Badania techniczne i środowiska pracy

Badania akustyczne i hałasu

Realizujemy badania zgodnie z wymaganiami norm europejskich i krajowych, dyrektywy hałasowej oraz maszynowej:

 

  • Pomiar hałasu na stanowisku pracy
  • Pomiar poziomu mocy akustycznej maszyny oraz ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy
  • Pomiar hałasu w budynkach oraz w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań akustycznych i hałasu.