Harmonogram szkoleń

Wszystkie Wyczyść
Żywność
Opis szkolenia Termin

03 JB

Jakość i bezpieczeństwo

03 JB - Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 03 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
28.02.2024 – szkolenie on-line
10.06.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.10.2024 – szkolenie on-line
16.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

04 JB

Jakość i bezpieczeństwo

04 JB - Pozostałości pestycydów w produktach spożywczych - przegląd wymagań, klasyfikacja, interpretacja wyników analiz.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH – PRZEGLĄD WYMAGAŃ, KLASYFIKACJA, INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 04 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki stosowania oraz monitoringu pestycydów w produkcji żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności pozostałościami pestycydów w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oraz prawidłowym pobieraniem próbek do badania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa suplementów diety oraz żywności, pracowników laboratorium, a także producentów i importerów środków spożywczych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Historia środków stosowanych w ochronie roślin
2. Definicja pestycydów, klasyfikacja i przykłady zastosowania
3. Uregulowania prawne stosowania w uprawach i hodowli w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi
4. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) i rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
5. Skąd obecność pozostałości pestycydów w żywności
6. Wykorzystanie technik analitycznych do monitoringu obecności pozostałości pestycydów
7. Interpretacja wyników badania próbek
8. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie szkolenia

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w pracowniach J.S. Hamilton Poland w zakresie pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca i nadzorująca bezpieczeństwo i higienę pracy w podległych jej pracowniach badawczych.

TERMINY:
16.02.2024 – szkolenie on-line
18.04.2024 szkolenie on-line
17.06.2024 – szkolenie on-line
21.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

04 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

04 WEB - Znakowanie wartością odżywczą produktów na Stany Zjednoczone, Kanadę, Zjednoczone Emiraty Arabskie - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 370,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ PRODUKTÓW NA STANY ZJEDNOCZONE,
KANADĘ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB WEBINARIUM: ON-LINE
SYMBOL: 04 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest przedstawienie wymogów w zakresie znakowania wartością odżywczą środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA, Kanadę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną najważniejsze różnice pomiędzy zakresem i sposobem informowania o wartości odżywczej produktów w systemie prawa amerykańskiego i europejskiego.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości oraz laboratorium.

PROGRAM:
1. Znakowanie wartością odżywczą na rynku amerykańskim.
2. Znakowanie wartością odżywczą na rynku kanadyjskim.
3. Znakowanie wartością odżywczą na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
4. Pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Ewelina Ciunel – Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. Analiz Chemicznych J.S Hamilton Poland Sp. z o.o., związana z firmą od 2005 roku. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metod badawczych i właściwości fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych. Konsultant merytoryczny w zakresie badań chemicznych produktów żywnościowych i pasz, badań przechowalniczych.

TERMINY:
19.06.2024

05 JB

Jakość i bezpieczeństwo

05 JB - Produkty zafałszowane, niepełnowartościowe, podróbki i niezgodności w oznakowaniu – wybrane problemy autentyczności artykułów spożywczych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRODUKTY ZAFAŁSZOWANE, NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE, PODRÓBKI I NIEZGODNOŚCI
W OZNAKOWANIU – WYBRANE PROBLEMY AUTENTYCZNOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 05 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne aspekty problematyki zafałszowań żywności – m.in. definicje prawne, przykłady fałszowania żywności, metody zapobiegania zafałszowaniom żywności, wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, przegląd wybranych metodyk analitycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów ds. kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, a także innych uczestników łańcucha żywnościowego oraz organów kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do problematyki zafałszowań żywności:
• Podstawowe definicje prawne dotyczące tematyki zafałszowań
• Podział zafałszowań
• Przyczyny zafałszowań, w tym zapobieganie zafałszowaniom żywności w wyniku błędów ludzkich.
2. Zafałszowania żywności – wymagania prawne:
• Sankcje przewidziane za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych
• Przegląd przepisów dotyczących jakości handlowej artykułów-rolno spożywczych
• Przykłady fałszowania żywności na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
• Nieprawidłowości w zakresie oznakowania uznane jako zafałszowania
3. Zafałszowania żywności – wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• Wymagania standardu BRC i IFS w zakresie autentyczności środków spożywczych
• Ocena podatności na zafałszowania
• Plan ograniczania oszustw w branży spożywczej
• Przydatne narzędzia i przewodniki
4. Zafałszowania żywności w aspekcie badań laboratoryjnych:
• Przegląd najczęściej fałszowanych środków spożywczych
• Kontrola jakości produktów spożywczych – działania podejmowane w celu eliminowania zafałszowań wyrobów
• Metody analityczne stosowane w celu detekcji zafałszowań i przykłady interpretacji uzyskanych wyników.
5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
• Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

• Ewelina Ciunel – Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. Analiz Chemicznych J.S Hamilton Poland Sp. z o.o., związana z firmą
od 2005 roku. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metod badawczych i właściwości fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych. Konsultant merytoryczny w zakresie badań chemicznych produktów żywnościowych i pasz, badań przechowalniczych.

TERMINY:
21.02.2024 – szkolenie on-line
07.06.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

09 JB

Jakość i bezpieczeństwo

09 JB - Znakowanie żywności. Przemysł mięsny.

Szkolenie stacjonarne: PLN 899,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 749,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MIĘSNY”

WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 09 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są aktualne wymagania dotyczące oznakowania mięsa i produktów mięsnych, nabędą umiejętności w zakresie oceny prawidłowości oznakowania. Będą mieli także okazję skonsultować się
z ekspertem w sprawie projektowanych etykiet.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów, działów marketingu oraz PR sektora przemysłu mięsnego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania z zakresu znakowania produktów mięsnych w świetle obowiązujących przepisów krajowych
i Unii Europejskiej:
• Obowiązkowe informacje na etykiecie produktów mięsnych
• Nowe wymagania dotyczące znakowania krajem lub miejscem pochodzenia składnika podstawowego wędlin
• Definicja „mięsa” do celów znakowania, ilościowa zawartość składnika
• MOM i jego oznakowanie
• Najczęstsze problemy i wątpliwości związane ze znakowaniem produktów mięsnych
2. Aktualne wymagania z zakresu znakowania mięsa i „surowych wyrobów mięsnych”:
• Mięso wołowe, mięso drobiowe, mięso cielęce, mięso mielone
3. Wytyczne dotyczące oznakowania wędlin, w tym w zakresie wyliczania i kontroli wartości odżywczej
4. Skutki prawne deklaracji i zobowiązań
5. Wybrane sprawy sporne i wyroki sądów dotyczące oznakowania wędlin
6. Kalkulacja wybranych receptur produktów mięsnych zaproponowanych przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem aplikacji komputerowej umożliwiającej wyliczanie ilościowej zawartości „mięsa” i innych składników w produktach mięsnych oraz wartości odżywczej.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista w zakresie technologii przetwórstwa mięsa, prawa żywnościowego dotyczącego przemysłu mięsnego, w tym jakości handlowej oraz oznakowania mięsa i przetworów mięsnych, dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych
w przetwórstwie mięsa i bezpieczeństwa żywności.

TERMINY:
15.02.2024 – szkolenie on-line
14.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
14.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

102 JB

Jakość i bezpieczeństwo

102 JB - Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: gryzonie, owady latające, szkodniki magazynowe. Analiza ryzyka, dobra praktyka magazynowa.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI: GRYZONIE, OWADY LATAJĄCE, SZKODNIKI MAGAZYNOWE. ANALIZA RYZYKA, DOBRA PRAKTYKA MAGAZYNOWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 102 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z tematyką wymagań ochrony przed szkodnikami w istniejących systemach
bezpieczeństwa żywności oraz omówieniem programu ochrony przed szkodnikami. Dokonana zostanie analiza konkretnych przykładów pochodzących z zakładów produkcyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat wymagań ochrony przed szkodnikami
w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności, osób zainteresowanych zasadami przeprowadzania zabiegów DDD oraz koordynujących zabiegi DDD w zakładach produkcyjnych i nadzorujących prace firm świadczących usługi DDD.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Standardy zwalczania szkodników:
• Standard BRC;
• Standard IFS;
2. Szkodniki w pomieszczeniach zakładów przemysłu spożywczego i przypadki zanieczyszczenia
żywności szkodnikami.
3. Deratyzacja.
4. Zasady nowoczesnej deratyzacji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
5. Metody prewencyjne:
• Zabiegi higieniczne;
• Szczelność obiektu;
• Kontrola dostaw surowców i półproduktów;
6. Podstawy mikrobiologii:
• Podział mikroorganizmów;
• Chorobotwórczość drobnoustrojów;
• Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19;
7. Dezynfekcja.
• Podstawowe metody zwalczania drobnoustrojów;
• Charakterystyka i podział chemicznych środków dezynfekcyjnych;
• Metody prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych;
8. Zasady nowoczesnej dezynsekcji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
9. Analiza przykładów, dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do
zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
19.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.05.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

113 JB

Jakość i bezpieczeństwo

113 JB - Żywność prozdrowotna – skład, oznakowanie, reklama.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA – SKŁAD, OZNAKOWANIE, REKLAMA”

WYKŁADY, WARSZTATY – ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 113 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie oraz doskonalenie wiedzy na temat prawnych aspektów tworzenia oraz prezentacji żywności o charakterze prozdrowotnym (żywności wzbogaconej, suplementów diety, FSMP, produktów do kontroli masy ciała). Omawiane zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami z rynku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działów jakości oraz właścicieli firm, które sprzedają lub planują sprzedawać żywność prozdrowotną, a także wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kategorie żywności o charakterze prozdrowotnym:
• Podział żywności o właściwościach prozdrowotnych (żywność wzbogacona, suplement diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała)
• Istotne różnice pomiędzy kategoriami (na przykładach)
• Problemy praktyczne związane z prawidłową kwalifikacją żywności „prozdrowotnej”
• Przegląd przepisów regulujących poszczególne rodzaje żywności „prozdrowotnej”
2. Skład żywności o charakterze prozdrowotnym:
• Zasady wzbogacania żywności (różnych kategorii)
• Maksymalne i minimalne ilości witamin oraz składników mineralnych
• Składniki roślinne – które mogą być składnikiem żywności?
• Problematyka „novel food” (nowa żywność i nowe składniki żywności)
3. Oznakowanie żywności o charakterze prozdrowotnym:
• Najważniejsze różnice w oznakowaniu poszczególnych kategorii żywności
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne vs oświadczenia medyczne
• Bazy dozwolonych oświadczeń (w tym tzw. lista „pending”)
• Warunki stosowania oświadczeń
4. Reklama żywności o charakterze prozdrowotnym:
• Zasady formułowania treści o charakterze reklamowym
• Komunikaty problemowe, np. „naturalny”, „zdrowy”, „bez konserwantów”, „bez GMO”, „na odchudzanie”, „na przeziębienie”, „przeciwwirusowy” – analiza przykładów z rynku
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
26.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.11.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

117 JB

Jakość i bezpieczeństwo

117 JB - Próbkobiorca mięsa, wyrobów mięsnych i wymazów higieniczno-sanitarnych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRÓBKOBIORCA MIĘSA, WYROBÓW MIĘSNYCH I WYMAZÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 117 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek mięsa, przetworów mięsnych oraz wymazów higieniczno – sanitarnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mięsa
i przetworów mięsnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mięsnego odpowiedzialnych za pobór próbek mięsa, przetworów mięsnych i wymazów do badań mikrobiologicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U., 2003, nr 59, poz. 526 z późn.zm.;
2. Wspólnotowe i krajowe wymagania prawne dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. Obowiązki producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle przepisów prawnych. Rozp. WE nr 178/2002 oraz akty prawne tzw. „pakietu higienicznego”: Rozp. WE nr 852/2004 i 853/2004;
3. Wymagania ogólne w zakresie pobierania próbek / ogólne zasady pobierania próbek żywności, pasz, wymazów higieniczno-sanitarnych do badań;
4. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych. Metody pobieranie próbek (niszczące i nieniszczące, rodzaje próbek, częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy, zagadnienia praktyczne, transport i przechowywanie próbek. PN-ISO 17604:2005 ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek pierwotnych i próbek wtórnych mięsa i przetworów mięsnych:
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek.
3. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych w celu oceny higieny zakładu:
• Pobieranie próbek metodą niszczącą za pomocą skalpela lub korkoboru
• Pobieranie próbek metodą nieniszczącą za pomocą gąbki ściernej
• częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy
4. Ćwiczenia praktyczne (pokazowe):
• Pobieranie wymazów z powierzchni twardych
• Pobieranie próbek z powierzchni za pomocą płytek kontaktowych
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą niszczącą
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą nieniszczącą
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Lekarz Weterynarii, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, prowadzi praktyczne szkolenia w zakresie mikrobiologii, dobrostanu zwierząt oraz higieny oraz skuteczności mycia
i dezynfekcji.

TERMINY:
25.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

118 JB

Jakość i bezpieczeństwo

118 JB - Projektowanie procesów mycia i dezynfekcji, utrzymanie higieny w środowisku produkcji oraz higieny osobistej w przetwórstwie żywności.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI, UTRZYMANIE HIGIENY
W ŚRODOWISKU PRODUKCJI ORAZ HIGIENY OSOBISTEJ W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 118 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie dostępnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na utrzymanie czystości
w środowisku produkcji spożywczej. Uczestnik zapoznaje się procesem planowania oraz projektowania zabiegów higienicznych w zakładzie produkcyjnym jaki i z realizacją procesu. Przedstawione zostaną metody walidacji procesu mycia oraz techniki kontroli czystości powierzchni roboczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane do technologów w przemyśle spożywczym, pracowników kontroli jakości, producentów
i dystrybutorów środków chemii przemysłowej do mycia i dezynfekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka wybranych procesów produkcyjnych oraz zanieczyszczeń, które się w trackie produkcji gromadzą.
2. Omówienie najpopularniejszych technik mycia powierzchni wodoodpornych takich jak mycie CIP oraz z wykorzystaniem aktywnej piany.
3. Przykłady produktów chemii przemysłowej z podziałem na zastosowanie.
4. Projektowanie planów higienizacji dla różnych branż sektora spożywczego.
5. Sporządzanie instrukcji oraz ksiąg mycia w oparciu o przykłady.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
16.04.2024 – szkolenie on-line
19.06.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
01.10.2024 – szkolenie on-line
05.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

148 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

148 MIK - Kryteria mikrobiologiczne dla żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wg Food and Drug Administration (FDA).

Szkolenie on-line: PLN 529,00 + VAT

SZKOLENIE „KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE DLA ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO
I ZWIERZĘCEGO WG FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 148 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z wymaganiami FDA w zakresie parametrów mikrobiologicznych dla importowanej żywności na rynek amerykański.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności na rynku amerykańskim – Przewodnik do oceny jakości mikrobiologicznej przetworzonej żywności (FDA)
2. Mikrobiologiczna stabilność produktów , rola sukcesji pierwotnej i wtórnej produktu
3. Mikroflora surowców roślinnych i zwierzęcych – rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych
w przeżywalności drobnoustrojów .
4. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu się żywności. Wymagania FDA dla produktów gotowanych i chłodzonych.
5. Żywność TCS – kontrola czasu i temperatury
6. Kryteria FDA z podziałem na rodzaj żywności
7. Zatrucia pokarmowe – patogeny, epidemiologia, metody zapobiegania
8. Higiena procesu produkcji – źródła wtórnych zakażeń mikrobiologicznych.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
06.03.2024 – szkolenie on-line
14.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

156 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

156 MIK - Metody analityczne przygotowania próbek na mikrobiologię.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 589,00 + VAT

SZKOLENIE
„METODY ANALITYCZNE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK NA MIKROBIOLOGIĘ”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 156 / HYBRYDOWY

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przygotowywania próbek spożywczych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania, pobierania oraz uśredniania próbek do badań. Szkolenie umożliwi zapoznanie się z metodami pobierania próbek ze środowiska produkcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, próbkobiorców a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rys prawny oraz terminologia w oparciu o ustawodawstwo, normy polskie i ISO.
2. Ogólne i szczegółowe wytyczne pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności.
3. Sporządzanie planu analiz mikrobiologicznych.
4. Oznaczanie drobnoustrojów i kryteria mikrobiologiczne jako podstawa zwolnienia do obrotu partii produktu.
5. Kryteria mikrobiologiczne.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
08.03.2024 – szkolenie on-line
09.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

159 JB

Jakość i bezpieczeństwo

159 JB - Znakowania żywności. Przemysł mleczarski.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI. PRZEMYSŁ MLECZARSKI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 159 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania dotyczące zasad etykietowania produktów mlecznych.
Będą mieli także okazję skonsultować z ekspertem konkretne przykłady etykiet.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu,
a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólne zasady znakowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt
• Nazwa środka spożywczego
• Ilość netto żywności
• Wykaz składników (w tym substancje dodatkowe, aromaty, enzymy)
• Pominięcie komponentów w wykazie składników – zasada przenoszenia
• Oznaczenie ilościowe składnika (deklaracja QUID)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Znakowanie krajem pochodzenia – kiedy jest konieczne?
• Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika – rozporządzenie (UE) nr 2018/775
• Data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia
• Warunki przechowywania i warunki użycia
2. Znakowanie wartością odżywczą
• Sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej – treści obowiązkowe i dobrowolne
• Zaokrąglenia wartości liczbowych i limity tolerancji
3. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Komunikaty typu „bez konserwantów”, „tradycyjny smak” „bez GMO” i inne „problemowe”
• Co można, a czego nie można napisać na etykiecie – na przykładach z rynku
4. Część warsztatowa, zakończenie
• Omówienie treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania, podsumowanie

Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
21.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

160 JB

Jakość i bezpieczeństwo

160 JB - System Nutri-Score – Zasady stosowania systemu krok po kroku.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„NUTRI-SCORE – ZASADY STOSOWANIA SYSTEMU KROK PO KROKU.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 160 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat systemu Nutri-Score: czym jest, kto może go stosować
i na jakich zasadach. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia nowego, zrewidowanego algorytmu Nutri-Score,
z uwzględnieniem wskazania istotnych zmian w stosunku do algorytmu obowiązującego do końca 2023 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Przedsiębiorcy branży spożywczej, właściciele, technolodzy, działy jakości i marketingu, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System Nutri-Score jako narzędzie znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania:
• Czym jest system Nutri-Score?
• Wątpliwości prawne związane z funkcjonowaniem Nutri-Score w Polsce
• Czy i kiedy Nutri-Score stanie się systemem obowiązkowym?
• Kto może stosować system Nutri-Score?
• Jakie produkty mogą zostać oznaczone Nutri-Score?
• Co należy zrobić aby przystąpić do systemu Nutri-Score?
2. Kalkulacja Nutri-Score:
• Podstawowe zasady algorytmu Nutri-Score (z 2023 r.) z uwzględnieniem zmian w stosunku do algorytmu z 2017 r.
• Okresy przejściowe
• Wyznaczanie Nutri-Score krok po kroku (na przykładach)
• Kalkulator i przewodniki dotyczące systemu Nutri-Score
• Omówienie wybranych kwestii problemowych
3. Nutri-Score w praktyce rynkowej:
• Sposób prezentacji Nutri-Score na opakowaniu
• System Nutri-Score w reklamie ogólnej
• Kontrola prawidłowości stosowania systemu
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności.Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
21.05.2024 Poznań – szkolenie on-line i / lub stacjonarnie
10.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i / lub stacjonarnie

Zapisz się

161 JB

Jakość i bezpieczeństwo

161 JB - Pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych.

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„POBIERANIA PRÓBEK ZIARNA ZBÓŻ, NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ICH PRZETWORÓW ORAZ NASION ROŚLIN OLEISTYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 161 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych
i tłuszczy roślinnych.
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (zaświadczenie).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu olejarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

ZAKRES SZKOLENIA:
• PN-EN ISO 24333: 2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.
• PN-R-74013:1970 Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
• PN-R-66149:1997 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Wykłady i ćwiczenia:
• sposób pobierania próbek
• przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
• rodzaje pojemników na próbki,
• sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
• sposób przechowywania i transportu próbek,
• zasady wypełniania protokołu pobierania próbek
3. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości”
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie orazw zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców
w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
23.04.2024 – szkolenie on-line
24.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

17 JB

Jakość i bezpieczeństwo

17 JB - Określanie wartości odżywczej do celów znakowania – aspekty praktyczne.

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„OKREŚLANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DO CELÓW ZNAKOWANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WERYFIKACJA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 17 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 1169/2011 wprowadzającym obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. Na szkoleniu zostaną przedstawione możliwe sposoby wyznaczania wartości odżywczej żywności w oparciu o dane literaturowe i badania laboratoryjne

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji produktów i etykiet spożywczych, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych wartością odżywczą:
• Obowiązkowa Informacja o wartości odżywczej
• Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą
• Dobrowolna Informacja o wartości odżywczej
2. Określanie zawartości składników odżywczych:
• Wytyczne Komisji Europejskiej w odniesieniu do Rozporządzenia UE nr 1169/2011
– limity tolerancji
– zasady zaokrągleń
• Metody określania wartości odżywczej produktów:
– wykorzystanie metod analitycznych do oznaczania zawartości składników odżywczych
– wpływ zastosowanej metodyki badań na uzyskiwany wynik
– problemy praktyczne związane z pobieraniem i uśrednianiem prób
– wykorzystanie baz danych wartości odżywczej oraz tabel składu do wyznaczania informacji o wartości odżywczej (przykład kalkulacji)
– zmiany receptur, zamiany składników – wpływ na wartości odżywcze produktów gotowych
3. System Nutri-Score
• Geneza systemu Nutri-Score
• Kto może przystąpić do systemu i jakie produkty mogą być oznaczane logo Nutri-Score?
• Zasady algorytmu Nutri-Score – wyznaczanie Nutri-Score
• Nutri-Score na półkach sklepowych i w aplikacji dla konsumentów
• Nutrii-Score – podejście w krajach członkowskich UE
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENERZY:
Małgorzata Krzepkowska – Ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland. Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Ewelina Ciunel – Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. Analiz Chemicznych J.S Hamilton Poland Sp. z o.o., związana z firmą od 2005
roku. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metod badawczych i właściwości fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych. Konsultant merytoryczny w zakresie badań chemicznych produktów żywnościowych i pasz, badań przechowalniczych.

TERMINY:
07.03.2024 – szkolenie on-line
12.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

172 SEN

Jakość i bezpieczeństwo

172 SEN - Kurs winiarski - poziom 1.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 590,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 1”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 172 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wprowadzenie w świat wina na bardzo podstawowym poziomie, zapoznanie z głównymi dostępnymi stylami wina, przechowywanie win oraz bazową wiedzę na temat serwisu wina oraz łączenia jedzenia z winem. Kurs umożliwi uczestnikom wejście w sensorykę wina i połączyć ją na podstawowym poziomie z czynnikami wpływającymi na jakość wina. Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy, co przełoży się na przekazywanie wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych i różowych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych. Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i posiadających wiedzę podstawową do pracowników branży gastronomicznej i winiarskiej, do osób wiążących swoją przyszłość z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Schemat degustacji i opisu win (1).
• Podstawy procesu doboru win do potraw (1).
• Główne typy i style win. (2)
• Główne szczepy winorośli i ich charakterystyka. (3)
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces ich produkcji.
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces ich produkcji.
• Jak przechowywać i serwować wina
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja.
• Opis sensoryczny wina.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe):
o wina czerwone (3)
o wina białe (3)
o wina różowe (1)
o wino musujące (1),
o wino wzmacniane sherry lub porto (1).
• Wady wina.
Pytania, dyskusja, zakończenie.
PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
26.09.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

173 SEN

Jakość i bezpieczeństwo

173 SEN - Kurs winiarski - poziom 2.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 990,00 + VAT

SZKOLENIE
„KURS WINIARSKI POZIOM 2”
WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 173 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy.
Analiza struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych różowych, proces produkcji wina i wpływ tych czynników na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja. Uczestnicy będą mogli opisać i porównać style win produkowanych z różnych odmiany winorośli o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym, interpretować etykiety win głównych producentów wina oraz pochodzących z różnych regionów.
Ocena sensoryczna i opis sensoryczny win zgodnie ze schematem degustacyjnym prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim identyfikacji poszczególnych cech sensorycznych i łączenia ich ze szczepem, miejscem, warunkami klimatycznymi, glebą, warunkami geograficznymi, jak i na przekazywać wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny. Będzie to wspierać również umiejętności intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących ale posiadających podstawową wiedzę o świecie win, do osób związanych z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców. Wszędzie tam gdzie wymagany jest dobry poziom wiedzy o winie.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I (ok 7 godzin):
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Techniki degustacji – schemat degustacji oraz dobór win do potraw – podstawowe zasady (2).
• Opis sensoryczny wina.
• Znakowanie etykiet ze względu na pochodzenie oraz regulacje.
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (3).
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (4).
• .Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja – warsztaty.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o francuskie – (3).
o włoskie – (3)
o węgierskie – (2)
Dzień II (ok 7 godzin):
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o niemieckie – (2)
o hiszpańskie – (2)
o australijskie – (2)
o nowozelandzkie – (2)
o argentyńskie – (2)
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o chilijskie – (1)
o kalifornijskie – (1)
o południowoafrykańskie – (1)
• Wina musujące metody produkcji, regiony – najczęściej stosowane szczepy, rodzaje win musujących.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Wino musujące – (2).
• Wina wzmacniane, metody produkcji, regiony.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Sherry, Porto – (2).
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiper
i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
07-08.10.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie

Zapisz się

174 JB

Jakość i bezpieczeństwo

174 JB - Stosowanie prawa żywnościowego w praktyce.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„STOSOWANIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PRAKTYCE”

WYKŁADY, POKAZY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 174 ON-LINE

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie w czasie rzeczywistym jak poruszać się po przepisach prawa żywnościowego, korzystając z funkcjonalności dwóch najważniejszych baz aktów prawnych – systemu Eur-Lex dla prawa unijnego oraz ISAP dla prawa krajowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyświetlić najbardziej aktualną wersję aktu prawnego, jak odszukać akty zmieniające oraz akty powiązane, a także jak przywoływać określone przepisy (na przykładach). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także narzędzia służące śledzeniu inicjatyw legislacyjnych oraz podstawowe definicje
z obszaru charakterystyki aktów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży spożywczej, w szczególności pracowników działów jakości oraz technologów, którym liczne przepisy prawa żywnościowego niezbędne są w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka i hierarchia aktów prawnych
• Czym jest rozporządzenie unijne i czym różni się od dyrektywy?
• Czym są unijne decyzje, zalecenia i opnie?
• Czym jest ustawa i rozporządzenie krajowe? Czym rozporządzenie krajowe różni się od unijnego?
• Akty ustawodawcze i nie ustawodawcze.
2. Struktura i przywoływanie aktów prawnych
• Systematyka jednostek redakcyjnych aktów prawnych
• Sposób oznaczania artykułu, ustępu, litery, punktu, podpunktu, tiretu
• Zasady przywoływania aktów prawnych.
3. Sposób korzystania z systemu Eur-Lex
• Wyszukiwanie aktów prawnych po temacie
• Widok dokumentu – tekst opublikowany, akty zmieniające, sprostowania, wersja aktualna, wersje skonsolidowane
• Inne funkcjonalności – spis treści, widok wielojęzyczny
• Teksty i orzeczenia powiązanie z danym dokumentem.
4. Sposób korzystania z systemu ISAP
• Tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst jednolity, tekst ujednolicony – różnice
• Akty zmieniające (objęte i nieobjęte tekstem jednolitym)
• Powiązania z przepisami unijnymi.
5. Monitorowanie zmian legislacyjnych
• Narzędzia pomocne w śledzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego
• Inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej – portal „Wyraź swoją opinię”
• Rządowe Centrum Legislacji
6. Podsumowanie, zakończenie szkolenia
• Sesja pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
23.04.2024 – szkolenie on-line
12.07.2024 – szkolenie on-line
27.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

18 JB

Jakość i bezpieczeństwo

18 JB - Mycie i dezynfekcja maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 18 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrą praktyką higieniczną oraz ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych zagadnieniami mycia i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Preparaty myjące i dezynfekcyjne
• Właściwości preparatów myjących
• Cechy dobrego środka myjącego
• Składniki preparatów myjących
• Właściwości preparatów dezynfekujących
• Cechy dobrego środka dezynfekcyjnego
2. Mycie
• Cel mycia
• Mycie – zasady ogólne
• Etapy mycia
• Mycie ręczne
• Mycie mechaniczne
• Mycie CIP (mycie w miejscu – Cleaning in Place)
• Mycie COP (mycie poza miejscem – Cleaning of Place)
3. Dezynfekcja
• Dezynfekcja fizyczna
• Dezynfekcja chemiczna
• Monitorowanie procesów mycia i dezynfekcji
• Weryfikacja mycia i dezynfekcji
4. GHP a mycie i dezynfekcja
5. Kontrola czystości fizycznej, chemicznej i biologicznej
6. Zakładowy plan higieny.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista
ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMINY:
06.03.2024 – szkolenie on-line
28.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

182 JB

Jakość i bezpieczeństwo

182 JB - Znakowanie żywności na rynek Stanów Zjednoczonych.

Szkolenie on-line: PLN 749,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI NA RYNEK STANÓW ZJEDNCZONYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 182 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych wymogów w zakresie znakowania środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA, głównie w obszarze kompetencji FDA. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe przepisy i wytyczne związane
z omawianą tematyką. W sposób szczególny zostaną uwzględnione aspekty, które różnią legislację amerykańską od unijnej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie
w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości, działów prawnych i laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Przepisy w zakresie znakowania żywności przeznaczonej na rynek USA
• Najważniejsze akty prawne i sposób poruszania się po eCFR
• Podział kompetencji pomiędzy FDA i USDA-FSIS oraz sposób kontroli
2. Ogólne zasady znakowania żywności (z naciskiem na wymogi FDA)
• Nazwa środka spożywczego
• Oznaczenie ilości netto
• Wykaz składników (z uwzględnieniem substancji dodatkowych)
• Znakowanie w zakresie alergenów
• Treści dobrowolne (np. termin przydatności, QUID)
• Wymogi dodatkowe dla produktów spoza USA
3. Znakowanie wartością odżywczą
• Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
• Zakres i sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej
• Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
• Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
4. Prezentacja i reklama żywności – treści nieobowiązkowe
• Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – definicje i ogólne zasady stosowania
• Inne wybrane komunikaty dobrowolne typu „gluten free”, „GMO free”, „wholegrain”, „healthy” itp.
5. Zakończenie szkolenia
• Dodatkowe pytania, podsumowanie.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
06.03.2024 – szkolenie on-line
29.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

183 JB

Jakość i bezpieczeństwo

183 JB - Pobieranie próbek mleka i jego przetworów.

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„POBIERANIE PRÓBEK MLEKA I JEGO PRZETWORÓW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 183 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mleka i przetworów mleczarskich

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mleczarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek mleka i przetworów mleczarskich do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrole jakości
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2003 Nr 59, poz. 526 z późn. zm.)
• Szczegółowe zasady pobierania próbek- PN-EN-ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.
• PN-ISO 5538 Mleko i przetwory mleczne Pobieranie próbek Kontrola metodą alternatywną
• Mleko i jego przetwory (pobieranie próbek) w aspekcie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek mleka i przetworów mleczarskich
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek.
3. Ćwiczenia:
• Praktyczne pobieranie próbek – przygotowanie pakowanie, znakowanie próbki laboratoryjnej.
• Protokół z pobierania próbek
4. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości”
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz w zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
21.05.2024 – szkolenie on-line
22.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

184 JB

Jakość i bezpieczeństwo

184 JB - Pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych.

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„POBIERANIE PRÓBEK OLEJÓW, NASION OLEISTYCH I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 184 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych
i tłuszczy roślinnych
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych (certyfikat)
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pobieranie olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu olejarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek pobieranie próbek olejów, nasion oleistych i tłuszczy roślinnych

ZAKRES SZKOLENIA:
• PN-EN ISO 5555 2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1989/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy. „ZAŁĄCZNIK Ia. Pobieranie próbek oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoczyn oliwek dostarczonych w bezpośrednim opakowaniu nieprzekraczającym 100 litrów”.
• EN ISO 21294:2017 Oilseeds – Manual or automatic discontinuoussampling (ISO 21294:2017) ma status Polskiej Normy
• PN-R-66149:199 Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Wykłady i ćwiczenia:
• sposób pobierania próbek
• przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
• rodzaje pojemników na próbki,
• sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
• sposób przechowywania i transportu próbek,
• zasady wypełniania protokołu pobierania próbek
3. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Wykształcenie: absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kończył studia podyplomowe „Menedżer Jakości”
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz w zakresie Integrowanej i Ekologicznej Technologii Produkcji Roślinnej. Obecnie na stanowisku kierownika wydziału nadzoru kontroli jakości, od 10 lat prowadzi szkolenia i egzaminy dla rzeczoznawców w zakresie pobieranie próbek: buraków cukrowych i ich przetworów, miodu, owoców i warzyw świeżych i przetworzonych, pieczywa, ziarna zbóż, roślin strączkowych i ich przetworów, oleju nasion roślin oleistych, mleka i jego przetworów i innych produktów spożywczych.

TERMINY:
19.03.2024 – szkolenie on-line
19.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

198 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

198 MIK - Kryteria mikrobiologiczne- meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego?

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE –
MEANDRY ROZPORZĄDZENIA UE 20732005 – CO, KIEDY, DLACZEGO.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 198 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Cel – zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem kryteriów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu
w planowaniu i realizacji procesów technologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Geneza kryterium mikrobiologicznego.
2. Kryteria mikrobiologiczne dla drobnoustrojów patogennych.
3. Pobieranie próbek-mechanizmy determinujące rozkład przestrzenny drobnoustrojów w żywności.
4. Mikroorganizmy wskaźnikowe.
5. Korelacja między bakteriami wskaźnikowymi a patogenami.
6. Drobnoustroje wskaźnikowe w procesach termicznych.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
08.02.2024 – szkolenie on-line
10.05.2024 – szkolenie on-line
29.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

199 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

199 MIK - Jak stworzyć dobry program monitorowania środowiska produkcji żywności – sanityzacja w praktyce.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „JAK STWORZYĆ DOBRY PROGRAM MONITOROWANIA ŚRODOWISKA
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – SANITYZACJA W PRAKTYCE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 199 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniem mikroflorą po procesie sanityzacji i metodami przeciwdziałania złym praktykom higienicznym.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności, pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych i pracowników ekip sprzątających

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Program monitorowania środowiska – cele.
2. Wybór drobnoustrojów patogennych i wskaźnikowych.
3. Identyfikacja miejsc pobierania próbek, częstotliwość i liczba próbek.
4. Obszary wysokiego i niskiego ryzyka mikrobiologicznego.
5. Ustalenie kryteriów mikrobiologicznych dla powierzchni, powietrza i personelu.
6. Dobre i złe praktyki – przykłady z audytów higienicznych.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
20.03.2024 – szkolenie on-line
26.08.2024 – szkolenie on-line
28.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

200 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

200 MIK - Teoria płotków. Jak drobnoustroje przełamują bariery temperaturowe, kwasowe, ciśnieniowe i inne w procesie technologicznym.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „”TEORIA PŁOTKÓW” JAK DROBNOUSTROJE PRZEŁAMUJĄ BARIERY TEMPERATUROWE,
KWASOWE, CIŚNIENIOWE I INNE W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 200 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem odziaływania stresu środowiskowego na inaktywację drobnoustrojów w procesach technologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mechanizmy odpowiedzi drobnoustrojów na poziomie komórkowym.
2. Stresy abiotyczne: stres temperaturowy, stres osmotyczny, stres oksydacyjny, stres pH, stres mechaniczny, stres ciśnieniowy, stres pokarmowy, stres wynikający z akumulacji toksycznych metabolitów, stres synergistyczny (wieloczynnikowy).
3. Odporność na środki dezynfekcyjne – tworzenie biofilmu wywołane stresem.
4. Stres środowiskowy i oporność na antybiotyki w patogenach związanych z żywnością.
5. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
29.02.2024 – szkolenie on-line
04.06.2024 – szkolenie on-line
11.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

201 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

201 MIK - Zastosowanie naturalnych środków konserwujących wobec patogenom przenoszonym przez żywność i bakteriom powodującym psucie.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASTOSOWANIE NATURALNYCH ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH WOBEC PATOGENOM PRZENOSZONYM PRZEZ ŻYWNOŚĆ I BAKTERIOM POWODUJĄCYM PSUCIE.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 201 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi metodami konserwacji żywności i mechanizmami inaktywującymi drobnoustroje.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Naturalne konserwanty jako alternatywa dla syntetycznych konserwantów – czysta etykieta.
2. Naturalne konserwanty roślinne- polifenole, fenole i flawonoidy.
3. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia roślinnego (AMP).
4. Naturalne konserwanty pochodzenia zwierzęcego- lizozym, laktoferyna, owotransferyna, laktoperoksydaza, AMP pochodzące od zwierząt gospodarskich i polisacharydy.
5. Naturalne konserwanty z mikroorganizmów – bakteriocyny.
6. Bakteriofagi w bioprotekcji.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
12.03.2024 – szkolenie on-line
11.06.2024 – szkolenie on-line
21.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

202 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

202 MIK - Żywność wegańska i wegetariańska – zagrożenia mikrobiologiczne.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „ŻYWNOŚĆ WEGAŃSKA I WEGETARIAŃSKA – ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 202 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą roślinnych zamienników mięsa, produktów mlecznych, atrybutami drobnoustrojów w przeżywaniu procesów technologicznych i ustaleniem zakresu analiz mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości i technologów żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mikroflora surowców roślinnych.
2. Roślinne zamienniki mięsa.
3. Wegańskie zamienniki produktów mlecznych (napoje roślinne fermentowane i niefermentowane).
4. Rola czynników wewnętrznych oraz fizycznych i chemicznych w przeżywalności drobnoustrojów.
5. Procesy technologiczne a mikroflora produktu gotowego.
6. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w psuciu żywności.
7. Źródła kryteriów mikrobiologicznych. Interpretacja wyników badań.
8. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
25.04.2024 – szkolenie on-line
30.08.2024 – szkolenie on-line
13.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

203 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

203 MIK - Mikrobiologia patogenów, drobnoustrojów wskaźnikowych i psujących żywność.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGIA PATOGENÓW, DROBNOUSTROJÓW WSKAŹNIKOWYCH I PSUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 203 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikroflorą saprofityczna odpowiedzialną za proces psucia się żywności
i wykorzystaniem danych z analiz mikrobiologicznych w interpretacji zepsucia sensorycznego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności i pracowników laboratoriów przyzakładowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ekologia mikroflory patogennej, czynniki wzrostu i przeżycia w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2. Wskaźniki procesów sanityzacyjnych – drobnoustroje oportunistyczne.
3. Zepsucie sensoryczne – rola drobnoustrojów SSO.
4. Kiedy i jakie parametry badać w analizie mikroflory żywności?
5. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
31.01.2024 – szkolenie on-line
16.05.2024 – szkolenie on-line
25.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

216 JB

Jakość i bezpieczeństwo

216 JB - Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 690,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 970,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJINARNE
SYMBOL: 216 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania produktów spożywczych.
W czasie szkolenia zostaną przedstawione metody badania rynku, zasady planowania procesu projektowania oraz metody walidacji wyników prac projektowych.
Szkolenie pozwoli uniknąć błędów w czasie procesu projektowania oraz samodzielne przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z nadzorowaniem procesu projektowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób biorących udział w opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji nowych produktów oraz nadzorujących proces wprowadzania na rynek produktów spożywczych, pracowników działu marketingu, pracowników działów zapewnienia jakości oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych, wymagania w zakresie etykietowania.
2. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
3. Metody i etapy opracowania nowych oraz wprowadzania zmian do istniejących produktów.
4. Dane wejściowe do projektowania: analiza rynku, badanie konkurencji, określanie oczekiwanych rezultatów.
5. Opracowanie koncepcji badań klientowskich pozwalających za zebranie danych wejściowych do projektowania.
6. Etapy oraz metody nadzorowanie procesu projektowania.
7. Analiza sensoryczna produktów: metody analizy sensorycznej, badania konsumenckie.
8. Weryfikacja i wprowadzanie zmian do projektu.
9. Wymagania w zakresie określania terminu przydatności do spożycia nowych i modyfikowanych produktów.
10. Wprowadzanie nowych/modyfikowanych produktów na rynek.
11. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
12. Elementy public relations (PR) przy opracowaniu koncepcji i wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów.

Wybrane ćwiczenia praktyczne. Ilość i zakres zależy od czasu trwania szkolenia.
1. Identyfikacja zmian determinujących konieczność wprowadzania nowych produktów (zmiany społeczne, ekonomiczne, żywieniowe).
2. Proces projektowania – opracowanie przykładowego harmonogramu procesu projektowania – Diagram Gantta.
3. Opracowanie i walidacja celów procesu projektowania.
4. Przygotowanie przykładowego formularza badań konsumenckich.
5. Porównanie jakości sensorycznej produktów – wykorzystanie przykładowym met analizy sensorycznej.
6. Ćwiczenia z zakresu kreatywności – trening twórczego myślenia.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.
TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
16.01.2024 – szkolenie on-line
08.04.2024 – szkolenie on-line
05-06.09.2024 Kraków – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

217 JB

Jakość i bezpieczeństwo

217 JB - Znakowanie żywności – produkty garmażeryjne i dania gotowe.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PRODUKTY GARMAŻERYJNE I DANIA GOTOWE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 217 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi znakowania produktów garmażeryjnych i dań gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Znakowanie żywności opakowanej – ramy prawne:
• Przegląd przepisów krajowych i unijnych dotyczących etykietowania żywności
• Odpowiedzialność prawna za produkt i jego oznakowanie
• Nazwa żywności przewidziana w przepisach, nazwa zwyczajowa, nazwa opisowa – przykłady poprawnego konstruowania nazw
• Wymagane prawnie informacje towarzyszące nazwie
• Wykaz składników – jak poprawnie opracować?
• Oznaczenie ilościowe składnika (QUID)
• Zawartość nadzienia – deklarować czy nie?
• „Najlepiej spożyć przed” czy „Należy spożyć do:”? Kiedy należy podać warunki przechowywania po otwarciu?
• Inne oznaczenia wynikające z przepisów prawa.
2. Znakowanie dodatków:
• Prawidłowa nazwa i funkcja technologiczna dodatku
• Ocena możliwości stosowania określonych dodatków – przykłady produktów
• Pominięcie deklaracji dodatku w wykazie składników (zasada przenoszenia)
• Barwniki vs. żywność barwiąca
3. Graficzne lub słowne podkreślenie charakteru produktu
• Produkty „w stylu”, „a’la” – czy nazwa zobowiązuje do deklaracji kraju pochodzenia?
• Elementy graficzne – symbole, krajobrazy – a znakowanie krajem pochodzenia
• Możliwości stosowania określeń „tradycyjna kuchnia”, „domowy”, „jak u mamy”, itp.
4. Znakowanie wartości odżywczej
• Zaakceptowane prawnie metody wyznaczania wartości odżywczej żywności
• Treść obowiązkowej i dobrowolnej informacji o wartości odżywczej
• Zaokrąglenia wartości liczbowych oraz limity tolerancji – wytyczne Komisji Europejskiej
5. Znakowanie alergenów
• Wymagania prawne
• Analiza zagrożenia dla produktów wytwarzanych w zakładzie
• Alergeny krzyżowe i ostrożnościowe deklarowanie alergenów (PAL – Precautionary Allergen Labelling)
• Produkty dla wegan a alergeny krzyżowe pochodzenia zwierzęcego – deklarować, czy nie?
6. Instrukcja przygotowania – o czym należy pamiętać?
• Warunki użytkowania
• Wybór opakowań
7. Przegląd najczęściej popełnianych błędów, odpowiedzi na pytania nadesłane przed szkoleniem
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

Istnieje możliwość weryfikacji etykiety przez trenera, w celu omówienia jej podczas szkolenia. W tym celu prosimy przesłać etykietę na maila szkolenia@jsh.com.pl najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
17.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarne
25.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarne

Zapisz się

218 JB

Jakość i bezpieczeństwo

218 JB - Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL,
ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do
zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
09-10.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

226 JB

Jakość i bezpieczeństwo

226 JB - Ocena jakości zbóż oraz ziaren roślin oleistych. Analizy pasz w odniesieniu do wymagań GMP.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 850,00 + VAT

SZKOLENIE
„OCENA JAKOŚCI ZBÓŻ ORAZ ZIAREN ROŚLIN OLEISTYCH. ANALIZY PASZ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ GMP +.”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 226 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podniesienie kompetencji Uczestników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna zbóż i ziaren oleistych. Zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych oraz przekazanie dodatkowych informacji dotyczących wymagań GMP+ w odniesieniu do analiz laboratoryjnych. Wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.
Podczas szkolenia zapewniamy:
• Przekazanie szczegółowej wiedzy z tematyki badania zbóż
• Możliwość obserwacji przebiegu oznaczeń przez doświadczoną kadrę w na profesjonalnym sprzęcie J.S. Hamilton
• Materiały dydaktyczne w postaci prezentacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane do pracowników laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i punktów skupu zbóż oraz rolników.

PROGRAM SZKOLENIA:
I BLOK Ocena organoleptyczna:
• PN-70/R-74013: 2012- Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
• PN-R-66149:1997 Ziarno roślin oleistych — Ocena organoleptyczna
II BLOK Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i nasion oleistych:
• Oznaczenie gęstości w stanie zsypnym, zwany masą hektolitra: PN-EN ISO 7971
• Działanie aparatów NIR.
• Analiza mykotoksyn metodą paskową
• Liczba odpadania według PN-ISO 3093:2010
III BLOK Charakterystyka najczęściej spotykanych szkodników magazynowych:
• Wykrywanie szkodników wg obowiązujących norm
IV BLOK Inne regulacje prawne
• Zastosowanie norm międzynarodowych do oznaczenia zanieczyszczeń: PN-EN ISO 658:2004, GAFTA, PN-EN15587:2008.
• Zastosowanie norm polskich i branżowych do oznaczenia zanieczyszczeń z uwzględnieniem PN-R-74107, PN-R-74102, PN-R-74106, PN-R-74110, PN-R-74104, PN-R-74103, PN-R-74015.
V BLOK Standard GMP + – wymagania dotyczące wprowadzenia pasz do łańcucha GMP +
• Standard GMP + – co to takiego ?
• Rodzaje standardów GMP+
• Wymogi GMP+ związane z przepisami prawa
• Analizy wymagane do wprowadzenia pasz do łańcucha GMP +
Dyskusja, podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń.

TRENERZY:
Marzena Hebel (Petrus) – Absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, kierunku Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Obecnie na stanowisku Kierownika Pracowni Zbożowych w Gdyni, Gdańsku
i Hrubieszowie w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od grudnia 2020 roku. Na co dzień nadzoruje system ISO 17025 i wykonuje badania jakości zbóż. Ponadto prowadzi szkolenia dla Klientów i pracowników przygotowujące do analizy jakościowej zbóż, nasion oleistych i nasion strączkowych.

Anna Szeliga – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 20 lat pracuje w laboratoriach badawczych zajmując się analizami związanymi z bezpieczeństwem żywności i pasz. Obecnie pracuje jako Menager ds. Inspekcji i Fumigacji w Branży CARGO firmy J.S HAMILTON Sp. z o.o. Zajmuje się nadzorem nad inspekcjami towarów (zboża, nasiona oleiste i strączkowe, śruty nasion oleistych, oleje i tłuszcze roślinne zwierzęce)
w imporcie oraz eksporcie we wszystkich polskich portach (Gdynia, Gdańsk i Szczecin) oraz kontrolami surowców i produktów paszowych w łańcuchu GMP +.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 09.00 – 16.00

TERMIN:
27.02.2024 Gdynia
04.06.2024 Gdynia
07.11.2024 Gdynia

MIEJSCE: Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia

Zapisz się

229 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

229 MIK - Jakie parametry mikrobiologiczne przyjąć dla surowców i produktów nieobjętych rozporządzeniami i specyfikacjami.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „JAKIE PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE PRZYJĄĆ DLA SUROWCÓW I PRODUKTÓW NIEOBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIAMI I SPECYFIKACJAMI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 229 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kryteriami mikrobiologicznymi nieobjętymi rozporządzeniami
i specyfikacjami. Omówione zostaną specyfikacje dla wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości , technologów żywności, pracowników mikrobiologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja kryterium mikrobiologicznego.
2. Geneza kryterium dla L.monocytogenes i Campylobacter.
3. Czego nie znajdziemy w Rozporządzeniu WE 2073/2005?
4. Opinia naukowa EFSA a kryterium mikrobiologiczne.
5. Tworzenie specyfikacji krok po kroku – gdzie szukać potrzebnych informacji.
6. Surowce i proces technologiczny a wybór kryterium.
7. Tworzenie specyfikacji dla wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
8. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
25.01.2024 – szkolenie on-line
20.05.2024 – szkolenie on-line
06.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

230 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

230 MIK - Metody badań mikrobiologicznych od klasyki po techniki molekularne. Dobór metody do matrycy żywnościowej i interpretacja wyników badań.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „METODY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH OD KLASYKI PO TECHNIKI MOLEKULARNE.
DOBÓR METODY DO MATRYCY ŻYWNOŚCIOWEJ I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 230 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami metodyki badań, metodami klasycznymi, metodami alternatywnymi. Przedstawione zostaną także najczęściej popełniane błędy przy interpretacji badań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości , technologów żywności, pracowników mikrobiologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Metodyka badań mikrobiologicznych – ogólne zasady.
2. Rodzaj drobnoustrojów wykrywanych metodami klasycznymi.
3. Dobór metody mikrobiologicznej do matrycy żywnościowej.
4. Jak postępować z drobnoustrojami wymagającymi. Modyfikacja metod.
5. Metody alternatywne – zalety i wady.
6. Interpretacja wyników badań – najczęściej popełniane błędy.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
12.04.2024 – szkolenie on-line
02.07.2024 – szkolenie on-line
03.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

24 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

24 WEB - Hasła marketingowe w znakowaniu żywności - WEBINARIUM.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 310,00 + VAT

WEBINARIUM
„HASŁA MARKETINGOWE W ZNAKOWANIU ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 24 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Podstawową zasadą znakowania żywności jest rzetelne przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności, aby mogli podejmować świadome decyzje zakupowe.
Prawo przewiduje szereg informacji, które obowiązkowo muszą znaleźć się w znakowanie, natomiast ogromną część informacji podmioty biorące udział w obrocie żywnością chcą umieszczać w znakowaniu dobrowolnie. Informacje umieszczane na zasadach dobrowolności mają przede wszystkim wskazać na atrakcyjność oferowanego produktu, podkreślić jego szczególne cechy. Część z informacji, które umieszcza się dobrowolnie ma prawnie regulowane szczegółowe warunki stosowania, natomiast duża część informacji to hasła, które nie mają określonych szczegółowych prawnych reguł a ich stosowanie opiera się na praktyce rynkowej, kierunkach oceny organów kontrolnych czy też aktualnym orzecznictwie sądowym.
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie zagadnień dotyczących możliwości i warunków stosowania informacji dobrowolnych w znakowaniu. W jego trakcie zostaną poruszone tematy odnoszące się do możliwości stosowania haseł podkreślających szczególne cechy produktu, który np. zawiera składniki/cechy pożądane przez konsumentów (np. z wysoką zawartością błonnika, naturalne, odpowiednie dla wegan) lub nie zawiera takich składników/cech, których konsumenci unikają (np. bez glutenu, bez laktozy, bez GMO, bez konserwantów). Wymagania będą poparte praktycznymi przykładami.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Ogólne warunki stosowania haseł marketingowych w znakowaniu żywności.
2. Warunki szczegółowe uregulowane prawnie dla stosowania haseł:
• „zawiera…”, źródło…”, „bez cukru”, „bez dodatku cukru”;
• „bez glutenu”;
• „bez GMO”;
• „Produkt polski”,
• „odpowiedni dla wegan”.
3. Warunki szczegółowe nieuregulowane w przepisach dla stosowania haseł:
• „naturalny”;
• „bez laktozy”;
• „bez dodatków”, „bez wzmacniaczy smaku”, „bez konserwantów”.
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Specjalistka ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących prawa żywnościowego i znakowania żywności. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i weryfikacji etykiet zdobyte w pracy w inspekcji, w przemyśle i w branży badań, inspekcji i certyfikacji.

TERMINY:
18.04.2024 – szkolenie on-line
17.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

240 JB

Jakość i bezpieczeństwo

240 JB - Pobieranie próbek ścieków.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 830,00 + VAT

SZKOLENIE „POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 240 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie pobierania próbek ścieków. Omówione zostaną techniki pobierania, obszar regulowany prawnie oraz wymagania jakie należy spełnić, żeby pobrana próbka odznaczała się wiarygodnością/reprezentatywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do próbkobiorców, którzy zaczynają swoją przygodę w zakresie pobierania próbek ścieków, jak
i dla osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez doskonalenie.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-ISO 5667-10:2021-11
• PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- w zakresie nadawania uprawnień, monitorowania ważności wyników
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
• Ogólne zasady transportu i przechowywania próbek wody do spożycia: PN-EN ISO 5667-3:2018-08.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do pobierania próbek.
2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- obszar pobierania próbek.
3. Wymagania obszaru regulowanego prawnie.
4. Zasady pobierania próbek ścieków do badań fizykochemicznych wg. PN-ISO 5667-10:2021-11.
5. Ćwiczenia praktyczne: pobieranie próbek ścieków.
6. Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Technolog chemiczny, od 2011 roku zajmujący się obszarem pobierania próbek w laboratoriach badawczych. Obecnie Zastępca Kierownika Operacyjnego Sekcji Pobierania Próbek w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton Poland. Od ponad 10 lat praktykujący pracownik obszaru jakościowego oraz technicznego.

TERMINY:
21.03.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
11.06.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
10.09.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
19.11.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

241 JB

Jakość i bezpieczeństwo

241 JB - Pobieranie wody do spożycia do badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 830,00 + VAT

SZKOLENIE
„POBIERANIE WODY DO SPOŻYCIA DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ MIKROBIOLOGICZNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 241 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie pobierania próbek wody do spożycia. Omówione zostaną techniki pobierania, obszar regulowany prawnie oraz wymagania jakie należy spełnić, żeby pobrana próbka odznaczała się wiarygodnością / reprezentatywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do próbkobiorców, którzy zaczynają swoją przygodę w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia, jak i dla osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez doskonalenie.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007.
• PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- w zakresie nadawania uprawnień, monitorowania ważności wyników.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
• Ogólne zasady transportu i przechowywania próbek wody do spożycia: PN-EN ISO 5667-3:2018-08.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do pobierania próbek.
2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- obszar pobierania próbek.
3. Wymagania obszaru regulowanego prawnie.
4. Zasady pobierania próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych, sensorycznych oraz radiologicznych wg. PN-ISO 5667-5:2017-10.
5. Zasady pobierania próbek wody do spożycia do badań mikrobiologicznych wg. PN-EN ISO 19458:2007.
6. Ćwiczenia praktyczne: pobieranie próbek wody do spożycia.
7. Pytania, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Technolog chemiczny, od 2011 roku zajmujący się obszarem pobierania próbek w laboratoriach badawczych. Obecnie Zastępca Kierownika Operacyjnego Sekcji Pobierania Próbek w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton Poland. Od ponad 10 lat praktykujący pracownik obszaru jakościowego oraz technicznego.

TERMINY:
22.03.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
12.06.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
11.09.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne
20.11.2024 Zgierz – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

243 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

243 MIK - Ustalanie terminu przydatności do spożycia - co producent powinien wiedzieć ? Mikrobiologia żywności.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„USTALANIE TERMINU PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA – CO PRODUCENT POWINIEN WIEDZIEĆ?
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 243 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Termin przydatności do spożycia – jak go ustalić i udokumentować aby zapewnić, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów? Na to pytanie można odpowiedzieć przeprowadzając badania mikrobiologiczne, sensoryczne, PH, aktywności wody. Od tego jakie będą to analizy mikrobiologiczne decyduje wielu czynników różniących się na przykład tym czy mamy do czynienia z produktem roślinnym czy odzwierzęcym, jak proces technologiczny wpływa na stabilność produktu, czy przestrzegane są w środowisku produkcyjnym zasady dobrej praktyki higienicznej. A co bakteriami saprofitycznymi ? Kiedy te mikroorganizmy powodują pogorszenie cech smakowych lub zapachowych, struktury, konsystencji i barwy, obniżają wartość odżywczą?
Na te inne pytania odpowiedź znajdzie się w temacie szkolenia dotyczącego ustalenia terminu przydatności do spożycia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i technologów, a także pracowników innych działów np. Działu Jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Poznaj swój produkt – jaką mikroflorę wprowadzają surowce roślinne i zwierzęce.
2. Interakcje między drobnoustrojami i ich rola w stabilności mikrobiologicznej produktu
3. Proces technologiczny – rola pH , aktywności wody, zabiegów termicznych i innych w stabilizacji produktu.
4. Środowisko przetwarzania. Dobre Praktyki Higieniczne a zanieczyszczenia krzyżowe.
5. Rola drobnoustrojów saprofitycznych w ustalania terminu przydatności do spożycia.
6. Zmiany zachodzące w produkcie po otwarciu – rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
7. Drzewko decyzyjne.
8. Zachowania konsumenckie
9. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
24.04.2024 – szkolenie on-line
03.09.2024 – szkolenie on-line

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

Zapisz się

244 MIK

Jakość i bezpieczeństwo

244 MIK - Łańcuch chłodniczy a stabilność mikrobiologiczna żywności. Analiza wyników badań z przerwanym ciągiem chłodniczym.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ŁAŃCUCH CHŁODNICZY A STABILNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI.
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Z PRZERWANYM CIĄGIEM CHŁODNICZYM.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 244 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przerwanie łańcucha chłodniczego może mieć duży wpływ na produkty, takie jak: zepsucie się lub spadek jakości, utrata wartości odżywczych i organoleptycznych oraz rozwój mikroorganizmów, które mogą być szkodliwe dla człowieka. Szczególnie narażone są realizowanego łańcucha dostaw: produkty łatwo psujące się: – owoce, warzywa, mięso, ryby oraz produkty mrożone: przetworzone i nieprzetworzone.
Szkolenie ma na celu pomóc pracownikom laboratorium i Działu Jakości ustalić zakres badań mikrobiologicznych, które będziemy badać. Wskazać, czy będą to badania ilościowe, czy jakościowe, kiedy zostaną wykonane (na początku produkcji, w trakcie okresu przydatności do spożycia czy na koniec), w jaki sposób próby będą pobrane, gdzie będą przechowywane, w jakich temperaturach.
I na końcu jak interpretować wyniki analiz aby stanowiły wsparcie i dały wskazówkę przedsiębiorcy w zakresie eliminacji zagrożenia w najbardziej krytycznych punktach ciągu chłodniczego a także udokumentowaniu poprawności systemu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych, technologów, a także pracowników innych działów (np. Kontroli Jakości).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Metody konserwowania żywności – rola niskich temperatur
2. Żywność nietrwała – zmiany powodowane przez produkty metabolizmu drobnoustrojów
3. Odporność drobnoustrojów na warunki chłodzenia
4. Łańcuch chłodniczy w produkcji roślinnej i zwierzęcej – wymagania
5. Kiedy należy wykonać badania przerwanego ciągu chłodniczego i jak je zaprojektować
6. Jak interpretować otrzymane wyniki badań
7. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
09.04.2024 – szkolenie on-line
18.11.2024 – szkolenie on-line

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

Zapisz się

245 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

245 WEB - Walidacja pracowników w przyzakładowym laboratorium mikrobiologicznym. Dobra praktyka laboratoryjna - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 370,00 + VAT

SZKOLENIE
„WALIDACJA PRACOWNIKÓW W PRZYZAKŁADOWYM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM.
DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 245 WEB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jeśli jesteś kierownikiem laboratorium lub osobą odpowiedzialną za otrzymywanie wiarygodnych wyniki analiz potrzebujesz do tego kompetentnego zespołu pracowników laboratorium. Pomoże w tym między innymi walidacja pracowników będąca elementem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Na szkoleniu dowiesz się czym jest i jak przeprowadza walidację i weryfikacje pracowników w laboratorium mikrobiologicznym, jak wygląda proces badań porównawczych i jak identyfikować i eliminować błędy pomiarowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych działów (np. Kontroli Jakości)

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Walidacja i weryfikacja – cechy wspólne i różnice.
2. Jak sprawdzić kompetencje pracowników.
3. Przeprowadzenie badań porównawczych – krok po kroku.
4. Precyzja, niepewność – interpretacja wyników.
5. Wyniki niezadawalające – przyczyny i metody naprawcze.
6. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie webinarium.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
23.05.2024 – szkolenie on-line
06.12.2024 – szkolenie on-line

AGENDA:
09:00 – rozpoczęcie webinarium
09:05 – zajęcia webinaryjne
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
370 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.

Zapisz się

246 DSZ

Jakość i bezpieczeństwo

246 DSZ - Wymagania standardów łańcucha dostaw zrównoważonego rybołówstwa MSC.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 050,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 970,00 + VAT

SZKOLENIE
„Wymagania standardów łańcucha dostaw zrównoważonego rybołówstwa MSC”

WYKŁADY, OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNIE
SYMBOL: 246 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC dotyczy identyfikowalności produktu oraz jego segregacji i obejmuje pełny łańcuch dostaw od certyfikowanego rybołówstwa lub hodowli do ostatecznej sprzedaży. Wymaga prześledzenia pochodzenia certyfikowanych ryb i owoców morza od certyfikowanego zrównoważonego źródła. Posiadanie certyfikatu MSC gwarantuje,
iż produkty z niebieskim logo MSC, że pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie pojęć i zagadnień ( zasad standardu).Prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań najnowszych wersji standardów łańcucha dostaw MSC wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy trzema wersjami tych standardów. Podczas szkolenia omówione zostaną także zagadnienia dotyczące procesu certyfikacji na zgodność ze standardem łańcucha dostaw MSC oraz korzystania z logo MSC oraz aktualne informacje o statusie polskich połowów w programie MSC.
Uczestnicy powinni znać podstawowe wymagania z zakresu prawa żywnościowego, m.in. identyfikowalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy podmiotów całego sektora rybnego, z każdego ogniwa łańcucha dostaw produktów rybołówstwa, od połowów do ostatecznej sprzedaży, w szczególności pracownicy zakładów przetwórstwa ryb.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne zagadnienia dotyczące MSC:
• Powitanie
• Historia standardów MSC
• Rodzaje standardów MSC
• Zagadnienia dotyczące Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz certyfikowanych rybołówstw
• Standard ASC-MSC Seaweed Standard
2. Wymagania standardów łańcucha dostaw MSC:
• Zagadnienia wersji podstawowej (zasady standardu)
• Zagadnienia wersji grupowej (zmiany w stosunku do wersji podstawowej)
• Zagadnienia wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (zmiany w stosunku do wersji podstawowej).
3. Proces certyfikacji:
• Przebieg procesu certyfikacji: działania przedaudytowe, jednostki certyfikujące, przebieg audytu, zasady użytkowania logo MSC
• Pozyskiwanie informacji z stron MSC
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przetwórstwa rybnego oraz identyfikowalności i znakowania żywności. Pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. Wykładowca i organizator szkoleń oraz seminariów dla branży rybnej z zakresu wymagań i wdrożeń identyfikowalności, technologii przetwórstwa ryb, standardów rynku rybnego, standardów zrównoważanego rybołówstwa
i akwakultury. Uczestnik i kierownik projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych, związanych
z identyfikowalnością w sektorze rybnym i technologią przetwórstwa rybnego oraz ekonomiką sektora rybnego. Autor
i współautor publikacji, monografii i rozdziałów w monografiach w języku polskim i angielskim w powyższych zakresach tematycznych. Od lat współpracuje z zakładami przetwórstwa rybnego, realizując projekty naukowo-badawcze oraz konsultacje. W swojej pracy, szczególnie podczas wykładów czy seminariów, stawia na praktyczne strony omawianych zagadnień.

TERMINY:
23.09.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
14.11.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

247 JB

Jakość i bezpieczeństwo

247 JB - Suplementy diety - znakowanie i prezentacja. Wskazówki praktyczne, warsztaty.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„SUPLEMENTY DIETY – ZNAKOWANIE I PREZENTACJA. WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE, WARSZTATY.”

WARSZTATY Z ĆWICZENIAMI , ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 247 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu obszerne i praktyczne omówienie zasad znakowania oraz prezentacji suplementów diety.
Szczegółowo przedstawione zostaną zarówno zasady ogólne znakowania żywności w kontekście wymogów dla suplementów diety, jak i wytyczne szczegółowe dla tej kategorii środków spożywczych.
Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób formułować komunikaty marketingowe dotyczące różnych aspektów produktów, w tym ich właściwości prozdrowotnych.
Poruszona zostanie także tematyka reklamy w mediach społecznościowych oraz zasady promocji z udziałem influencerów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z branżą suplementów diety – technologów, pracowników działów jakości, działów marketingu, a także działów prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady znakowania suplementów diety – podstawy prawne:
• Przepisy horyzontalne regulujące znakowanie żywności, w tym suplementów diety
• Przepisy wertykalne regulujące znakowanie suplementów diety
• Wytyczne KE w zakresie znakowania środków spożywczych
2. Obowiązkowe elementy oznakowania suplementów diety:
• Nazwa prawna suplementu diety
• Znakowanie w zakresie ilości netto
• Zasady tworzenia wykazu składników
• Sposób deklaracji substancji dodatkowych, aromatów, enzymów, substancji pomocniczych
• Sposób deklaracji składników „novel”
• Sposób deklaracji substancji o aktywności fizjologicznej – praktyczne wskazówki
• Oznaczenie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
• Pochodzenie produktu i pochodzenie podstawowego składnika
• Inne obowiązkowe treści etykiety
3. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prezentacji i reklamie suplementów:
• Zakres stosowania rozporządzenia 1924/2006 – ważne definicje, przewodniki dot. stosowania
• Ogólne i szczególne zasady stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• Unijny rejestr dopuszczonych oświadczeń
• Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści
• Lista „oczekująca” (ang. „pending list”) – czym jest i jak z niej korzystać?
• Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych
4. Inne nieobowiązkowe elementy oznakowania suplementów diety:
• Zasady prezentacji treści dodatkowych
• Zasada rzetelnego informowania – jak należy ją rozumieć?
5. Reklama suplementów diety:
• Zasady prezentacji i reklamy suplementów diety
• Suplementy diety w mediach społecznościowych – istotne uwagi dotyczące prezentacji na Instagram, YouTube, Facebook
• Przekazy reklamowe kreowane we współpracy z influencerami
6. Sesja pytań i odpowiedzi:
• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Podsumowanie zakończenie szkolenia.
Uczestnik będzie miał okazję omówić własne etykiety i poruszyć trudniejsze elementy znakowania w trakcie szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie etykiet na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
05.06.2024 – szkolenie on-line
21.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

248 JB

Jakość i bezpieczeństwo

248 JB - Pobieranie próbek z powierzchni.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „POBIERANIE PRÓBEK Z POWIERZCHNI”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 248 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie pobierania próbek z powierzchni. Omówione zostaną techniki pobierania
z zastosowaniem odpowiednich materiałów oraz wymagania jakie należy spełnić, żeby pobrana próbka odznaczała się wiarygodnością/ reprezentatywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do próbkobiorców, którzy zaczynają swoją przygodę w zakresie pobierania próbek z powierzchni, jak i dla osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez doskonalenie.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek: PN-EN ISO 18593:2018
• PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- w zakresie nadawania uprawnień, monitorowania ważności wyników
• Ogólne zasady transportu i przechowywania próbek pobranych z powierzchni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do pobierania próbek.
2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- obszar pobierania próbek.
3. Zasady pobierania próbek z powierzchni wg. PN-EN ISO 18593:2018:
• cel pobierania
• techniki pobierania
4. Transport próbek.
5. Ćwiczenia praktyczne: pobieranie próbek z powierzchni.
6. Pytania, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Technolog chemiczny, od 2011 roku zajmujący się obszarem pobierania próbek w laboratoriach badawczych.
Obecnie Zastępca Kierownika Operacyjnego Sekcji Pobierania Próbek w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton Poland. Od ponad 10 lat praktykujący pracownik obszaru jakościowego oraz technicznego.

TERMINY:
Do ustalenia

CENA SZKOLENIA:
Do ustalenia

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Projektów Szkoleniowych
Tel.: 58 766 99 46; e-mail: szkolenia@jsh.com.pl

Zapytaj

252 JB

Jakość i bezpieczeństwo

252 JB - Oznakowanie świeżych warzyw i owoców.   NOWOŚĆ

Więcej

Szkolenie w trakcie opracowywania.

Zapytaj

253 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

253 WEB - Zasady pobierania prób owoców, warzyw, innych produktów z pola i z magazynu u producenta - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 350,00 + VAT

WEBINARIUM
„ZASADY POBIERANIA PRÓB OWOCÓW, WARZYW,
INNYCH PRODUKTÓW Z POLA I Z MAGAZYNU U PRODUCENTA.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZENIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 253 WEB

ZAKRES SZKOLENIA:
Zasady pobierania prób owoców, warzyw, innych produktów z pola i z magazynu u producenta:
• na pozostałości pestycydów według rozporządzenia MRiRW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
• z magazynu produktu gotowego według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17.10.2007r.,
• oraz pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych np. zawartość ekstraktu, jędrność, sucha masa z gotowego, zapakowanego produktu według rozporządzenia UE nr 543/2011.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie zasad pobierania próbek pierwotnych owoców i warzyw, innych produktów do badań na pozostałości pestycydów z pola, magazynu u producenta wg. rozporządzenia MRiRW.
2. Omówienie zasad pobierania próbek pierwotnych owoców, warzyw i innych produktów zapakowanych, gotowych
z magazynu wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia.
3. Zasady tworzenia próbek zbiorczych i laboratoryjnych, zabezpieczenie próbek, wypełnianie protokołu pobierania prób.
4. Zasady pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych np. zawartość ekstraktu, jędrność, sucha masa z gotowego, zapakowanego produktu według rozporządzenia UE nr 543/2011., wypełnianie protokołu pobierania próbek.
5. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw, przygotowuję do państwowego egzaminu na rzeczoznawcę, wykonuję kontrole jakości świeżych owoców i warzyw na zlecenie.

TERMIN:
10.07.2024 – szkolenie on-line

254 JB

Jakość i bezpieczeństwo

254 JB - Jakość handlowa świeżych warzyw.   NOWOŚĆ

Więcej

Szkolenie w trakcie opracowywania.

Zapytaj

31 JB

Jakość i bezpieczeństwo

31 JB - Żywność dla wegetarian i wegan vs. przepisy prawa żywnościowego.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ŻYWNOŚĆ DLA WGERTARIAN I WEGAN vs. PRZEPISY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 31 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi znakowania produktów dla wegetarian lub wegan, orzecznictwem oraz istotnymi aspektami procesu produkcyjnego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Dlaczego wege/wegan?
2. Znakowanie żywności plant-based
• Definicja wegańskich i wegetariańskich środków spożywczych z perspektywy unijnych i krajowych przepisów prawnych oraz wytycznych.
• Określenie „wegański” jako element nazwy prawnej.
• Czy nazwy typu „wege burger” albo „wegańskie mleko” są prawnie dozwolone?
• Wpływ orzeczenia w sprawie TofuTown na nazewnictwo roślinnych alternatyw dla nabiału.
• Nazewnictwo roślinnych alternatyw dla mięsa – o czym należy pamiętać?
• Kiedy stosowanie oznaczeń produktów jako „wegańskie” lub „wegetariańskie” nie ma sensu?
• Spełnienie wymogów prawnych w zakresie znakowania a potencjalne oczekiwania konsumentów będących weganami, wegetarianami lub dążących do ograniczenia spożycia mięsa.
3. Analiza procesu produkcyjnego żywności dla wegetarian lub wegan.
• „Problematyczne” dodatki do żywności i substancje pomocnicze w przetwórstwie – ocena możliwości zastosowania.
• Produkty dla wegan a alergeny krzyżowe pochodzenia zwierzęcego – deklarować, czy nie?
• Inne istotne aspekty procesu produkcyjnego.
4. Marketing produktów plant-based
• Określenia „jak kurczak”, „a’la” – czy nazwa roślinnej alternatywy może wprowadzić w błąd?
• Czy wegański może być oznakowany jako domowy?
• Elementy graficzne – co warto wiedzieć?
• Produkty „vegan friendly” a alergie pokarmowe.
• Certyfikacja produktów wegetariańskich i wegańskich.
5. Główne zasady dobrowolnego informowania o dodatkowych zaletach produktów właściwych dla wegan lub wegetarian, w tym oświadczenia środowiskowe.
6. Przegląd najczęściej popełnianych błędów, odpowiedzi na pytania nadesłane przed szkoleniem
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
24.04.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

39 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

39 WEB - Nowoczesne metody badań obciążeniowych w ustalaniu terminu przydatności do spożycia - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 370,00 + VAT

WEBINARIUM
„Nowoczesne metody badań obciążeniowych w ustalaniu terminu przydatności do spożycia”

WYKŁADY, DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 39 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
W celu utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu producenci są zobligowani do określenia czasu do jakiego produkty są przydatne do spożycia. Zróżnicowanie składu i tym samym właściwości produktów żywnościowych wymaga opracowywania projektów badań przechowalniczych indywidualnie dla poszczególnych produktów.
Dla określenia i selekcji parametrów mogących w stopniu decydującym odzwierciedlać wpływ poszczególnych czynników na trwałość badanego produktu projekt powinien ustalić poza badaniami fizykochemicznymi i sensorycznymi badania mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na wyprodukowanych próbkach.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów-ekspertów ustalających trwałość produktów żywnościowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu na rynku oraz Kierowników Laboratoriów działów marketingu.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne. Ustalenie i zatwierdzanie okresu przydatności do spożycia.
2. Specyfikacja produktu jako narzędzie w ustalaniu planu badań.
3. Reakcja drobnoustrojów na stres środowiskowy: temperatura, pH , aktywność wody, głód, kultury starterowe.
4. Test obciążeniowy z wyznaczeniem potencjału wzrostu – procedura badawcza.
5. Interpretacja badań i wykorzystanie wyników w zarządzaniu ryzykiem.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
14.02.2024 – szkolenie on-line
26.06.2024 – szkolenie on-line
11.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

44 JB

Jakość i bezpieczeństwo

44 JB - Bezpieczeństwo zdrowotne wody z zasadami oceny ryzyka w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY Z ZASADAMI OCENY RYZYKA W MYŚL
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 44 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień wynikających z obowiązku prowadzenia przez podmioty – wodociągi wewnętrznej kontroli jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wykonywania badań jakości wody oraz terminowości informowania o ich wynikach właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego ale również o korzyściach płynących z oszacowania ryzyka.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pracowników działu jakości odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne artykułów spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki podmiotów dostarczających wodę wg ww. rozporządzenia.
2. Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody.
3. Wymagania dot. ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie.
4. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, w tym bakteriami Legionella sp. a jej bezpieczeństwo zdrowotne.
5. Zasady współpracy z laboratoriami wykonującymi badania jakości wody.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert i doświadczony wykładowca na szkoleniach dotyczących monitoringu i jakości wody do spożycia, basenów
i kąpielisk, ciepłej wody użytkowej.

TERMINY:
17.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

47 JB

Jakość i bezpieczeństwo

47 JB - Żywność ekologiczna – zasady produkcji oraz wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – ZASADY PRODUKCJI ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DO OBROTU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 47 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi i systemowymi aspektami produkcji oraz dystrybucji żywności ekologicznej. Od 1 stycznia 2022 roku stosuje się nowe przepisy prawne w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady: produkcji, znakowania oraz postępowania z produktami ekologicznymi, regulowane m.in. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do obecnych lub do chcących rozwinąć działalności w zakresie żywności ekologicznej: producenci, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ramy prawne produkcji żywności ekologicznej.
2. Przebieg procesu certyfikacji.
3. Zasady produkcji żywności ekologicznej: surowce
4. Zasady produkcji żywności ekologicznej: produkty przetworzone
5. Magazynowanie oraz transport produktów ekologicznych.
6. Tryb postępowania w przypadku podejrzenia posiadania produktu niezgodnego z zasadami produkcji ekologicznej.
7. Znakowanie produktów ekologicznych.
8. Obrót produktami ekologicznymi i dystrybucja tych produktów, w tym import.
9. Certyfikaty wydawane wyłącznie w systemie TRACES.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Karol Andruk – Dyrektor ds. certyfikacji w jednostce certyfikującej systemy jakości żywności. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z poszczególnych systemów oraz sposobu prowadzenia audytów i kontroli w sektorze gospodarki żywnościowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu oraz zarządzaniu kontrolą żywności ekologicznej w Polsce.
Były naczelnik w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

TERMINY:
03.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
30.07.2024 – szkolenie on-line
03.12.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

47 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

47 WEB - Deklaracja kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika w świetle przepisów prawa żywnościowego - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„DEKLARACJA KRAJU LUB MIEJSCA POCHODZENIA PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 47 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Podczas webinarium zostaną omówione wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM:
1. Kraj lub miejsce pochodzenia – kiedy podanie informacji jest wymagane?
2. Jak należy rozumieć pojęcie składnika podstawowego?
3. Graficzne podkreślenie miejsca lub kraju pochodzenia artykułu spożywczego a wprowadzenie konsumentów w błąd.
4. Nazwy marek i znaki towarowe.
5. Czy informacje: „rodzaj”, „styl”, „typ”, „smaku”, „a’la” – są jednocześnie deklaracją pochodzenia?
6. Czy nazwa zwyczajowa może wprowadzać w błąd co do miejsca pochodzenia?
7. Wskazanie kraju w danych producenta a sformułowanie „Wyprodukowano w:” – różnice dotyczące podania dodatkowych informacji, w zależności od sposobu zapisu w oznakowaniu środka spożywczego.
8. Prawidłowy sposób deklaracji pochodzenia składnika podstawowego – tym w sytuacji, gdy może pochodzić on zarówno z kraju UE jak i kraju trzeciego.
9. Dobrowolne oznakowania takie jak „Produkt polski”, produkty Rolnictwa Ekologicznego.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
18.04.2024
30.10.2024

Zapisz się

50 JB

Jakość i bezpieczeństwo

50 JB - Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 50 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – zasady ogólne, odpowiedzialność prawna za produkt i za oznakowanie.
3. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in.
 nazwa produktu,
 wykaz składników,
 alergeny,
 QUID
 data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
 warunki przechowywania
 kraj i miejsce pochodzenia
• teksty marketingowe – ryzyka stosowania na opakowaniu
4. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
5. Nutri Score – dobrowolny system
6. „Produkt polski”
7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
8. Oznakowanie towarów paczkowanych.
9. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
23.01.2024 – szkolenie on-line
12.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.09.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

52 JB

Jakość i bezpieczeństwo

52 JB - Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - ramy prawne, praktyka rynkowa, planowane zmiany.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE – RAMY PRAWNE,
PRAKTYKA RYNKOWA, PLANOWANE ZMIANY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 52 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w etykietowaniu oraz reklamie środków spożywczych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, jakie wyróżniamy ich rodzaje i kiedy można z nich korzystać. Duży nacisk położony zostanie na zrozumienie zasad stosowania oświadczeń oraz umiejętność ich wyszukiwania. Omówiona zostanie także problematyka oświadczeń „oczekujących” z tzw. „pending list”.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu,
a także osób odpowiedzialnych za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych z ramienia urzędowej kontroli żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ramy prawne stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
• Istotne definicje, czyli jak odróżnić oświadczenie żywieniowe od oświadczenia składnikowego albo oświadczenie zdrowotne od oświadczenia medycznego
• Zasady ogólne stosowania wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
• System profili składników odżywczych
2. Oświadczenia żywieniowe w etykietowaniu i reklamie
• Dopuszczone oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania
• Oświadczenia porównawcze
3. Oświadczenia zdrowotne w etykietowaniu i reklamie
• Rodzaje oświadczeń zdrowotnych
• Unijny rejestr oświadczeń zdrowotnych
• Warunki i ograniczenia stosowania oświadczeń zdrowotnych
• Informacje towarzyszące oświadczeniom zdrowotnym
• Odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści (z art. 10)
• Lista oczekujące (pending list) – czym jest i jak z niej korzystać?
• Jak „rozszyfrować” numery ID botanicals?
4. Dodatkowe, praktyczne aspekty stosowania oświadczeń
• Różnica między „efektem fizjologicznym” a „efektem leczniczym”
• Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych
• Żywność z oświadczeniami a limity tolerancji dla deklaracji w zakresie wartości odżywczej
• Problematyka tzw. „beauty claims”
• Dostępne przewodniki i interpretacje – gdzie szukać wiedzy o oświadczeniach?
5. Część warsztatowa
• Analiza przykładów z rynku – poprawne i niepoprawne stosowanie oświadczeń
• Tworzenie komunikacji marketingowej w oparciu o oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
6. Zakończenie szkolenia
• Omówienie wybranych treści etykiet nadesłanych przez uczestników
• Dodatkowe pytania.
Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać wzory etykiet do weryfikacji problemowych kwestii na adres: szkolenia@jsh.com.pl. Maksymalnie 2 etykiety na firmę, maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
31.01.2024 – szkolenie on-line
20.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
06.11.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

60 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

60 WEB - Znakowanie żywności w aspekcie zrównoważonego rozwoju - WEBINARIUM.

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 60 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych oraz wytycznych w zakresie możliwości wykorzystania tzw. „zielonej komunikacji” w prezentacji i reklamie środków spożywczych. Podczas webinarium omówione zostaną m.in. takie pojęcia jak „oświadczenie środowiskowe”, „greenwashing”, „ślad węglowy”, „oznakowanie dotyczące zrównoważonego charkteru” itp. w kontekście aktualnej i planowanej legislacji. Uczestnicy poznają (na konkretnych przykładach) złożoność problematyki znakowania środków spożywczych hasłami dotyczącymi zmniejszonego wpływu żywności lub opakowań na środowisko (np. „opakowanie do recyklingu”, „zrównoważone składniki”, „eco-friendly”, „carbon neutral” itp.).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu,
a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju – czym są, kiedy i jak je stosować?
2. Omówienie przykładowych oświadczeń w kontekście aktualnych przepisów i planowanych zmian
3. Certyfikacja RSPO, FAIRTRADE i inne światowe inicjatywy w zakresie promocji zrównoważonych wyborów
4. Komunikaty dotyczące opakowań, np. biodegradowalny, kompostowalny, zrównoważony – znaczenie, możliwości stosowania
5. Strategia „Od pola do stołu” w kontekście planowanych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji wpływu produktów spożywczych na środowisko
6. Prace UE nad nowymi regulacjami dotyczącymi prezentacji śladu środowiskowego żywności na etykiecie
7. Inicjatywy dobrowolne – Eco-score, Planet-score itp.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
10.05.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

62 JB

Jakość i bezpieczeństwo

62 JB - Znakowanie żywności - piekarnictwo i wyroby cukiernicze.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PIEKARNICTWO I WYROBY CUKIERNICZE”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 62 /JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności – wyrobów piekarniczych i cukierniczych – w celu praktycznego ich zastosowania. Przedstawione zostaną m.in. najczęściej występujące błędy w oznakowaniu tego typu produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
• Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz.29 z późn.zm.)
2. Znakowanie żywności – zasady ogólne, odpowiedzialność prawna za produkt i za oznakowanie.
3. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
• informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in.
o nazwa produktu, wykaz składników, alergeny, QUID
o data minimalnej trwałości / termin przydatności do spożycia
o warunki przechowywania
o kraj i miejsce pochodzenia
• teksty marketingowe – ryzyka stosowania na opakowaniu
4. Zasady znakowania wartością odżywczą:
• obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
• żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
5. Nutri Score – dobrowolny system
6. „Produkt polski”
7. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – podstawowe zasady stosowania
8. Oznakowanie towarów paczkowanych.
9. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
04.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
07.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

63 JB

Jakość i bezpieczeństwo

63 JB - Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 63 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka
w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania – szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu
4. Zasady prawidłowego znakowania alergenów.
5. Dokumenty wspomagające – przewodniki UE, FDA, Codex Alimentarius
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
26.03.2024 – szkolenie on-line
18.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
24.09.2024 – szkolenie on-line
13.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

63 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

63 WEB - Badanie GMO w żywności i paszach - interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG. - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego.

PROGRAM:
1. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO.
2. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności.
3. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR.
4. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR.
5. Badania przesiewowe (screening).
6. Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych).
7. Regulacje prawne.
8. Wymagania VLOG.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J.S. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

TERMINY:
18.06.2024 – szkolenie on-line
28.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

64 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

64 WEB - Przeciwutleniacze w żywności - źródła, wpływ na zdrowie i metody oceny ich zawartości - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„PRZECIWUTLENIACZE W ŻYWNOŚCI – ŹRÓDŁA, WPŁYW NA ZDROWIE
I METODY OCENY ICH ZAWARTOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 64 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest poznanie źródeł i właściwości związków przeciwutleniających, które w dobie wzrastającej zachorowalności na choroby cywilizacyjne są składnikami szczególnie ważnymi w diecie współczesnego człowieka. Oprócz omówienia mechanizmów ich działania w prewencji i ograniczaniu występowania chorób, wskazane zostaną przykłady środków spożywczych będących ich najlepszym źródłem, a także kierunki działań technologicznych, analitycznych
i marketingowych w celu dostarczenia żywności o szczególnie wysokiej ich zawartości.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników sektora spożywczego (zwłaszcza pracowników marketingu, technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) a także producentów żywności i konsumentów. Udział w szkoleniu zalecany jest szczególnie dla pracowników zajmujących się wprowadzaniem na rynek produktów o podwyższonej zawartości składników wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka oraz ich promocją.

PROGRAM:
1. Charakterystyka chorób inicjowanych działaniem wolnych rodników.
2. Podział przeciwutleniaczy występujących w żywności.
3. Przeciwutleniacze a przetwarzanie żywności.
4. Metody analityczne służące do oznaczania aktywności przeciwutleniającej żywności (w tym do określania zawartości poszczególnych składników przeciwutleniających).
5. Zalecane technologie przetwarzania żywności w celu uzyskania produktów o jak najwyższej zawartości przeciwutleniaczy.
6. Jakiej żywności szuka konsument? (oczekiwania i sposoby komunikacji z konsumentami różnego rodzaju).
7. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności
i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności
i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów (w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni). Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

TERMINY:
06.06.2024

65 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

65 WEB - Catering dietetyczny – przekazywanie informacji konsumentom na temat żywności - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„CATERING DIETETYCZNY – PRZEKAZYWANIE INFORMACJI KONSUMENTOM NA TEMAT ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 65 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami informacyjnymi dotyczącymi usług
w świadczonych formie cateringu dietetycznego oraz przepisami prawa żywnościowego dotyczącymi sprzedaży żywności na odległość (np. przez internet).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM:
1. Działalność w zakresie cateringu dietetycznego – czy należy dokonać zgłoszenia podjęcia działalności do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?
2. Czy produkty oferowane poprzez firmy cateringowe podlegają w zakresie znakowania produktów wymogom rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności?
3. Jakie informacje o daniach/produktach powinny być dostępne na stronie internetowej/ ulotce?
4. Czy opakowania w momencie dostawy muszą posiadać etykiety?
5. Czy w przypadku „diet pudełkowych” którekolwiek z informacji na temat dań/produktów mogą być zamieszczone jedynie na stronie internetowej?
6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, zakończenie webinarium.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
22.02.2024
03.07.2024
29.10.2024

Zapisz się

67 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

67 WEB - Zdrowa żywność - cechy żywności poszukiwanej przez konsumentów. - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„”ZDROWA ŻYWNOŚĆ” – CECHY ŻYWNOŚCI POSZUKIWANEJ PRZEZ KONSUMENTÓW”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 67 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem szkolenia jest przedstawienie oczekiwań konsumentów związanych z żywnością oraz cech produktów spożywczych, na które zwracają szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wyjaśnione zostanie pojęcie „zdrowej żywności” i tego, jak rozumieją je konsumenci. Przedstawione zostaną definicje alternatywne dla „zdrowej żywności” oraz zalecenia związane ze spożywaniem różnych grup produktów spożywczych (w zależności m.in. od płci, wieku czy stanu zdrowia konsumentów).

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników sektora spożywczego (zwłaszcza pracowników marketingu, technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) a także producentów żywności i konsumentów. Szkolenie może być przydatne szczególnie dla tych pracowników, którzy zajmują się projektowaniem i wprowadzaniem na rynek żywności o podwyższonej zawartości składników wpływających korzystnie na zdrowie człowieka oraz dotarciem z tą informacją do konsumentów.

PROGRAM:
1. Charakterystyka i sposoby rozumienia pojęcia „zdrowa żywność”
2. Definicja wartości odżywczej żywności oraz sposoby jej oceny
3. Oczekiwania konsumentów dotyczące żywności (czy jemy aby żyć, czy też żyjemy, aby jeść?)
4. Rodzaje żywności występującej na rynku (m.in. żywność ekologiczna, tradycyjna, funkcjonalna)
5. Żywność „na miarę”, czyli wpływ żywności na zdrowie. Czy istnieje żywność bezpieczna dla każdego konsumenta?
6. O czym powinien wiedzieć świadomy konsument.
7. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Profesor uczelni, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie chemii żywności
i analityki laboratoryjnej oraz walidacji metod badawczych, a także towaroznawstwa. Autorka około 150 publikacji naukowych polskich i zagranicznych w zakresie zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na jakość żywności i sposobami jej laboratoryjnej oceny. Za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniona kilkukrotnie nagrodami Rektora oraz studentów
(w tym dwukrotna finalistka wydziałowych eliminacji do tytułu belfra uczelni). Organizator i prowadząca wielu szkoleń analitycznych realizowanych głównie dla pracowników sektora spożywczego.

TERMINY:
27.05.2024

68 JB

Jakość i bezpieczeństwo

68 JB - Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 68 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń w żywności.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Zanieczyszczenia żywności spowodowane migracją substancji toksycznych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
5. Rozporządzenie UE nr 915/2023 z 25.04.2023 ( zastępujące rozporządzenie UE 1881/2006) – aktualizacja, wymagania prawne dotyczące maksymalnych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
6. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
7. Interpretacja wyników badań w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w pracowniach J.S. Hamilton Poland w zakresie pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca i nadzorująca bezpieczeństwo i higienę pracy w podległych jej pracowniach badawczych.

TERMINY:
20.02.2024 – szkolenie on-line
16.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.09.2024 – szkolenie on-line
12.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

68 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

68 WEB - Informacje środowiskowe na opakowaniach - obecne i przewidywane wymogi prawne - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„INFORMACJE ŚRODOWISKOWE NA OPAKOWANIACH
– OBECNE I PRZEWIDYWANE WYMOGI PRAWNE”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 68 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie tematyki informacji środowiskowych, które mogą być umieszczane
na opakowaniach środków spożywczych obecnie oraz zasygnalizowanie przewidywanych na najbliższą przyszłość zmian w tym zakresie.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Informacje środowiskowe na opakowaniach – system prawny UE
2. Informacje środowiskowe na opakowaniach – krajowe regulacje
• Wzory oznaczeń dla opakowań
• Wzór oznakowania opakowań wielokrotnego użytku
• Wzór oznakowania opakowań przydatnych do recyklingu
3. Znakowanie nieuregulowane w przepisach lub oparte na systemie certyfikacji
4. Znaki ekologiczne i inne
5. Podsumowanie, pytania.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w inspekcji sanitarnej w obszarze granicznej kontroli żywności oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle spożywczym jako specjalista w zakresie jakości, wdrożeń i rozwoju produktów spożywczych, koordynatorka procesu tworzenia produktu od idei po wytworzenie produktu gotowego. Specjalistka
w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności popartym kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie weryfikacji etykiet.

TERMINY:
20.03.2024
11.09.2024

Zapisz się

69 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

69 WEB - Kontrola towarów paczkowanych wg. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 310,00 + VAT

WEBINARIUM
„KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH WG. USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2009 r.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 69 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem webinarium jest przedstawienie wymogów w zakresie procedury kontroli paczkowania towarów, której podlegają przedsiębiorstwa, które zlecają zapakowanie wytworzonych produktów oraz usługodawcy wykonujący tą usługę. Paczkowanie odbywa się na zlecenie lub w ramach stałej współpracy przez wykwalifikowane firmy, które posiadają niezbędne uprawnienia i zgody od Głównego Urzędu Miar. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jakie są procedury i zasady kontroli towarów paczkowanych oraz stosowaniu znaku „e”.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Webinarium skierowane jest do Pracowników firm, które zlecają zapakowanie wytworzonych produktów oraz Pracownicy usługodawcy wykonujący tą usługę lub zamierzający uzyskać uprawnienia od GUM.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne w zakresie towarów paczkowanych.
2. Podstawowe definicje i określenia.
3. Przykłady produktów będących i nie będących towarem paczkowanym.
4. Zasady stosowania znaku „e” na opakowaniu.
5. Zasady kontroli towarów paczkowanych.
6. Podsumowanie, dodatkowe pytania, zakończenie webinarium.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
29.01.2024 – szkolenie on-line
11.06.2024 – szkolenie on-line
04.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

74 JB

Jakość i bezpieczeństwo

74 JB - Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„WALIDACJA PROCESÓW CZYSZCZENIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI
– CZYLI JAK UZYSKAĆ OBIEKTYWNE DOWODY, ŻE WDROŻONA METODA JEST SKUTECZNA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 74 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji, aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę procesu mycia
i dezynfekcji w zakładach produkcyjnych, hotelach, restauracjach, stołówkach, barach oraz sklepach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Niepożądane zanieczyszczenia produktu.
2. Co to jest biofilm i gdzie się tworzy?
3. Analiza powstawania biofilmu.
4. Mikroorganizmy tworzące biofilm (na przykładzie: Listeria monocytogenes, Legionella).
5. Mechanizm oporności drobnoustrojów na działanie środków dezynfekcyjnych.
6. Metody likwidacji biofilmu.
7. Definicje.
8. Proces walidacji, dokumenty procesu walidacyjnego.
9. Procesy mycia i dezynfekcji.
10. Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje.
11. W których punktach należy pobierać próbki do badań.
12. Metody badawcze, kryteria akceptacji, dopuszczalne limity.
13. Gdy wyniki wykraczają poza ustalone kryteria akceptacji…
14. Zarzadzanie alergenami.
15. Zanieczyszczenia krzyżowe i sposoby ich eliminacji.
16. Alergeny – czyszczenie i mycie oraz walidacja procesów.
17. Możliwość wykorzystania szybkich testów jakościowych do detekcji alergenów w produktach i środowisku.
18. Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia,

TRENER:
Kierownik laboratorium mikrobiologicznego, audytor systemów zarzadzania IFS i BRC a także ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. Specjalista ds. jakości z 16-letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym, prowadzi szkolenia dot. higieny produkcji, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i obecności alergenów.

TERMINY:
23.02.2024 – szkolenie on-line
07.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
29.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
08.10.2024 Katowice – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
03.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

78 JB

Jakość i bezpieczeństwo

78 JB - Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOBROSTAN ZWIERZĄT RZEŹNYCH PODCZAS TRANSPORTU I UBOJU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 78 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością mięsa oraz wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
• przepisy związane z ochroną zwierząt
• definicja dobrostanu
• fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
• prawidłowa obsługa zwierząt
2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
3. Transport zwierząt:
• wymagania dla środków transportu zwierząt
• obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
• wymagania dla kierowców i konwojentów
4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:
• przepędzanie zwierząt
• zapewnienie dostępu do wody i paszy
• postępowanie w przypadku urazów
• pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
• czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju
i częstotliwość ich wykonywania
• dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
5. Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
• metody oszałamiania
• kontrola skuteczności oszałamiania
6. Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
• miopatie stresowe
• skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
7. Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
• obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
• zaufanie do producentów
• czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
• certyfikat dobrostanu znakiem jakości.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista z Katedry Higieny, żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW Warszawa, Doktor Nauk Weterynaryjnych, specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, technik analityki medycznej, specjalista
ds. higieny żywności w firmie produkującej preparaty do zwalczania skażeń biologicznych, higienizacji.

TERMINY:
26.01.2024 – szkolenie on-line
29.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.05.2024 – szkolenie on-line
27.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

82 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

82 WEB - Webinarium - Mykotoksyny w żywności.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINRIUM
„MYKOTOKSYNY W ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 82 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki występowania oraz monitoringu mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności. Główna tematyka prezentowana podczas spotkania będzie skoncentrowana na aspekcie zanieczyszczenia żywności mykotoksynami (mikotoksynami) w kontekście bezpieczeństwa konsumenta. Wytyczne legislacyjne regulujące to zagadnienie zostaną omówione i zaprezentowane z wykorzystaniem konkretnych przykładów praktycznych związanych z badaniami, limitami najwyższych dopuszczalnych poziomów oraz aspektu odpowiedniego pobierania próbek do badania i ich homogenizacji.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie jest skierowane do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa suplementów diety oraz żywności, pracowników laboratorium, a także producentów i importerów środków spożywczych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

PROGRAM WEBINARIUM:
1. Definicja mykotoksyn (mikotoksyn), ich klasyfikacja i pochodzenie.
2. Uregulowania prawne dotyczące mykotoksyn (mikotoksyn) w żywności.
3. Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu obecności pozostałości mykotoksyn (mikotoksyn).
4. Przegląd zgłoszeń w systemie RASFF.
5. Podsumowanie wyników badań laboratoryjnych w zakresie analizy mykotoksyn (mikotoksyn).
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ewelina Ciunel – Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. Analiz Chemicznych J.S Hamilton Poland Sp. z o.o., związana z firmą od 2005 roku. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metod badawczych i właściwości fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych. Konsultant merytoryczny w zakresie badań chemicznych produktów żywnościowych i pasz, badań przechowalniczych.

TERMINY:
10.04.2024
14.05.2024
13.06.2024
20.11.2024

Zapisz się

83 WEB

Jakość i bezpieczeństwo

83 WEB - Pluskwy – biologia, profilaktyka i zwalczanie - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINRIUM
„PLUSKWY – BIOLOGIA, PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE.”

WYKŁADY, ANALIZA, PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 83 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Celem spotkania jest przedstawienie tematyki wymagań ochrony przed szkodnikami w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności oraz omówieniem programu ochrony przed szkodnikami.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie jest skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wymagań ochrony przed szkodnikami
w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności, osób zainteresowanych zasadami przeprowadzania zabiegów zwalczania szkodników.

PROGRAM WEBINARIUM:
1. Część teoretyczna
• Pluskwa domowa – biologia i szkodliwość.
• Rozpoznawanie śladów obecności szkodników.
• Sposoby przeprowadzania inspekcji pomieszczeń.
• Monitoring występowania szkodników.
• Działania zapobiegawcze zmniejszające możliwość występowania szkodników .
• Fizyczne i chemiczne metody zwalczania pluskiew.
2. Cześć praktyczna (tylko na szkoleniu stacjonarnym):
• Sposoby przeprowadzania prawidłowej inspekcji pomieszczeń np. pokoju hotelowego.
3. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control. Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez
spożywcze sieci handlowe. Ekspert wspomagający pracę KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami. Współpracownik Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.
TERMINY:
23.04.2024 – szkolenie on-line
25.09.2024 – szkolenie on-line

AGENDA:
10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:05 – zajęcia webinaryjne
12:00 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie webinarium

CENA SZKOLENIA ON-LINE:
270 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w webinarium.

Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %
Materiały szkoleniowe z webinarium płatne dodatkowo: 50 zł netto + VAT 23 %

Ilość miejsc na webinarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się

86 JB

Jakość i bezpieczeństwo

86 JB - Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów
i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
07-08.03.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

87 JB

Jakość i bezpieczeństwo

87 JB - Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food, ISO 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„HIGIENA POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD, ISO 22000.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 87 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń
w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego, a także zaplanowanie systemowego nadzoru nad czystością powietrza. W trakcie szkolenia zaplanowane są ćwiczenia, stąd należy mieć możliwość koncentracji na realizowanych zadaniach oraz możliwość pracy w breakautroom’ach – poprzez włączenie mikrofonu i kamery.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę jakości powietrza, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. HACCP, audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Powietrze – wprowadzenie do zagadnienia
2. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie higieny powietrza
• Wymagania prawne – krajowe i unijne
• Norma ISO 22000:2015
• Wymagania standardu BRC Food
• Wymagania standardu IFS Food
3. Źródła powietrza w zakładach przemysłu spożywczego
• Powietrze atmosferyczne
• Sprężone powietrze
• Gazy techniczne
4. Zanieczyszczenia powietrza- analiza zagrożeń
• Zanieczyszczenia fizyczne
• Zanieczyszczenia chemiczne
• Zanieczyszczenia biologiczne
• Źródła zanieczyszczeń powietrza w zakładach
5. Zastosowanie powietrza i gazów w przemyśle spożywczym
• Kryteria czystości powietrza
• Wentylacja
• Układ reduktorów
• Skład powietrza
• Ciśnienie powietrza
6. Metody oczyszczania/uzdatniania powietrza produkcyjnego
• Centrale wentylacyjne
• Lampy jonizujące
• Filtry
7. Kontrola jakości powietrza, analiza wyników
• Plan badań powietrza – jak zaplanować, wykonać
• Jak czytać wyniki badań?
• Ocena ryzyka do badań powietrza
• Kryteria zakładowe
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor publikacji naukowych
i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również
w usługach logistycznych i dystrybucyjnych. Doświadczenie jako Quality Manger w przemyśle mięsnym, mlecznym, cukierniczym, warzywno-owocowym, chłodniczym, gastronomicznym, logistycznym.

TERMINY:
19.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.07.2024 – szkolenie on-line
28.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

89 JB

Jakość i bezpieczeństwo

89 JB - Znakowanie żywności – produkty rybołówstwa i akwakultury.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WERYFIKACJA ETYKIET

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 89 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi znakowania nieprzetworzonych produktów rybołówstwa i akwakultury oferowanych do sprzedaży Konsumentowi finalnemu oraz produktów przetworzonych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, technologów, specjalistów z działu R&D oraz marketingu.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Znakowanie żywności – ramy prawne:
• Przegląd przepisów krajowych i unijnych dotyczących etykietowania żywności
• Nazwa żywności przewidziana w przepisach, nazwa zwyczajowa, nazwa opisowa – przykłady poprawnego konstruowania nazw
• Wymagane prawnie informacje towarzyszące nazwie
• Oznaczenia wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (WOR)
• Wykaz składników – kiedy jest wymagany i jak poprawnie go opracować?
• Ilość netto żywności – a co z glazurą?
• Oznaczenie ilościowe składnika (QUID)
• Termin przydatności do spożycia/ Data minimalnej trwałości/ Data zamrożenia
• Odpowiedzialność prawna za produkt i jego oznakowanie.
2. Znakowanie dodatków:
• Prawidłowa nazwa i funkcja technologiczna dodatku
• Ocena możliwości stosowania określonych dodatków – przykłady produktów
3. Marketing produktów rybołówstwa i akwakultury:
• Produkty „w stylu”, itp. – czy nazwa zobowiązuje do deklaracji kraju pochodzenia?
• Elementy graficzne – symbole, krajobrazy – a znakowanie krajem pochodzenia
• Możliwości stosowania określeń „po staropolsku”, „domowy”, „wiejski”, itp.
4. Znakowanie wartości odżywczej:
• Zaakceptowane prawnie metody wyznaczania wartości odżywczej żywności
• Treść obowiązkowej i dobrowolnej informacji o wartości odżywczej
• Zaokrąglenia wartości liczbowych oraz limity tolerancji – wytyczne Komisji Europejskiej
• Jak poprawnie informować konsumenta o zawartości kwasów tłuszczowych omega-3?
5. Znakowanie alergenów:
• Wymagania prawne
• Analiza zagrożenia dla produktów wytwarzanych w zakładzie
6. Przegląd najczęściej popełnianych błędów, odpowiedzi na pytania nadesłane przed szkoleniem.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

Istnieje możliwość weryfikacji etykiety przez trenera, w celu omówienia jej podczas szkolenia. W tym celu prosimy przesłać etykietę na maila szkolenia@jsh.com.pl najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Prawa Żywnościowego, Inspektor Rolnictwa Ekologicznego, jakościowiec – praktyk, szkoleniowiec i edukator
w zakresie oznakowania produktów.
Wspiera firmy we wprowadzaniu produktów spożywczych na rynek polski i rynki zagraniczne. Tłumaczy oraz weryfikuje etykiety w 24 językach. Na co dzień współpracuje z działami R&D, Jakości oraz Marketingu, doradzając w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu znakowania i reklamy produktów spożywczych. Przygotowuje producentów oraz dystrybutorów do uzyskania certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego.
Absolwentka kierunków: Biologia, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Audytor HACCP oraz ISO 22000.
Jej pasja to propagowanie świadomości konsumenckiej w obszarze oznakowania produktów spożywczych.

TERMINY:
22.05.2024 – szkolenie on-line
15.11.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

92 JB

Jakość i bezpieczeństwo

92 JB - Suplementy diety – wymagania i wytyczne w świetle aktualnych przepisów prawnych i planowanych zmian.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„SUPLEMENTY DIETY – WYMAGANIA I WYTYCZNE W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I PLANOWANYCH ZMIAN”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 92 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu kwalifikacji, składu oraz oznakowania suplementów diety. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze wymogi legislacyjne, a także inne wytyczne, dotyczące np. maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych czy stosowania substancji botanicznych. Przedstawiona zostanie również problematyka tzw. „novel food” oraz oświadczeń zdrowotnych (w tym dla składników roślinnych).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z branżą suplementów diety – technologów, pracowników działów jakości, działów marketingu, a także działów prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady kwalifikacji produktu jako suplement diety:
• Definicja suplementu diety – co może, a co nie może być suplementem diety?
• Produkty z pogranicza – różnica pomiędzy żywnością powszechnego spożycia, suplementem diety, FSMP – wyrobem medycznym a produktem leczniczym
2. Składniki „aktywne” w suplementach diety:
• Witaminy i składniki mineralne – formy chemiczne, maksymalne poziomy stosowania
• Opinie Zespołu ds. Suplementów Diety i inne wytyczne
• Składniki roślinne – które i w jakiej ilości mogą zostać dodane do suplementu?
3. Novel food – definicja, kwalifikacja, unijny katalog,
4. Notyfikacja suplementów diety:
• Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu – elektroniczny system powiadamiana GIS w praktyce
• Korekta powiadomienia, postępowanie wyjaśniające
5. Znakowanie suplementów diety, elementy obowiązkowe i dobrowolne – praktyczne wskazówki
6. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prezentacji i reklamie suplementów.
7. Sesja pytań i odpowiedzi:
• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Omówienie nadesłanych etykiet i zagadnień wskazanych przez uczestników

TRENER:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
05.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
06.09.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
06.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

Zapisz się

94 JB

Jakość i bezpieczeństwo

94 JB - Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy w przetwórstwie spożywczym. Regulacje prawne, praktyka stosowania i kontrola.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„SUBSTANCJE DODATKOWE, AROMATY, ENZYMY W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM.
REGULACJE PRAWNE, PRAKTYKA STOSOWANIA I KONTROLA.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 94 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych w zakresie możliwości stosowania dodatków do żywnosci, aromatów oraz enzymów w produkcji spożywczej. Uczestnicy spotkania dowiedzą w jaki sposób poruszać się w odpowiedniej legislacji, a także w jaki sposób znakować produkty zawierające dodatki / aromaty / enzymy. Przedstawiona zostanie także problematyka dodatków określanych jako „clean label”.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników ds. jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne przepisy regulujące zasady stosowania dozwolonych substancji dodatkowych
• Podstawowe zasady związane ze stosowaniem dodatków
• Unijny wykaz dodatków do żywności – budowa, sposób poruszania się, prawidłowa interpretacja zapisów
• Kategoryzacja żywności w aspekcie stosowania dodatków do żywności
• Zasada przenoszenia – omówienie szkicu przewodnika Komisji Europejskiej
• Barwniki vs żywność barwiąca
• Sposób deklaracji dodatków w wykazie składników oraz możliwość pominięcia deklaracji
2. Stosowanie oraz oznakowanie aromatów
• Definicja aromatu w kontekście stosowania preparatów funkcjonalnych typu „clean label”
• Znakowanie aromatów naturalnych
• Aromat vs wizerunek na etykiecie
3. Uregulowania prawne w zakresie stosowania enzymów w produkcji żywności
• Wspólnotowa lista enzymów spożywczych
• Enzymy jako substancje pomocnicze w przetwórstwie – przewodnik Komisji Europejskiej
• Znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy
4. Znakowanie żywności bez dodatków
• Jak bezpiecznie wyróżnić produkt bez dodatków?
• Trend clean label – komunikaty negatywne typu „bez konserwantów”, „bez wzmacniaczy smaku” itp.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. prawa żywnościowego, wieloletni praktyk i trener. Specjalista w dziedzinie znakowania żywności. Posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu treści etykiet, ocenie składu środków spożywczych, a także interpretacji przepisów prawa żywnościowego. Na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne i pojawiające się wytyczne. Potrafi skutecznie rozwiązywać problemy Klientów i efektywnie dzielić się swoją wiedzą.

TERMINY:
29.02.2024 – szkolenie on-line
09.05.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się
Pasze
Opis szkolenia Termin

119 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

119 JBP - Zespół HACCP oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne w przedsiębiorstwach paszowych.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZESPÓŁ HACCP ORAZ DOBRE PRAKTYKI HIGIENICZNE I PRODUKCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 119 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zespół HACCP – kompetencje, zakres odpowiedzialności w obrębie systemu, zarzadzanie zespołem. Przedstawione zostaną podstawowe zasady GHP i GMP w przemyśle paszowym – obszary działalności firmy objęte w/w zasadami.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest dla pełnomocników ds. jakości oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe cele i założenia systemu HACCP
2. Zespół HACCP – jak stworzyć?
3. Kompetencje zespołu HACCP
4. Zadania zespołu HACCP i obszary działalności – podejście praktyczne
5. Dokumentacja spotkań zespołu HACCP (zasada: co, kto, i do kiedy) – podejście praktyczne
6. Analiza procesów w firmie paszowej.
7. Wymogi dotyczące personelu – szkolenia i kompetencje
8. Program warunków wstępnych
9. Nadzór nad infrastrukturą.
10. Relacja nadzoru nad infrastrukturą do CCP i CP.
11. Higiena zakładu – zagrożenia wynikające z procesów czyszczenia i dezynfekcji zakładu.
12. Ćwiczenia z zakresu stosowania zasad HACCP w praktyce
13. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

TRENER:
Audytor, trener i konsultant (GMP+ Registered Consultant) z doświadczeniem w branży spożywczej i paszowej, zaznajomiony z zagadnieniami QA i wdrażaniem systemów jakości zgodnie z GMP+, QS i VLOG oraz PIM.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania oraz przeprowadzania szkoleń.

TERMINY:
05.04.2024 – szkolenie on-line
03.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/lub stacjonarnie
03.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

120 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

120 JBP - Oznakowanie karm dla zwierząt domowych oraz wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące przy produkcji takich produktów.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„OZNAKOWANIE KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ WYMAGANIA WETERYNARYJNO – SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRODUKCJI TAKICH PRODUKTÓW”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 120 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie wiedzy uczestników na temat etykietowania karm dla zwierząt domowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, R&D, technologów, innych pracowników zainteresowanych tematyka szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ogólny przegląd przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz Polski obowiązujących przy produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu karm dla zwierząt domowych;
2. Klasyfikacja karm dla zwierząt domowych;
3. Etykietowanie materiałów paszowych, w tym gryzaków dla psów;
4. Etykietowanie karm jako mieszanek paszowych pełnoporcjowych oraz uzupełniających;
5. Dodatki paszowe podlegające etykietowaniu;
6. Wymogi dotyczące obowiązkowej deklaracji składników pokarmowych w etykietowaniu karm;
7. Etykietowanie karm przeznaczonych do szczegółowych celów żywieniowych;
8. Zasady dobrowolnego etykietowania;
9. Najważniejsze wymagania weterynaryjno-sanitarne obowiązujące w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu karm dla zwierząt domowych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Główny specjalista ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi szkolenia w zakresie etykietowania.

TERMINY:
26.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
04.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
02.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

121 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

121 JBP - Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 121 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
2. Rejestr dodatków paszowych
• Jak korzystać, praktyczne porady
3. Materiały paszowe
• Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
• Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów
• Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
• Zasady autoryzacji
• Oznakowanie
5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
9. Kryteria oznakowania pasz „bez GMO”
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji.
Reprezentuje Polskę w sprawach związanych z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym z krajów członkowskich UE.

TERMINY:
22.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
20.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
14.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

162 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

162 JBP - Wymagania standardu GMP+ FC SCHEME 2020.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA STANDARDU GMP+ FC SCHEME 2020”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 162 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w standardzie GMP+, zdobycie umiejętności zastosowania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprawujących nadzór nad systemem HACCP i GMP+, pełnomocników ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w przemyśle paszowym
2. Klasyfikacja produktów paszowych wg wymagań prawnych i GMP+
3. System HACCP w paszach
4. Wymagania prawne higieny pasz wg rozporządzenia 183/2005
5. Zasady zatwierdzania i rejestracji przedsiębiorstw rynku paszowego
6. #PROJECTGMP+2020, czyli co trzeba wiedzieć o najnowszych zmianach w GMP+?
7. Dokumentacja GMP+ FC SCHEME 2020, czyli jak się odnaleźć w nowej strukturze standardu?
8. Zakupy towarów i usług zgodnie z wymaganiami GMP+ BA10/T.S. 1.2
9. Znakowanie towarów i usług zgodnie z GMP+ BA6/T.S. 1.8
10. Badania produktów paszowych zgodnie z wymaganiami GMP+ BA4/ T.S 1.7
11. Plan monitoringu pasz
12. System wczesnego ostrzegania EWS
13. Transport drogowy pasz zgodny z GMP+
14. Analiza częstych niezgodności z audytów GMP+
15. Podsumowanie szkolenia, pytania

TRENER:
Absolwentka studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenia w branży spożywczej. Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością oraz HACCP. Jako pierwsza w Polsce uzyskałam tytuł BRC Professional certyfikowanego partnera globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC.
Od 2019 audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ i MI105 w zakresach: produkcja materiałów paszowych; produkcja mieszanek paszowych; produkcja dodatków paszowych; produkcja premiksów; handel, magazynowanie
i przeładunek pasz; transport drogowy pasz. Konsultant systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

TERMINY:
15.03.2024 – szkolenie on-line
17.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

218 JB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

218 JB - Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL,
ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do
zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
09-10.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

234 JBP

Jakość i bezpieczeństwo pasz

234 JBP - Przechowywanie ziaren zbóż. Fumigacja, dezynsekcja i zabiegi sanitarne w magazynach.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„PRZECHOWYWANIE ZIAREN ZBÓŻ. FUMIGACJA, DEZYNSEKCJA I ZABIEGI SANITARNE W MAGAZYNACH.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNIE
SYMBOL: 234 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma celu przekazanie wiedzy najskuteczniejszych metody fumigacji, doboru oraz wykorzystania odpowiednich środków aby otrzymać jak najlepszy efekt z fumigacji oraz zapewnienia bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętych
i związanych z tym przepisów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z branżą rolno-spożywczą, którzy mają do czynienia ze zwalczaniem gryzoni i szkodników oraz metodami fumigacji towaru w magazynach i elewatorach zbożowych, portach morskich, terminalach kontenerowych, na statkach i stoczniach remontowych a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży rolno-spożywczej, hurtowniach i magazynach, piekarniach i cukierniach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i pensjonatach, muzeach.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Jak prawidłowo przygotować magazyn pod składowanie zbóż?
2. Fumigacja:
• formy użytkowe fosforowodoru
• warunki do przeprowadzania zbiegów fumigacji
• metody fumigacji
3. Najczęściej spotykane szkodniki magazynowe.
4. Metody wykrywania fosforowodoru – przepisy prawne.
5. Omówienie przykładowych, ciekawych zabiegów fumigacyjnych.
6. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Piotr Zabłocki – specjalista w zakresie DDD z 16-letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie fumigacji, kontroli jakości materiałów rolno-spożywczych, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń inwestorskich.

TERMINY:
16.04.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/lub stacjonarnie
17.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/lub stacjonarnie

Zapisz się

248 JB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

248 JB - Pobieranie próbek z powierzchni.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „POBIERANIE PRÓBEK Z POWIERZCHNI”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 248 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie pobierania próbek z powierzchni. Omówione zostaną techniki pobierania
z zastosowaniem odpowiednich materiałów oraz wymagania jakie należy spełnić, żeby pobrana próbka odznaczała się wiarygodnością/ reprezentatywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do próbkobiorców, którzy zaczynają swoją przygodę w zakresie pobierania próbek z powierzchni, jak i dla osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez doskonalenie.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek: PN-EN ISO 18593:2018
• PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- w zakresie nadawania uprawnień, monitorowania ważności wyników
• Ogólne zasady transportu i przechowywania próbek pobranych z powierzchni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do pobierania próbek.
2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- obszar pobierania próbek.
3. Zasady pobierania próbek z powierzchni wg. PN-EN ISO 18593:2018:
• cel pobierania
• techniki pobierania
4. Transport próbek.
5. Ćwiczenia praktyczne: pobieranie próbek z powierzchni.
6. Pytania, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Technolog chemiczny, od 2011 roku zajmujący się obszarem pobierania próbek w laboratoriach badawczych.
Obecnie Zastępca Kierownika Operacyjnego Sekcji Pobierania Próbek w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton Poland. Od ponad 10 lat praktykujący pracownik obszaru jakościowego oraz technicznego.

TERMINY:
Do ustalenia

CENA SZKOLENIA:
Do ustalenia

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Projektów Szkoleniowych
Tel.: 58 766 99 46; e-mail: szkolenia@jsh.com.pl

Zapytaj

63 WEB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

63 WEB - Badanie GMO w żywności i paszach - interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG. - WEBINARIUM

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego.

PROGRAM:
1. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO.
2. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności.
3. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR.
4. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR.
5. Badania przesiewowe (screening).
6. Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych).
7. Regulacje prawne.
8. Wymagania VLOG.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J.S. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

TERMINY:
18.06.2024 – szkolenie on-line
28.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

86 JB

Jakość i bezpieczeństwo pasz

86 JB - Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów
i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
07-08.03.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się
Systemy Jakości
Opis szkolenia Termin

10 DSZ

Systemy Jakości

10 DSZ - Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP WG ISO 22000.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 10 /DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. Zapewnienia Jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:
• Kontekst organizacji
– Kontekst organizacji a czynniki wewnętrzne, zewnętrzne
• Przywództwo
– Przywództwo i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
– Polityka bezpieczeństwa żywności
• Planowanie
– Działania uwzględniające ryzyka i szanse
– Cele FSMS
• Wsparcie
– Zasoby
– Kompetencje
– Świadomość
– Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
– Udokumentowana informacja
• Działanie
– Programy wstępne (PRP)
– Identyfikowalność
– Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
– Nadzór nad zagrożeniami (system HACCP)
– Aktualizacja i weryfikacja programów wstępnych PRP i systemu HACCP
– Nadzór nad niezgodnościami wyrobu i procesów
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
– Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
– Audyty wewnętrzne
– Przegląd zarządzania
• Doskonalenie
– Niezgodności i działania naprawcze
– Ciągłe doskonalenie
– Aktualizacja FSMS
2. Wprowadzenie do audytowania:
• Definicja audytu
• Rodzaje audytów
• Postawy i zachowania audytora
• Zasady i proces audytowania wg normy ISO 19011.
3. Metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych:
• Przygotowanie audytu
• Istota, model i warunki skutecznego komunikowania się
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Formułowanie niezgodności
• Dokumentowanie wyników audytu.
4. Działania poaudytowe:
• Korekcje
• Działania korygujące
• Rekomendacje do doskonalenia
5. Test na zakończenie szkolenia.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
27.02.2024 – szkolenie on-line
24.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

100 DSZ

Systemy Jakości

100 DSZ - Strefy wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„STREFY WYSOKIEGO RYZYKA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 100 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanych wydzielonych części zakładu do ochrony produktów przed zanieczyszczeniem w zakładzie przemysłu spożywczego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłowe zaprojektowanie, wyposażenie, użytkowanie, udokumentowanie stref wysokiego ryzyka, a także pracowników działów: utrzymania ruchu, produkcji, członków zespołu ds. HACCP, audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Strefy ryzyka w zakładzie przemysłu spożywczego – wprowadzenie do zagadnienia
2. Jakie produkty wymagają stref ryzyka
3. Wymagania prawne oraz standardów w zakresie ochrony produktu przez strefy ryzyka
• Wymagania prawne – krajowe i unijne
• Wymagania standardu BRC Food
• Wymagania standardu IFS
4. Źródła zanieczyszczeń w zakładach przemysłu spożywczego
• Zanieczyszczenia fizyczne
• Zanieczyszczenia chemiczne
• Zanieczyszczenia biologiczne
5. Strefy ryzyka – jakie?
• Celowość wyznaczania stref ryzyka
• Rodzaje stref
6. Drzewo decyzyjne do wyznaczania stref ryzyka
7. Wyposażenie stref ryzyka – wysokie ryzyko
• Powietrze/wentylacja
• Kanalizacja
• Instalacje – w tym system komputerowy
• Wyposażenie
• Rozdział architektoniczny
• Opakowanie
• Pracownicy
• Urządzenia do podnoszenia higieny w pomieszczeniach
8. Ocena ryzyka – analiza ryzyka w strefie
9. Prawidłowe zasady wejścia pracownika na strefę i wyjścia
10. Kontrola jakości strefy, analiza wyników
• Zasady i cele kontroli strefy
• Słabe punkty strefy
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Trenerem szkolenia jest doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii żywności i żywienia, współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie szkolenia, wdrażania, audytowania systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, również
w usługach logistycznych i dystrybucyjnych. Doświadczenie jako Quality Manger w przemyśle mięsnym, mlecznym, cukierniczym, warzywno-owocowym, chłodniczym, gastronomicznym, logistycznym.

TERMINY:
26.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
25.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

125 DSZ

Systemy Jakości

125 DSZ - Wymagania systemu BRCGS Food v. 9.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRCGS FOOD V. 9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
• Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

Lub
• Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
15.01.2024 – szkolenie on-line
13.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

126 DSZ

Systemy Jakości

126 DSZ - Audytor wewnętrzny BRCGS Food v.9.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 545,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRCGS FOOD V.9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 126 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.
Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część „Wymagania BRCGS Food wersja 9”
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
• Podsumowanie 1 dnia szkolenia
II część: Audytor wewnętrzny BRCGS food wersja 9
4. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
5. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
6. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia, podsumowanie, egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości
prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Lub
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

Lub
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 6 h.

TERMINY:
13-14.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16-17.05.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
22 oraz 24.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
15-16.10.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
09-10.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

127 DSZ

Systemy Jakości

127 DSZ - Wymagania i audytor wewnętrzny standardu ISO 22000:2018.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 545,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU ISO 22000:2018.”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 127 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań normy ISO 22000:2018. Szczegółowo omówione zostaną również metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania, powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się z wymaganiami normy ISO 22000, czyli m.in. dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz kandydatów na audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność, ale także materiały do kontaktu z żywnością itp.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wymagania ISO 22000
1. Przypomnienie najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2. Terminologia i jej wpływ na zrozumienie wymagań,
3. Kontekst organizacji i strony zainteresowane – zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań,
4. Podejście procesowe w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności,
5. Procedury, instrukcje a udokumentowana informacja,
6. Zarządzanie zmianą w systemie,
7. Podejście oparte na ryzyku, wykorzystanie szans,
8. Zagrożenia a ryzyko na poziomie operacyjnym (system HACCP),
9. Nadzorowanie procesów, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz,
10. Doskonalenie systemu,
11. Ćwiczenia praktyczne – m.in. określanie kontekstu organizacji, stron zainteresowanych i ich potrzeb oraz oczekiwań, ocena ryzyka.

Audytor wewnętrzny ISO 22000
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących ISO 22000 – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
14-15.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
24-25.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

129 DSZ

Systemy Jakości

129 DSZ - Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRCGS Food oraz IFS Food. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 545,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD
ORAZ IFS FOOD. AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
2. Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości
i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
4. Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
5. Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
6. Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
7. Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
8. Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
9. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
10. Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).
11. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
05-06.03.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17-18.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23-24.09.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28-29.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

130 DSZ

Systemy Jakości

130 DSZ - Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 020,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 WERSJA 6”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 130 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętność:
• Wymagania normy FSSC 22000
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruowania list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących
W kwietniu 2023 została opublikowana nowa wersja 6 wersja standardu FSSC 22000, gdzie obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r.
Główne powody wprowadzenia zmian to:
• Włączenie wymagań normy ISO 22003-1:2022
• Wzmocnienie wymagań w celu wsparcia organizacji w ich wysiłkach na rzecz realizacji celów zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
• Zmiany redakcyjne i poprawki w ramach ciągłego doskonalenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele
i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI.
2. Protokół certyfikacji.
3. Wymagania (lista kontrolna):
• ISO 22000:2018 System zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• ISO/TS 22002:2009 Programy prewencyjne (PRP) dla bezpieczeństwa żywności
• Wymagania dodatkowe FSSC
4. Wymagania dotyczące organizacji podlegających audytowi – zmiany w stosunku do 5.1.:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów i materiały drukowane,
• Food Defense, Ograniczanie oszustw żywnościowych,
• Używanie logo FSSC przez organizacje certyfikowane,
• Postępowanie z alergenami , Monitoring środowiska ,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości żywności – nowy rozdział,
• Kontrola jakości – nowy rozdział,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Kontrola zagrożeń i środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu,
• Projektowanie i rozwój produktów,
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe – nowy rozdział,
• Wymagania dotyczące komunikacji – nowy rozdział
DZIEN II
1. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018:
• Terminologia,
• zasady audytowania,
• kompetencje audytorów,
• cechy osobowościowe audytora,
2. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania.
3. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
• inicjowanie audytu,
• planowanie audytu,
• przygotowanie do auditu,
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające),
• techniki audytowania,
• techniki próbkowania,
4. Raport z auditu
5. Działania poauditowe.
6. Test na zakończenie szkolenia
7. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca
z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
07-08.03.2024 – szkolenie on-line
02-03.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

131 DSZ

Systemy Jakości

131 DSZ - Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 131 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie, geneza
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• 5 poziomów kultury bezpieczeństwa żywności
• Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
2. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
• Codex Alimentarius
• BRC GS
• IFS Food
• FSSC 22000
3. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
• Studium przypadku – Case Study
4. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
5. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
• Studium przypadku – Case Study .
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
25.03.2024 – szkolenie on-line
13.05.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
23.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
25.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

132 DSZ

Systemy Jakości

132 DSZ - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie branży spożywczej zgodnie ze standardami BRCGS, IFS Food, FSSC 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ
ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS, IFS FOOD, FSSC 2200”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 132 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zrozumienie istoty kryzysu i jego źródeł występowania, a także zasad zarządzania incydentami
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Szkolenie w jasny sposób definiuje rolę zespołu kryzysowego oraz komunikacji i jej wpływu na proces zarządzania incydentami. Zwrócono także uwagę na rolę kultury zarządzania ryzykiem
i jej wpływu na sytuacje kryzysowe.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został system HACCP, a także nieobligatoryjne standardy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w tym m.in. BRCGS, IFS Food, FSSC 2200. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów oraz osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kryzys i sytuacje kryzysowe – wprowadzenie w problematykę
• Podstawowe definicje
• Pojęcie i istota kryzysu
• Kryzys a sytuacje kryzysowe
• Źródła kryzysu
• Przykłady incydentów i sytuacji kryzysowych w branży spożywczej
• Źródła wiedzy o incydentach
2. Zarządzanie incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności w tym: BRCGS, IFS Food, ISO 22000.
• Powołanie zespołu kryzysowego
• Zadania zespołu kryzysowego
• Klasyfikacja incydentów
• Jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej np. z wyrobem gotowym
3. Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu
• Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji
• Komunikacja w warunkach kryzysu
• Skuteczne informowanie o ryzyku i komunikacja kryzysowa – najważniejsze wytyczne
• Jak rozumieć pojęcie komunikacji o ryzyku
4. Kultura zarządzania ryzykiem i jej wpływ na sytuacje kryzysowe
• Struktura kultury ryzyka
• Diagnozowanie kultury ryzyka
• Doskonalenie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji
5. Podsumowanie
• Dodatkowe pytania
• Zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
26.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
13.06.2024 Katowice – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.11.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

153 DSZ

Systemy Jakości

153 DSZ - Audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów BRCGS Food, IFS Food oraz normy ISO 22000.

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD, IFS FOOD ORAZ NORMY ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 153 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie oparte jest na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2018 (wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania) i normy ISO 22000 oraz standardów BRC, IFS Food i Codex Alimentarius.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników prowadzących audyty wewnętrzne oraz realizujących audyty dostawców, nadzorujących proces audytowania w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości oraz osób wchodzących
w skład zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo a jakość produktu
2. Podstawowe wymagania prawne – przypomnienie
3. Wymagania GMP / GHP
4. HACCP – Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
5. Wymagania standardów IFS Food, BRCGS Food i normy ISO 22000 – porównanie
6. Podstawy audytowania: definicje
7. Wprowadzenie do audytów
8. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych
9. Zasady audytowania
10. Planowanie audytów systemów zarządzania
11. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
12. Komunikacja w pracy audytora
13. Test na zakończenie szkolenia
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni

TERMINY:
21-22.02.2024 – szkolenie on-line
24-25.06.2024 – szkolenie on-line
05-06.09.2024 – szkolenie on-line
28-29.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

158 DSZ

Systemy Jakości

158 DSZ - Rola lidera i zespołu HACCP w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa żywności.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ROLA LIDERA I ZESPOŁU HACCP W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 158 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Spotkanie ma na celu przybliżenie zakresu obowiązków oraz roli Lidera Zakładowego Zespołu ds. HACCP i ich członków
w kształtowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji. Pozwoli zrozumieć i ugruntować wiedzę
z zakresu:
• Roli Lidera i Zespołu ds. HACCP
• Wdrożenia i doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Skutecznej komunikacji skutecznego zarządzania, jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników, Liderów, Specjalistów ds. systemów zarządzania, jakością oraz członków Zespołu HACCP, a także osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zespół ds. HACCP
• Powołanie
• Skład zespołu
• Wiedza i kompetencje
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności (m.in. ISO 2200: 2018, IFS Food, BRCGS)
2. Rola Zespołu ds. HACCP
• Rola i obowiązki Lidera
• Zadania Członków
• Funkcjonowanie i doskonalenie SZBŻ
3. Działania systemowe
• Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze – ujęcie systemowe
• Kiedy podejmować i jakie działania
• Analiza przyczyn źródłowych (metoda 5 WHY, diagram ISIKAWY)
• Ocena skuteczności działań
• Istota działań prewencyjnych
4. Skuteczna komunikacja: Lider-Zespół HACCP – pracownicy
• Zasady komunikacji
• Aktywne słuchanie
• Poszukiwanie informacji u rozmówcy
• Efektywne przekonywanie
• Sygnały niewerbalne
• Sztuka wyrażania i przyjmowania krytyki
5. Incydent a wycofanie z rynku i obrotu produktów niezgodnych
• Praktyczne podejście do procesu
• Obowiązki wobec jednostki certyfikującej i właścicieli standardów
6. Obowiązkowe audyty niezapowiedziane w systemach rekomendowanych przez GFSI
• GFSI benchmark
• Wymagania BRCGS Food dla audytów niezapowiedzianych
• Wymagania IFS Food dla audytów niezapowiedzianych
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
04.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

16 DSZ

Systemy Jakości

16 DSZ - Jak poprawnie opracować plany oceny zagrożeń i ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)?

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„JAK POPRAWNIE OPRACOWAĆ PLANY OCENY ZAGROŻEŃ I RYZYKA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (HACCP, VACCP, TACCP)?”

WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 16 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP, VACCP, TACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”.
3. Zagrożenia w żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania, zanieczyszczenie innymi gatunkami).
4. Metodyka szacowania ryzyka.
5. Wymagania dotyczące oceny ryzyka w standardach BRC Food, IFS Food, ISO 22000:2018, FSSC 22000.
6. Wykorzystanie oceny ryzyka do identyfikacji CCP, CP, oPRP – podejście wg Codex Alimentarius i FMEA
7. Analiza podatności TACCP, VACCP – zasady i metody szacowania.
8. Warsztaty z prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HACCP, VACCP, TACCP).
9. Działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny ryzyka (Plany doskonalenia, łagodzenia, obrony).
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z J.S. HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
13.03.2024 – szkolenie on-line
19.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

163 DSZ

Systemy Jakości

163 DSZ - Food fraud - Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„FOOD FRAUD – AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 163 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów zafałszowań żywności a przede wszystkim poznaniu narzędzi pozwalających na ocenę podatności surowców / materiałów i dostawców. Szkolenie odnosi się do wymagań standardów BRC Food, IFS Food oraz FSSC 22000. Te same narzędzia mogą zastosować producenci opakowań do kontaktu z żywnością (BRC PM) jak również w firmy handlowe (IFS Broker).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie zafałszowań, oszustw i autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Food Defence, Food Fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice
2. Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze
3. Rodzaje zafałszowań żywności i opakowań
4. Wymagania BRC Food, IFS Food i FSSC 22000 w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności
5. Wykorzystanie wytycznych BRC i IFS w wykonaniu oceny podatności oraz przygotowaniu planu ograniczenia oszustwa produktowego
6. Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
7. Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
8. Przeglądy oceny podatności – monitorowanie informacji o oszustwach związanych z żywnością
9. Ćwiczenie – analiza „Food Fraud” na wybranych przykładach.
10. Egzamin końcowy.
11. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
19.01.2024 – szkolenie on-line
20.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

175 LAB

Systemy Jakości

175 LAB - Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie. Jak czytać i rozumieć wymagania normy?

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„NORMA PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – OMÓWIENIE. JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ WYMAGANIA NORMY ?”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 175 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i tzw. podejście normatywne do zarządzania kompetencjami w laboratorium. Szkolenie odpowie na pytania jak czytać i jak rozumieć PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do początkujących oraz zaawansowanych pracowników laboratoriów badawczych, uczelnianych, przyzakładowych i rozwojowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Struktura normy, omówienie podstawowych zmian w stosunku do wydania z roku 2005
2. Wymagania ogólne (zasadnicze)
 bezstronność; poufność
struktura – organizacja
 kierownictwo laboratorium, zadania i odpowiedzialność
3. Zasoby
 personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie
 spójność pomiarowa + załącznik A do normy
 dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo
4. Podejście procesowe do zarządzania w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i działania techniczne
 proces w działaniach laboratorium, zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium oraz w dokumentacji laboratorium
 przegląd zapytań ofert i umów
 wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 pobieranie próbek; postępowanie z próbkami i obiektami badań
 zapisy techniczne
 szacowanie niepewności; monitorowanie miarodajności wyników badań
 prezentowanie wyników badań:
 skargi
 praca niezgodna w wymaganiami
 nadzorowanie danych
5. System zarządzania: opcja/wariant A i wariant B
 dokumentacja laboratorium w świetle normy
 nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów;
 doskonalenie
 działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa
 system zarządzania: działania „odnoszące się do ryzyk i szans” – wymagania dotyczące ryzyka, szans, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
28.05.2024 – szkolenie on-line

176 LAB

Systemy Jakości

176 LAB - Szkolenie doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA AUDYTORÓW OCENIAJĄCYCH LABORATORIA
W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 176 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:
• interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• zasady formułowania niezgodności
• zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych, jak i początkujących.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie.
2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań.
3. Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000).
4. Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018).
5. Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów.
6. Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.
Ćwiczenia realizowane z wykładami:
• Doskonalenie formułowania niezgodności
• Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania
• Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie
• Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
04.06.2024 – szkolenie on-line

187 DSZ

Systemy Jakości

187 DSZ - Food defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE
FORMY ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 187 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zaprezentowanie pojęcia i istoty obrony żywności
• Przedstawienie wytycznych dotyczących budowania planu służącego nadzorowaniu, reagowaniu, zapobieganiu
i wczesnemu ostrzeganiu przed celowym skażeniem żywności
• Wskazanie sposobu możliwej integracji systemu zarządzania obroną żywności z istniejącym już systemem HACCP oraz innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie obrony żywności. Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani w tym m.in. osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie zakładu, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, itp.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do obrony żywności
• Pojęcie obrony żywności
• Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence
2. Wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
• Obrona żywności w świetle wymagań standardów ( w tym m.in. BRC, FSSC 22000, IFS)
• Zalecenia specyfikacji PAS 96
3. Plan obrony żywności i jego realizacja
• Podstawowe składowe i założenia planu obrony żywności
• Charakterystyczne cechy planu obrony
• Typowy cykl planowania
• Analiza ryzyka – jaką metodę zastosować
4. Cyberbezpieczeństwo a food defence
• Pojęcie cyberbezpieczeństwa
• Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne
• Kluczowe obszary zapewnienia ochrony
• Identyfikacja zagrożeń
• Zagrożenia dla systemów operacyjnych i sposoby ochrony
• Struktury zarządzające bezpieczeństwem cyfrowym
• Metody testowania zabezpieczeń
5. Food defence – warsztaty
• Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach w tym m.in.: zabezpieczenie zakładu, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, itp.
6. Egzamin końcowy.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
20.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

188 DSZ

Systemy Jakości

188 DSZ - Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych w systemach bezpieczeństwa żywności.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZAPOBIEGANIE, MONITOROWANIE ORAZ DETEKCJA CIAŁ OBCYCH
W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 188 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wymagają analizy zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na każdym etapie przygotowania produktu. Jednym z częstszych zagrożeń jest ryzyko występowania ciał obcych: metalu, tłuczonego szkła i drewna.
Istnieje wiele technicznych sposobów sprawdzania obecności ciał obcych. Zamontowane urządzenia do detekcji ciał obcych muszą przechodzić testy i kontrole oraz muszą być rejestrowane i podlegać odpowiednim procedurom. Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się :
• Dlaczego ciała obce stanowią zagrożenie zdrowia ?
• Jakie są wymagania prawne i wymagania standardów ?
• Przykłady wycofań produktów z rynku – RASFF
• Jak zarządzać ryzykiem, jakie jest praktyczne podejście i działania operacyjne

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do kierowników i brygadzistów, członków Działu Jakości będących odpowiedzialnymi za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, będących członkami zespołu HACCP z kilku obszarów produkcji, przyjęcia surowca, magazynowania, i produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania standardów uznanych przez GFSI dot. ciał obcych.
2. Rodzaje zagrożeń fizycznych i ich źródła.
3. Procedury zapobiegania i monitorowania ciał obcych w żywności (szkło, metale, drewno, plastik, itp.)
4. Procedury detekcji ciał obcych:
• Ocena wizualna
• Detektory metali
• X-Ray
• Filtry i sita
• Magnesy
• separatory
• Inne
5. Walidacja i weryfikacja metod do wykrywania ciał obcych.
6. Działania zapobiegawcze w zakresie nadzoru nad ciałami obcymi.
7. Elementy kultury bezpieczeństwa żywności w aspekcie nadzorowania ciał obcych.
8. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
23.02.2024 – szkolenie on-line
22.04.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
20.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

189 DSZ

Systemy Jakości

189 DSZ - Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez zrozumienie działań prewencyjnych i analiza źródłowej przyczyny.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI POPRZEZ ZROZUMIENIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I ANALIZA ŹRÓDŁOWEJ PRZYCZYNY”

WYKŁADY, PREZENTACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 189 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia doskonalenia warsztatu w aspekcie określania właściwych działań do niezgodności, metod ustalania przyczyny źródłowej oraz działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w zakładach
• audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością
• członków zespołu HACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Korekta, działanie korygujące i zapobiegawcze w świetle obowiązujących standardów żywnościowych – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „analizy przyczyny źródłowej”.
3. Metody określania przyczyny źródłowej.
4. Warsztaty z określania przyczyny źródłowej w oparciu o przykłady realnie występujących sytuacji niezgodnych oraz działań do określonej przyczyny w celu zapobieżenia wystąpieniu niezgodności w przyszłości.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
22.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

190 DSZ

Systemy Jakości

190 DSZ - Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000, ISO 22000.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000, ISO 22000.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, WARSZTATY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 190 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu audytowania w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy będą mogli pracować w oparciu „case studies”, poznawać i doskonalić techniki audytowania oraz wzmacniać swoje umiejętności w zakresie interpretacji kryteriów audytowych. Szkolenie pozwoli na bardziej elastyczne poruszanie się po wymaganiach i przekształcanie ich w adekwatne dowody audytowe, a także obiektywną ocenę wyników auditu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie auditowania oraz zdobyć nowe kompetencje
w zakresie praktycznego podejścia do audytowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już doświadczenie audytowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przypomnienie najważniejszych zasad aduditowania systemów zarządzania wg ISO 19011.
2. Warsztaty audytowe:
• Interpretacja kryteriów audytowych – skąd wiadomo, jakie dowody uzyskać dla poszczególnych wymagań?
• Techniki krzyżowego audytowania –jakie dowody można pozyskać z różnych obszarów audytowanych i jak je powiązać?
• Obiektywna ocena – dlaczego czasem auditorzy wykraczają poza wymagania i jak tego unikać?
• Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności – jak uniknąć błędów w formułowaniu spostrzeżeń i niezgodności, które mogą prowadzić do błędnie podejmowanych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych?
• Raportowanie – jak spowodować, że raport z auditu będzie przejrzysty, klarowny, użyteczny i jednoznaczny?
• Działania korygujące – jak poprawnie przeprowadzić analizę źródłowych przyczyn niezgodności?
• Kultura jakosci i bezpieczeństwa żywności w aspekcie audytowania
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
14.02.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
26.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

192 DSZ

Systemy Jakości

192 DSZ - Audytowanie dostawców w przemyśle spożywczym.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 192 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji dostawców i metod nadzorowania, z głównym naciskiem na audytowanie dostawców, uzyskanie kwalifikacji do audytowania dostawców. Przedstawione zostaną poszczególne etapy realizacji audytu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do: pracownicy prowadzący audyty u dostawców, audytorzy, pracownicy działów zakupów, pełnomocnicy ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, osoby prowadzące kwalifikację dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do szkolenia:
• Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą
• Zagrożenia i ryzyka we współpracy z dostawcami
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności
2. Kwalifikacja i nadzorowanie dostawców:
• Kwalifikowanie dostawców, a kwalifikowanie surowców – kryteria oceny
• Standardowe kontrole surowców, w aspekcie oceny ryzyka zafałszowania surowców
3. Audytowanie dostawców usług i surowców:
• Metody prowadzenia audytu – przygotowanie się oraz audyt
• Przygotowanie listy kontrolnej do audytu u dostawcy
• Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy
• Raportowanie
• Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów
• Dalszy monitoring współpracy
4. Dodatkowe pytania i odpowiedzi, test, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka. Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach kierowniczych. Znajomość praktyczna tematu szkolenia.

TERMINY:
17.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

193 DSZ

Systemy Jakości

193 DSZ - Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001; 14001; 45001.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 545,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA WG ISO 9001; 14001;45001”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 193 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.
Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruowania list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień 1
1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001; 14001; 45001;
• zasady zarządzania jakością
• terminologia dotycząca SZJ
• omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowanie w systemie zarządzania jakością
• elementy wspólne poszczególnych norm
2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001; 14001; 45001 w ujęciu audytowym
3. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018
• terminologia
• zasady auditowania
• kompetencje audytorów
• cechy osobowościowe audytora
• obowiązki audytora
4. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania.

Dzień 2
5. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
• inicjowanie audytu
• planowanie audytu
• przygotowanie do auditu,
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające) ,
• techniki audytowania
• techniki próbkowania
6. Raport z auditu – przygotowanie:
• Lista dystrybucyjna
7. Działania poauditowe.
8. Psychologiczne aspekty auditowania (audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami).
9. Auditowanie SZJ- ćwiczenia.
10. Egzamin.

TRENER:
konsultant, trener norm i standardów ( ISO 9001, ISO 22000, GMP+, IFS, BRC , ISO 22716, ISO 45001)
audytor ISO 9001; ISO 22000
specjalista ds BHP

TERMINY:
24-25.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

195 DSZ

Systemy Jakości

195 DSZ - Wymagania IFS Logistics v. 2.3.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE
„WYMAGANIA IFS LOGISTICS v. 2.3”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 195 DSZ

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu IFS Logistics v. 2.3
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrożenia standardu IFS Logistics v. 2.3
• Nabycie wiedzy dotyczącej przygotowania się do audytu certyfikacyjnego na zgodność z wymaganiami standardu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do menadżerów firmy logistycznych, kadry zarządzającej operacjami logistycznymi, techników logistyków, innych osób zainteresowanych podwyższeniem bezpieczeństwa żywności oraz pozostałych dóbr konsumpcyjnych w całym łańcuchu dostaw.

PROGRAM:
1. Odpowiedzialność wyższego kierownictwa.
2. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu.
3. Zarządzanie zasobami.
4. Realizacja usług.
5. Pomiary, analizy, ulepszenia.
6. Plan obrony produktu / żywności i inspekcje zewnętrzne.
7. Przykłady praktyczne tworzenia dokumentacji.
8. Podsumowanie, zakończenie szkolenia, pytania.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC
z wieloletnim stażem pracy w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością
i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
Szkolenia na żądanie

Zapytaj

218 JB

Systemy Jakości

218 JB - Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie Pest Control, zgodnie ze standardami BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W ZAKRESIE PEST CONTROL,
ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRCGS FOOD, IFS FOOD, HACCP I FSSC 22000 ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 218 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Jak powinna wyglądać prawidłowe zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkujących żywność i jakie wymagania stawiają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w jaki sposób przeprowadzać audyty i kontrolę szkodników oraz jak przygotować dokumentację związaną ze zwalczaniem, monitorowaniem, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi ? Na te i inne pytania w obszarze Pest Control powinien odpowiedzieć sobie lub organom kontrolującym Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności lub biolog terenowy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, członków zespołu HACCP, biologów terenowych, których zdaniem jest nadzór nad zabezpieczaniem zakładu przed szkodnikami i prowadzenie audytów lub udział w audytach zewnętrznych .

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia ze strony szkodników: mikrobiologia, biologia, chemia, zagrożenia fizyczne.
2. Podstawy prawne oraz wymagania Codex Alimentarius, programy wstępne GHP, GMP oraz HACCP w zakresie zwalczania szkodników.
3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z IFS, BRC, FSSC 22000.
4. Przygotowanie do audytu.
5. Dokumentacja audytowa.
6. Spotkanie otwierające.
7. Audyt systemu Pest Control – procedury – dokumentacja – czynności w czasie audytu.
8. Infrastruktura obiektów, „szkodnikoszczelność”, stan sanitarny obiektów.
9. Karty działań korygujących/zapobiegawczych.
10. Raport końcowy – forma, zapisy wnioski /zalecenia poaudytowe.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do
zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
09-10.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

219 DSZ

Systemy Jakości

219 DSZ - Zadania zespołu bezpieczeństwa żywności w systemie zarządzania na podstawie wymagań Codex Alimentarius, BRCGS Food i IFS Food.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZADANIA ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA NA PODSTAWIE WYMAGAŃ CODEX ALIMENTARIUS, BRCGS FOOD I IFS FOOD”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 219 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane roli członków Zespołów bezpieczeństwa żywności / HACCP
w systemie zarządzania. Szkolenie opiera się o wymagania Codex Alimentarius a także odnosi się do zadań stawianych Kierownictwu oraz zespołom bezpieczeństwa żywności w standardach BRCGS Food oraz IFS Food.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, kierowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) a także członków zespołu bezpieczeństwa żywności w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz dotyczący zasad higieny,
2. Wymagania Codex Alimentarius. Wydanie 2020. Dobre praktyki higieniczne/Programy wstępne:
• Zaangażowanie kierownictwa w bezpieczeństwo żywności – Kultura bezpieczeństwa żywności,
• Wprowadzanie i kontrola zagrożeń żywnościowych,
• Produkcja podstawowa,
• Zakładanie – projektowanie obiektów i wyposażenia,
• Szkolenia i kompetencje,
• Konserwacja zakładu, czyszczenie i dezynfekcja oraz zwalczanie szkodników,
• Higiena osobista,
• Kontrola operacyjna,
• Informacje o produkcie i świadomość konsumentów,
• Ćwiczenia praktyczne związane z programami wstępnymi.
3. Wymagania Codex Alimentarius. Wydanie 2020. HACCP:
• 7 zasad i 12 kroków HACCP – wprowadzenie,
• Powołanie zespołu ds. HACCP,
• Opis produktu, wraz z określeniem zamierzonego zastosowania i użytkowników,
• Schemat technologiczny procesu produkcji oraz jego weryfikacja,
• Analiza zagrożeń,
• Wyznaczanie krytycznych punktów kontroli CCP,
• Ustalenie limitów krytycznych,
• Ustanowienie systemu monitorowania CCP,
• Ustanowienie działań korygujących dla CCP,
• Walidacja Planu HACCP i procedury weryfikacji,
• Ustanowienie dokumentacji i prowadzenie zapisów,
• Ćwiczenia praktyczne dotyczące systemu HACCP.
4. Podsumowanie szkolenia
• Ćwiczenie – Komunikacja z Zespołem bezpieczeństwa żywności,
• Ocena szkolenia,
• Podsumowanie,
• Zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food.
Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej.
Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych.
Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
24.04.2024 – szkolenie on-line
10.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

220 DSZ

Systemy Jakości

220 DSZ - Zmiany w wymaganiach standardu IFS Food v. 8.

Szkolenie on-line: PLN 529,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZMIANY W WYMAGANIACH STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 220 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych w nowym wydaniu standardu IFS Food 8 oraz porównanie do wymagań wersji poprzednio obowiązującej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących zapoznać się z nowa wersją standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS v. 8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa i jakości żywności.
2. Protokół audytu:
• system ocen,
• dokumenty odniesienia,
• terminy i harmonogram,
• znacznik audytów niezapowiedzianych,
• definicje,
• struktura standardu,
• działania naprawcze – dowody.
3. Wymagania/ lista kontrolna:
• polityka jakości,
• kultura bezpieczeństwa żywności a cele,
• komunikacja z jednostką certyfikującą,
• chemikalia,
• food defense,
• walidacja planu HACCP,
• monitoring środowiska i higieny,
• skuteczność szkoleń,
• ryzyka związane z surowcami i sytuacje wyjątkowe w zakupach,
• oznakowanie,
• mycie i dezynfekcja,
• alergeny,
• wyposażenie,
• wycofanie i incydenty,
4. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
24.01.2024 – szkolenie ON-LINE
19.03.2024 – szkolenie ON-LINE
22.05.2024 – szkolenie ON-LINE
09.07.2024 – szkolenie ON-LINE
27.08.2024 – szkolenie ON-LINE

Zapisz się

221 DSZ

Systemy Jakości

221 DSZ - Wymagania standardu IFS Food v. 8. (szkolenie na licencji IFS Academy).

Szkolenie on-line: PLN 639,00 + VAT

SZKOLENI „WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 221 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
W kwietniu opublikowana została nowa wersja standardu IFS Food v.8. Audyty IFS Food zgodne z wersją 8 będą możliwe od października 2023 roku, a z początkiem roku 2024 roku staną się obowiązkowe dla wszystkich organizacji posiadających certyfikat IFS. Na szkoleniu dowiesz się :
• Jakie są pełne wymagania standardu IFS Food v. 8?
• Jakie zostały wprowadzone zmiany?
• Uzyskasz praktyczną wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food v. 8
• Jak sprawować nadzór nad systemem i dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS Food v.8?
• Jak zaplanować zakres prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu IFS Food v. 8?

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących zapoznać się z nowa wersją standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS v. 8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa i jakości żywności.
2. Protokół audytu:
• system ocen
• proces certyfikacji
• raportowanie
• rodzaje audytów
• działania poaudytowe
• komunikacja z jednostką certyfikującą
3. Wymagania/Lista kontrolna:
• zarządzanie i zaangażowanie
• system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• zarządzanie zasobami
• procesy operacyjne
• pomiary, analiza i doskonalenie
4. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER (w zależności od terminu szkolenia):
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

Lub

Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

Lub
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY SZKOLEŃ:
16.01.2024 – szkolenie on-line
19.02.2024 – szkolenie on-line
04.03.2024 – szkolenie on-line
22.04.2024 – szkolenie on-line
18.06.2024 – szkolenie on-line
16.09.2024 – szkolenie on-line
21.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

222 DSZ

Systemy Jakości

222 DSZ - Zmiany w FSSC 22000 wersja 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZMIANY W FSSC 22000 WERSJA 6.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 222 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane zmienionych wymagań FSSC 22000 wersja 6. Szkolenie opiera się o wymagania standardu FSSC 22000, publikowane przez FSSC, a który zacznie obowiązywać od 01.04.2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, kierowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) a także członków zespołu bezpieczeństwa żywności w zakładach posiadających certyfikat FSSC 22000 lub przygotowujących się do certyfikacji.
Zarówno zakłady produkujące żywność, opakowania jak i środki biochemiczne, a także zajmujące się transportem, przechowywaniem oraz sprzedażą.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w wymaganiach dodatkowych FSSC / Nowe wymagania dodatkowe:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów,
• Obrona produktów i zafałszowania,
• Używanie logo FSSC,
• Zarządzanie alergenami,
• Monitoring środowiskowy,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• Kontrola jakości,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym,
• Weryfikacja programów wstępnych,
• Projektowanie produktu, itp.
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe,
• Wymagania dla organizacji posiadających certyfikat dla wielu zakładów,
• Ćwiczenie – dyskusja
2. Zmiany w programie certyfikacji FSSC 22000, m.in.
• Zmiany w kategoriach i podkategoriach – wpływ na certyfikację,
• Planowanie audytów, raportowanie,
• Audyty zapowiedziane, niezapowiedziane oraz zdalne,
• Klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących
3. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
29.01.2024 – szkolenie on-line
21.03.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.05.2024 – szkolenie on-line
12.07.2024 – szkolenie on-line
03.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

223 DSZ

Systemy Jakości

223 DSZ - Nowe podejście co do wymagań systemu HACCP wg.Codex Alimentarius/ ISO 22000. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP.

Szkolenie on-line: PLN 430,00 + VAT

SZKOLENIE
„NOWE PODEJŚCIE CO DO WYMAGAŃ SYSTEMU HACCP WG.CODEX ALIMENTARIUS/ ISO 22000.
SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP.”

WYKŁADY, OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW, PYTANIA I ODPOWIEDZI

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 223 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników ze zmianami, przedstawienie nowego podejścia do dokumentu Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022 (wydanie 2023).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
• kierownicy i pracownicy kontroli jakości, zespół HACCP
• osoby zaangażowane w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Najważniejsze zmiany w odniesieniu do wersji poprzedniej.
2. Struktura dokumentu CXC 1-1969 rev 2022.
3. Wybrane definicje i omówienie (Walidacja, środek nadzoru, alergeny, kultura bezpieczeństwa żywności, itp.)
4. Zasady GMP/GHP – rola, odniesienia, najważniejsze kwestie
5. Zasady HACCP (przegląd i krótkie omówienie)
4. Zmiany w drzewku decyzyjnym – omówienie
5. Dokumenty odniesienia
6. Pytania i podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z J.S. HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
15.03.2024 – szkolenie on-line
15.04.2024 – szkolenie on-line
23.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

224 DSZ

Systemy Jakości

224 DSZ - Audytor wewnętrzny standardu IFS Food v. 8.

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 224 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających
2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 8
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu
3. IFS Food wersja 8
• Budowa standardu
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odchyleń
• Omówienie wymagań – wybrane zagadnienia
4. Techniki audytowania
• Ćwiczenia praktyczne
5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
6. Test na zakończenie szkolenia. Posumowanie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

Lub
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Lub
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:

16-17.01.2024 – szkolenie on-line
04-05.03.2024 – szkolenie on-line
08-09.05.2024 – szkolenie on-line
16-17.09.2024 – szkolenie on-line
21-22.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

225 DSZ

Systemy Jakości

225 DSZ - IFS BROKER V. 3.1. – zasady i wymagania systemu.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE
„IFS BROKER V. 3.1. – ZASADY I WYMAGANIA SYSTEMU.”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 225 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami standardu IFS Broker 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie). Szkolenie zapoznaje uczestników z zakresem obowiązywania standardu oraz wymaganiami standardu niezbędnych do wdrożenia
i przygotowania się do certyfikacji systemu IFS Broker v. 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracownikom działów jakości, R&D, handlu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne o zakresie zastosowania standardu.
2. Warunki wstępne do certyfikacji.
3. Powiazanie IFS Broker z innymi standardami.
4. System oceny i działania po ocenie.
5. Lista wymagań audytowych:
• Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla
• System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu
• Zarządzanie zasobami
• Proces Planowania i Usług
• Pomiary analizy, ulepszenia
• Ocena obrony produktu
6. Niezbędne informacje podczas audytu, certyfikat, numer GLN.
7. Proces certyfikacji systemu IFS Broker v. 3.1. (po opublikowaniu nowe wydanie).
8. Pytania dyskusja. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja
do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
Szkolenie na żądanie

Zapytaj

227 DSZ

Systemy Jakości

227 DSZ - GLOBAL G.A.P. wersja 6 – zmiany i nowe wymagania.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 540,00 + VAT

SZKOLENIE „GLOBAL G.A.P. WERSJA 6 – ZMIANY I NOWE WYMAGANIA”

WYKŁADY
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE

SYMBOL: 227 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zakresem funkcjonowania standardu GLOBAL G.A.P. oraz poznanie zmian, które zaistniały
w procesie certyfikacji standardu w wersji 6.0. na szkoleniu przedstawione będzie także porównanie listy kontrolnej
GLOBALG.A.P. v.6.0 Smart i wersji GLOBALG.A.P. v.6.0 GFS.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP)
oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Idea funkcjonowania standardu GLOBAL G.A.P.
2. Zmiany w procesie certyfikacji standardu w wersji 6.0 (zakresy i kategorie produktów, terminy, przygotowanie do zmian).
3. Dwie edycje GLOBALG.A.P.: IFAv6 SMART i IFA v6 GFS; różnice w wymaganiach, dla kogo dedykowane, proces certyfikacji.
4. Podejście holistyczne do zarządzania – wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska
i dobrostanu zwierząt.
5. Omówienie nowym wymagań w zakresie QMS (Zasady Systemu Zarządzania Jakością).
6. Omówienie zmian w liście kontrolnej dla producentów Owoców i Warzyw – wymagania w gospodarstwach.
7. Porównanie listy kontrolnej GLOBALG.A.P. v.6.0 Smart i wersji GLOBALG.A.P. v.6.0 GFS.
8. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001,
ISO 22000 oraz HACCP. Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi
z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.

Mateusz Woźniak – Doktor nauk rolniczych w zakresie przechowalnictwa owoców. Absolwent Wydziału Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu SGGW, w Katedrze Sadownictwa ukończył studia magisterskie i obronił doktorat.
Od roku 2004 związany z firma Freshmazovia.com Spółka Jawna zajmującej się doradztwem i wdrażaniem systemów jakości. Obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Szkoleń i Doradztwa, Inspektor i Audytor wewnętrzny w zakresie standardu GLOBALG.A.P, wieloletni wykładowca szkoleń z zakresu Stosowania środków ochrony roślin oraz Integrowanej Produkcji Rolnej.

TERMINY:
08.03.2024
13.05.2024
13.09.2024

Zapisz się

238 DSZ

Systemy Jakości

238 DSZ - Walidacja w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC).   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„WALIDACJA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI (IFS, BRC, FSSC)”

WYKŁAD, PREZENTACJA, CASE-STUDY, ZADANIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 238 DSZ

CEL/ OPIS SZKOLENIA:
Walidacja, jako niezbędny element każdego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, oparta jest na założeniu potwierdzenia skuteczności metod, procesów, produktów. Uczestnicy będą mieli okazję nabyć umiejętności przeprowadzenia procesu walidacji procesów, metod i parametrów produktu, tak aby były one skuteczne. Zrozumieją różnice pomiędzy terminem weryfikacja, a walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla posiadających wdrożony schemat certyfikacji FSSC 22000, IFS/ BRC a także dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – pełnomocników, auditorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe zagadnienia dot. bezpieczeństwa żywności
2. Weryfikacja a walidacja – różnice w terminologii (podejście Codex Alimentarius, USDA, FDA, GFSI, itp.)
3. Wymagania dot. walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności IFS; BRC, FSSC 22000
4. Metody walidacji w systemach bezpieczeństwa żywności:
a. Oparta na danych teoretycznych,
b. Oparta na modelach matematycznych, statystycznych,
c. Oparta na podejściu praktycznym,
d. Oparta na podejściu mieszanym.
5. Dokumentowanie wyników walidacji.
6. Case Studies – walidacja aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności.
a. Walidacja limitów krytycznych CCP.
b. Walidacja procesu mycia i dezynfekcji.
c. Walidacja procesu detekcji metali.
d. Walidacja informacji dla konsumenta na etykiecie.
e. inne
7. Pytania i dyskusja.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca
z J.S. HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży
spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
13.02.2024 – szkolenie on-line
18.04.2024 – szkolenie on-line
14.06.2024 – szkolenie on-line
18.09.2024 – szkolenie on-line
05.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

239 DSZ

Systemy Jakości

239 DSZ - Ocena zagrożeń i analiza ryzyka w przemyśle spożywczym w oparciu o IFS, BRC, ISO/FSSC 22000.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„OCENA ZAGROŻEŃ I ANALIZA RYZYKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
W OPARCIU O IFS, BRC, ISO/FSSC 22000”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, DYSKUSJA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ,
PRACA Z TEKSTEM NORM I STANDARDÓW

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 239 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• omówienie i porównanie wymagań dotyczących oceny zagrożeń i analizy ryzyka w różnych systemach bezpieczeństwa żywności
• zaprezentowanie procesu oceny zagrożeń i analizy ryzyka jaki ma zastosowanie w branży spożywczej.
• praktyczne przećwiczenie oceny zagrożeń i analizy ryzyka HACCP w oparciu o wytyczne Codex Alimentarius
i z uwzględnieniem wymagań różnych systemów bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
• osoby wchodzące w skład zespołów bezpieczeństwa żywności w firmach spożywczych
• pracownicy działów jakości i bezpieczeństwa żywności
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności według różnych standardów
• wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem żywności

PROGRAM SZKOLENIA:
1 Wprowadzenie do szkolenia:
• Powitanie
• Prezentacja uczestników i trenerów
• Prezentacja celów szkolenia
2 Wymagania BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000 w zakresie prowadzenia analizy ryzyka – analiza porównawcza:
• Podstawowe założenia systemów bezpieczeństwa żywności
• Systemy BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000 a HACCP – wzajemne zależności i korelacje.
• Podstawy procesu „zarządzania ryzykiem”
• Wymagania BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000 w zakresie analizy ryzyka
• Omówienie zasad GHP/GHP – warunki wstępne do realizacji systemu HACCP
3 Dwanaście kroków wprowadzania systemu HACCP (kroki 1 do 3 – od powołania zespołu do opisu produktu) – z uwzględnieniem wymagań BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000:
• Omówienie kroków HACCP
– 1 krok – Powołanie zespołu HACCP
– 2 krok – Zdefiniować obszar i zakres zastosowania HACCP
– 3 krok – Opis produktu i jego dystrybucji.
– Określenie planowanego użycia
• Ćwiczenie – powołanie zespołu ds. HACCP
• Ćwiczenie – przygotowanie dokumentów dla zespołu HACCP
• Opis produktu, schemat technologiczny procesu produkcji
• Ćwiczenie – Opis produktu.
4. Dwanaście kroków wprowadzania systemu HACCP ( kroki 4 do 6 – od schematu technologicznego do listy wszystkich zagrożeń ) – z uwzględnieniem wymagań BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000.
• Omówienie kroków HACCP
– 4 krok – Przygotowanie graficznego schematu procesu
– 5 krok – Potwierdzenie schematu procesu w zakładzie
– 6 krok – Sporządzenie listy wszelkich potencjalnych zagrożeń
• Ćwiczenie – Schemat technologiczny
• Ćwiczenie – Analiza zagrożeń
5. Dwanaście kroków wprowadzania systemu HACCP ( kroki 7 do 9 – od ustalenia CCP do systemu monitorowania CCP) – z uwzględnieniem wymagań BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000.
• Omówienie kroków HACCP
– 7 krok – Ustalenie krytycznych punktów kontroli-
– 8 krok – Ustalenie wartości krytycznych dla każdego krytycznego punktu kontroli
– 9 krok – Przygotowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
• Ćwiczenie – wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych
• Ćwiczenie – wyznaczenie wartości krytycznych
• Ćwiczenie – monitorowanie CCP
6. Dwanaście kroków wprowadzania systemu HACCP ( kroki 10 do 12 – od działań naprawczych i korygujących do dokumentacji ) – z uwzględnieniem wymagań BRC Food, IFS Food, ISO 22000/FSSC 22000:
• Omówienie kroków HACCP
– 10 krok – Ustalenia działań korekcyjnych i korygujących
– 11 krok – Ustalanie procedur weryfikacyjnych
– 12 krok – Przygotowanie dokumentacji i potwierdzenie zapisów
• Ćwiczenie – działania naprawcze dla CCP
• Ćwiczenie 12 – opracowanie procedury – weryfikacja systemu HACCP
• Ćwiczenie 13 – zebranie dokumentacji systemu HACCP
7. Podsumowanie, ocena, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Akademii Rolniczej
w Krakowie. Uzyskał certyfikat autora wiodącego ISO 9001 (IRCA ), auditora środowiskowego ISO 14001 (IRCA ).
Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością, systemów zarządzania w branży spożywczej, kosmetycznej , opakowaniowej, medycznej oraz zintegrowanych systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania organizacją i wdrażania systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, systemów branży spożywczej, opakowaniowej i dla produktów konsumenckich i kosmetyków (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC ) i innych.
Doświadczenie zdobywał współpracując od ponad 35 lat z wiodącymi firmami szkoleniowymi jak TUV Akademia, Dekra, Bureau Veritas; PCBC, J.S.Hamilton. Twórca licznych autorskich programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania, narzędzi jakości i umiejętności menadżerskich. Jako konsultant prowadził projekty wdrożeniowe systemów zarządzania
w ponad 100 organizacjach różnych branż.

TERMIN:
28-29.05.2024 – szkolenie on-line
26-27.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

242 DSZ

Systemy Jakości

242 DSZ - Ocena zagrożeń i analiza ryzyka w oparciu o standardy BRC GS Consumer Product, IFS HCP.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„OCENA ZAGROŻEŃ I ANALIZA RYZYKA W OPARCIU O STANDARDY:
BRC GS CONSUMER PRODUCT, IFS HCP”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, DYSKUSJA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ,
PRACA Z TEKSTEM NORM I STANDARDÓW

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 242 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• przygotowanie uczestników do udziału w pracach nad analizą i oceną ryzyka dla wyrobów i procesów w organizacji
• zaprezentowanie podstaw metodycznych i terminologii w zakresie analizy i oceny ryzyka
• omówienie ramowego modelu zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000
• zapoznanie z różnorodnymi metodami analizy i oceny ryzyka opisanymi w normie IEC 31010
• praktyczne przećwiczenie aspektów prowadzenia i dokumentowania analizy i oceny ryzyka według wybranych metod

UCZESTNICY SZKOLENIA:
• osoby wchodzące w skład zespołów HARA/HACCP
• pracownicy działów jakości i bezpieczeństwa produktu
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami bezpieczeństwa produkcji według różnych standardów
• wszystkie osoby zainteresowane analizą i oceną bezpieczeństwem produktów

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do szkolenia
• Powitanie
• Prezentacja uczestników i trenerów
• Prezentacja celów szkolenia
2. Wymagania BRC GS Consumer Product, IFS HCP w zakresie prowadzenia analizy ryzyka – analiza porównawcza
• Systemy BRC GS Consumer Product, IFS HCP – wzajemne zależności i korelacje.
• Podstawy procesu „zarządzania ryzykiem”
• Wymagania BRC GS Consumer Product, IFS HCP w zakresie analizy ryzyka
3. Wstęp do analizy i oceny ryzyka
• Terminy i definicje używane w obszarze zarządzania ryzykiem
• Zastosowanie analizy i oceny ryzyka w różnych systemach zarządzania
• Ogólny model zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000
4. Planowanie procesu analizy i oceny ryzyka dla wyrobu i procesu produkcyjnego
• określenie zakresu
• zespół ds. analizy i oceny ryzyka
• model przepływu ( flow chart ) i jego zastosowanie
5. Metody wspierające analizę i ocenę ryzyka
• Metoda burzy mózgów
• Diagram ishikawy ( diagram rybiej ości)
• Metoda 5 why
• Analiza pareto i inne
6. Metody analizy i oceny ryzyka
• Przegląd technik analizy i oceny ryzyka według normy IEC 31010
• Wskaźnikowa metoda oceny ryzyka – przegląd i zastosowanie
• Analiza FMEA – przegląd i zastosowanie
• Analiza HACCP / HARA – przegląd i zastosowanie
7. Podsumowanie, ocena, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Akademii Rolniczej
w Krakowie. Uzyskał certyfikat autora wiodącego ISO 9001 (IRCA ), auditora środowiskowego ISO 14001 (IRCA ).
Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością, systemów zarządzania w branży spożywczej, kosmetycznej , opakowaniowej, medycznej oraz zintegrowanych systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania organizacją i wdrażania systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, systemów branży spożywczej, opakowaniowej i dla produktów konsumenckich i kosmetyków (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC ) i innych.
Doświadczenie zdobywał współpracując od ponad 35 lat z wiodącymi firmami szkoleniowymi jak TUV Akademia, Dekra, Bureau Veritas; PCBC, J.S.Hamilton.. Twórca licznych autorskich programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania, narzędzi jakości i umiejętności menadżerskich. Jako konsultant prowadził projekty wdrożeniowe systemów zarządzania
w ponad 100 organizacjach różnych branż.

TERMIN:
26-27.06.2024 – szkolenie on-line
21-22.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

246 DSZ

Systemy Jakości

246 DSZ - Wymagania standardów łańcucha dostaw zrównoważonego rybołówstwa MSC.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 050,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 970,00 + VAT

SZKOLENIE
„Wymagania standardów łańcucha dostaw zrównoważonego rybołówstwa MSC”

WYKŁADY, OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNIE
SYMBOL: 246 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC dotyczy identyfikowalności produktu oraz jego segregacji i obejmuje pełny łańcuch dostaw od certyfikowanego rybołówstwa lub hodowli do ostatecznej sprzedaży. Wymaga prześledzenia pochodzenia certyfikowanych ryb i owoców morza od certyfikowanego zrównoważonego źródła. Posiadanie certyfikatu MSC gwarantuje,
iż produkty z niebieskim logo MSC, że pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie pojęć i zagadnień ( zasad standardu).Prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań najnowszych wersji standardów łańcucha dostaw MSC wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy trzema wersjami tych standardów. Podczas szkolenia omówione zostaną także zagadnienia dotyczące procesu certyfikacji na zgodność ze standardem łańcucha dostaw MSC oraz korzystania z logo MSC oraz aktualne informacje o statusie polskich połowów w programie MSC.
Uczestnicy powinni znać podstawowe wymagania z zakresu prawa żywnościowego, m.in. identyfikowalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy podmiotów całego sektora rybnego, z każdego ogniwa łańcucha dostaw produktów rybołówstwa, od połowów do ostatecznej sprzedaży, w szczególności pracownicy zakładów przetwórstwa ryb.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne zagadnienia dotyczące MSC:
• Powitanie
• Historia standardów MSC
• Rodzaje standardów MSC
• Zagadnienia dotyczące Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz certyfikowanych rybołówstw
• Standard ASC-MSC Seaweed Standard
2. Wymagania standardów łańcucha dostaw MSC:
• Zagadnienia wersji podstawowej (zasady standardu)
• Zagadnienia wersji grupowej (zmiany w stosunku do wersji podstawowej)
• Zagadnienia wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (zmiany w stosunku do wersji podstawowej).
3. Proces certyfikacji:
• Przebieg procesu certyfikacji: działania przedaudytowe, jednostki certyfikujące, przebieg audytu, zasady użytkowania logo MSC
• Pozyskiwanie informacji z stron MSC
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przetwórstwa rybnego oraz identyfikowalności i znakowania żywności. Pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. Wykładowca i organizator szkoleń oraz seminariów dla branży rybnej z zakresu wymagań i wdrożeń identyfikowalności, technologii przetwórstwa ryb, standardów rynku rybnego, standardów zrównoważanego rybołówstwa
i akwakultury. Uczestnik i kierownik projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych, związanych
z identyfikowalnością w sektorze rybnym i technologią przetwórstwa rybnego oraz ekonomiką sektora rybnego. Autor
i współautor publikacji, monografii i rozdziałów w monografiach w języku polskim i angielskim w powyższych zakresach tematycznych. Od lat współpracuje z zakładami przetwórstwa rybnego, realizując projekty naukowo-badawcze oraz konsultacje. W swojej pracy, szczególnie podczas wykładów czy seminariów, stawia na praktyczne strony omawianych zagadnień.

TERMINY:
23.09.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
14.11.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

249 WEB

Systemy Jakości

249 WEB - Certyfikacja na zgodność z wymaganiami FDA-FSMA dla producentów eksportujących żywność do USA (TPCP).   NOWOŚĆ

BEZPŁATNE WEBINARIUM
„CERTYFIKACJA TPCP (THIRD PARTY CERTIFICATION PROGRAM)”

WYKŁADY

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 249 WEB

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI:
Uzyskanie certyfikatu TPCP stanowi potwierdzenie zgodności planu bezpieczeństwa żywności i jego stosowania w zakładzie z wymaganiami jurysdykcji FDA co przekłada się na wzrost zaufania importerów i uzyskanie łatwiejszego dostępu do tamtejszego rynku, a ponadto przynosi korzyści na poziomie celnym oraz zmniejsza prawdopodobieństwo kontroli zakładu produkcyjnego przez urzędników FDA.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Standard skierowany jest do firm eksportujących żywność do USA, opracowany zgodnie z ustawą o modernizacji
bezpieczeństwa żywności (Food Safety Modernization Act – FSMA). Ma on zastosowanie dla prawie wszystkich firm
podlegających jurysdykcji FDA począwszy od produkcji podstawowej (np. świeże owoce i warzywa oraz związana z nimi
działalność przetwórcza) kończąc na produkcji szeroko pojętej żywności przetworzonej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Strategia FDA w zakresie bezpieczeństwa żywności importowanej na rynek USA.
2. Rola akredytowanego programu certyfikacji trzeciej strony (TPCP – Third Party Certification Program).
3. Zakres zastosowania – FSMA: 21 CFR 112, 21 CFR 117, 21 CFR.
4. Działania inspekcyjne FDA realizowane poza granicami USA.
5. Aspekty podlegające weryfikacji podczas audytu TPCP.
6. Proces certyfikacji TPCP.
7. Korzyści wynikające z certyfikacji TPCP.
8. Pytania.

PROWADZĄCY:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności). Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP. Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.

Kamila Zawartka – Magister inżynier technologii żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ukończyła studia
podyplomowe z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym. Certyfikowany audytor wiodący standardu TPCP (Third Party Certification Program) na zgodność z wymaganiami FDA-FSMA. Kierownik działu standardów dla przetwórstwa w Jednostce Certyfikującej QA Solutions. Z branżą certyfikacji związana od ponad 10 lat.

TERMIN:
13.05.2024 – szkolenie on-line

250 DSZ

Systemy Jakości

250 DSZ - Prewencyjne kontrole żywności w eksporcie do USA w oparciu o wymogi ustawy FDA-FSMA, PCQI (Preventive Controls Qualified Individual).   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 3 950,00 + VAT

SZKOLENIE
„PREWENCYJNE KONTROLE ŻYWNOŚCI W EKSPORCIE DO USA W OPARCIU O WYMOGI USTAWY FDA-FSMA”

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE, SYMBOL: 250 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wymagania bieżących Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Analizy Ryzyka, i Prewencyjnych Kontroli Żywności Opartych na Ocenie Ryzyka mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkcji i przetwarzania, pakowania i przechowywania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Szkolenie opracowane przez FSCPA, oparte jest na ujednoliconym przez FDA programie.
Ukończenie kursu jest możliwością spełnienia wymagań FDA osobom odpowiedzialnym za eksport do USA i dedykowanym do pełnienia funkcji PCQI.
Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat „FSCPA Preventive Controls for Human Food” wydawany przez AFDO.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO :
• Kadry zarządzającej,
• Technologów,
• Menadżerów produkcji,
• Menadżerów jakości i bezpieczeństwa żywności,
• Pracowników odpowiedzialnych za zgodność z przepisami.

PROGRAM SZKOLENIA:
Język wykładowy szkolenia – angielski. Ewentualne tłumaczenie na język polski przez eksperta branżowego w mniej zrozumiałych fragmentach prezentacji. Warunkiem ukończenie kursu jest aktywny udział oraz obecność w całym kursie .

Pierwszy dzień, godz. 8:30 – 16:30.
1. Wprowadzenie do szkolenia i kontroli prewencyjnych.
2. Zarys Planu Bezpieczeństwa FSMA.
3. Dobra Praktyka Produkcyjna i pozostałe programy wstępne.
4. Zagrożenia mikrobiologiczne w bezpieczeństwie żywności.
5. Zagrożenia chemiczne, fizyczne i zagrożenia umotywowane ekonomicznie.
6. Etapy wstępne w przygotowaniu Planu Bezpieczeństwa Żywności
7. Źródła informacji w trakcie opracowywania Planu Bezpieczeństwa Żywności

Drugi dzień, godz. 8:30 – 16:30.
8. Analiza zagrożeń i ustalenie kontroli prewencyjnych.
9. Kontrole prewencyjne procesu technologicznego.
10. Kontrole prewencyjne pod kątem alergenów żywnościowych.
11. Kontrole prewencyjne pod kątem utrzymania higieny.
12. Kontrole prewencyjne w łańcuchu dostaw.

Trzeci dzień, godz. 8:30 – 15:00.
13. Procedury weryfikacji i walidacji.
14. Procedury prowadzenia i utrzymywanie zapisów.
15. Plan usunięcia produktu z obrotu.
16. Przegląd przepisów – cGMP, Analiza zagrożeń, oparte na ocenie ryzyka kontrole prewencyjne dotyczące żywności przeznaczonej dla ludzi.
Pytania końcowe, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

* Szkolenie przeprowadzone jest wg ustandaryzowanego programu, uznawanego przez FDA.

TRENER:
Mr. Carlo Merlo – dyplom uniwersytecki w dziedzinie technologii i nauk o żywności. Trener wiodący (Certificate # cbf63ea8) i FSPCA Train-of-Trainer (ToT, Certificate # 137da712) for Preventive Controls for Human Foods. Trener wiodący w zakresie Programu Weryfikacji Zagranicznych Dostawców (Certificate # cb58f147), PSA Train-of-Trainers w zakresie bezpieczeństwa produkcji. Prowadzi audyty i szkolenia w sektorze produkcji oraz importu żywności na rynek amerykański.

TERMIN:
16-17-18.10.2024 – szkolenie stacjonarnie Kraków

Zapisz się

251 DSZ

Systemy Jakości

251 DSZ - Opracowanie Planu Kontroli Zapobiegawczych i praktyczna interpretacja wymagań prawnych dotyczących żywności wprowadzanej do obrotu na terenie USA.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„OPRACOWANIE PLANU KONTROLI ZAPOBIEGAWCZYCH I PRAKTYCZNA INTERPRETACJA
WYMAGAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI WPROWADZANEJ DO OBROTU NA TERENIE USA.”

WYKŁADY, WARSZTATY, WYMIANA DOŚWIADCZENIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 251 DSZ

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI:
Uzyskanie certyfikatu TPCP stanowi potwierdzenie zgodności planu bezpieczeństwa żywności i jego stosowania w zakładzie z wymaganiami jurysdykcji FDA co przekłada się na wzrost zaufania importerów i uzyskanie łatwiejszego dostępu do tamtejszego rynku, a ponadto przynosi korzyści na poziomie celnym oraz zmniejsza prawdopodobieństwo kontroli zakładu produkcyjnego przez urzędników FDA.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Standard skierowany jest do firm eksportujących żywność do USA, opracowany zgodnie z ustawą o modernizacji bezpieczeństwa żywności (Food Safety Modernization Act – FSMA). Ma on zastosowanie dla prawie wszystkich firm podlegających jurysdykcji FDA począwszy od produkcji podstawowej (np. świeże owoce i warzywa oraz związana z nimi działalność przetwórcza) kończąc na produkcji szeroko pojętej żywności przetworzonej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie założeń Planu Bezpieczeństwa Żywności.
2. Dobre praktyki produkcyjne i inne programy wstępne.
3. Biologiczne, chemiczne, fizyczne i motywowane ekonomicznie zagrożenia bezpieczeństwa żywności.
4. Wstępne kroki w opracowywaniu planu bezpieczeństwa żywności.
5. Analiza zagrożeń i określanie kontroli zapobiegawczych.
6. Omówienie: Process Preventive Controls, Allergen Preventive Controls, Allergen Preventive Cotrols, Sanitation Preventive Controls, Supply-Chain Preventive Controls.
7. Procedury weryfikacji i walidacji.
8. Wymagania dotyczące utrzymania zapisów.
9. Plan wycofania.
10. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności). Wykładowca
z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP. Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.

Kamila Zawartka – Magister inżynier technologii żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym. Certyfikowany audytor wiodący standardu TPCP (Third Party Certification Program) na zgodność z wymaganiami FDA-FSMA. Kierownik działu standardów dla przetwórstwa
w Jednostce Certyfikującej QA Solutions. Z branżą certyfikacji związana od ponad 10 lat.

TERMIN:
13.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

255 DSZ

Systemy Jakości

255 DSZ - Zarządzanie niezgodnościami i wyrobem niezgodnym.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE NIEZGODNOŚCIAMI I WYROBEM NIEZGODNYM”

WYKŁADY, CASE-STUDY, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 255 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nadzór nad wyrobem niezgodnym jest jednym z czynników mających wpływ na sprawne i efektywne działanie organizacji. Postępowanie z wyrobem niezgodnym obejmuje analizę niezgodności, ocenę ryzyka oraz wybór odpowiednich działań korygujących. Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z przyczynami powstawania wyrobów niezgodnych, rolą dokumentacji niezgodności i rejestru wyrobów niezgodnych, procesem nadzoru, oceną podjętych działań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• pracowników i kierowników działu zarządzania lub kontroli jakości oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w zakładzie,
• audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością i członków zespołu HACCP,

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania standardów uznanych przez GFSI w zakresie zarządzania niezgodnościami i wyrobem niezgodnym.
2. Definicje – czym różni się wyrób niezgodny i niezgodność?
3. Wyrób niezgodny:
• Identyfikacja wyrobu niezgodnego,
• Postępowanie z wyrobem niezgodnym,
• Dokumentowanie związane z wyrobem niezgodnym,
• Wycofanie/zwrot wyrobu,
• Komunikacja w procesie,
• Elementy kultury bezpieczeństwa żywności.
4. Niezgodność:
• Identyfikacja niezgodności,
• Kategorie i kwalifikacja niezgodności,
• Postępowanie z niezgodnością,
• Analiza przyczyn źródłowych,
• Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze,
• Ocena skuteczności podjętych działań,
• Dokumentowanie niezgodności,
• Elementy kultury bezpieczeństwa żywności
5. Studium przypadku – praktyczny aspekt zarządzania niezgodnościami i wyrobami niezgodnymi.
6. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 – 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie

TERMINY:
06.09.2024 – szkolenie on-line
06.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

256 DSZ

Systemy Jakości

256 DSZ - Kwalifikacja i ocena dostawcy zgodnie z wymaganiami BRC, IFS, FSSC 22000 i innych standardów zarządzania jakością bezpieczeństwem żywności.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 629,00 + VAT

SZKOLENIE
„KWALIFIKACJA I OCENA DOSTAWCY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI BRC, IFS, FSSC 22000
I INNYCH STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, CASE STUDY, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 256 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi kwalifikacji i oceny dostawców zgodnie z wymaganiami BRC, IFS, FSSC 22000 i innych standardów zarzadzania jakością bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, zespołu HACCP innych osób delegowanych zainteresowanych tematem szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
Kwalifikacja i ocena dostawcy:
1. Wymagania standardów uznanych przez GFSI w zakresie kwalifikacji i oceny dostawców,
2. Ocena ryzyka w ocenie i kwalifikacji dostawców,
3. Kryteria kwalifikacji dostawców surowców i usług,
4. Kwalifikowanie dostawców, a kwalifikowanie surowców – kryteria oceny,
5. Sposoby nadzoru nad dostawcą w zależności od ryzyka,
6. Komunikacja z dostawcą,
7. Monitoring współpracy i ocena skuteczności,
8. Studium przypadku – praktyczny aspekt zarządzania niezgodnościami i wyrobami niezgodnym,
9. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Akademii Rolniczej
w Krakowie. Uzyskał certyfikat autora wiodącego ISO 9001 (IRCA ), auditora środowiskowego ISO 14001 (IRCA ).
Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością, systemów zarządzania w branży spożywczej, kosmetycznej, opakowaniowej, medycznej oraz zintegrowanych systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania organizacją i wdrażania systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, systemów branży spożywczej, opakowaniowej
i dla produktów konsumenckich i kosmetyków (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC ) i innych.
Doświadczenie zdobywał współpracując od ponad 35 lat z wiodącymi firmami szkoleniowymi jak TUV Akademia, Dekra, Bureau Veritas; PCBC, J.S.Hamilton. Twórca licznych autorskich programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania, narzędzi jakości i umiejętności menadżerskich. Jako konsultant prowadził projekty wdrożeniowe systemów zarządzania w ponad 100 organizacjach różnych branż.

TERMINY:
20.09.2024 – szkolenie on-line
16.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

34 DSZ

Systemy Jakości

34 DSZ - Zasady utrzymania ruchu wraz z nadzorowaniem maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym w kontekście wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000, ISO 22000.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZASADY UTRZYMANIA RUCHU WRAZ Z NADZOROWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃW PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000, ISO 22000”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 34 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zgodne ze standardami IFS Food, BRC GS Food, FSSC, ISO nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym oraz utrzymanie ruchu.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do menadżerów produkcji, technologów, brygadzistów, mistrzów oraz pracowników działów utrzymania ruchu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności związane z parkiem maszynowym.
2. Wymagania standardów BRC, IFS , FSSC 22000 w zakresie nadzorowania maszyn i utrzymania ruchu.
3. Zasady higieny dla pracowników działu utrzymania ruchu.
4. Wymagania sanitarne dla wyposażenia technicznego w przemyśle spożywczym.
5. Środki wykorzystywane w eksploatacji urządzeń dla branży spożywczej.
6. Zasady utrzymania porządku i higieny w warsztacie.
7. Planowanie i harmonogramowanie w utrzymaniu ruchu.
8. Zasady prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw w obszarze produkcyjnym.
9. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii maszyn i urządzeń.
10. Sporządzenia dokumentacji w obszarze utrzymania ruchu:
• plany konserwacji urządzeń
• deklaracje zgodności i atesty
• dokumentacja techniczno-ruchowa
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka. Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach kierowniczych. Znajomość praktyczna tematu szkolenia.

TERMINY:
27.02.2024 – szkolenie on-line
26.04.2024 – szkolenie on-line
23.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15.11.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

46 DSZ

Systemy Jakości

46 DSZ - Identyfikowalność w praktyce - audyty i procedury.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „IDENTYFIKOWALNOŚĆ W PRAKTYCE – AUDYTY I PROCEDURY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 46 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności.
W sposób praktyczny przedstawione zostanie dokumentowanie testu identyfikowalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność
z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System identyfikowalności – cel, definicje i wymagania:
• Wymagania prawne
• Wymagania systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności
2. Identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna.
3. Identyfikowalność i bilans masy.
4. Dokumentowanie testu identyfikowalności.
5. Wycofanie wyrobu z rynku.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
19.03.2024 – szkolenie on-line
19.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.09.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

53 DSZ

Systemy Jakości

53 DSZ - Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna z uwzględnieniem zasad HACCP. Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności dla pracowników operacyjnych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 589,00 + VAT

SZKOLENIE
„DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA I HIGIENICZNA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD HACCP. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 53 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad bezpieczeństwa żywności; poznanie dobrej praktyki produkcyjnej
i higienicznej w zakładach produkcji spożywczej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób związanych bezpośrednio z produkcją w każdej branży przemysłu spożywczego. Dodatkowo szkolenie skierowane jest do osób zarządzających zespołami produkcyjnymi, mistrzów, brygadzistów, kierowników.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
2. Zasady GMP/GHP
• podstawowe terminy
• wymagania zdrowotne, higiena pracowników
• szkolenia pracowników – dlaczego szkolenie wstępne jest niewystarczające, jak szkolić pracowników aby wyrobić nawyki GMP/GHP
• nadzorowanie maszyn, urządzeń, sprzętu kontrolno-pomiarowego – dlaczego jest to bardzo ważne i jakie zagrożenie występują w przypadku braku nadzoru.
• proces mycia i dezynfekcji – zarządzanie środkami chemicznymi
• nadzór nad dokumentacją , zapisy – czy prowadzenie dokumentów i zapisów jest konieczne ?
• jak tworzyć standardy GMP/GHP
• nakazy i zakazy GMP/GHP, czy dopuszczalne jest odstępstwo i jakie może mieć to skutki
• nadzór nad obszarem w zakresie GMP/GHP
• zagrożenia występują na stanowisku pracy ( szkło, plastik, drewno, krew) – zasady postępowania, procedury
• zarządzanie opadami
• alergeny – zarządzanie alergenami , zagrożenia
3. HACCP
• HACCP – jakość a bezpieczeństwo produktu
• 12 etapów wdrażania HACCP – 7 zasad wg Codex Alinentarius
• schemat technologiczny – dlaczego jest ważny i co musi się w nim znaleźć
• analiza zagrożeń – jak szacować ryzyko
• OPRP a CCP – różnice, monitorowanie, limity krytyczne
• działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
• zalety i wady HACCP
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu FSSC 22000; Lean Manufacturing; HACCP, TPM, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP, GHP, KAIZEN, 5S. Ukończony Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Długoletnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach kierowniczych. Znajomość praktyczna tematu szkolenia.

TERMINY:
13.02.2024 – szkolenie on-line
15.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
30.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

59 DSZ

Systemy Jakości

59 DSZ - Wymagania standardu ISO 22000:2018.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA ISO 22000:2018”
WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 59 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań normy ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania, powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się z wymaganiami normy ISO 22000, czyli m.in. dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) w zakładach produkujących żywność, ale także materiały do kontaktu z żywnością itp.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wymagania ISO 22000
1. Przypomnienie najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2. Terminologia i jej wpływ na zrozumienie wymagań,
3. Kontekst organizacji i strony zainteresowane – zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań,
4. Podejście procesowe w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności,
5. Procedury, instrukcje a udokumentowana informacja,
6. Zarządzanie zmianą w systemie,
7. Podejście oparte na ryzyku, wykorzystanie szans,
8. Zagrożenia a ryzyko na poziomie operacyjnym (system HACCP),
9. Nadzorowanie procesów, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz,
10. Doskonalenie systemu,
11. Ćwiczenia praktyczne – m.in. określanie kontekstu organizacji, stron zainteresowanych i ich potrzeb oraz oczekiwań, ocena ryzyka.
12. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Zakończenie szkolenia

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
14.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
24.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

61 DSZ

Systemy Jakości

61 DSZ - Wymagania systemu HACCP wg Codex Alimentarius. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA SYSTEMU HACCP WG CODEX ALIMENTARIUS.
SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 61 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022 (wydanie 2023) oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności;
• Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP oraz ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE.
2. Wymagania Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022:
• Zasady ogólne, definicje
• Obiekt: lokalizacja i konstrukcja, urządzenia, wyposażenie
• Szkolenia i kompetencje
• Utrzymanie zakładu, czyszczenie i dezynfekcja oraz zwalczanie szkodników
• Higiena osobista
• Kontrola działania, w tym
 Zanieczyszczenia żywności
 Procedury wycofania z rynku
• Informacja o produkcie i świadomość konsumenta
• Transport
3. Zasady systemu HACCP
• 7 zasad/ 12 etapów wdrażania systemu HACCP
4. Norma ISO 22000:2018 – zmiany w normie.
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności.
Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
26.01.2024 – szkolenie on-line
16.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

86 JB

Systemy Jakości

86 JB - Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów
i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
07-08.03.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

95 DSZ

Systemy Jakości

95 DSZ - Planowanie harmonogramów w oparciu o ocenę ryzyka (monitoring środ., mycie i dezynfekcja, utrzymanie ruchu).

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW W OPARCIU O OCENĘ RYZYKA
(MONITORING ŚRODOWISKA, MYCIE I DEZYNFEKCJA, UTRZYMANIE RUCHU)”

WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 95 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji jak planować harmonogramy w oparciu o ocenę ryzyka.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”
2. Metodyka szacowania ryzyka oraz planowania działań wynikających z danej oceny
3. Wymagania odnośnie oceny ryzyka w standardach BRC Food, IFS Food, ISO 22000:2018, FSSC 22000.
4. Warsztaty dot. oceny ryzyka i opracowania planów i harmonogramów z zakresu:
• Monitoring środowiskowy
• Food Defense
• Food Fraud
• Ocena dostawców
• Utrzymanie ruchu
• Badania laboratoryjne
• Mycie i dezynfekcja
• Nadzór nad szkłem
• Mycie i dezynfekcja
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
25.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się
Sensoryka
Opis szkolenia Termin

01 SEN

Analiza sensoryczna

01 SEN - Warsztaty z weryfikacji sensorycznej zespołu oceniającego - SZKOLENIE STACJONARNE.

Szkolenie stacjonarne: PLN 950,00 + VAT

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z WERYFIKACJI SENSORYCZNEJ ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej oraz sprawdzenie wrażliwości sensorycznej uczestników poprzez udział w testach weryfikacyjnych w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku. Mocną stroną naszego szkolenia jest duża liczba ćwiczeń na zmysłach. Teorię ograniczamy do niezbędnego minimum.
Testy sensoryczne mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników, ocenę predyspozycji uczestnika pod kątem tworzenia panelu sensorycznego oraz doskonalenia umiejętności oceny sensorycznej pracowników uczestniczących we wcześniejszych szkoleniach.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁAD:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej.
3. Omówienie podstawowych błędów w analizie sensorycznej.
4. Omówienie podstawowych testów weryfikacyjnych.

WARSZTATY:
1. Weryfikacja wrażliwości sensorycznej z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych:
• Sprawdzanie rozpoznawania podstawowych wzorców smaku oraz test na progi wrażliwości smakowej
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozpoznawania wzorców zapachowych
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania intensywności zapachów
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania barw i intensywności barw
• Sprawdzenie zdolności w zakresie rozróżniania poziomów wybranych cech teksturalnych.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok 6 -7 godzin

TERMINY:
05.09.2024 Tychy – szkolenie stacjonarne
17.09.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
19.11.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
03.12.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

02 SEN

Analiza sensoryczna

02 SEN - Metody analizy sensorycznej i weryfikacja zespołu oceniającego.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 690,00 + VAT

SZKOLENIE
„METODY ANALIZY SENSORYCZNEJ I WERYFIKACJA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 02 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej, metodami oceny produktów oraz jest to doskonała okazja na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej, poprzez udział w testach weryfikacyjnych w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku.
Mocną stroną naszego szkolenia jest duża liczba ćwiczeń na zmysłach. Teorię ograniczamy do niezbędnego minimum.
Testy weryfikacyjne mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników, ocenę predyspozycji uczestnika pod kątem tworzenia panelu sensorycznego oraz doskonalenia umiejętności oceny sensorycznej pracowników uczestniczących we wcześniejszych szkoleniach.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami analizy sensorycznej oraz będą mieli okazję przećwiczenia wybranych metod w ocenie produktów spożywczych. Zastosowanie metod sensorycznych ma specjalne miejsce w kontroli jakości oraz projektowania nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu technologii, marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
6. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem podstawowych metod analizy sensorycznej (metody różnicowe, opisowe, punktowe i szeregowania).
3. Podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok 6-7 godzin.

TERMINY:
27-28.02.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne
05-06.03.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
08-09.05.2024 Tychy – szkolenie stacjonarne
08-09.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
08-09.10.2024 Tychy – szkolenie stacjonarne
06-07.11.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne
12-13.12.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

04 SEN

Analiza sensoryczna

04 SEN - Analizy sensoryczne wody z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1622 oraz technik wykonania badań.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZY SENSORYCZNE WODY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ
NORMY PN-EN 1622 ORAZ TECHNIK WYKONANIA BADAŃ”

WYKŁADY, WARSZTATY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.
SYMBOL: 04 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami prawa woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi spełniać odpowiednie kryteria. Smak i zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości wody używanej do spożycia.
Analiza sensoryczna wody jest niezbędna podczas badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN 1622 w zakresie analizy sensorycznej wody,
z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań wody. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych pod kątem oceny wody oraz w badaniach z użyciem metod opisanych w normie PN-EN 1622.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną wody, a w szczególności pracowników laboratorium i działów kontroli jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
• wymagania normy PN-EN 1622 w zakresie oceny wody
• realizacja badań wody i analiza wyników
• zasady wykonania badań sensorycznych
• czynniki wpływające na wiarygodność wyników
WARSZTATY:
• wykonanie badań i analiza danych z badań wody metodą pełną i uproszczoną
Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Daniel Mrulewicz – Ekspert ds. badań sensorycznych, od kilkunastu lat wspiera producentów i dystrybutorów w kontroli jakości i rozwoju produktów z zastosowaniem metod analizy sensorycznej oraz badań konsumenckich. Posiada bogate doświadczenie jako trener i konsultant w obszarze badań sensorycznych i konsumenckiej ocenie produktów. Współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w obszarze analizy sensorycznej oraz jest audytorem technicznym w obszarze analizy sensorycznej. Był odpowiedzialny za projekt pierwszej w Polsce akredytacji badań konsumenckich oraz opracowuje i wdraża metody badawcze z zastosowaniem metod analizy sensorycznej.

Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin

TERMIN:
04.04.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
13.09.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

140 SEN

Analiza sensoryczna

140 SEN - Analiza sensoryczna w ocenie i doskonaleniu produktów - wymagania, metody badań i weryfikacja  zespołu. Szkolenie ON-LINE.

Szkolenie on-line: PLN 529,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZA SENSORYCZNA W OCENIE I DOSKONALENIU PRODUKTÓW
– WYMAGANIA, METODY BADAŃ I WERYFIKACJA ZESPOŁU.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 140 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu, wymaganiami i zadaniami lidera zespołu sensorycznego, realizacji badań oraz standardowymi metodami analizy sensorycznej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu technologii, marketingu i R&D, pracowników produkcji, jak również osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań sensorycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Wymagania normy ISO 13300-2:2006
6. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
7. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 3 godzin

TERMINY:
19.01.2024 – szkolenie on-line
17.05.2024 – szkolenie on-line
16.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

141 SEN

Analiza sensoryczna

141 SEN - Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

Szkolenie stacjonarne: PLN 830,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 529,00 + VAT

SZKOLENIE
„BADANIE ZMIAN ZAPACHU I SMAKU PRZY KONTAKCIE OPAKOWANIA Z ŻYWNOŚCIĄ”

WYKŁAD, WARSZTATY
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 141 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas warsztatów sensorycznych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami analizy i terminologią sensoryczną a także będą uczestniczyć w testach weryfikacyjnych dotyczących zapachu i smaku oraz testach sensorycznych badania opakowań. Testy mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników oraz poznanie techniki badania opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną opakowań, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, marketingu i R&D oraz produkcji w branży opakowaniowej.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Zasady wykonania badań sensorycznych.
2. Czynniki wpływające na miarodajność badań sensorycznych.
3. Metody analizy sensorycznej stosowane przy ocenie zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu
z opakowaniem.
4. Różnice między DIN 10955:2004 a DIN 10955:2023-02 (najważniejsze zmiany).
WARSZTATY, dotyczy tylko szkolenia stacjonarnego:
1. Weryfikacja sensoryczna w zakresie zmysłu smaku i węchu.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem metod analizy sensorycznej wg PNEN 1230-1, PN-EN 1230-2 i DIN 10955.
3. Podsumowanie szkolenia, zakończenie i pytania.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Analiz Sensorycznych – Pracownia Analiz Sensorycznych J.S. Hamilton Poland.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: stacjonarne ok. 6-7 godzin
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: on-line ok. 3 godzin

TERMINY:
15.03.2024 – szkolenie on-line
14.06.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
18.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

142 SEN

Analiza sensoryczna

142 SEN - Lider zespołu sensorycznego - wymagania, zadania, problemy.

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„LIDER ZESPOŁU SENSORYCZNEGO – WYMAGANIA, ZADANIA, PROBLEMY”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 142 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania oraz nadzorowania funkcjonowania pracowni sensorycznej. Przedstawione zostaną zasady naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego, metody stosowane
w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie pracowni sensorycznych, pracowników laboratoriów zakładowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości
w laboratoriach

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
2. Zapewnienie wiarygodności metod badawczych: zespół oceniający, laboratorium sensoryczne, wybór metody badawczej.
3. Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) – wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
4. Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen.
5. Metody stosowane w badaniach sensorycznych – metody określania wartości progowych, metody skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
6. Zasady Dobrej Praktyki w badaniach sensorycznych.
7. Akredytacja laboratorium jako potwierdzenie kompetencji kierownictwa i personelu.
8. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe.
9. Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności). Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych. Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP. Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
07.03.2024 – szkolenie on-line
17.06.2024 – szkolenie on-line
21.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

143 SEN

Analiza sensoryczna

143 SEN - Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014.   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE
„BADANIA KONSUMENCKIE JAKO NARZĘDZIE W KSZTAŁTOWANIU SUKCESU PRODUKTU
NA RYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ PRZEWODNIKA ISO 11136:2014”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE I / LUB STACJONARNE
SYMBOL: 143 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników działu marketingu, R&D, technologów i innych osób uczestniczących
w procesie projektowania nowych produktów i kształtowania jakości produktów już istniejących, osób odpowiedzialnych za organizację i realizację badań konsumenckich.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykorzystanie badań konsumenckich w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w branży spożywczej (projektowanie
i doskonalenie produktów, repozycjonowanie, opakowanie produktu).
2. Podejmowanie decyzji konsumenckich – zmiany zachodzące na przestrzeni lat w reakcjach konsumentów dotyczących produktów żywnościowych; socjologiczne podstawy podejmowania decyzji zakupowych.
3. Przegląd metod badań konsumenckich.
4. Badania marketingowe – wykorzystanie technik ankietowych w badaniu rynku.
5. Wykorzystanie metod analizy sensoryczne w badaniach konsumenckich.
6. Przeprowadzanie testów hedonistycznych w badaniach konsumenckich – zastosowanie wytycznych normy ISO11136:2017.
7. Zogniskowany wywiad grupowy (Focus group intrview) – zasady wykorzystanie metody w badaniach konsumenckich.
8. Zasady wyboru metod badawczych w zależności od celu badania i oczekiwanych rezultatów. Zastosowanie badań konsumenckich w praktyce.
9. Analiza danych uzyskanych w testach konsumenckich. Zastosowanie metod statystycznych.
10. Praktyczne przykłady realizacji badań konsumenckich i wykorzystania wyników z badań do rozwoju produktu. Błędy
w badaniach konsumenckich.
11. Oczekiwania konsumentów w stosunku do produktów żywnościowych – przegląd najnowszych trendów.
12. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBAL G.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
Szkolenie na żądanie

Zapytaj

144 SEN

Analiza sensoryczna

144 SEN - Analiza sensoryczna piwa.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 385,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZA SENSORYCZNA PIWA”
WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 144 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych gatunków piwa. Doskonalenie technik oceny sensorycznej – ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy. Poszerzenie wiedzy z zakresu konsumenckiej oceny organoleptycznej.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe – wpływ jakości handlowej na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w piwie, oraz rozpoznawanie ich w piwie.
Nauka umiejętności profilowania prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim opisywania cech sensorycznych wykorzystując model matematyczny jak i przekazywania wiedzy na temat piwa w sposób wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując profil sensoryczny.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu produkcji, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ocena Jakości produktów spożywczych.
• Wstęp – odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Obalanie alkoholowych i piwnych mitów
• Skąd wzięło się piwo? (historia piwa)
• Podział surowców.
• Surowce – wpływ na smak i aromat.
• Etapy procesu – wpływ na smak i aromat.
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców.
• Nauka technik oceny sensorycznej piwa, techniki oceny sensorycznej – ocena poszczególnych frakcji zapachowych piwa. Opisywanie zapachów.
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa na przykładzie: lager zielona butelka (chlebowy, słodowy, nasłoneczniony), strong lager (słodowy, zbożowy, alkoholowy), czeski pilzner (dwuacetyl, chmielowy, cierpki), weissbier (fenolowy – 2,4 vinyloguajakol, eugenol; kwaśny, drożdżowy, octan izoamylu), witbier (cytrusowy, ziołowy, kwiatowy), dry stout (palony, kawowy, chlebowy, ocena pełni smakowej) – warsztaty.
2. Czynniki kształtujące jakość produktów.
• Główne wady procesowe.
• Podział gatunkowy piw.
• Czynniki wpływające na zafałszowania ocen.
• Ważkość poszczególnych wad sensorycznych (dyskusja z uczestnikami szkolenia).
• Cd. wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa na przykładzie:, bock – koźlak (karmelowy, słodowy, alkoholowy, alkohole wyższe), APA/IPA (chmielowy, goryczka, owocowy, kwiatowy, ziemisty, alkohole wyższe), piwo na słodach wędzonych (wędzony – guajakol), piwo klasztorne (alkoholowy, owocowy, rozgrzewający, stęchły, słodki, drożdżowy), porter bałtycki (palony, orzechowy, pełnia smaku), lambic (kwaśny, octowy, słony, owocowy, stajnia) – warsztaty
• Wady piwa.
• Zabójcy piwa!
• Zaskakujący świat piwa.
Pytania, dyskusja, zakończenie.

TRENER:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiperi niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
23.05.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie

145 SEN

Analiza sensoryczna

145 SEN - Zarządzanie jakością sensoryczna alkoholi mocnych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 490,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ SENSORYCZNA ALKOHOLI MOCNYCH”
WYKŁADY, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 145 SEN

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu produkcji, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych gatunków alkoholi. Doskonalenie technik oceny sensorycznej – ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy. Poszerzenie wiedzy z zakresu konsumenckiej oceny organoleptycznej.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe – wpływ jakości handlowej na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w alkoholach oraz rozpoznawanie ich
w testowanych próbkach.
Nauka umiejętności profilowania prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim opisywania cech sensorycznych wykorzystując model matematyczny jak i przekazywania wiedzy na temat alkoholi w sposób wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując profil sensoryczny.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp – odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Od gorzałki do wódki (historia wódki, ciekawostki ze świata alkoholi).
• Surowce do produkcji alkoholi (podziała surowców, wpływ na smak i aromat).
• Technologia produkcji spirytusu w skrócie (etapy procesu, wpływ na smak i aromat, główne wady procesowe).
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców.
• Techniki oceny sensorycznej poszczególnych gatunków alkoholi.
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa.
o Destylat Rolniczy: charakterystyczny zapach i smak siwuchy, zapach alkoholowy, oleje fuzlowe, octan etylu.
o Wódka Czysta Żytnia (na bazie spirytusu rektyfikowanego): klasyczny aromat alkoholu etylowego, ziołowy, rozgrzewający, ściągający, pikantność.
o Wódka Czysta Ziemniaczana (na bazie spirytusu rektyfikowanego): klasyczny aromat alkoholu etylowego, palony, czekoladowy, słodki, rozgrzewający, ściągający lekko cytrusowy.
o Okowita (na bazie spirytusu surowego): charakterystyczne aromaty dla danego rodzaju okowity.
o Wódka Smakowa (na bazie nalewów i spirytusu rektyfikowanego): gładkość, rozgrzewający, cierpkość, słodycz.
o Koniak/Brandy – charakterystyczne aromaty dla tego rodzaju alkoholu, sposoby identyfikacji poszczególnych grup zapachowych i posmaków.
• Czynniki wpływające na zafałszowania ocen.
• Korelacje pomiędzy wyróżnikami sensorycznymi.
• Ważkość poszczególnych wad sensorycznych (dyskusja z uczestnikami szkolenia).
• Wzorce sensoryczne – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźca, ocena profilowa.
o Burbon (destylat) – charakterystyczny zapach politury i dębiny.
o Whisky (destylat): jod morski z elementami torfu, wodorostów i soli morskiej, silne aromaty medyczne i fenolowe.
o Bitter: słodko-gorzko-pikantny smak, aromaty ziołowe, piołunowe.
o Destylat owocowy lub Nalewka owocowa: cierpki, kwaśny, aromat owocowy.
o Niespodzianka (alkohol z innej grupy): aromat cytrusowy, fenolowy, kwiatowy, kwaśny i orzeźwiający.
• Sposoby identyfikacji zafałszowań w spirytusie
• Przedziwny świat alkoholi.
• Zakończenie.

Pytania, dyskusja, zakończenie.

TRENER:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiper
i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 6-7 godzin, 9-16.

TERMINY:
18.06.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne

172 SEN

Analiza sensoryczna

172 SEN - Kurs winiarski - poziom 1.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 590,00 + VAT

SZKOLENIE „KURS WINIARSKI POZIOM 1”

WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 172 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wprowadzenie w świat wina na bardzo podstawowym poziomie, zapoznanie z głównymi dostępnymi stylami wina, przechowywanie win oraz bazową wiedzę na temat serwisu wina oraz łączenia jedzenia z winem. Kurs umożliwi uczestnikom wejście w sensorykę wina i połączyć ją na podstawowym poziomie z czynnikami wpływającymi na jakość wina. Nauka rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy, co przełoży się na przekazywanie wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny oraz intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.
Wstęp do analizy struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych i różowych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych. Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i posiadających wiedzę podstawową do pracowników branży gastronomicznej i winiarskiej, do osób wiążących swoją przyszłość z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców.

PROGRAM SZKOLENIA:
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Schemat degustacji i opisu win (1).
• Podstawy procesu doboru win do potraw (1).
• Główne typy i style win. (2)
• Główne szczepy winorośli i ich charakterystyka. (3)
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces ich produkcji.
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces ich produkcji.
• Jak przechowywać i serwować wina
• Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja.
• Opis sensoryczny wina.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe):
o wina czerwone (3)
o wina białe (3)
o wina różowe (1)
o wino musujące (1),
o wino wzmacniane sherry lub porto (1).
• Wady wina.
Pytania, dyskusja, zakończenie.
PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiper i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
26.09.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne

Zapisz się

173 SEN

Analiza sensoryczna

173 SEN - Kurs winiarski - poziom 2.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 990,00 + VAT

SZKOLENIE
„KURS WINIARSKI POZIOM 2”
WYKŁAD, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 173 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Rozpoznawania i oceny bodźców sensorycznych na przykładzie różnych szczepów i stylów wina. Doskonalenie technik oceny sensorycznej i opisu win zgodnie ze schematem degustacyjnym, jak i ugruntowanie również wcześniej zdobytej wiedzy.
Analiza struktury jakości, elementy składowe wpływające na styl wina, kluczowe szczepy win białych, czerwonych różowych, proces produkcji wina i wpływ tych czynników na produkt w aspekcie atrybutów sensorycznych. Wsparcie procesów opracowywania nowych produktów, zapewnienie stałości jakości produktów, porównanie jakości produktów konkurencyjnych.
Nauka przykładowych wzorców zapachowych najczęściej występujących w winie oraz ich rozpoznawanie i identyfikacja. Uczestnicy będą mogli opisać i porównać style win produkowanych z różnych odmiany winorośli o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym, interpretować etykiety win głównych producentów wina oraz pochodzących z różnych regionów.
Ocena sensoryczna i opis sensoryczny win zgodnie ze schematem degustacyjnym prezentowanych produktów, w trakcie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy nauczą się przede wszystkim identyfikacji poszczególnych cech sensorycznych i łączenia ich ze szczepem, miejscem, warunkami klimatycznymi, glebą, warunkami geograficznymi, jak i na przekazywać wiedzy na temat ocenianego wina w sposób obiektywny, wyważony i przystępny. Będzie to wspierać również umiejętności intrygowania markami własnymi wykorzystując charakter i opis cech sensorycznych win.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących ale posiadających podstawową wiedzę o świecie win, do osób związanych z branżą gastronomiczną i winiarską, do pracowników działów produkcyjnych branży winiarskiej, laboratoriów produkcyjnych, paneli sensorycznych, pracowników PR, marketingu i sprzedaży oraz liderów panelu degustacyjnego, działów jakości oraz handlowców. Wszędzie tam gdzie wymagany jest dobry poziom wiedzy o winie.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I (ok 7 godzin):
• Wstęp i odpowiedzialne spożycie alkoholi
• Techniki degustacji – schemat degustacji oraz dobór win do potraw – podstawowe zasady (2).
• Opis sensoryczny wina.
• Znakowanie etykiet ze względu na pochodzenie oraz regulacje.
• Czynniki wpływające na wina czerwone oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (3).
• Czynniki wpływające na wina białe, słodkie, różowe oraz proces produkcji na przykładzie kilku wybranych szczepów (4).
• .Podział związków zapachowych na przykładzie wzorców i ich identyfikacja – warsztaty.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o francuskie – (3).
o włoskie – (3)
o węgierskie – (2)
Dzień II (ok 7 godzin):
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o niemieckie – (2)
o hiszpańskie – (2)
o australijskie – (2)
o nowozelandzkie – (2)
o argentyńskie – (2)
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych (wina czerwone/wina białe – w zależności od szczepu i regionu):
o chilijskie – (1)
o kalifornijskie – (1)
o południowoafrykańskie – (1)
• Wina musujące metody produkcji, regiony – najczęściej stosowane szczepy, rodzaje win musujących.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Wino musujące – (2).
• Wina wzmacniane, metody produkcji, regiony.
• Ocena sensoryczna – nauka rozpoznawania i oceny natężenia bodźców sensorycznych:
o Sherry, Porto – (2).
Pytania, dyskusja, zakończenie.

PROWADZĄCY:
Ekspert w zakresie oceny towaroznawczej i sensorycznej napojów alkoholowych. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu technologii i oceny sensorycznej alkoholi takich jak piwa, nalewki, wódki, destylaty, whisky. Certyfikowany piwny kiper
i niezależny sędzia piwny – przez okres 5 lat praca w panelu degustacyjnym na poziomie europejskim w strukturach SABMiller, od 2021 roku posiada certyfikat „WEST2 Pass with Merit” z zakresu oceny sensorycznej wina.

TERMINY:
07-08.10.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie

Zapisz się

231 SEN

Analiza sensoryczna

231 SEN - Akademia Piwa poziom 1, poziom 2.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Zapytaj

232 SEN

Analiza sensoryczna

232 SEN - Analiza sensoryczna kosmetyków i produktów non-food.   NOWOŚĆ

Szkolenie stacjonarne: PLN 990,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZA SENSORYCZNA KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW NON-FOOD”

WYKŁADY, WARSZTATY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 232 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem w ocenie jakości wyrobów kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz pozostałych produktów kategorii non-food.
Uczestnicy zdobędą wiedzę o tym jak działają ludzkie zmysły oraz poznają czynniki wpływające na realizację i wyniki badań sensorycznych.
W trakcie szkolenia zaplanowane są testy weryfikacyjne zakończone indywidualną oceną wrażliwość sensorycznej każdego z uczestników.
Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze parametry sensoryczne kosmetyków i produktów non-food oraz metody w jaki sposób można je ocenić.
Uczestnicy dowiedzą się jak niskim kosztem wykorzystać metody analizy sensorycznej podczas wdrażania lub ulepszania swoich produktów.
Mocną stroną naszych szkoleń jest duża liczba ćwiczeń na zmysłach. Teorię ograniczamy do niezbędnego minimum.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem branży przemysłu kosmetycznego oraz branży non-food, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, marketingu, R&D i pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Terminologia w analizie sensorycznej.
2. Jak działają ludzkie zmysły?
3. Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej.
4. Badania wrażliwości sensorycznej zespołu oceniającego.
5. Metody analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów.
6. Analiza sensoryczna jako narzędzie w ocenie jakości kosmetycznej

WARSZTATY:
1. Testy na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej:
• Sprawdzenie daltonizmu wzrokowego.
• Sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie zapachu.
• Test na rozróżnianie poziomu intensywności wybranych zapachów.
• Testy na wrażliwość zmysłu czucia.
2. Ocena wyników testów sensorycznych.
3. Metody analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów.
4. Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia.

TRENERZY:
Sylwia Sieńkowska – Specjalista ds. Szkoleń Sensorycznych J.S. Hamilton z długoletnim doświadczeniem i stażem
w zakresie prowadzenia badań i szkoleń sensorycznych.

Katarzyna Złotek – Technolog kosmetyczny w dziale R&D. Z wykształcenia chemiczka, wieloletnie doświadczenie zdobyła w branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

TERMINY SZKOLENIA:
22.02.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
12.07.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne
04.10.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień ok 6-7 godzin.

Zapisz się

233 SEN

Analiza sensoryczna

233 SEN - Analiza danych z badań sensorycznych.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 490,00 + VAT

SZKOLENIE
„ANALIZA DANYCH Z BADAŃ SENSORYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 233 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi badaniami stosowanymi w analizie sensorycznej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób analizować wyniki badań sensorycznych i wykorzystywać je w kontroli jakości, doskonaleniu oraz wdrażaniu nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu technologii, marketingu i R&D, pracowników produkcji, jak również osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań sensorycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rodzaje badań sensorycznych.
2. Specyfika danych z badań sensorycznych – możliwości i ograniczenia.
3. Analiza danych z badania a monitoring zespołu sensorycznego.
4. Statystyczne metody analizy danych w przykładach.
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Daniel Mrulewicz – Ekspert ds. badań sensorycznych, od kilkunastu lat wspiera producentów i dystrybutorów w kontroli jakości i rozwoju produktów z zastosowaniem metod analizy sensorycznej oraz badań konsumenckich. Posiada bogate doświadczenie jako trener i konsultant w obszarze badań sensorycznych i konsumenckiej ocenie produktów. Współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w obszarze analizy sensorycznej oraz jest audytorem technicznym w obszarze analizy sensorycznej. Był odpowiedzialny za projekt pierwszej w Polsce akredytacji badań konsumenckich oraz opracowuje i wdraża metody badawcze z zastosowaniem metod analizy sensorycznej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 4 godzin

TERMINY:
14.03.2024 – szkolenie on-line
10.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się
ENGLISH
Opis szkolenia Termin

01 ENG

ENGLISH

Requirements of IFS Food standard version 8.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„REQUIREMENTS OF IFS FOOD STANDARD VERSION 8”
SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ON-LINE
SIGN: 01 ENG

DESCRIPTION:
The course covers the requirements of the version 7 of IFS Food. Upon completion of this course, attendees will become familiar with IFS Food version 8 as well as with the structure of the IFS and all necessary requirements to ensure proper preparation for a subsequent IFS Food audit.

TRAINEE:
Employees at all levels of the Organization where the IFS Food version 8 standard has been implemented. People responsible for implementing new or maintaining existing systems, candidates for internal auditors, consultants for quality and food safety management systems.

TRAINING PROGRAM:
1. Governance and commitment.
2. Food safety and quality management system.
3. Resource management.
4. Operational processes.
5. Measurements, analyses, improvements.
6. Food defence plan.

TRAINER:
Certified lead auditor of ISO 9001, IFS Food version 7 and Global Standard for Food Safety version 9. Experience in management and quality assurance as HACCP Specialist, Quality Department Manager and Quality Management Systems Representative in the food industry. Active auditor working with certification body as lead auditor. Consultant, trainer in food safety management systems according to ISO 22000, IFS Food v.8 standard, BRC v.9 and HACCP system (including Codex Alimentarius).

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6-7 hours

Zapytaj

02 ENG

ENGLISH

HACCP - system requirements according to codex alimentarius   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„HACCP SYSTEM REQUIREMENTS ACCORDING TO CODEX ALIMENTARIUS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 02 ENG

DESCRIPTION:
The training is designed to present the requirements of the HACCP system according to Codex Alimentarius.

TRAINEE:
The training is aimed at individuals involved in the design and management of a food safety management system, HACCP teams, employees and managers of management or quality control departments, employees responsible for supervision and verification of the HACCP system.

TRAINING PROGRAM:
1. Codex Alimentarius requirements
• Facility: location, premises, facilities and equipment
• Supervision of production operations
• Sanitation practices: cleanliness, pest control and waste supervision
• Personal hygiene: health, cleanliness and behavior – of employees and visitors
• Transport
• Product information and consumer awareness
• Training
2. Principles of implementation
• 7 principles/ 12 stages of HACCP system implementation.
3. Additional questions, summary, end of training.

TRAINER:
Graduate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Master’s Degree in Food Technology and Master’s Degree in Commodity Science, as well as postgraduate studies in Quality Manager with many years of experience in working in food industry plants in managerial and quality positions.
Since 2015 trainer, consultant and auditor in the field of food safety (HACCP, ISO 22000, IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, IFS Broker), food defense, food fraud, allergens. Substantive support in aspects of certification processes.

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6 hours

AGENDA:

9:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:00 – continuation of training
15:00 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 7 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

03 ENG

ENGLISH

HACCP – principles and maintenance of the system   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 230,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„HACCP – PRINCIPLES AND MAINTENANCE OF THE SYSTEM”
SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 03 ENG

DESCRIPTION:
Overview of the HACCP principles in the feed industry, description of the HACCP system documentation and supervision over the documentation, methods of implementing the system and examples of guiding documents (source: GMP+). Training for quality representatives and people dealing with feed safety.

TRAINEE:
Employees responsible for supervision and verification of the HACCP system. HACCP teams, employees and managers of management or quality control departments.

TRAINING PROGRAM:
1. Basic goals and assumptions of the HACCP system
2. HACCP plan and plant hygiene
3. HACCP documentation
4. Keeping records and documentation archiving
5. Updating of the documentation
6. Internal audits and corrective actions
7. Personnel requirements and prerequisite program
8. Traceability
9. Questions & Answers

TRAINER:
Auditor, trainer and consultant (GMP+ Registered Consultant) with experience in the food and feed industry, familiar with QA issues and the implementation of quality systems in accordance with GMP+, QS and VLOG and PIM. He has many years of experience in auditing, implementing and improving management systems and trainings.

DATES:

06 October 2023

DURATION OF TRAINING: 4 hours

AGENDA:
10:00 – 11:15 – start of training
11:15 – 11:30 – break
11:30 – 12:45 – continuation of training
12:45 – 13:00 – break
13:00 – 14:00 – continuation of training
14:00 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
230€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 14 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

04 ENG

ENGLISH

ISO 22000 and FSSC 22000 requirements   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„ISO 22000 & FSSC 22000 REQUIREMENTS”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 04 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of FSSC 22000 Scheme requirements with a focus on ISO 22000: 2018 requirements and changes in the version 6th of FSSC 22000 Scheme.

TRAINEE:
People working in food industry and in the food supply chain from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. A introduction to Food Safety Management Systems
2. Construction of the FSSC 22000 scheme
3. Food Safety Management Systems basic terms and definitions
4. ISO 22000: 2018 Requirements
5. ISO/TS requirements with a focus on ISO/TS 22002-1:2009
6. Additional requirements
7. Challenges in FSMS implementation and effective maintenance

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

05 ENG

ENGLISH

Law requirements in food industry   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„LAW REQUIREMENTS IN FOOD INDUSTRY”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 05 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of main law requirements in food and packaging sector in EU.
Perfect for employees starting the work in the sectors but also for those which would like to understand better the basics law assumptions.

TRAINEE:
People working in food industry and packaging industry from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. Codex Alimentarius as a basic guideline for food law requirements
2. Review of basic EU Food Safety Law Requirements including:
• Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs,
• Regulations for food contact materials.
3. Review main changes in law requirements in 2022 & IQ 2023.
4. Review of RASFF notifications and statistics.

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

Zapytaj

06 ENG

ENGLISH

Integrated management systems internal auditor (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 538,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS INTERNAL AUDITOR (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)”

LECTURE, DISCUSSION, WORKSHOP

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 06 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to provide knowledge about internal audits and basic skills to conduct internal audits in the organization.

TRAINEE:
People working in organization who would like to start conducting internal audits and those who would like to improve auditing skills.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction to auditing
2. ISO 19011: 2018 requirements for auditing:
• Auditing process (preparing, conducting, reporting, follow-up)
• Auditors competences
• Risk based approach in auditing
3. ISO standards requirements for auditing
4. Auditing ISO 9001:2015 – requirements / approach
5. Auditing ISO 14001:2015 – requirements / approach
6. Auditing ISO 45001:2018 – requirements / approach
7. Writing report (findings: conformities / nonconformities)
8. Case study – conducting internal audit
9. Case study – reporting
10. Challenges in auditing

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DATES:

DURATION OF TRAINING: 2 days – 6 hours and 7 hours

Zapytaj

07 ENG

ENGLISH

Training for the cosmetics industry, including EffCl, ISO 22716.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„REQUIREMENTS FOR COSMETIC INDUSTRY INCLUDING EFFCL & ISO 22716”

LECTURE, DISCUSSION

TRAINING MODE: HYBRID – ONLINE / STATIONARY
SIGN: 07 ENG

DESCRIPTION:
Training designed to give an overview of basic EFFCL & ISO 22716 requirements.

TRAINEE:
People working in cosmetic industry and cosmetic supply chain from operational and managerial level.

TRAINING PROGRAM:
1. A introduction to Good Practices (GMP, GHP)
2. Basic terms and definitions – product safety and quality
3. ISO 22716 requirements
4. EffCL requirements
5. Challenges in system implementation and effective maintenance

TRAINER:
Auditor, Trainer, Food, Cosmetics & Chemical Products Safety, Quality & Sustainability Professional

Dealing with management systems since the beginning of her professional career while working at various levels throughout several international corporations: starting at the analytical lab in the FMCG industry, then building structures and processes in integrated management systems, and finally, serving as a Global Quality Manager.
A trainer and auditor, cooperating with a world renowned certification bodies.
Values direct contact and likes to share her experience, which is why she is passionate about her role as a trainer, consultant, and auditor.

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:30 – continuation of training
15:30 – summary and conclusion

Zapytaj

08 ENG

ENGLISH

Food contact materials & articles in EU legislation - plastics   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 230,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„FOOD CONTACT MATERIALS & ARTICLES IN EU LEGISLATION – PLASTICS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 08 ENG

DESCRIPTION:
The aim of this training is to explain in details the recent legislation on Food Contact Materials in the Europe with focus on plastic packaging, articles and materials, as well as multilayer-multilateral films. In particular it includes discussion on responsibility and obligations of plastic materials producers, like Declaration of Compliance, selections of raw materials and additives, interpretation and verification of migration results and finally ensure compliance of the final product. Additionally it covers also hot topics like recycled FCMs or the latest and foreseen changes in EU legislation.

TRAINEE:
Regulatory Affairs, Quality Control & Assurance Managers and Operators in the food packaging supply chain, responsible for ensuring the final product safety and compliance, as well as dealing with the food packaging law.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction of Food Contact Materials
2. Framework Regulation on FCMs, (EC) No1935/2004
3. GMP Regulation (EC) No 2023/2006
4. Plastic Regulation (EU) No 10/2011
– Scope
– Declaration of Compliance
– Overall and Specific Migration – definition, results expression, S/V ratio, compliance
– Monomers, starting substances, additives Annex I: Union list of authorised substances
– Annex II, limits for metals and PAAs
– Non Intentionally Added Substances (NIAS)
– Migration – test methods
– Food simulant assignment depends on type of food
– Test conditions depends on storage conditions
– Derogations
– Screening approach
– Repeated use articles
– The and foreseen latest amendments
5. Cosmetic Packaging
6. Recycled Plastic Materials: Commission Regulation (EU) 2022/1616 of 15 September 2022 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods, and repealing Regulation (EC) No 282/2008
7. Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste (PPWR)

TRAINER:
Competence Center Director in Packaging and FCMs Testing Dept. of JS Hamilton Poland Laboratory. Expert in safety and compliance assessment of packaging and food contact materials, with reach experience in cooperation with European producers of packaging for food and cosmetics, as well as food companies to help them understand EU food contact law, advice the relevant solutions of safety verification, interpretate test results and demonstrate compliance, as well as supporting in discussion with their clients.

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 10.30 – start of training
10:30 – 10:45 – break
10:45 – 12:15 – continuation of training
12:15 – 12:45 – break
12:45 – 14:15 – continuation of training
14:15 – 14:30 – break
14:30 – 15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
230€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

Zapytaj

09 ENG

ENGLISH

MOSH/MOAH and NIAS mineral oils in packages.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

10 ENG

ENGLISH

BRCGS Food v. 9 requirements   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING
„BRCGS FOOD V. 9 REQUIREMENTS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 10 ENG

DESCRIPTION:
The purpose of the training is to present and discuss in detail the requirements of BRCGS Food version 9 with a discussion of changes in relation to edition 8. Participants should be familiar with the requirements for the HACCP system.

TRAINEE:
The training is designed for employees, managers, food safety (HACCP) team leaders and internal auditors in food production plants.

TRAINING PROGRAM:
1. Introduction and general concept of BRC
2. Food safety culture,
3. HACCP system according to BRC Food,
4. Identification of risk zones: high care, high risk, ambient high care,
5. Quality management system according to BRC Food,
6. Fundamental requirements, including: top management involvement. management and monitoring of suppliers and raw materials, traceability, layout, flow and segregation, maintenance of order and hygiene, allergen management, labelling and packaging control,
7. Corrective action, root case and preventive actions plan
8. Blended audits
9. Announced and unannounced audits

TRAINER:
Graduate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Master’s Degree in Food Technology and Master’s Degree in Commodity Science, as well as postgraduate studies in Quality Manager with many years of experience in working in food industry plants in managerial and quality positions.
Since 2015 trainer, consultant and auditor in the field of food safety (HACCP, ISO 22000, IFS Food, BRC Food, IFS Logistic, IFS Broker), food defense, food fraud, allergens. Substantive support in aspects of certification processes

DATES:

DURATION OF TRAINING: 6,5 hours

AGENDA:
09:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:30 – continuation of training
15:30 – summary and conclusion

TRAINING COST:
ONLINE
269€
The price includes: participation in the online training, personal certificate in electronic version, confirming participation in the online training, training materials in electronic version.

The number of places for on-line training is limited. The order of registration is decisive.

VAT invoice for the training is sent electronically after the training. In case you do not indicate on the application form your consent to the invoice in electronic version, an administration fee will be added to the issued invoice.
in the amount of 1€ net and the invoice will be sent on paper.

PRINCIPLES OF ORGANIZING TRAINING IN THE ONLINE VERSION:

HARDWARE REQUIREMENTS:
In order to properly and fully use the online training, you must have a device (computer, laptop or smartphone) with Internet access, built-in camera (optional) and microphone, speakers (headphone input/headphones). We recommend using Google Chrome web browser.

Before the training
Prior to the training, training materials (presentation) will be sent to the Participant in electronic form to the address
e-mail address provided in the application.
The Training Supervisor from the Training Projects Department will send to the Participant’s e-mail address prior to the training the instructions necessary to connect online and an invitation to the virtual training room on the TEAMS or ZOOM Internet Platform.

Training
The training is conducted by a trainer and a training supervisor. The training supervisor is available at the beginning and end of the meeting. If you need to contact him during the training, he is available by phone and email.
The training is broadcast live, participants can ask questions in real time, make comments, ask for
for guidance. It is also possible to chat with other participants and share insights. Participants are not provided with an attendance list or company list.
At the end of the class, participants complete a knowledge test (if provided) and evaluation surveys.

After the training
Participants will receive a certificate of participation in electronic version to the e-mail address indicated on the application form.

APPLICATIONS:
Please send applications up to 14 days before the training date.
A confirmation of the training implementation with details will be sent to participants 7 days before the training.
One day before the training, an email will be sent to participants with a link to the event and instructions for logging into the platform.
For any questions or technical support, please contact: szkolenia@jsh.com.pl or phone: 58/ 766 99 46.

Zapytaj

11 ENG

ENGLISH

Management of alergens   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 269,00 + VAT

Więcej

TRAINING „MANAGEMENT OF ALLERGENS”

SPEECHES, CASE STUDY

TRAINING MODE: ONLINE
SIGN: 11 ENG

DESCRIPTION:
The training is designed to identify and discuss tools to effectively manage allergens in production and reduce risks to consumers.
TRAINEE:
Employees at all levels of the Organization where the food safety management systems has been implemented. Especially for technologists, production managers, quality department employees and laboratories.

TRAINING PROGRAM:
INTRODUCTION
1. Allergens – hazard characterisation
2. Control of food hazards
3. Minimising allergen cross-contact during processing
4. Cleaning programmes
5. Rework and Work-in-Process
6. Monitoring effectiveness
7. Product information and consumer awareness
8. Management of allergens – standards requirements ( BRC v.9, IFS Food v.7)

TRAINER:
Certified lead auditor of ISO 9001, IFS Food version 7 and Global Standard for Food Safety version 9. Experience in management and quality assurance as HACCP Specialist, Quality Department Manager and Quality Management Systems Representative in the food industry. Active auditor working with certification body as lead auditor. Consultant, trainer in food safety management systems according to ISO 22000, IFS Food v.7 standard, BRC v.9 and HACCP system (including Codex Alimentarius).

DATES:

DURATION OF TRAINING: 5 hours

AGENDA:

10:00 – 11.30 – start of training
11:30 – 11:45 – break
11:45 – 13:15 – continuation of training
13:15 – 13:30 – break
13:30 – 15:00 – continuation of training
15:00 – summary and conclusion

Zapytaj

12 ENG

ENGLISH

Verotoxigenic E. coli (STEC) – Everything what you should know.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

13 ENG

ENGLISH

Basic analyses in food and feed microbiology   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 749,00 + VAT

Zapytaj

14 ENG

ENGLISH

Microbiological hazards in food production – basic information   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

15 ENG

ENGLISH

Method verification in food microbiology according to ISO 16140-3   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj

16 ENG

ENGLISH

Challenge test – basic information   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

17 ENG

ENGLISH

Different food matrices and which pathogens we can isolate from them   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

18 ENG

ENGLISH

PCR as a tool for detecting microorganisms in food and feed.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

Szkolenie on-line: EUR 129,00 + VAT

Zapytaj
Opakowania
Opis szkolenia Termin

08 BO

Bezpieczeństwo opakowań

08 BO - Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego non-food. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU WERYFIKACJI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, w tym klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, czy podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa produktu w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food (m. in. opakowań), technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu.
Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
21.03.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.07.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
15.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

141 SEN

Bezpieczeństwo opakowań

141 SEN - Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

Szkolenie stacjonarne: PLN 830,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 529,00 + VAT

SZKOLENIE
„BADANIE ZMIAN ZAPACHU I SMAKU PRZY KONTAKCIE OPAKOWANIA Z ŻYWNOŚCIĄ”

WYKŁAD, WARSZTATY
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 141 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Podczas warsztatów sensorycznych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami analizy i terminologią sensoryczną a także będą uczestniczyć w testach weryfikacyjnych dotyczących zapachu i smaku oraz testach sensorycznych badania opakowań. Testy mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników oraz poznanie techniki badania opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną opakowań, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, marketingu i R&D oraz produkcji w branży opakowaniowej.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Zasady wykonania badań sensorycznych.
2. Czynniki wpływające na miarodajność badań sensorycznych.
3. Metody analizy sensorycznej stosowane przy ocenie zmian zapachu i smaku żywności w wyniku kontaktu
z opakowaniem.
4. Różnice między DIN 10955:2004 a DIN 10955:2023-02 (najważniejsze zmiany).
WARSZTATY, dotyczy tylko szkolenia stacjonarnego:
1. Weryfikacja sensoryczna w zakresie zmysłu smaku i węchu.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem metod analizy sensorycznej wg PNEN 1230-1, PN-EN 1230-2 i DIN 10955.
3. Podsumowanie szkolenia, zakończenie i pytania.

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. Analiz Sensorycznych – Pracownia Analiz Sensorycznych J.S. Hamilton Poland.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: stacjonarne ok. 6-7 godzin
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: on-line ok. 3 godzin

TERMINY:
15.03.2024 – szkolenie on-line
14.06.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
18.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

15 BO

Bezpieczeństwo opakowań

15 BO - Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 899,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 749,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 15 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Warunki stosowania tworzyw typu PCR.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych
i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
27.02.2024 – szkolenie on-line
23.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

154 BO

Bezpieczeństwo opakowań

154 BO - Wymagania BRCGS Packaging Materials wersja 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA BRC GS PACKAGING MATERIALS V. 6.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 154 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zrozumienie i skuteczne wdrożenie zmian oraz wymagań wersji 6 standardu BRC dla materiałów opakowaniowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za system zarządzania i audyty w firmie branży opakowaniowej, których zdaniem jest doskonalenie systemu gwarantujący produkcję opakowań zgodnych jakościowo i bezpiecznych dla żywności oraz konsumenta, audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami systemu BRC.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcia związane z BRC PM wydanie 6
• Powody wprowadzania zmian w większości standardów dla branży spożywczej i pokrewnych – zmiany na rynku, zmiany w wymaganiach GFSI,
• Przypomnienie najważniejszych wymagań SZ– Quiz,
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka,
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania,
2. Wymagania BRC PM, wydanie 6. Wymagania fundamentalne:
• Wymagania fundamentalne – ich rola, znaczenie i interpretacja wymagań
• najwyższe kierownictwo – Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu – praktyczne opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia Kultury bezpieczeństwa i jakości, specyfikacje,
• audyty wewnętrzne i inspekcje – co powinny obejmować. Jak ustalić częstotliwość?
• działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn źródłowych,
• identyfikowalność,
• sprzątanie i czyszczenie – program monitorowania środowiska,
• kontrola procesu,
• szkolenia i kompetencje – drobne zmiany,
• analiza zagrożeń i ocena ryzyka (HARA)
3. Pozostałe wymagania w tym m.in:
• Zatwierdzanie dostawców i monitorowanie wydajności,
• Zarządzanie podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz,
• Incydenty
• Kontrole produktu – metody testowe, urządzenia kontrolne itp.
• Przychodzące towary i magazynowanie,
• Programy wstępne,
• Personel – higiena osobista, badania lekarskie i odzież ochronna,
• Obrona produktu – Product defence oraz zafałszowana /oszustwa – product fraud, różne wytyczne i metodologie ww. zakresie,
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Quiz – najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów
• Odchylenia oparte na ryzyku,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu,
• Ocena ryzyka dla higieny pracowników,
• Ocena ryzyka dla ustalenia częstotliwości audytów wewnętrznych,
• Ocena ryzyka podatności wybranych surowców na zafałszowanie,
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
18.04.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
17.10.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

155 BO

Bezpieczeństwo opakowań

155 BO - Wymagania i audytor wewnętrzny BRCGS Packaging Materials v. 6.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 545,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 075,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR BRC GS PACKAGING MATERIALS WERSJA 6.”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 155 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zrozumienie i skuteczne wdrożenie zmian oraz wymagań wersji 6 standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, a także zrozumienie i skuteczne audytowanie wymagań globalnego standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, wersja 6.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za system zarządzania i audyty w firmie branży opakowaniowej, których zdaniem jest doskonalenie systemu gwarantujący produkcję opakowań zgodnych jakościowo i bezpiecznych dla żywności oraz konsumenta, audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami systemu BRC.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część: Wymagania BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Wstęp i ogólne pojęcia związane z BRC PM wydanie 6
• Powody wprowadzania zmian w większości standardów dla branży spożywczej i pokrewnych – zmiany na rynku, zmiany w wymaganich GFSI,
• Przypomnienie najważniejszych wymagań SZ– Quiz,
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka,
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania,
2. Wymagania BRC PM, wydanie 6. Wymagania fundamentalne:
• Wymagania fundamentalne – ich rola, znaczenie i interpretacja wymagań
• najwyższe kierownictwo – Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu – praktyczne opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia Kultury bezpieczeństwa i jakości,
• specyfikacje,
• audyty wewnętrzne i inspekcje – co powinny obejmować. Jak ustalić częstotliwość?
• działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn źródłowych,
• identyfikowalność,
• sprzątanie i czyszczenie – program monitorowania środowiska,
• kontrola procesu,
• szkolenia i kompetencje – drobne zmiany,
• analiza zagrożeń i ocena ryzyka (HARA)
3. Pozostałe wymagania w tym m.in:
• Zatwierdzanie dostawców i monitorowanie wydajności,
• Zarządzanie podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz,
• Incydenty
• Kontrole produktu – metody testowe, urządzenia kontrolne itp.
• Przychodzące towary i magazynowanie,
• Programy wstępne,
• Personel – higiena osobista, badania lekarskie i odzież ochronna,
• Obrona produktu – Product defence oraz zafałszowana /oszustwa – product fraud, różne wytyczne i metodologie ww. zakresie,
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Quiz – najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów
• Odchylenia oparte na ryzyku,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu,
• Ocena ryzyka dla higieny pracowników,
• Ocena ryzyka dla ustalenia częstotliwości audytów wewnętrznych,
• Ocena ryzyka podatności wybranych surowców na zafałszowanie,

II część: Audytor wewnętrzny BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących BRC – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Przygotowanie audytu
• Studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
18-19.04.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
17-18.10.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

165 BO

Bezpieczeństwo opakowań

165 BO - Wymagania i audytor wewnętrzny FSSC 22000 dla producentów opakowań.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 020,00 + VAT

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY FSSC 22000 V.6 DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 165 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań normy ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223) oraz wymagań dodatkowych FSSC 22000 wersja 6. Uczestnicy powinni znać wymagania normy ISO 22000. Szkolenie jest rozszerzeniem wiedzy z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących opakowania do kontaktu z żywnością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wymagania FSSC 22000:
1. Przypomnienie najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
2. Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000 – powiązanie z GFSI.
3. Programy wstępne wg ISO/TS 22002-4, w tym m.in.:
• Konstrukcja budynków
• Media – powietrze, woda, energia
• Usuwanie odpadów
• Urządzenia, maszyny i instalacje
• Zakupy, ocena dostawców i usługodawców
• Higiena maszyn, urządzeń i pomieszczeń
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym i migracja
• Zwalczanie szkodników
• Higiena personelu
• Powtórna obróbka
• Magazynowanie i transport
• Wycofanie wyrobów
• Obrona żywności
4. Wymagania dodatkowe FSSC 22000: zarządzanie usługami, etykietowanie produktów, obrona żywności i zafałszowania, zarządzanie alergenami, monitoring środowiskowy, używanie logo FSSC, magazynowanie i przechowywanie, zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym, weryfikacja programów wstępnych, projektowanie produktu.
5. Procedura certyfikacji wg wersji 6 FSSC 22000: audyty niezapowiedziane, klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących, audyty zdalne.

Audytor wewnętrzny FSSC 22000:
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących FSSC 22000 – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food.
Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
07-08.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
29-30.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

166 BO

Bezpieczeństwo opakowań

166 BO - Ograniczenia i wyzwania dla opakowań z tworzyw polimerowych (tradycyjnych i biotworzyw).   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„OGRANICZENIA I WYZWANIA DLA OPAKOWAŃ Z TWORZYW POLIMEROWYCH
(TRADYCYJNYCH I BIOTWORZYW)”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 166 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia opakowań wykonanych z tworzyw polimerowych (sztucznych)
z podziałem na tworzywa tradycyjne (ropopochodne) oraz tworzywa nowej generacji (biotworzywa). W ramach szkolenia omówione zostaną perspektywy rozwoju rynku tych rodzajów opakowań, ograniczenia związane z problematyką zagospodarowania odpadów i wprowadzanych regulacji prawnych, a także zasady projektowania pod kątem recyklingu (materiałowego i organicznego) w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Zakres uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemowe w roku 2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw polimerowych oraz przedsiębiorstw stosujących takie opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów zajmujących się tworzeniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwoju rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania z tworzyw polimerowych
• Materiały polimerowe w opakowaniach, charakterystyka tworzyw tradycyjnych (ropopochodnych) oraz biotworzyw (biodegradowalne oraz niebiodegradowalne)
• Dane ilościowe, zdolności produkcyjne, prognozy
• Postępowanie z odpadami, metody odzysku (recykling materiałowy, recykling organiczny)
2. Regulacje prawne
• Poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w perspektywie roku 2030
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Ograniczenia prawne dotyczące jednorazowych opakowań z tworzyw tradycyjnych
• Wymagania dotyczące minimalnej zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
3. Przyszłość opakowań z tworzyw polimerowych
• Projektowanie pod kątem recyklingu materiałowego, bariery w recyklingu
• Potwierdzanie przydatności do recyklingu poprzez deklarację oraz certyfikację
• Znaki na opakowaniach z tworzyw polimerowych
• Perspektywy rozwoju rynku opakowań z tworzyw polimerowych
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
24.01.2024 – szkolenie on-line
10.07.2024 – szkolenie on-line
26.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

196 BO

Bezpieczeństwo opakowań

196 BO - Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych. Kategorie przydatności do recyklingu.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„SYSTEMY RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. KATEGORIE PRZYDATNOŚCI DO RECYKLINGU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 196 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie krajowego systemu organizacyjno-prawnego związanego z recyklingiem odpadów opakowaniowych (materiałowy, organiczny, chemiczny) oraz pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań pod kątem ich przydatności do tej metody odzysku. Recykling jest metodą preferowaną w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), gdyż prowadzi do przemysłowej recyrkulacji odpadowych materiałów opakowaniowych. Znaczenie tej metody będzie wzrastało z uwagi na koniczność przydatności do recyklingu wszystkich rodzajów opakowań, planowane wprowadzenie kategorii przydatności do recyklingu oraz recyklingu na dużą skalę.
Na szkoleniu omawiane są różne metody recyklingu wraz z przeglądem typowych technologii, a także podstawowe zasady
i wytyczne ułatwiające procesy recyklingu dla różnych grup materiałów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań z tworzyw sztucznych i ich udziałem (np. zalecany skład laminatów barierowych, akceptowane połączenia polimerów itp.).
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania i odpady opakowaniowe
• Cykl życia opakowań, gospodarka odpadami
• Metody zagospodarowania odpadów (recykling materiałowy, recykling organiczny, recykling surowcowy, odzysk energii)
• Charakterystyka materiałów opakowaniowych pod kątem metod odzysku
2. Regulacje prawne/rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania
• System prawny UE, projektowane zmiany – kategorie przydatności do recykling
• Wymagania w zakresie recyklingu zawarte w normach zharmonizowanych
• Krajowe regulacje i obligatoryjne poziomy recyklingu dla określonych grup materiałowych
3. Przydatność opakowań do recyklingu: zasady i wytyczne
• Podstawowe technologie recyklingu
• Zasady związane z recyklingiem, znaczenie recyklingu w GOZ
• Dobór elementów i składników
• Bariery w recyklingu
• Przydatność do recyklingu – znakowanie (deklaracja i certyfikacja)
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne
i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
26.04.2024 – szkolenie on-line
24.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

21 WEB

Bezpieczeństwo opakowań

21 WEB - Oleje mineralne MOSH/MOAH i NIAS w opakowaniach - WEBINARIUM.

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„OLEJE MINERALNE MOSH/MOAH I NIAS W OPAKOWANIACH”
WYKŁADY

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 21 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi olejów mineralnych w opakowaniach oraz substancji dodanych w sposób niezamierzony NIAS.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM :
1. Oleje mineralne w opakowaniach:
• Podział i charakterystyka chemiczna olejów mineralnych
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące zawartości MOSH/MOAH w opakowaniach.
2. Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) w opakowaniach
• Podział i charakterystyka chemiczna NIAS
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące migracji NIAS w opakowaniach.
3. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
06.03.2024 – szkolenie on-line
12.06.2024 – szkolenie on-line
20.09.2024 – szkolenie on-line
12.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

23 BO

Bezpieczeństwo opakowań

23 BO - Ekologiczny wymiar opakowań. GOZ, ROP, LCA, wskaźniki recyklingu, "carbon footprint", problemy uczestników dotyczące opakowań.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„EKOLOGICZNY WYMIAR OPAKOWAŃ. GOZ, ROP, LCA, WSKAŹNIKI RECYKLINGU,
„CARBON FOOTPRINT”, PROBLEMY UCZESTNIKÓW DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 23 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień ograniczania wpływu opakowań na środowisko w GOZ a także przeprowadzania oceny ekologicznej przy uwzględnieniu takich kryteriów środowiskowych jak: carbon footprint, zawartość źródeł odnawialnych, przydatność do recyklingu itd.
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady ocen wykonane przy wykorzystaniu metody LCA (ocena cyklu życia) oraz sposoby przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z wymaganiami prawnymi powodującymi wzrost kosztów ROP. Omówione zostaną również zasad stosowania na opakowaniach znaków ekologicznych potwierdzających spełnienie określonych kryteriów środowiskowych i oznaczeń tekstowych (ekomarketing, greenwashing). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego w roku 2024 (projekt nowego rozporządzenia dotyczącego opakowań
i odpadów opakowaniowych).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wpływ opakowań na środowisko w całym cyklu życia
• Kryteria oceny środowiskowej (zrównoważony rozwój, carbon footprint, zawartość źródeł odnawianych, przydatność do recyklingu i wskaźniki recyklingu, zawartość surowców z recyklingu)
• Gospodarka odpadami opakowaniowymi
• LCA – case study
• Ekomarketing a greenwashing
2. Stan prawny
• Aktualny system prawny UE, propozycje zmian
• Krajowe regulacje
• Obowiązki przedsiębiorców w ramach ROP
3. Znakowanie wskazujące na spełnienie określonych kryteriów środowiskowych
• Funkcje znaków
• Wzory oznaczeń i zasady stosowania
• Deklaracji i certyfikacja
4. Pytania, podsumowanie szkolenia

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
14.03.2024 – szkolenie on-line
15.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

23 WEB

Bezpieczeństwo opakowań

23 WEB - Wymagania REACH dla różnego rodzaju opakowania i wyrobu - WEBINARIUM   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 270,00 + VAT

WEBINARIUM
„WYMAGANIA REACH DLA RÓŻNEGO RODZAJU OPAKOWANIA I WYROBU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 23 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi wymagań REACH.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM :
1. Podział zakresu obowiązywania rozporządzenia REACH.
2. Zadania dla producentów chemikaliów wynikające z rozporządzenia.
3. Zadania dla producentów i importerów wyrobów wynikające z rozporządzenia.
4. Powiązanie REACH z kartami charakterystykami i innymi aktami prawymi.
5. Substancje SVHC
6. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
12.04.2024 – szkolenie on-line
04.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

248 JB

Bezpieczeństwo opakowań

248 JB - Pobieranie próbek z powierzchni.   NOWOŚĆ   TERMIN SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

SZKOLENIE „POBIERANIE PRÓBEK Z POWIERZCHNI”

WYKŁADY, ĆWICZENIA, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNIE
SYMBOL: 248 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie pobierania próbek z powierzchni. Omówione zostaną techniki pobierania
z zastosowaniem odpowiednich materiałów oraz wymagania jakie należy spełnić, żeby pobrana próbka odznaczała się wiarygodnością/ reprezentatywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do próbkobiorców, którzy zaczynają swoją przygodę w zakresie pobierania próbek z powierzchni, jak i dla osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez doskonalenie.

ZAKRES SZKOLENIA:
• Ogólne zasady pobierania próbek: PN-EN ISO 18593:2018
• PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- w zakresie nadawania uprawnień, monitorowania ważności wyników
• Ogólne zasady transportu i przechowywania próbek pobranych z powierzchni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do pobierania próbek.
2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- obszar pobierania próbek.
3. Zasady pobierania próbek z powierzchni wg. PN-EN ISO 18593:2018:
• cel pobierania
• techniki pobierania
4. Transport próbek.
5. Ćwiczenia praktyczne: pobieranie próbek z powierzchni.
6. Pytania, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

TRENER:
Technolog chemiczny, od 2011 roku zajmujący się obszarem pobierania próbek w laboratoriach badawczych.
Obecnie Zastępca Kierownika Operacyjnego Sekcji Pobierania Próbek w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton Poland. Od ponad 10 lat praktykujący pracownik obszaru jakościowego oraz technicznego.

TERMINY:
Do ustalenia

CENA SZKOLENIA:
Do ustalenia

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Projektów Szkoleniowych
Tel.: 58 766 99 46; e-mail: szkolenia@jsh.com.pl

Zapytaj

56 BO

Bezpieczeństwo opakowań

56 BO - Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne. Przygotowanie deklaracji zgodności.

Szkolenie stacjonarne: PLN 899,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 749,00 + VAT

SZKOLENIE
„MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 56 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności.
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu.
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej.
4. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004.
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 2022/1616
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach.
6. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 2022/1616 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu z żywnością.
8. Warunki stosowania tworzyw typu PCR
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia.
10. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
• Wymagania BFR zalecenie XXXVI
• Wymagania CEPI – wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
11. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki.
12. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach.
13. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
15. Ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
16. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
17. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Adam Fotek – Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
25.01.2024 – szkolenie on-line
20.03.2024 Katowice – szkolenie on-line lub stacjonarnie
22.05.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
18.11.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

83 BO

Bezpieczeństwo opakowań

83 BO - Ekoprojektowanie opakowań.

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE ON-LINE
„EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 83 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych
w projekcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wśród wielu działań podejmowanych w celu ograniczania wpływu opakowań/odpadów opakowaniowych na środowisko istotnym elementem jest idea ekoprojektowania (projektowanie zgodne z aspektami ekologicznymi), która staje się obowiązującym standardem.
We współczesnej gospodarce rynkowej opakowania spełniając wiele funkcji powinny uwzględniać kryteria środowiskowe.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań, stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym
2. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń
• Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
3. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny:
• Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu, przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
22.02.2024 – szkolenie on-line
09.09.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

86 JB

Bezpieczeństwo opakowań

86 JB - Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców.

Szkolenie stacjonarne: PLN 1 540,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 1 050,00 + VAT

SZKOLENIE
„ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW”

PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 86 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.
Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.
Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów
i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne obsługi reklamacji:
• Czym jest sprzedaż konsumencka?
• Prawa konsumenta i osoby fizycznej
• Obowiązki sprzedawcy
• Odpowiedzialność sprzedawcy
• Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
• Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej
• Prawa sprzedawcy
• Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
• Ryzyko sprzedaży
• Odpowiedzialność przedsiębiorców
• Zwolnienie z odpowiedzialności
• Rękojmia, a gwarancja – różnice
2. Projekty cross-departamentalne nad eliminacją reklamacji:
• Praca zespołowa – zalety i metody
• Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
• Zasady wprowadzania zmian w organizacji
3. Zarządzanie reklamacjami – zespół doskonalenia jakości:
• Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
• Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Techniki i narzędzia:
• Burza mózgów
• Multi głosowanie
• Diagram pokrewieństwa
• Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
• Lista sprawdzająca
• Analiza Pareto
• Karta przepływu
• Diagram strzałkowy
• Metoda 5 WHY
• Inne narzędzia
4. Usprawnienie obsługi reklamacji:
• Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
• Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
• Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Specjalista ds. doradztwa i obsługi reklamacji, obecnie na stanowisko Managera ds. Reklamacji w zakładzie przemysłu chemicznego. Prowadzi szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach.
Prowadzi wykłady na konferencjach dla Nowoczesna Firma S.A., Bonnier Business (Polska) – Puls Biznesu, Trio Conferences: Efektywne zarządzanie reklamacjami. Temat wykładu: „Proces obsługi reklamacji jako część strategii Customer Experience Management”.

TERMINY:
07-08.03.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05-06.12.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

88 BK

Bezpieczeństwo opakowań

88 BK - Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„KOMPATYBILNOŚĆ OPAKOWAŃ W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM. TESTY STABILNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 88 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie
z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Pracowników Działów Rozwoju i Wdrożeń
• Technologów kosmetologii i opakowań przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Konstruktorów
• Pracowników Działów Marketingu i Handlowych
• Pracowników Działu Produkcyjnego
• Pracowników kontroli jakości

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne producentów opakowań do kosmetyków.
2. Stabilność i kompatybilność – definicje, typy, wymagania, parametry krytyczne.
3. Warunki testów stabilności i kompatybilności. Programy. Planowanie badań.
4. Produkty rozkładu – przykłady.
5. Przykłady stosowanych materiałów opakowaniowych do kosmetyków – podział i charakterystyka. Przetwórstwo i jego wpływ na materiał.
6. Indukcja – zalety.
7. Migracja – podział i znaczenie w testach stabilności i kompatybilności.
8. Metale ciężkie – masa kosmetyczna a opakowanie.
9. Przykłady doboru tworzywa sztucznego do typu masy kosmetycznej – zastosowanie.
10. Skutki niewłaściwego doboru opakowania i/lub zamknięcia – przykłady.
11. Korozja -opakowanie/zamknięcie.
12. Rozwiązania tworzywowe a innowacyjność.
13. Podsumowanie – czas na pytania.

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ukończyła Teoretyczny i Praktyczny Coaching – Project Manager – Prince 2; Metodykę Zarządzania Projektami Prince 2 Foundation i Practitioner w Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A Wieloletni auditor wewnętrzny ZSZJiŚ, BRC CP system for 1 st product group (cosmetics) oraz IFS HPC. Wieloletni technolog branży kosmetycznej. Autorka artykułów w pismach branżowych kosmetycznych.

TERMINY:
12.03.2024 – szkolenie on-line
12.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się
Kosmetyki i chemia gospodarcza
Opis szkolenia Termin

08 BO

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

08 BO - Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego non-food. Identyfikacja zagrożeń i ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO NON-FOOD. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I USTALENIE PLANU WERYFIKACJI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 08 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zidentyfikowanie zagrożeń mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym oraz ustalenie planu weryfikacji czystości mikrobiologicznej, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, w tym klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, czy podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa produktu w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do dla pracowników odpowiedzialnych za mycie i dezynfekcję w zakładzie produktów non food (m. in. opakowań), technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości oraz laboratorium mikrobiologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa produktu poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu.
Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
21.03.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.07.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
15.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

12 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

12 BK - Kosmetyki naturalne w obliczu zmian legislacyjnych.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE „Kosmetyki naturalne w obliczu zmian legislacyjnych.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 12 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie z definicjami i pojęciami związanymi z kosmetykami naturalnymi. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat ugruntowania prawnego kosmetyków naturalnych oraz ich postrzegania przez konsumentów. Nacisk położony będzie na najnowsze zmiany prawne, które wpływają na deklaracje stosowane dla kosmetyków naturalnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracownicy działów badawczo – rozwojowych, technolodzy, pracownicy działów marketingu i sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kosmetyk naturalny/organiczny oczami konsumenta. Różnica między kosmetykiem naturalnym a organicznym.
2. Kosmetyk naturalny według prawa.
3. Składniki naturalne regulowane prawnie. Kontrola jakości surowców naturalnych.
4. Olejki eteryczne jako nowe alergeny.
5. Prawne ograniczenia środowiskowe (mikroplastiki, cykliczne silikony) związane z przemysłem kosmetycznym.
6. Naturalne filtry UV i deklaracje SPF, reef-friendly.
7. Norma ISO16128 jako podstawa do określania naturalności produktu (definicje, założenia).
8. Wyznaczanie stopnia naturalności produktu w oparciu o normę ISO16128.
9. Certyfikaty kosmetyków naturalnych (międzynarodowe COSMOS i Natrue oraz polskie Naturalnie POLSKIE, Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO).
10. Kosmetyk naturalny a kosmetyk ekologiczny (certyfikacja Ecolabel dla kosmetyków).
11. Kosmetyki wegańskie i cruelty-free.
12. Dyrektywa Green Claims a kosmetyki naturalne.
13. Deklaracje dla kosmetyków naturalnych a wymagania prawne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Audytorka Dobrych Praktyk Produkcyjnych w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007. Doświadczony praktyk, specjalista ds. badań i rozwoju w firmach kosmetycznych. Autorka artykułów w prasie branżowej (m.in. Świat Przemysłu Kosmetycznego, Kosmetyki i Detergenty). Redaktor strony internetowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości kosmetyków.
Z wykształcenia mgr. inżynier Politechniki Gdańskiej o specjalności chemia w medycynie oraz Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe – Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych.

TERMINY:
23.04.2024 – szkolenie on-line
09.09.2023 – szkolenie on-line

Zapisz się

136 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

136 BK - O czym należy pamiętać, przy tworzeniu nowego kosmetyku Umieszczanie produktu na rynku zgodnie z prawem.   NOWOŚĆ

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„O czym należy pamiętać, przy tworzeniu nowego kosmetyku Umieszczanie produktu na rynku zgodnie z prawem.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 136 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie niezbędnych elementów do wprowadzenia kosmetyku na rynek w zgodzie z prawem. Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia związane z badaniami kosmetyków. Zapoznanie z dokumentacją kosmetyku.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do: osoby chcące wprowadzić swoją markę kosmetyczną, technolodzy, pracownicy działów badawczo – rozwojowych i regulatory affairs, osoby zajmujące się dokumentacją, osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi w przemyśle kosmetycznym

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Jak powstaje kosmetyk – od pomysłu do wdrożenia (wybór surowców, opakowań, miejsca wytwarzania).
2. Podstawowe akty prawne dla rynku kosmetyków.
3. Wymagania dla zakładów wytwarzających kosmetyki.
4. Rozporządzenie 1223/2009:
• najważniejsze definicje (producent, osoba odpowiedzialna, wprowadzenie do obrotu),
• załączniki (substancje zakazane, objęte ograniczeniami, dozwolone konserwanty, barwniki, filtry UV),
• testy na zwierzętach a Rozporządzenie 1223/2009 i Rozporządzenie REACH
• obowiązkowa dokumentacja produktu kosmetycznego
5. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego:
• zawarte informacje i wymagana dokumentacja,
• kto może sporządzić raport bezpieczeństwa?
6. Badania produktu kosmetycznego:
• badania dermatologiczne,
• badania mikrobiologiczne (czystości oraz konserwacji), produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego,
• badania aplikacyjne i aparaturowe,
• badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem
7. Oznakowanie produktu kosmetycznego:
• obowiązkowe elementy etykiety,
• projektowanie składu według INCI,
• nowe alergeny zapachowe na etykiecie,
• znak „e” – towary paczkowane,
• oznakowanie SPF,
• oznakowanie kosmetyków w aerozolu,
• oznakowanie kosmetyków łatwopalnych,
• oznakowanie zgodne z dyrektywą SUP (Single Use Plastic),
• oznakowanie materiału opakowania (przydatność do recyklingu)
8. PIF, czyli jaką dokumentację musi posiadać osoba odpowiedzialna.
9. Działania niepożądane – zbieranie danych i informowanie
10. Produkty borderline (z pogranicza).
11. Zgłoszenia CPNP.
12. Nadzór nad rynkiem kosmetyków
13. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Audytorka Dobrych Praktyk Produkcyjnych w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007. Doświadczony praktyk, specjalista ds. badań i rozwoju w firmach kosmetycznych. Autorka artykułów w prasie branżowej (m.in. Świat Przemysłu Kosmetycznego, Kosmetyki i Detergenty). Redaktor strony internetowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości kosmetyków.
Z wykształcenia mgr. inżynier Politechniki Gdańskiej o specjalności chemia w medycynie oraz Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe – Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych.

TERMINY:.
25.06.2024 – szkolenie on-line
08.11.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

137 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

137 BK - Ocena bezpieczeństwa kosmetyków.

Szkolenie stacjonarne: PLN 896,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 697,00 + VAT

SZKOLENIE „OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 137 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zapisami prawnymi oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Podczas szkolenia omówiony zostanie raport bezpieczeństwa oraz zapisy, która powinny się w nim znaleźć.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu badawczo-wdrożeniowego, działu produkcyjnego, osób odpowiedzialnych za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków oraz pracowników laboratoriów mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jako podstawowy element dokumentacji:
• 12 poprawka do zaleceń Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS/1647/22) jako podstawowe narzędzie dla safety assessora,
• część A i B raportu – analiza poszczególnych punktów,
• problemy z szacowaniem ekspozycji na produkt,
• ocena bezpieczeństwa substancji, dla których nie ma konieczności wyliczania MoS,
• bazy danych toksykologicznych.
2. Ćwiczenia praktyczne:
• szacowanie ekspozycji dla produktów kosmetycznych,
• praca z monografią toksykologiczną – analiza danych,
• podejście TTC jako ważne narzędzie w ocenie bezpieczeństwa.
3. Podsumowanie, wyjaśnienie wątpliwości, pytania.

TRENER:
Kamila Pawłowska – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od ponad 20 lat związana
z branżą kosmetyczną. Wieloletni pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; przez 3,5 roku – Specjalista ds. Produktów Kosmetycznych
i Chemii Gospodarczej w firmie TÜV Rheinland Polska.
Obecnie swoje doświadczenia wykorzystuje w Firmie J.S. Hamilton Poland, która w sposób kompleksowy łączy szerokie spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Jako Safety Assessor, reprezentujący J.S. Hamilton Poland, współpracuje z firmami kosmetycznymi, przygotowując raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. W 2018 roku ukończyła z pozytywnym wynikiem kurs Safety Assessment of Cosmetics in the EU, organizowany przez Vrije Universiteit Brussel (VUB).

TERMINY:
20.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
20.06.2024 – szkolenie on-line
25.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

139 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

139 BK - Rejestracja produktów biobójczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„REJESTRACJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ORAZ SPORZĄDZANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 139 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym produktów biobójczych, metodami oznaczania skuteczności biobójczej oraz projektowaniem zapisów handlowych na etykiecie oraz w materiałach promocyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do projektantów, producentów, importerów, osób odpowiedzialnych za wprowadzania produktów biobójczych do obrotu.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe informacje o produktach biobójczych.
2. Uszczegółowienie co jest rozumiane jako preparat dezynfekcyjny oraz rozróżnienie produktu biobójczego od wyrobu medycznego i kosmetyku.
3. Dobór metod badawczych w zależności od przeznaczenia produktu oraz obszaru do którego skierowany będzie produkt.
4. Określenie wymagań oraz spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego ze względu na przeznaczenie projektowanego produktu oraz obszar jego stosowania.
5. Metodyka badań skuteczności produktów biobójczych – wymagania.
6. Norma PN-EN 14885 jako zestawienie wytycznych badań produktów biobójczych o różnym przeznaczeniu.
7. Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej.
8. Interpretacja informacji zawartych na etykiecie, deklaracje marketingowe a wyniki badań skuteczności biobójczej.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
08.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

15 BO

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

15 BO - Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

Szkolenie stacjonarne: PLN 899,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 749,00 + VAT

SZKOLENIE „WYMAGANIA PRAWNE DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
PRZEZNACZONYCH DO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 15 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa kosmetyków, operatorów przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
• Omówienie załącznika I w części dotyczącej opakowań
• Omówienie załączników II-VI w kontekście substancji chemicznych wchodzących w skład opakowań
• Omówienie decyzji wykonawczej komisji do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w części dotyczącej opakowań
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce pojęć zanieczyszczenie, ilość śladowa, substancja niedozwolona
• Objaśnienie i stosowanie w praktyce dokumentów otrzymanych od dostawców opakowań
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności
3. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu
4. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
5. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004
6. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach
7. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
8. Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
9. Warunki stosowania tworzyw typu PCR.
10. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki
11. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
13. Karty MSDS, specyfikacje techniczne.
14. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
Część użytkowa:
 Możliwe pułapki i skutki ewentualnych nieścisłości w sposobie formułowania kontraktów.
 Omówienie parametrów fizyko-mechanicznych mających wpływ na jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 Możliwość reklamacji wyrobów otrzymanych od dostawców na podstawie badań chemicznych, organoleptycznych
i fizyko-mechanicznych.

TRENER:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
27.02.2024 – szkolenie on-line
23.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie

Zapisz się

150 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

150 BK - Zagrożenia mikrobiologiczne produktów kosmetycznych. Ustalanie terminu trwałości.

SZKOLENIE
„ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH. USTALANIE TERMINU TRWAŁOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

SYMBOL: 150 ON-LINE

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Wykłady mają na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, metodami analizy zgodnymi z normami ISO. Poszerzenie świadomości zagrożeń związanych z rozwojem drobnoustrojów w produktach kosmetycznych. Identyfikację punktów kontroli oraz potencjalnych źródeł prowadzących do zakażenia produktów gotowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, inżynierów oraz do osób koordynujących procesy technologiczne
w produkcji kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Skażenie produktu kosmetycznego z punktu widzenia użytkownika w skali kraju oraz świata.
2. Mechanizmy kontroli wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych
z ustawodawstwem w wykorzystaniem tradycyjnych technik oraz alternatywy.
3. Omówienie drobnoustrojów oznaczanych w produktach kosmetycznych.
4. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516, identyfikacja grup wrażliwych.
5. Omówienie faz w procesie technologicznym, charakterystyka surowców oraz kontrola środowiska produkcji
i higieny pracowników w świetle czystości mikrobiologicznej gotowego produktu kosmetycznego.
6. Konserwanty jako surowce kosmetyczne oraz metody badania ich skuteczności.
7. Omówienie powszechnie stosowanych metod testów konserwacji – podobieństwa i różnice.
8. Produkty kosmetyczne niskiego ryzyka mikrobiologicznego i ich ocena zgodnie z wymaganiami norm ISO.
9. Analiza wyników mikrobiologicznych w świetle ustalania terminu przydatności dla produktu kosmetycznego.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
05.06.2024 – szkolenie on-line

151 MIK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

151 MIK - Kontrola czystości mikrobiologicznej w przemyśle kosmetycznym. Warsztaty laboratoryjne przy wykorzystaniu nagrań.

Szkolenie on-line: PLN 589,00 + VAT

SZKOLENIE
„KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM.
WARSZTATY LABORATORYJNE PRZY WYKORZYSTANIU NAGRAŃ”

WYKŁADY, FILMY INSTRUKTAŻOWE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA WYNIKÓW, PROJEKTOWANIE REJESTRÓW
I SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM ZHARMONIZOWANYCH

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 151 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych. Przedstawione zostaną zasady przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń seryjnych. Przedstawione filmy instruktarzowe umożliwią zapoznanie się z pracą manualną wykonaną przez innego analityka. Celem jest utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ustawodawstwo:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm zharmonizowanych z ustawodawstwem.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody
6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149 oraz wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg norm PN-EN ISO (metody analizy omówione zostaną na podstawie materiałów filmowych).
7. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test
8. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
9. Omówienie przykładowych wyników oraz ich rejestracja.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
04.04.2024 – szkolenie on-line
24.10.2024 – szkolenie on-line

Zapisz się

178 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

178 BK - Projektowanie produktów kosmetycznych pod własną marką.

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH POD WŁASNĄ MARKĄ”

WYKŁADY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 178 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w ustalaniu założeń produktowych dla własnej marki kosmetyków oraz zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu recepturowania produktów kosmetycznych. Ponadto wyjaśnione zostaną podstawowe wymagania prawne dotyczące wprowadzenia kosmetyku do obrotu na terenie UE, w tym wskazówki z zakresu oznakowania oraz elementy kompletnego dossier produktu kosmetycznego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do managerów produktów kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych, specjalistów ds. marketingu, technologów, pracowników działu rozwoju produktu, pracowników działu zapewniania jakości, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz inwestorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kluczowe pojęcia oraz ustawodawstwo podstawowe:
• Podstawowe definicje: produkt kosmetyczny, osoba odpowiedzialna.
• Obowiązki producentów i dystrybutorów produktów kosmetycznych na terenie UE, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009
• Ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 04 października 2018 r. obowiązująca od 01 stycznia 2019 r. (Wykaz zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne, System informowania o ciężkich działaniach niepożądanych spowodowanych stosowaniem produktów kosmetycznych, państwowe organy nadzoru nad produktami kosmetycznymi oraz zakres ich kompetencji, kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie przepisów ustawy)
• ISO GMP 22716.
2. Ustalenie założeń produktowych dla nowej marki kosmetycznej:
• Założenia strategiczne dla nowej marki (np. kosmetyk naturalny, wegański, dermokosmetyk).
• Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej (wiek, płeć, typ skóry, rodzaj cery, typ łodygi włosa ect.)
• Określenie półki cenowej i kanału dystrybucji produktu kosmetycznego
• Ustalenie cech produktu (zapach, barwa, forma fizykochemiczna, zakładane działanie pielęgnacyjne, sensoryka np. wchłanialność, rozsmarowywanie, konsystencja.)
• Dobór opakowania.
3. Tworzenie formulacji oraz przygotowanie prototypu produktu kosmetycznego:
• Opracowanie formulacji kosmetycznej w oparciu o ustalone wcześniej założenia
• Obowiązujące zakazy oraz ograniczenia dotyczące stosowania wybranych składników w recepturach kosmetycznych
• Dobór opakowania do rodzaju wsadu (masy kosmetycznej)
• Wykonanie prototypu produktu kosmetycznego (wsad + opakowanie jednostkowe).
4. Testy prototypu produktu kosmetycznego oraz analiza danych:
• Rozpoznanie rynku po otrzymaniu prototypu produktu kosmetycznego (skrupulatne zebranie oceny produktu od osób testujących wraz z oszacowaniem potencjału sprzedażowego- wyrażenie chęci zakupu produktu)
• Benchmarking – porównanie prototypu z produktami konkurencyjnymi z tego samego segmentu
• Zebranie informacji o ewentualnych poprawkach prototypu kosmetyku (np. użyteczności opakowania, działania pielęgnacyjnego formulacji).
5. Udoskonalanie oraz zatwierdzenie prototypu produktu kosmetycznego:
• Wykonanie nowego prototypu produktu kosmetycznego (z uwzględnieniem poprawek po testach).
• Ponowne testy i zatwierdzenie prototypu produktu kosmetycznego (archiwizacja wzorca i ewidencjonowanie prototypu, protokół akceptacji).
• Szczegółowa analiza ceny produkcji prototypu w kontekście kosztów realizacji całej inwestycji.
6. Badania wdrożeniowe i dossier produktu kosmetycznego:
• Badania obowiązkowe do wprowadzenia kosmetyku do obrotu na rynek UE oraz badania opcjonalne
• Jak poprawnie zgromadzić dossier produktu kosmetycznego – PIF (ang. Product Information File).
7. Oznakowanie kosmetyku:
• Niezbędne i nieobowiązkowe informacje umieszczane na opakowaniu jednostkowym produktu kosmetycznego.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
22.02.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

Zapisz się

179 BK

Bezpieczeństwo kosmetyków, chemii gospodarczej i wyrobów higieny osobistej

179 BK - Technologia produkcji produktów kosmetycznych

Szkolenie stacjonarne: PLN 847,00 + VAT

Szkolenie on-line: PLN 647,00 + VAT

SZKOLENIE
„TECHNOLOGIA PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH”

WYKŁADY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 179 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie elementarnej wiedzy na temat produkcji i technologii wytwarzania kosmetyków różnego rodzaju (myjących, pielęgnacyjnych, perfum oraz kosmetyków upiększających tzw. ,,kolorowych’’). Omówione zostaną różne typy urządzeń do produkcji mas kosmetycznych, a także kryteria ich doboru w zależności od produkowanego asortymentu. Temat szkolenia obejmuje również charakterystykę urządzeń rozlewniczych stosowanych przy konfekcji kosmetyków z danego segmentu. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami optymalizacji procesów produkcyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, kierowników produkcji, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem produkującym kosmetyki, pracowników działu zapewniania i kontroli jakości oraz inwestorów.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia z zakresu technologii produkcji:
• Wyjaśnienie zagadnień: proces technologiczny, proces produkcyjny, cykl produkcyjny, instalacja produkcyjna
• Typy produkcji przemysłowej i krótka ich charakterystyka.
2. Rodzaje urządzeń do produkcji mas kosmetycznych:
• Typy mieszalników stosowanych do produkcji mas kosmetycznych
• Typy mieszadeł stosowanych do produkcji mas kosmetycznych
• Zbiorniki stosowane w produkcji kosmetyków.
3. Dobór urządzeń i aparatury technologicznej w zależności od produkowanego asortymentu
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji emulsji
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji płynów, w tym perfum
• Urządzenia i aparatura stosowana do wylewania na gorąco (np. produkcja pomadek, sztyftów)
• Urządzenia i aparatura stosowana do produkcji proszków np. pudrów.
4. Linie procesowe stosowane w przemysłowej produkcji kosmetyków:
• Cechy linii procesowych stosowanych do produkcji kosmetyków
• Elementy wyposażenia linii procesowych do produkcji emulsji.
5. Urządzenia rozlewnicze stosowane przy konfekcji kosmetyków z danego segmentu:
• Urządzenia stosowane do rozlewania emulsji
• Urządzenia stosowane do rozlewania płynów, w tym perfum
• Urządzenia stosowane do rozlewania kosmetyków pieniących
• Urządzenia stosowane do rozlewania kosmetyków zawierających cząstki stałe
• Urządzenia stosowane do rozlewania na ciepło.
6. Optymalizacja procesów produkcji kosmetyków:
• Czynniki wpływające na wydajność maszyn produkcyjnych
• Kontrola procesu produkcyjnego w warunkach przemysłowych
• Optymalizacja oraz automatyzacja procesów produkcyjnych.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
mgr inż. Technologii Chemicznej, specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków a także Chemii Kosmeceutycznej. Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

TERMINY:
12.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.10.2024 – szkolenie on-line