Badania techniczne i środowiska pracy

Badania stopnia ochrony

  • Stopnia ochrony zapewnianego przez obudowy (Kod IP) zgodnie z wymaganiami normy
    PN-EN 60529:2003
  • Stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianego przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50102,
    PN-EN 62262

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań stopnia ochrony IP oraz IK.