Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Ocena zgodności ATEX, MD, LVD, EMC

Hamilton  TEST, jako jednostka notyfikowana i wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, jako strona trzecia, bierze udział w procesie oceny zgodności wyrobów oddawanych do użytku lub wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej w obrębie następujących dyrektyw:

 

 

Współpracując z Hamilton TEST możecie Państwo oczekiwać pełnej współpracy w przeprowadzeniu oceny zgodności z udziałem strony trzeciej. Proces oceny może zostać zakończony wydaniem odpowiedniego certyfikatu w którym potwierdzimy spełnienie przez wyrób wymagań odpowiednich norm i/lub dyrektyw.

 

Wszelkie niezbędne informacje dla klientów zamieszczone na stronie internetowej www.hamilton-test.pl