 – szkolenie on-line

180 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Podstawy recepturowania w kosmetyce białej

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „PODSTAWY RECEPTUROWANIA W KOSMETYCE BIAŁEJ”

WYKŁADY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 180 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z fundamentalnymi i uniwersalnymi zasadami tworzenia receptur w zakresie kosmetyki białej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się od czego należy rozpocząć projektowanie receptury kosmetyku i jak krok po kroku realizować etapy tworzenia formulacji. Omówione zostają również podstawowe formy fizykochemiczne kosmetyki białej wraz z przedstawieniem trudności w ich otrzymywaniu. Ponadto wyjaśnione zostaną kluczowe zasady doboru konserwantów do mas kosmetycznych, a także metody weryfikacji stabilności zaprojektowanych receptur.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, managerów produktów kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych, specjalistów ds. marketingu, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, inwestorów oraz wszystkich chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami recepturowania kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólne zasady recepturowania kosmetyków:
• Szukanie trendów i inspiracji oraz określenie założeń marketingowych nowej marki
• Określenie przeznaczenia produktu (część ciała, przydatki skóry), charakterystyka ogólna grupy odbiorców,
• ustalenie ceny produktu końcowego
• ustalenie formy fizykochemicznej produktu końcowego
• Zasady doboru surowców receptury – weryfikacja rozpuszczalności poszczególnych składników, sprawdzenie dopuszczalnych stężeń i bezpieczeństwa stosowania poszczególnych składników w zależności od zastosowania produktu, ustalenia czy wymagany jest określony stopień naturalności, czy produkt ma być wegański, czy wymagane są jakieś konkretne składniki aktywne oraz czy jakieś składniki są wykluczone z receptury, zapoznanie się z ofertą surowców kosmetycznych na rynku krajowym i zagranicznym
• Przygotowanie kalkulacji cenowej zaprojektowanego kosmetyku.
2. Podstawowe formy fizykochemiczne w produkcji kosmetyków:
• Przegląd form fizykochemicznych produktów kosmetycznych i krótka ich charakterystyka
• Dobór opakowania do formy fizykochemicznej kosmetyku z uwzględnieniem reologii masy, ceny produktu, wizerunku marki oraz możliwości konfekcyjnych zakładu produkcyjnego.
3. Recepturowanie toników i płynów micelarnych:
• Charakterystyka składu toników i płynów micelarnych
• Omówienie zjawiska solubilizacji micelarnej i hydrotropowej.
4. Recepturowanie emulsji:
• Charakterystyka składników emulsji
• Zasady doboru emulgatorów do rodzaju emulsji oraz obliczanie współczynnika HLB układu
• Dobór składników emulsji zwiększających jej stabilność w zależności od typu emulsji.
• Trudność w recepturowaniu mleczek i lotionów.
5. Recepturowanie układów myjących:
• Recepturowanie żeli myjących, szamponów i mydeł w płynie, podstawowa klasyfikacja związków powierzchniowo czynnych
• Kluczowa trudność w recepturowaniu układów myjących – dobór zagęstnika do typu zastosowanych surfaktantów.
6. Recepturowanie żeli – recepturowanie żeli i oleożeli:
• Przegląd zagęstników wraz z opisem ich właściwości fizykochemicznych.
7. Zasady konserwacji produktów kosmetycznych:
• Dobór konserwantu do typu produktu kosmetycznego, weryfikacja dokumentacji surowcowej
• Warunki dodawania konserwantu do masy kosmetycznej.
8. Weryfikacja stabilności otrzymanych układów:
• Badania stabilności mechanicznej i termicznej
• Zalety stosowania komór klimatyczne w badaniach stabilności termicznej (zaawansowane badania stabilności termicznej wraz z wilgotnością powietrza i symulowaniem nasłonecznienia dla danej strefy klimatycznej)
• Parametry badań (parametry pracy wirówki i czas wirowania w badaniach stabilności mechanicznej, punkty temperaturowe i czas badań w testach stabilności termicznej).
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
11.05.2023 – szkolenie on-line
28.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
01.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

197 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Oznakowanie artykułów chemii gospodarczej, świec i produktów biobójczych   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„OZNAKOWANIE ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚWIEC I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH’’

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 197 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym artykułów cjhemii gospodarczej, świec oraz produktów biobójczych, metodami oznaczania skuteczności biobójczej oraz projektowaniem zapisów handlowych na etykiecie oraz w materiałach promocyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do projektantów, producentów, importerów, osób odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów biobójczych do obrotu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej – podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.
2. Etykieta produktu chemicznego – zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające z rozporządzenia CLP – język etykiety, piktogramy, rozmiary etykiety, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności.
3. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. – skład detergentowy na etykiecie, wykaz składników detergentowych dla konsumentów.
4. Podstawowe informacje o produktach biobójczych.
• Uszczegółowienie co jest rozumiane jako preparat dezynfekcyjny oraz rozróżnienie produktu biobójczego od wyrobu medycznego i kosmetyku.
5. Norma PN-EN 14885 jako zestawienie wytycznych badań produktów biobójczych o różnym przeznaczeniu
i klasyfikacja produktów biobójczych.
6. Interpretacja informacji zawartych na etykiecie a wyniki badań skuteczności biobójczej.
7. Towary paczkowane – oznakowanie zgodne z ustawą o towarach paczkowanych.
8. Ćwiczenia praktyczne – weryfikacja przykładowych etykiet produktów chemii gospodarczej i świec.
9. Podsumowanie, zakończenie szkolenia, pytania.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
12.05.2023 – szkolenie on-line
27.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

61 WEB

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Świadoma dystrybucja produktów kosmetycznych w UE - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„ŚWIADOMA DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W UE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYPADKÓW, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 61 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aspektami prawnymi związanymi z dystrybucją produktów kosmetycznych na terenie UE. W sposób szczegółowy omówione zostaną wymagania prawne stawiane dystrybutorom kosmetyków na terenie wspólnoty europejskiej. Celem szkolenia jest również zapoznanie się z prawidłowym sposobem oznakowania produktów kosmetycznych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji produktu kosmetycznego zarówno przy dystrybucji, jak
i wprowadzaniu do obrotu. Ponadto uczestnicy nauczą się rozróżniać pojęcia dystrybucji oraz wprowadzania kosmetyków do obrotu, a co za tym idzie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dystrybutorów a osób odpowiedzialnych za produkty kosmetyczne.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do dystrybutorów produktów kosmetycznych, firm planujących podjęcie działalności w zakresie dystrybucji kosmetyków, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM:
1. Najważniejsze akty prawne regulujące dystrybucję produktów kosmetycznych na terenie UE oraz Polski.
2. Pojęcia ,,dystrybutor” a „osoba odpowiedzialna” w pojęciu unijnego prawa kosmetycznego.
3. Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych wraz z porównaniem obowiązków dotyczących osób odpowiedzialnych.
4. Prawidłowe oznakowanie produktów kosmetycznych i odpowiedzialność dystrybutorów produktów za prawidłowość oznakowania w łańcuchu dostaw.
5. Dokumentacja produktu kosmetycznego – PIF a dokumentacja dystrybucyjna produktów kosmetycznych.
6. Sytuacje wymagające wykonywania notyfikacji w CPNP przez dystrybutorów. Zakres niezbędnych informacji.
7. Rola i zadania dystrybutorów kosmetyków w procesie wycofania produktów z obrotu, zwrotów oraz informowania o ciężkim działaniu niepożądanym.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej.
Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków, a także Chemii Kosmeceutycznej.
Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
24.03.2023
05.09.2023

62 WEB

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Oznakowanie i wdrażanie na rynek UE produktów do pielęgnacji zwierząt - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM „OZNAKOWANIE I WDRAŻANIE NA RYNEK UE PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI ZWIERZĄT”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYPADKÓW, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 62 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z tematyką produktów do pielęgnacji zwierząt. Wyjaśnione zostanie czym różnią się te produkty od produktów kosmetycznych i jakie wymagania stawia się wobec nich. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie fizjologia skóry zwierząt oraz jak należy przekładać wiedzę o fizjologii skóry zwierząt na receptury preparatów z tego segmentu. Omówione zostaną kategorie produktów do pielęgnacji zwierząt zgodnie z europejskim systemem klasyfikacji produktów (EuPCS) oraz kwestie dotyczące ich oznakowania. Ponadto wyjaśniona zostanie kwestia zgłaszania tych preparatów w portalu PCN. Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę o tym, jakie dane oraz dokumenty niezbędne są
do wykonania tejże notyfikacji. Ponadto wyjaśnione zostaną kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom do pielęgnacji zwierząt.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do:
• producenci kosmetyków dla zwierząt
• technolodzy produktów do pielęgnacji zwierząt
• pracownicy działu marketingu
• pracownicy działu regulacji zajmujący się wprowadzaniem produktów do obrotu
• osoby zainteresowane tematyką produktów pielęgnacyjnych dla zwierząt.

PROGRAM:
1. Produkty do pielęgnacji zwierząt – charakterystyka grupy preparatów. Różnice między produktem kosmetycznym, a produktem do pielęgnacji zwierząt.
2. Fizjologia skóry zwierząt oraz przekładanie wiedzy o fizjologii skóry zwierząt na receptury preparatów z tego segmentu.
3. Kategorie produktów dla zwierząt według europejskiego systemu klasyfikacji produktów (EuPCS). Ścieżki legislacyjne dla poszczególnych kategorii produktów.
4. Oznakowanie produktów dla zwierząt różnych kategorii oraz zasady zgłaszania produktów do pielęgnacji zwierząt w portalu PCN.
5. Ekologiczne produkty do pielęgnacji zwierząt (EU Ecolabel):
• grupy produktów do pielęgnacji zwierząt, które mogą być objęte oznakowaniem ekologicznym UE
• kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom do pielęgnacji zwierząt
6. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków.
Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej).
Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków, a także Chemii Kosmeceutycznej.
Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
04.04.2023
03.10.2023

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

86 JB

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

88 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„KOMPATYBILNOŚĆ OPAKOWAŃ W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM. TESTY STABILNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 88 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie
z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Pracowników Działów Rozwoju i Wdrożeń
• Technologów kosmetologii i opakowań przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Konstruktorów
• Pracowników Działów Marketingu i Handlowych
• Pracowników Działu Produkcyjnego
• Pracowników kontroli jakości

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne producentów opakowań do kosmetyków.
2. Stabilność i kompatybilność – definicje, typy, wymagania, parametry krytyczne.
3. Warunki testów stabilności i kompatybilności. Programy. Planowanie badań.
4. Produkty rozkładu – przykłady.
5. Przykłady stosowanych materiałów opakowaniowych do kosmetyków – podział i charakterystyka. Przetwórstwo i jego wpływ na materiał.
6. Indukcja-zalety.
7. Migracja – podział i znaczenie w testach stabilności i kompatybilności.
8. Metale ciężkie – masa kosmetyczna a opakowanie.
9. Przykłady doboru tworzywa sztucznego do typu masy kosmetycznej – zastosowanie.
10. Skutki niewłaściwego doboru opakowania i/lub zamknięcia – przykłady.
11. Korozja -opakowanie/zamknięcie.
12. Rozwiązania tworzywowe a innowacyjność.
13. Podsumowanie – czas na pytania.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ukończyła Teoretyczny i Praktyczny Coaching – Project Manager – Prince 2; Metodykę Zarządzania Projektami Prince 2 Foundation i Practitioner w Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A Wieloletni auditor wewnętrzny ZSZJiŚ, BRC CP system for 1 st product group (cosmetics) oraz IFS HPC. Wieloletni technolog branży kosmetycznej. Autorka artykułów w pismach branżowych kosmetycznych.

TERMINY:
22.03.2023 – szkolenie on-line
16.06.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
26.10.2023 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Środowisko
Opis szkolenia Termin

08 BO

Środowisko

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu utrzymania czystości w zakładach produkcji NON-FOOD

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU WERYFIKACJI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, w tym klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, czy podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa produktu w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food (m. in. opakowań), technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton w Poznaniu.
Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
17.03.2023 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
12.07.2023 – szkolenie on-line
17.11.2023 – szkolenie on-line

205 ENVI

Środowisko

Realizacja inwestycji na terenach zanieczyszczonych   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE „REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 205/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest bliższe poznanie przepisów z zakresu ochrony powierzchni ziemi w kontekście planowanej inwestycji. Uczestnicy dowiedzą się jakie ryzyka wynikają z zakupu potencjalnie zanieczyszczonej nieruchomości i jakie obowiązki ciążą na przyszłym inwestorze.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy zakładów przemysłowych, jednostek administracyjnych odpowiedzialnych za realizację inwestycji na terenie gmin lub odpowiedzialnych za obrót nieruchomościami, pracownicy wydziałów ochrony środowiska, deweloperzy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Badania jakości powierzchni ziemi na terenie przyszłej inwestycji,
2. Przepisy z zakresu ochrony powierzchni ziemi,
3. Remediacja i prace ziemne w praktyce,
4. Zakres odpowiedzialności za zanieczyszczenie,
5. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. Ochrony Środowiska z 14 -letnim doświadczeniem i zamiłowaniem do tematyki ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami.
Autor licznych ekspertyz, projektów planów remediacji oraz publikacji. Wiedzę teoretyczną łączy z praktycznym doświadczeniem nabytym podczas oczyszczania gruntów i usuwania odpadów.

TERMINY:
13.03.2023
23.06.2023
29.09.2023
14.11.2023

206 ENVI

Środowisko

Odzysk odpadów poza instalacjami w teorii i w praktyce   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„ODZYSK ODPADÓW POZA INSTALACJAMI W TEORII I W PRAKTYCE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 206/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest bliższe poznanie przepisów z zakresu odzysku odpadów poza instalacjami. Oprócz podstaw prawnych regulujących kwestię odzysku odpadów uczestnicy szkolenia poznają praktyczne sposoby kontrolowania ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie oraz dowiedzą się jakie mogą być ewentualne koszty usunięcia odpadów lub remediacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia, w tym :
• Pracowników administracji publicznej,
• Pracowników przedsiębiorstw prywatnych,
• Specjalistów ds. ochrony środowiska,
• Specjalistów ds. gospodarki odpadam,
• Osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Odzysk odpadów poza instalacjami (obowiązki posiadacza odpadów)
2. Przykłady nieprawidłowości podczas wykorzystania odpadów poza instalacjami
3. Zakres odpowiedzialności
4. Weryfikacja jakości odpadów wykorzystanych poza instalacjami (badania laboratoryjne
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. Ochrony Środowiska z 14 -letnim doświadczeniem i zamiłowaniem do tematyki ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami.
Autor licznych ekspertyz, projektów planów remediacji oraz publikacji. Wiedzę teoretyczną łączy z praktycznym doświadczeniem nabytym podczas oczyszczania gruntów i usuwania odpadów.

TERMINY:
30.03.223
05.06.2023
04.09.2023
30.11.2023

Zapisz się

207 ENVI

Środowisko

Co warto wiedzieć o Rejestrze BDO – szkolenie skierowane do osób wykorzystujących w pracy system BDO - uwzględnia obowiązujące zmiany   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE „ CO WARTO WIEDZIEĆ O REJESTRZE BDO? SZKOLENIE SKIEROWANE DO OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH W PRACY SYSTEM BDO – UWZGLĘDNIA OBOWIĄZUJĄCE ZMIANY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 207 / ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Baza Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów poprzez elektroniczne KPO, prowadzenia KEO oraz składania wszystkich sprawozdań zarówno dotyczących odpadów jak i opakowań i produktów poprzez bazę BDO.
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy Pracowników firm i jednostek zajmujących się gospodarowaniem odpadami, wytwarzających odpady w wyniku produkcji, zbierających jak i przetwarzających odpady.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp:
• Kto musi prowadzić ewidencję odpadów,
• Ogólne zasady ewidencji odpadów ,
• Uproszczona ewidencja odpadów ,
• Czy można przenieść obowiązki ewidencji na inne podmioty,
• Jak prowadzić ewidencję.
2. Rejestr BDO :
• Logowanie do systemu BDO ,
• Użytkownicy/role/uprawnienia ,
• Ewidencja odpadów w systemie BDO,
• Karta przekazania odpadów w systemie BDO – wypełnianie i obieg karty,
• Karta ewidencji odpadów w systemie BDO – wypełnianie danych na karcie
• Pozostałe Karty Ewidencji – kogo dotyczą i kiedy?
• Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO ,
• Papierowa ewidencja odpadów – kiedy i jak ją robić?
3. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO :
• Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – krok po kroku,
• Złożenie sprawozdania,
• Korekta Sprawozdania
• Najczęściej popełniane błędy.
4. Wnioski – jak złożyć wniosek rejestracyjny i aktualizacyjny.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio – Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

TERMINY:
09.02.2023
15.05.2023
24.08.2023
10.11.2023

208 ENVI

Środowisko

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – obowiązki podmiotów, nowe wyzwania w 2023 r.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE „ GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – OBOWIĄZKI PODMIOTÓW, NOWE WYZWANIA W 2023 R.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 208/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:
• kwalifikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
• ewidencji odpadów,
• opłat środowiskowych,
• kontroli i kar ze strony urzędów administracyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką, w tym:
• Pracowników przedsiębiorstw prywatnych,
• Specjalistów ds. ochrony środowiska,
• Specjalistów ds. gospodarki odpadami,
• Osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki podmiotów :
• Decyzje w zakresie gospodarki odpadami:
 Omówienie wymaganych decyzji/zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Wpis do rejestru BDO :
 Kto musi być w rejestrze BDO ?
• Ewidencja odpadów :
 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów – kogo nie dotyczy,
 Kto musi prowadzić ewidencję odpadów,
 Ogólne zasady ewidencji odpadów,
 Uproszczona ewidencja odpadów,
 Jak można przeniesienie odpowiedzialności za odpady wynajmujących lokale/biura/serwis/usługi.
• Sprawozdawczość odpadowa :
 Jakie sprawozdania są wymagane i jak się do nich przygotować ?
• Opłaty środowiskowe:
 Wskazanie podstawowych opłat i sposób ich wyliczenia.
2. Klasyfikacja odpadów :
• Nowa definicja odpadów komunalnych – co to zmienia,
• Definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nowe obowiązki,
• Jak prawidłowo kwalifikować odpady – w biurze, drobnej działalności, zakładzie produkcyjnym etc.
3. Kontrole w gospodarce odpadami :
• Wskazanie organów kontrolnych
• Kontrole planowe i pozaplanowe
• Zakres kontroli
4. Kary za wykroczenia w gospodarce odpadami – wyszczególnienie poszczególnych wykroczeń z podziałem na:
• Przepisy karne,
• Administracyjne kary pieniężne.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio – Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

TERMINY:
10.03.2023
19.06.2023
11.09.2023

209 ENVI

Środowisko

Ewidencja opakowań i sprawozdawczość w BDO – najnowsze i planowane zmiany prawne uwzględniające ROP   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„EWIDENCJA OPAKOWAŃ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO – NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY PRAWNE UWZGLĘDNIAJĄCE ROP”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 209/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie umiejętności prowadzenia ewidencji odpadów opakowaniowych będącej podstawą do wyliczania sprawozdań i opłat w świetle zmian przepisów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• Firmy produkcyjne, sklepy, hurtownie, wszystkie podmioty oferujące produkty w opakowaniach
• Pracowników przedsiębiorstw prywatnych,
• Specjalistów ds. ochrony środowiska,
• Specjalistów ds. gospodarki odpadami,
• Osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką odpadami.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp :
• Kto jest wprowadzający opakowania,
• Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach,
• Kto jeszcze może być objęty nowymi obowiązkami?
• Co to jest ROP i jak obecnie działa.
2. Blok – opakowania :
• Definicja opakowania,
• Co jest a co nie jest opakowaniem,
• Kto jest, a kto nie jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?
• Jakie obowiązki ma wprowadzający produkty w opakowaniach :
 Uzyskanie wpisu do BDO. Jak to zrobić?
 Prowadzenie ewidencji o masie wprowadzonych opakowań.
 Osiąganie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu?
 Składanie sprawozdań – krok po kroku wypełnimy je w BDO.
 Kampanie edukacyjne.
 Opłata produktowa – jak ją obliczyć? Kiedy i gdzie ją uiścić? Czy mogę być zwolniony z ww. obowiązku?
3. Blok – reklamówki/foliówki :
• Opłaty recyklingowe w BDO.
• Co to jest opłata recyklingowa
• Kto powinien uiszczać opłatę recyklingową
• BDO – kto musi się tam znaleźć i po co?
• BDO – w jakich działach powinien się znaleźć dany podmiot oferujący „foliówki/reklamówki”.
• Jak wyliczyć opłatę recyklingową
• Czy wszystkie „foliówki/reklamówki” podlegają opłacie
• Sprawozdanie – jak i kiedy je sporządzić.
• Sprawozdanie w BDO/krok po kroku.
4. Opłata recyklingowa, a opłata produktowa?
5. Jak wypełnić wniosek o wpis do BDO
6. Jak złożyć wniosek aktualizacyjny.
7. Kary za brak dopełnienia obowiązku.
8. Planowane zmiany ROP, co się może zmienić:
• Nowa opłata opakowaniowa
• Oznaczenie opakowań pod kontem segregacji odpadów
• System kaucyjny
• Dyrektywa Single-Use Plastics – Nowe obowiązki dla gastronomi?
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio – Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

TERMINY:
28.03.2023
27.06.2023
09.10.2023

210 ENVI

Środowisko

Jak prawidłowo zrealizować roczny obowiązek wytwórcy, zbierającego oraz przetwarzającego odpady w zakresie Sprawozdawczość z wytwarzanych odpadów - realizacja obowiązku za pośrednictwem systemu BDO z uwzględnieniem obowiązujących zmian   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„JAK PRAWIDŁOWO ZREALIZOWAĆ ROCZNY OBOWIĄZEK WYTWÓRCY ZBIERAJĄCEGO ORAZ PRZETWARZAJĄCEGO ODPADY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z WYTWARZANYCH ODPADÓW.
REALIZACJA OBOWIĄZKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BDO Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 210/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Na szkoleniu dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie, jak to zrobić i jakie najczęściej popełniane są błędy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy firmy i jednostki zajmujące się gospodarowaniem odpadami, przede wszystkim wytwarzający odpady (w wyniku produkcji, warsztaty, oczyszczalnie, serwisy, usługodawcy, producenci etc.), firmy zajmujące się zbieraniem odpadów, przetwarzający odpady.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Klasyfikacja odpadów
• Nowa definicja odpadów komunalnych – co to zmienia w zakresie ewidencji?
• Definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych – kto ma nowe obowiązki
• Jak prawidłowo kwalifikować odpady – w biurze, drobnej działalności, zakładzie produkcyjnym etc.

2. Ewidencja odpadów
• Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów – kogo nie dotyczy
• Kto musi prowadzić ewidencję odpadów
• Ogólne zasady ewidencji odpadów
• Jak można przeniesienie odpowiedzialności za odpady wynajmujących lokale/biura/serwis/usługi

3. Rejestr BDO
• Ewidencja odpadów w systemie BDO
• Karta przekazania odpadów w systemie BDO – wypełnianie i obieg karty
• Karta ewidencji odpadów w systemie BDO – prawidłowe wypełnianie danych
• na karcie
• Pozostałe Karty Ewidencji – kogo dotyczą i kiedy?

4. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO

5. Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO
• Kogo dotyczy roczne Sprawozdanie w zakresie wytwarzanych odpadów i
• gospodarowania nimi?
• Wypełnienie sprawozdania krok po kroku
 Kto wypełnia poszczególne działy
 Skąd brać dane do sprawozdania
• Złożenie sprawozdania
• Korekta Sprawozdania
• Najczęściej popełniane błędy

Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio – Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

TERMINY:
14.02.2023
18.05.2023
25.09.2023
23.11.2023

211 ENVI

Środowisko

Sprawozdawczość komunalna za 2022 rok – szkolenie dla podmiotów odbierających odpady komunalne oraz gmin   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA ZA 2022 ROK – SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ GMIN”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 211/ ENVI

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy z zakresu nowelizacji prawa w 2021 i 2022 roku, wiedzy, która posłuży do prawidłowego przygotowanie sprawozdania dla jednostek komunalnych za 2022 rok. Omówione zostaną zagadnienia dot. sprawozdawczości komunalnej – część dla podmiotów odbierających odpady, a także sprawozdawczości dotyczącej gmin.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych wpisane do rejestru działalności regulowanej oraz GMINY.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Podstawy prawne i omówienie najważniejszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości
• Użytkownik główny vs użytkownik podrzędny
 Kto jest uprawniony do złożenia i przygotowania sprawozdania?
 Czy potrzebne jest pełnomocnictwo?
 Czy można złożyć korektę do sprawozdań?
2. Zmiany wynikające z nowelizacji prawa w 2021 r. i 2022r
• Zmiany w sposobie wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
• Jak należy obliczać nowe poziomy?
• Jak wyglądają wzory sposobów obliczania określone w rozporządzeniu?
3. Sprawozdawczość komunalna – część dla podmiotów odbierających odpady
• Wprowadzenie
• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania
 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych
 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
 Dział V – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych odpadów komunalnych
 Dział VI – Informacja o Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku – Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu itd.
 Dział VII – Dane o właścicielach nieruchomości
 Dział VIII – Dokumenty
4. Sprawozdawczość komunalna – część dla GMIN
• Wprowadzenie
 Weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne – na co zwrócić uwagę
 Jakie działy należy wypełnić w sprawozdaniu organu wykonawczego gminy?
 Co w przypadku, kiedy jeden podmiot odbiera odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie z właścicielami nieruchomości? Czy przekazuje 2 sprawozdania i jak je rozliczyć?
• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania
 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych
 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
 Dział V – Informacja o działających na terenie gminy/związku międzygminnego punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Dział VI – informacja o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 Dział VII – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych
z odebranych i zebranych odpadów komunalnych
 Dział VIII – Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
• Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu itd.
 Dział IX – Informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio – Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

TERMINY:
25.01.2023
17.04.2023
25.08.2023
05.12.2023

Zapisz się

86 JB

Środowisko

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 450,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 945,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji
i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
29-30.03.2023 – szkolenie on-line
19-20.09.2023 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13-14.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się
Laboratorium
Opis szkolenia Termin

108 LAB

Laboratorium

Budowanie kart kontrolnych na przykładzie kart Shewharta, wykorzystywanych w kontroli jakości   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „BUDOWANIE KART KONTROLNYCH NA PRZYKŁADZIE KART SHEWHARTA, WYKORZYSTYWANYCH W KONTROLI JAKOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 108 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych podczas kontroli jakości wyników analiz i pomiarów z wykorzystaniem kart kontrolnych na przykładzie kart Shewharta. Szkolenie podsumowuje zagadnienia teoretyczne, porusza problemy związane z tworzeniem i interpretacją kart kontrolnych oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę (na przykładzie samodzielnie zbudowanych kart kontrolnych), pozwalającą wykorzystywać podstawy teoretyczne w późniejszej pracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości wyników analiz i pomiarów lub chcących poszerzyć lub uporządkować wiedzę z tego zakresu, a także pozostałych pracowników zainteresowanych problematyką szkolenia, chcących podnieść swoje kompetencje lub nabyć nową wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawowe definicje dotyczące kontroli jakości
2. Podstawowe definicje dotyczące analizy trendów
3. Przykłady graficznej analizy uzyskanych wyników
4. Schemat budowania kart kontrolnych
5. Problematyka interpretacji kart kontrolnych
6. Omówienie podstawowych problemów podczas prowadzenia kart kontrolnych, przykłady.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Doktor nauk chemicznych, specjalista z zakresu analizy żywności i bezpieczeństwa produktów spożywczych, trener walidacji metodyk analitycznych, analizy trendów, sposobów kontroli i zapewnienia jakości w laboratorium analitycznym.

TERMINY:
25.05.2023 – szkolenie ON-LINE

Zapytaj

109 LAB

Laboratorium

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce w laboratorium mikrobiologicznym

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE „DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA W TEORII I PRAKTYCE W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 109 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu mikrobiologicznych laboratoriów badawczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne
2. Aktualne wymagania prawne
3. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personelu Badawczego
4. Program Zapewnienia Jakości
5. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu pracowni mikrobiologicznej
6. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej z pracownią mikrobiologiczną
• Pomieszczenia
• Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
• Mikrobiologiczne Systemy badawcze
• Materiały badane i odniesienia
7. Dokumentacja systemowa:
• Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
8. Dokumentacja badawcza:
• Plan badania mikrobiologicznego
• Prowadzenie badania
• Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego
9. Archiwizacja
10. DPL w pracowni mikrobiologicznej – studium przypadku.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.
Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych.
Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce.
Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

TERMINY:
22.02.2023 – szkolenie on-line
22.06.2023 – szkolenie on-line
22.11.2023 – szkolenie on-line

151 MIK

Laboratorium

Kontrola czystości mikrobiologicznej. Warsztaty laboratoryjne przy wykorzystaniu nagrań   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ. WARSZTATY LABORATORYJNE PRZY WYKORZYSTANIU NAGRAŃ”

WYKŁADY, FILMY INSTRUKTAŻOWE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA WYNIKÓW, PROJEKTOWANIE REJESTRÓW I SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM ZHARMONIZOWANYCH

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 151 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych. Przedstawione
zostaną zasady przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń seryjnych. Przedstawione filmy
instruktarzowe umożliwią zapoznanie się z pracą manualną wykonaną przez innego analityka. Celem jest utrwalenie
umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego, diagnostów
laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ustawodawstwo:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm
zharmonizowanych z ustawodawstwem.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody
6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149 oraz wykrywanie obecności Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg norm PN-EN ISO (metody analizy omówione zostaną na podstawie materiałów filmowych).
7. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test
8. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
9. Omówienie przykładowych wyników oraz ich rejestracja.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów
biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego
Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
24.04.2023 – szkolenie on-line

Zapytaj

156 MIK

Laboratorium

Metody analityczne przygotowania próbek na mikrobiologię

Szkolenie stacjonarne: PLN 795,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„METODY ANALITYCZNE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK NA MIKROBIOLOGIĘ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 156 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przygotowywania próbek spożywczych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania, pobierania oraz uśredniania próbek do badań. Szkolenie umożliwi zapoznanie się z metodami pobierania próbek ze środowiska produkcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, próbkobiorców, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rys prawny oraz terminologia w oparciu o ustawodawstwo, normy polskie i ISO.
2. Ogólne i szczegółowe wytyczne pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności.
3. Sporządzanie planu analiz mikrobiologicznych.
4. Oznaczanie drobnoustrojów i kryteria mikrobiologiczne jako podstawa zwolnienia do obrotu partii produktu.
5. Kryteria mikrobiologiczne.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
03.03.2023 – szkolenie on-line
08.09.2023 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
01.12.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

175 LAB

Laboratorium

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie. Jak czytać i rozumieć wymagania normy ?

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „NORMA PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – OMÓWIENIE JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ WYMAGANIA NORMY ?”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 175 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i tzw. podejście normatywne do zarządzania kompetencjami w laboratorium. Szkolenie odpowie na pytania jak czytać i jak rozumieć PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do początkujących oraz zaawansowanych pracowników laboratoriów badawczych, uczelnianych, przyzakładowych i rozwojowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Struktura normy, omówienie podstawowych zmian w stosunku do wydania z roku 2005
2. Wymagania ogólne (zasadnicze)
 bezstronność; poufność struktura – organizacja
 kierownictwo laboratorium, zadania i odpowiedzialność
3. Zasoby
 personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie
 spójność pomiarowa + załącznik A do normy
 dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo
4. Podejście procesowe do zarządzania w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i działania techniczne
 proces w działaniach laboratorium, zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium oraz w dokumentacji laboratorium
 przegląd zapytań ofert i umów
 wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 pobieranie próbek; postępowanie z próbkami i obiektami badań
 zapisy techniczne
 szacowanie niepewności; monitorowanie miarodajności wyników badań
 prezentowanie wyników badań:
 skargi
 praca niezgodna w wymaganiami
 nadzorowanie danych
5. System zarządzania: opcja/wariant A i wariant B
 dokumentacja laboratorium w świetle normy
 nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów;
 doskonalenie
 działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa
 system zarządzania: działania „odnoszące się do ryzyk i szans” – wymagania dotyczące ryzyka, szans, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
24.05.2023 – szkolenie on-line
13.11.2023 – szkolenie on-line

176 LAB

Laboratorium

Szkolenie doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE
„SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA AUDYTORÓW OCENIAJĄCYCH LABORATORIA W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 176 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:
• interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• zasady formułowania niezgodności
• zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych,
jak i początkujących.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie.
2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań.
3. Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000).
4. Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018).
5. Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów.
6. Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.

Ćwiczenia realizowane z wykładami:
• Doskonalenie formułowania niezgodności
• Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania
• Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie
• Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów
TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
20.04.2023 – szkolenie on-line
12.10.2023 – szkolenie on-line

177 LAB

Laboratorium

Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W PRAKTYCE ANALITYCZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 177 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Na szkoleniu omawiane są zagadnienia związane ze spójnością pomiarową w badaniach analitycznych, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz DA–06 (PCA). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami metrologicznymi i ich znaczeniu w analityce. Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie pojęć takich jak spójność pomiarowa, wzorcowanie, materiały odniesienia oraz poznają praktyczne znaczenie tych pojęć w analityce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów analitycznych, kadry kierowniczej, jak i dla technicznego personelu laboratorium, który nadzoruje i wykonuje badania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ISO Guide 99 – podstawowe definicje / pojęcia dotyczące metrologii i spójności pomiarowej w analityce:
• pomiar
• badanie
• spójność pomiarowa
• wzorcowanie, kalibracja
• wzorcowanie w badaniach analitycznych: wzorcowania wewnętrzne (DA-06): wzorcowania „lepsze” i „gorsze”
• sprawdzenie, weryfikacja
• wzorzec, materiał odniesienia
2. Wzorcowania w laboratoriach wzorcujących i świadectwa wzorcowania w analityce, znaczenie i wykorzystanie.
3. Nadzorowanie wyposażenia: przyrządy do pomiaru objętości, wybór, sprawdzenia, wzorcowania.
4. Wymagania DA-06 w analityce:
• hierarchia: wzorce, wzorcowania i materiały odniesienia
5. Materiały odniesienia – definicje, znaczenie i wykorzystanie w praktyce.
6. Przykłady w analityce: pomiar spektrofotometryczny, pomiar pH, metody wagowe, miareczkowe.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
14.03.2023 – szkolenie on-line
13.09.2023 – szkolenie on-line

19 WEB

Laboratorium

Metoda 5S w laboratorium - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM „METODA 5S W LABORATORIUM”

WYKŁADY, DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 19 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Spotkanie ma na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy związanej podstawami Systemu 5S oraz możliwości jego zastosowania w obszarze laboratoryjnym.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za organizowanie, wdrażanie, projektowanie i utrzymanie systemów związanych z zapewnieniem i zarządzaniem jakością oraz wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem elementów lean management.

PROGRAM :
1. Historia i geneza metody 5S.
2. Na czym polega metoda 5S.
3. Jak efektywnie i szybko wdrożyć 5S – zarządzanie projektem w praktyce.
4. W jaki sposób powiązać 5S z innymi systemami w laboratorium i czy jest to w ogóle możliwe.
5. Podsumowanie i zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Sensorycznych J.S. Hamilton Poland.

TERMINY:
19.04.2023
20.10.2023

215 LAB

Laboratorium

Otrzymałem wynik, tylko co z niego wynika?, czyli jak interpretować wyniki badań fizykochemicznych   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE
„OTRZYMAŁEM WYNIK, TYLKO CO Z NIEGO WYNIKA?, CZYLI JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 215 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy związanej z posługiwaniem się wynikami badań fizykochemicznych. Szkolenie porusza problemy związane z szeroko pojętą interpretacją wyników badań opartą na procesach walidacji metod badawczych i szacowania niepewności oraz doboru odpowiedniej zasady podejmowania decyzji zgodności uzyskanych wyników z wymaganymi kryteriami (np. zawartymi
w specyfikacjach produktu).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych działów (np. Kontroli Jakości) posługujących się w swojej pracy wynikami badań i sprawozdaniami z badań uzyskanymi w laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wyniki dokładne i wiarygodne, czyli podstawowe zagadnienia z zakresu walidacji metod analitycznych.
2. „Wynik pewny czy niepewny?”, czyli szacowanie niepewności pomiarów.
3. „Wynik zgodny czy niezgodny?”, czyli zasady podejmowania decyzji o zgodności wyników z kryterium
z uwzględnieniem badań wartości odżywczej.
4. „Wynik czy rezulat?”, czyli słów kilka o komunikacje 353 Polskiego Centrum Aredytacji.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland.

TERMINY:
22.06.2023
13.12.2023

Zapisz się

26 LAB

Laboratorium

Źródła błędów w analizie chromatograficznej

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

Więcej

SZKOLENIE ON-LINE
„ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W ANALIZIE CHROMATOGRAFICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 26 LAB

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do metod chromatograficznych, podział metod chromatograficznych, podstawowe pojęcia.
2. Analiza jakościowa i ilościowa.
3. Na jakim etapie badań chromatograficznych można popełnić błąd?
• wpływ pobierania próbek na jakość wyniku końcowego
• wpływ doboru warunków procesu chromatografowania na jakość wyniku końcowego w HPLC
• wpływ doboru warunków procesu chromatografowania na jakość wyniku końcowego w GC
• poprawna integracja chromatogramów
• poprawny dobór metodyki kalibracji
• stosowanie arkuszy przeliczeniowych.
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

43 LAB

Laboratorium

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i certyfikacji

Szkolenie on-line: PLN 545,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA W TEORII I PRAKTYCE.
PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BADAWCZEJ DO WDROŻENIA I CERTYFIKACJI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 43 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych
do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne
2. Aktualne wymagania prawne.
3. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personel Badawczego.
4. Program Zapewnienia Jakości i Personel Zapewnienia Jakości
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej.
• Pomieszczenia
• Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
• Systemy badawcze
• Materiały badane i odniesienia
6. Dokumentacja badawcza:
• Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
• Plan badania
• Prowadzenie badania
• Sprawozdanie z badania
7. Archiwizacja
8. Przygotowanie jednostki badawczej do kontroli i weryfikacji (inspekcji)
9. Pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji
i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej
i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

TERMINY:
24.04.2023 – szkolenie on-line
23.10.2023 – szkolenie on-line

66 WEB

Laboratorium

Miejsce porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości w kontroli pracy laboratorium analitycznego - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 250,00 + VAT

WEBINARIUM
„MIEJSCE PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH I BADAŃ BIEGŁOŚCI W KONTROLI PRACY LABORATORIUM ANALITYCZNEGO”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 66 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów weryfikacji poprawności prowadzonych oznaczeń laboratoryjnych oraz metod statystycznych zalecanych do wykorzystania na różnych etapach badania biegłości analitycznej, omówienie stosowanych terminów, symboli oraz metod i wskaźników oceny wyników, a także sposobów ich interpretacji. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie wyboru najlepszych metod określenia poprawności analitycznej prowadzonych badań oraz uczestnictwa w programach porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań, koordynowanie i ocenę poprawności stosowanych oznaczeń analitycznych, a także weryfikację sposobu określania biegłości; osób planujących uczestnictwo
w badaniach biegłości czy porównaniach międzylaboratoryjnych, a także osób zaangażowanych w procesy kontroli jakości, niezależnie od dyscypliny.

PROGRAM:
1. Charakterystyka czynników wpływających na rzetelność i wiarygodność wyników badań laboratoryjnych:
• schemat drogi analitycznej i rodzaje próbek w analizie laboratoryjnej. Sposoby pobierania próbek do badań
• rodzaje i sposoby unikania błędów analitycznych
• sposoby kontroli pracy laboratorium analitycznego
2. Miejsce badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w kontroli i zapewnieniu jakości wyników badań:
• definicja i celowość brania udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości
• rodzaje badań międzylaboratoryjnych organizowanych w Polsce i sposoby ich prowadzenia
• założenia dotyczące organizowania porównań międzylaboratoryjnych oraz ich przebieg (m.in. wymagania dotyczące jednorodności i stabilności obiektów oraz wykorzystywanych metod analitycznych, ocena wyników uzyskanych przez uczestników oraz ich interpretacja).
3. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności.
Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa.
Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej laboratoryjnej oceny.
Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni).
Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

TERMINY:
17.04.2023
20.11.2023

90 LAB

Laboratorium

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne

Szkolenie on-line: PLN 599,00 + VAT

SZKOLENIE „WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE I INSTRUMENTALNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 90 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji:
• wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
• dokumenty walidacyjne,
• uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Celowość walidacji i korzyści z niej wynikające:
• po co walidować?
• kiedy występuje konieczność walidacji?
• korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena):
• podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami
a możliwościami,
• plan walidacji,
• ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia:
• zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
• dokładność,
• odtwarzalność,
• stosowanie wybranych testów statystycznych,
• raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników:
• budżet niepewności
• wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności.
7. Wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025.
8. Badania biegłości analitycznej w procesie walidacji.
9. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland

TERMINY:
24.02.2023
29.06.2023
13.12.2023

Zapisz się

98 LAB

Laboratorium

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania

Szkolenie stacjonarne: PLN 845,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 645,00 + VAT

SZKOLENIE „NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W ORGANIZACJI I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 98 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami metrologicznymi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych i kontroli jakości zajmujących się nadzorem nad posiadanym wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem metrologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej.
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 – Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego.
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium.
6. Podział wyposażenia.
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne.
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami – dokument ILAC-G24:2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi.
9. Program wzorcowań.
10. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki zawarte w świadectwie wzorcowania.
11. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.

Ćwiczenia:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
3. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w laboratorium pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca.

Lub
Metrolog, auditor wewnętrzny. Doświadczony trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka artykułów publikowanych w prasie branżowej. Specjalista w akredytowanym laboratorium badawczym.

TERMINY:
30.01.2023 – szkolenie on-line
21.03.2023 – szkolenie on-line
23.05.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
29.09.2023 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
27.11.2023 – szkolenie on-line

WARSZTATY
Opis szkolenia Termin

01 MIK

Warsztaty

Analiza mikrobiologiczna żywności - szkolenie STACJONARNE - trzy dni

Szkolenie stacjonarne: PLN 2 350,00 + VAT

SZKOLENIE „ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, WARSZTATY (SAMODZIELNE WYKONYWANIE WSZYSTKICH BADAŃ, INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ), WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Aktualny stan prawny dotyczący wymagań mikrobiologicznych.
2. Ogólne zasady przygotowania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięcio-krotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych – omówienie normy ISO 6887.
3. Wskaźniki mikrobiologiczne i metody badań – higiena i bezpieczeństwo.

WARSZTATY:

DZIEŃ 1 i 2
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
• Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
• Wykrywanie obecności Salmonella spp wg. PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg. PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz PN-EN ISO 11290-2:2017-07– do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg. PN-ISO 4832:2007 oraz PN-ISO 4831:2007
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby przypuszczalnych E. coli wg. PN-ISO 16649-2:2004 oraz PN-ISO 7251:2006
• Oznaczanie przypuszczalnych Bacillus cereus wg. PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg. PN-EN ISO 6888-1:2022-03 oraz PN-EN ISO 6888-3:2004 – do etapu potwierdzeń
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz

DZIEŃ 3 (opcjonalny):
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym – etapy potwierdzania:
• Wykrywanie obecności Salmonella spp
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
• Oznaczanie Bacillus cereus
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich oraz oznaczanie liczby pleśni i drożdży metodą płytkową.

TRENERZY:
Ekspert ds. analiz z Zespołu Wsparcia Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa lub trzy dni po 6-7 godzin

TERMINY:
15-16-17.02.2023 Gdynia
17-18-19.05.2023 Gdynia
13-14-15.09.2023 Gdynia
18-19-20.10.2023 Gdynia
06-07-08.12.2023 Gdynia

Zapytaj

01 MIK

Warsztaty

Analiza mikrobiologiczna żywności - szkolenie STACJONARNE - dwa dni

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 850,00 + VAT

SZKOLENIE „ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, WARSZTATY (SAMODZIELNE WYKONYWANIE WSZYSTKICH BADAŃ,
INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ), WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Aktualny stan prawny dotyczący wymagań mikrobiologicznych.
2. Ogólne zasady przygotowania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięcio-krotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych – omówienie normy ISO 6887.
3. Wskaźniki mikrobiologiczne i metody badań – higiena i bezpieczeństwo.

WARSZTATY:

DZIEŃ 1 i 2
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
• Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
• Wykrywanie obecności Salmonella spp wg. PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg. PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz PN-EN ISO 11290-2:2017-07– do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg. PN-ISO 4832:2007 oraz PN-ISO 4831:2007
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby przypuszczalnych E. coli wg. PN-ISO 16649-2:2004 oraz PN-ISO 7251:2006
• Oznaczanie przypuszczalnych Bacillus cereus wg. PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg. PN-EN ISO 6888-1:2022-03 oraz PN-EN ISO 6888-3:2004 – do etapu potwierdzeń
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz

DZIEŃ 3 (opcjonalny):
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym – etapy potwierdzania:
• Wykrywanie obecności Salmonella spp
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
• Oznaczanie Bacillus cereus
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich oraz oznaczanie liczby pleśni i drożdży metodą płytkową.

TRENERZY:
Ekspert ds. analiz z Zespołu Wsparcia Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa lub trzy dni po 6-7 godzin

TERMINY:
15-16-17.02.2023 Gdynia
17-18-19.05.2023 Gdynia
13-14-15.09.2023 Gdynia
18-19-20.10.2023 Gdynia
06-07-08.12.2023 Gdynia

Zapytaj

01 SEN

Warsztaty

Warsztaty z weryfikacji sensorycznej zespołu oceniającego - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 890,00 + VAT

SZKOLENIE „WARSZTATY Z WERYFIKACJI SENSORYCZNEJ ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej oraz sprawdzenie wrażliwości sensorycznej uczestników poprzez udział w testach weryfikacyjnych w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
3. Omówienie podstawowych testów weryfikacyjnych.

WARSZTATY:
1. Weryfikacja wrażliwości sensorycznej z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych:
• Sprawdzanie rozpoznawania podstawowych wzorców smaku oraz test na progi wrażliwości smakowej
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozpoznawania wzorców zapachowych
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania intensywności zapachów
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania barw i intensywności barw
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania poziomów wybranych cech teksturalnych.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok 6 -7 godzin

TERMINY:
02.02.2023 Gdynia
04.04.2023 Gdynia
16.06.2023 Gdynia
07.09.2023 Tychy
24.10.2023 Gdynia
30.11.2023 Gdynia

Zapisz się

02 MIK

Warsztaty

Warsztaty z analizy mikrobiologicznej próbek środowiskowych. Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza - szkolenie STACJONARNE   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Zapytaj

02 SEN

Warsztaty

Warsztaty z weryfikacji zespołu oceniającego i metod analizy sensorycznej - SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 590,00 + VAT

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z WERYFIKACJI ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO I METOD ANALIZY SENSORYCZNEJ”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 02 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
6. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem podstawowych metod analizy sensorycznej (metody różnicowe, opisowe, punktowe i szeregowania).

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok 6-7 godzin.

TERMINY:
21-22.03.2023 Gdynia
10-11.05.2023 Gdy