Pakiety szkoleń

Wszystkie Wyczyść

INDYWIDUALNY PAKIET - zapraszamy do kontaktu: szkolenia@jsh.com.pl

Certyfikat:

Specjalista

Cena: 0,00 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ

162 JBP – Wymagania standardu GMP+ FC SCHEME 2020.

SZKOLENIE
„WYMAGANIA STANDARDU GMP+ FC SCHEME 2020”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 162 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Przekazanie informacji o najnowszych zmianach w standardzie GMP+, zdobycie umiejętności zastosowania standardu GMP+ FC SCHEME 2020 w przedsiębiorstwie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprawujących nadzór nad systemem HACCP i GMP+, pełnomocników ds. jakości. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania prawne w przemyśle paszowym
2. Klasyfikacja produktów paszowych wg wymagań prawnych i GMP+
3. System HACCP w paszach
4. Wymagania prawne higieny pasz wg rozporządzenia 183/2005
5. Zasady zatwierdzania i rejestracji przedsiębiorstw rynku paszowego
6. #PROJECTGMP+2020, czyli co trzeba wiedzieć o najnowszych zmianach w GMP+?
7. Dokumentacja GMP+ FC SCHEME 2020, czyli jak się odnaleźć w nowej strukturze standardu?
8. Zakupy towarów i usług zgodnie z wymaganiami GMP+ BA10/T.S. 1.2
9. Znakowanie towarów i usług zgodnie z GMP+ BA6/T.S. 1.8
10. Badania produktów paszowych zgodnie z wymaganiami GMP+ BA4/ T.S 1.7
11. Plan monitoringu pasz
12. System wczesnego ostrzegania EWS
13. Transport drogowy pasz zgodny z GMP+
14. Analiza częstych niezgodności z audytów GMP+
15. Podsumowanie szkolenia, pytania

TRENER:
Absolwentka studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenia w branży spożywczej. Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością oraz HACCP. Jako pierwsza w Polsce uzyskałam tytuł BRC Professional certyfikowanego partnera globalnego standardu bezpieczeństwa żywności BRC.
Od 2019 audytor wiodący systemu bezpieczeństwa pasz GMP+ i MI105 w zakresach: produkcja materiałów paszowych; produkcja mieszanek paszowych; produkcja dodatków paszowych; produkcja premiksów; handel, magazynowanie
i przeładunek pasz; transport drogowy pasz. Konsultant systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

TERMINY:
15.03.2024 – szkolenie on-line
17.09.2024 – szkolenie on-line

17/09/2024 On-Line

119 JBP – Zespół HACCP oraz dobre praktyki higieniczne i produkcyjne w przedsiębiorstwach paszowych.

SZKOLENIE
„ZESPÓŁ HACCP ORAZ DOBRE PRAKTYKI HIGIENICZNE I PRODUKCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 119 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zespół HACCP – kompetencje, zakres odpowiedzialności w obrębie systemu, zarzadzanie zespołem. Przedstawione zostaną podstawowe zasady GHP i GMP w przemyśle paszowym – obszary działalności firmy objęte w/w zasadami.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest dla pełnomocników ds. jakości oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe cele i założenia systemu HACCP
2. Zespół HACCP – jak stworzyć?
3. Kompetencje zespołu HACCP
4. Zadania zespołu HACCP i obszary działalności – podejście praktyczne
5. Dokumentacja spotkań zespołu HACCP (zasada: co, kto, i do kiedy) – podejście praktyczne
6. Analiza procesów w firmie paszowej.
7. Wymogi dotyczące personelu – szkolenia i kompetencje
8. Program warunków wstępnych
9. Nadzór nad infrastrukturą.
10. Relacja nadzoru nad infrastrukturą do CCP i CP.
11. Higiena zakładu – zagrożenia wynikające z procesów czyszczenia i dezynfekcji zakładu.
12. Ćwiczenia z zakresu stosowania zasad HACCP w praktyce
13. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

TRENER:
Audytor, trener i konsultant (GMP+ Registered Consultant) z doświadczeniem w branży spożywczej i paszowej, zaznajomiony z zagadnieniami QA i wdrażaniem systemów jakości zgodnie z GMP+, QS i VLOG oraz PIM.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania oraz przeprowadzania szkoleń.

TERMINY:
05.04.2024 – szkolenie on-line
03.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/lub stacjonarnie
03.12.2024 – szkolenie on-line

03/10/2024 On-Line
03/10/2024 Poznań
03/12/2024 On-Line

63 WEB – Badanie GMO w żywności i paszach – interpretacja wyników badań oraz wymagań zgodnie z VLOG. – WEBINARIUM

WEBINARIUM
„BADANIE GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ORAZ WYMAGAŃ ZGODNIE Z VLOG”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 63 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi analizy produktów spożywczych pod kątem genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wyniki analiz i ich interpretacja oraz wymagania zgodnie ze standardem VLOG.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników laboratoriów kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego.

PROGRAM:
1. Ogólne wymagania dla pracowni do badań w kierunku GMO.
2. Pobieranie oraz przygotowanie próbek paszy i żywności.
3. Izolacja DNA oraz optymalizacja reakcji PCR.
4. Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR.
5. Badania przesiewowe (screening).
6. Ogólne omówienie wyników badań żywności w kierunku GMO (jakościowych oraz ilościowych).
7. Regulacje prawne.
8. Wymagania VLOG.
9. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej J.S. Hamilton Poland gdzie opracowuje, wdraża i nadzoruje badania molekularne (PCR oraz immunoenzymatyczne ELISA) w zakresie analiz żywności i produktów paszowych. Z wykształcenia chemik oraz biotechnolog – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

TERMINY:
18.06.2024 – szkolenie on-line
28.10.2024 – szkolenie on-line

28/10/2024 On-Line

121 JBP – Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.

SZKOLENIE
„ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY”

WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 121 JBP

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania pasz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. 767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych
2. Rejestr dodatków paszowych
• Jak korzystać, praktyczne porady
3. Materiały paszowe
• Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba
• Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów
• Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych
4. Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
• Zasady autoryzacji
• Oznakowanie
5. Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz
6. Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może
7. Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz
8. Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia
9. Kryteria oznakowania pasz „bez GMO”
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji.
Reprezentuje Polskę w sprawach związanych z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym z krajów członkowskich UE.

TERMINY:
22.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
20.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
14.11.2024 – szkolenie on-line

20/08/2024 On-Line
20/08/2024 Gdynia
14/11/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 2 034,90 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. SYSTEM HACCP.

61 DSZ – Wymagania systemu HACCP wg Codex Alimentarius. Szkolenie doskonalące dla zespołu HACCP.

SZKOLENIE
„WYMAGANIA SYSTEMU HACCP WG CODEX ALIMENTARIUS.
SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA ZESPOŁU HACCP.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 61 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
wg Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022 (wydanie 2023) oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności;
• Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP oraz ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE.
2. Wymagania Codex Alimentarius CXC 1-1969 rev. 2022:
• Zasady ogólne, definicje
• Obiekt: lokalizacja i konstrukcja, urządzenia, wyposażenie
• Szkolenia i kompetencje
• Utrzymanie zakładu, czyszczenie i dezynfekcja oraz zwalczanie szkodników
• Higiena osobista
• Kontrola działania, w tym
 Zanieczyszczenia żywności
 Procedury wycofania z rynku
• Informacja o produkcie i świadomość konsumenta
• Transport
3. Zasady systemu HACCP
• 7 zasad/ 12 etapów wdrażania systemu HACCP
4. Norma ISO 22000:2018 – zmiany w normie.
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działanie
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Doskonalenie.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego.
Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami.
Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności.
Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów.
Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
26.01.2024 – szkolenie on-line
16.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.08.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
04.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

22/08/2024 Gdynia
22/08/2024 On-Line
04/12/2024 Poznań
04/12/2024 On-Line

158 DSZ – Rola lidera i zespołu HACCP w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa żywności.

SZKOLENIE
„ROLA LIDERA I ZESPOŁU HACCP W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 158 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Spotkanie ma na celu przybliżenie zakresu obowiązków oraz roli Lidera Zakładowego Zespołu ds. HACCP i ich członków
w kształtowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji. Pozwoli zrozumieć i ugruntować wiedzę
z zakresu:
• Roli Lidera i Zespołu ds. HACCP
• Wdrożenia i doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
• Skutecznej komunikacji skutecznego zarządzania, jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników, Liderów, Specjalistów ds. systemów zarządzania, jakością oraz członków Zespołu HACCP, a także osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zespół ds. HACCP
• Powołanie
• Skład zespołu
• Wiedza i kompetencje
• Wymagania standardów bezpieczeństwa żywności (m.in. ISO 2200: 2018, IFS Food, BRCGS)
2. Rola Zespołu ds. HACCP
• Rola i obowiązki Lidera
• Zadania Członków
• Funkcjonowanie i doskonalenie SZBŻ
3. Działania systemowe
• Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze – ujęcie systemowe
• Kiedy podejmować i jakie działania
• Analiza przyczyn źródłowych (metoda 5 WHY, diagram ISIKAWY)
• Ocena skuteczności działań
• Istota działań prewencyjnych
4. Skuteczna komunikacja: Lider-Zespół HACCP – pracownicy
• Zasady komunikacji
• Aktywne słuchanie
• Poszukiwanie informacji u rozmówcy
• Efektywne przekonywanie
• Sygnały niewerbalne
• Sztuka wyrażania i przyjmowania krytyki
5. Incydent a wycofanie z rynku i obrotu produktów niezgodnych
• Praktyczne podejście do procesu
• Obowiązki wobec jednostki certyfikującej i właścicieli standardów
6. Obowiązkowe audyty niezapowiedziane w systemach rekomendowanych przez GFSI
• GFSI benchmark
• Wymagania BRCGS Food dla audytów niezapowiedzianych
• Wymagania IFS Food dla audytów niezapowiedzianych
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
04.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28.10.2024 – szkolenie on-line

28/10/2024 On-Line

10 DSZ – Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000.

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP WG ISO 22000.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 10 /DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. Zapewnienia Jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:
• Kontekst organizacji
– Kontekst organizacji a czynniki wewnętrzne, zewnętrzne
• Przywództwo
– Przywództwo i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
– Polityka bezpieczeństwa żywności
• Planowanie
– Działania uwzględniające ryzyka i szanse
– Cele FSMS
• Wsparcie
– Zasoby
– Kompetencje
– Świadomość
– Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
– Udokumentowana informacja
• Działanie
– Programy wstępne (PRP)
– Identyfikowalność
– Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
– Nadzór nad zagrożeniami (system HACCP)
– Aktualizacja i weryfikacja programów wstępnych PRP i systemu HACCP
– Nadzór nad niezgodnościami wyrobu i procesów
• Ocena wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
– Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
– Audyty wewnętrzne
– Przegląd zarządzania
• Doskonalenie
– Niezgodności i działania naprawcze
– Ciągłe doskonalenie
– Aktualizacja FSMS
2. Wprowadzenie do audytowania:
• Definicja audytu
• Rodzaje audytów
• Postawy i zachowania audytora
• Zasady i proces audytowania wg normy ISO 19011.
3. Metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych:
• Przygotowanie audytu
• Istota, model i warunki skutecznego komunikowania się
• Rodzaje pytań audytowych
• Badania audytowe
• Formułowanie niezgodności
• Dokumentowanie wyników audytu.
4. Działania poaudytowe:
• Korekcje
• Działania korygujące
• Rekomendacje do doskonalenia
5. Test na zakończenie szkolenia.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
27.02.2024 – szkolenie on-line
24.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

05/12/2024 On-Line
05/12/2024 Poznań

68 JB – Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metod analiz.

SZKOLENIE
„ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI. AKTUALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, METODY ANALIZ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 68 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości i laboratoriów zakładów przemysłu spożywczego odpowiedzialnych za prawidłową ocenę surowca i produktów, pracowników urzędowych laboratoriów nadzoru, a także wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka zanieczyszczeń w żywności.
2. Źródła zanieczyszczeń w artykułach żywnościowych.
3. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie konsumenta.
4. Zanieczyszczenia żywności spowodowane migracją substancji toksycznych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
5. Rozporządzenie UE nr 915/2023 z 25.04.2023 ( zastępujące rozporządzenie UE 1881/2006) – aktualizacja, wymagania prawne dotyczące maksymalnych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
6. Metody oznaczania wybranych zanieczyszczeń w żywności.
7. Interpretacja wyników badań w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w pracowniach J.S. Hamilton Poland w zakresie pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca i nadzorująca bezpieczeństwo i higienę pracy w podległych jej pracowniach badawczych.

TERMINY:
20.02.2024 – szkolenie on-line
16.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.09.2024 – szkolenie on-line
12.12.2024 – szkolenie on-line

05/09/2024 On-Line
12/12/2024 On-Line

188 DSZ – Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych w systemach bezpieczeństwa żywności.

SZKOLENIE
„ZAPOBIEGANIE, MONITOROWANIE ORAZ DETEKCJA CIAŁ OBCYCH
W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 188 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wymagają analizy zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na każdym etapie przygotowania produktu. Jednym z częstszych zagrożeń jest ryzyko występowania ciał obcych: metalu, tłuczonego szkła i drewna.
Istnieje wiele technicznych sposobów sprawdzania obecności ciał obcych. Zamontowane urządzenia do detekcji ciał obcych muszą przechodzić testy i kontrole oraz muszą być rejestrowane i podlegać odpowiednim procedurom. Uczestnicy po szkoleniu dowiedzą się :
• Dlaczego ciała obce stanowią zagrożenie zdrowia ?
• Jakie są wymagania prawne i wymagania standardów ?
• Przykłady wycofań produktów z rynku – RASFF
• Jak zarządzać ryzykiem, jakie jest praktyczne podejście i działania operacyjne

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowanie jest do kierowników i brygadzistów, członków Działu Jakości będących odpowiedzialnymi za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, będących członkami zespołu HACCP z kilku obszarów produkcji, przyjęcia surowca, magazynowania, i produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania standardów uznanych przez GFSI dot. ciał obcych.
2. Rodzaje zagrożeń fizycznych i ich źródła.
3. Procedury zapobiegania i monitorowania ciał obcych w żywności (szkło, metale, drewno, plastik, itp.)
4. Procedury detekcji ciał obcych:
• Ocena wizualna
• Detektory metali
• X-Ray
• Filtry i sita
• Magnesy
• separatory
• Inne
5. Walidacja i weryfikacja metod do wykrywania ciał obcych.
6. Działania zapobiegawcze w zakresie nadzoru nad ciałami obcymi.
7. Elementy kultury bezpieczeństwa żywności w aspekcie nadzorowania ciał obcych.
8. Pytania i dyskusja, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
23.02.2024 – szkolenie on-line
22.04.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
20.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

11/10/2024 On-Line
11/10/2024 Poznań

63 JB – Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym.

SZKOLENIE
„NADZÓR NAD ALERGENAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 63 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka
w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Alergeny w przemyśle spożywczym – zagrożenia i aspekty prawne:
• Rodzaje alergenów występujących w żywności
• Prawo Unii Europejskiej dotyczące alergenów w żywności.
2. Procedury postępowania z alergenami w zakładzie produkcyjnym, w tym:
• zidentyfikowanie źródeł, przegląd: specyfikacji, dostaw i dostawców
• analiza zagrożeń, sporządzenie planu występowania – szacowanie ryzyka
• planowanie produkcji
• projektowanie nowych wyrobów
• zasady magazynowania
• ustalenie zasad postępowania przy operowaniu alergenami
• mycie i czyszczenie
• szkolenia pracowników.
3. Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:
• walidacja procesów czyszczenia – zaprojektowanie „najgorszego przypadku”
• ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia
• szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu
4. Zasady prawidłowego znakowania alergenów.
5. Dokumenty wspomagające – przewodniki UE, FDA, Codex Alimentarius
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
26.03.2024 – szkolenie on-line
18.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
24.09.2024 – szkolenie on-line
13.12.2024 – szkolenie on-line

24/09/2024 On-Line
13/12/2024 On-Line

03 JB – Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności

SZKOLENIE
„MIKROBIOLOGICZNY MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADACH PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 03 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego, klasycznych metod pobierania próbek środowiskowych oraz nowoczesnych i szybkich technik. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas pobierania i przygotowywania prób środowiskowych oraz wykonywania badań, podawania wyników. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności w obliczu zagrożeń mikrobiologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, pracowników laboratorium przyzakładowych firm z branży spożywczej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp do mikrobiologii
2. Źródła zanieczyszczeń środowiska produkcyjnego, w tym rozwój biofilmu w środowisku produkcyjnym
3. Pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 18593 – wymazy i odciski
4. Nowoczesne i szybkie techniki monitoringu środowiska produkcyjnego – luminometryczne badanie powierzchni
5. Pobieranie prób wody, powietrza, powietrza sprężonego
6. Higiena pracowników produkcyjnych
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas pobierania i przygotowywania prób oraz wykonywania badań, podawania wyników
8. Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności poprzez monitoring środowiska produkcyjnego
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce. Do 2016 roku Mikrobiolog w laboratorium akredytowanym J.S. Hamilton
w Poznaniu. Pracownik działów kontroli i zapewniania jakości, w tym laboratorium mikrobiologicznego, w firmach z branży suplementów diety i FMCG.

TERMINY:
28.02.2024 – szkolenie on-line
10.06.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
11.10.2024 – szkolenie on-line
16.12.2024 – szkolenie on-line

11/10/2024 On-Line
16/12/2024 On-Line

118 JB – Projektowanie procesów mycia i dezynfekcji, utrzymanie higieny w środowisku produkcji oraz higieny osobistej w przetwórstwie żywności.

SZKOLENIE
„PROJEKTOWANIE PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI, UTRZYMANIE HIGIENY
W ŚRODOWISKU PRODUKCJI ORAZ HIGIENY OSOBISTEJ W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 118 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie dostępnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na utrzymanie czystości
w środowisku produkcji spożywczej. Uczestnik zapoznaje się procesem planowania oraz projektowania zabiegów higienicznych w zakładzie produkcyjnym jaki i z realizacją procesu. Przedstawione zostaną metody walidacji procesu mycia oraz techniki kontroli czystości powierzchni roboczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane do technologów w przemyśle spożywczym, pracowników kontroli jakości, producentów
i dystrybutorów środków chemii przemysłowej do mycia i dezynfekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka wybranych procesów produkcyjnych oraz zanieczyszczeń, które się w trackie produkcji gromadzą.
2. Omówienie najpopularniejszych technik mycia powierzchni wodoodpornych takich jak mycie CIP oraz z wykorzystaniem aktywnej piany.
3. Przykłady produktów chemii przemysłowej z podziałem na zastosowanie.
4. Projektowanie planów higienizacji dla różnych branż sektora spożywczego.
5. Sporządzanie instrukcji oraz ksiąg mycia w oparciu o przykłady.
6. Ogólne zasady pobierania próbek ze środowiska produkcji oraz od personelu.
7. Archiwizacja i interpretacja wyników.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Mikrobiolog, absolwentka Politechniki Gdańskiej. Wieloletni praktyk w produkcji, badaniu oraz certyfikacji produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Doświadczony inżynier odpowiedzialny za projektowanie procesów mycia
i dezynfekcji w różnych sektorach. Uczestniczka projektów badawczych dofinansowanych z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pasjonatka literatury wszelakiej.

TERMINY:
16.04.2024 – szkolenie on-line
19.06.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
01.10.2024 – szkolenie on-line
05.12.2024 – szkolenie on-line

01/10/2024 On-Line
05/12/2024 On-Line

102 JB – Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: gryzonie, owady latające, szkodniki magazynowe. Analiza ryzyka, dobra praktyka magazynowa.

SZKOLENIE
„ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI: GRYZONIE, OWADY LATAJĄCE, SZKODNIKI MAGAZYNOWE. ANALIZA RYZYKA, DOBRA PRAKTYKA MAGAZYNOWA”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 102 JB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z tematyką wymagań ochrony przed szkodnikami w istniejących systemach
bezpieczeństwa żywności oraz omówieniem programu ochrony przed szkodnikami. Dokonana zostanie analiza konkretnych przykładów pochodzących z zakładów produkcyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat wymagań ochrony przed szkodnikami
w istniejących systemach bezpieczeństwa żywności, osób zainteresowanych zasadami przeprowadzania zabiegów DDD oraz koordynujących zabiegi DDD w zakładach produkcyjnych i nadzorujących prace firm świadczących usługi DDD.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Standardy zwalczania szkodników:
• Standard BRC;
• Standard IFS;
2. Szkodniki w pomieszczeniach zakładów przemysłu spożywczego i przypadki zanieczyszczenia
żywności szkodnikami.
3. Deratyzacja.
4. Zasady nowoczesnej deratyzacji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
5. Metody prewencyjne:
• Zabiegi higieniczne;
• Szczelność obiektu;
• Kontrola dostaw surowców i półproduktów;
6. Podstawy mikrobiologii:
• Podział mikroorganizmów;
• Chorobotwórczość drobnoustrojów;
• Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19;
7. Dezynfekcja.
• Podstawowe metody zwalczania drobnoustrojów;
• Charakterystyka i podział chemicznych środków dezynfekcyjnych;
• Metody prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych;
8. Zasady nowoczesnej dezynsekcji:
• Monitoring;
• Zwalczanie;
9. Analiza przykładów, dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady dla branży spożywczej i farmaceutycznej, instytucji państwowych i kontrolnych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz firm wykonujących zabiegi Pest Control.
Wieloletni audytor rekomendowany m.in. przez spożywcze sieci handlowe.
Ekspert KT 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy tworzeniu PNEN16636: tj. Europejski Standard: Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje.
Współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie standardów żywności w odniesieniu do
zagrożeń biologicznych oraz audytów biologa mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przed szkodnikami
z uwzględnieniem organizmów zawlekanych wraz z importowanymi towarami.
Twórca procedur dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie niebezpiecznych m.in.: GK Ebola, ASF, COVID-19.

TERMINY:
19.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
27.05.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
10.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
18.10.2024 – szkolenie on-line

18/10/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności wg. HACCP (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 5 330,70 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA STANDARD IFS FOOD DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

221 DSZ – Wymagania standardu IFS Food v. 8. (szkolenie na licencji IFS Academy).

SZKOLENI „WYMAGANIA STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, SESJA Q&A

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 221 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
W kwietniu opublikowana została nowa wersja standardu IFS Food v.8. Audyty IFS Food zgodne z wersją 8 będą możliwe od października 2023 roku, a z początkiem roku 2024 roku staną się obowiązkowe dla wszystkich organizacji posiadających certyfikat IFS. Na szkoleniu dowiesz się :
• Jakie są pełne wymagania standardu IFS Food v. 8?
• Jakie zostały wprowadzone zmiany?
• Uzyskasz praktyczną wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food v. 8
• Jak sprawować nadzór nad systemem i dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS Food v.8?
• Jak zaplanować zakres prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu IFS Food v. 8?

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących zapoznać się z nowa wersją standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS v. 8.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI w systemach bezpieczeństwa i jakości żywności.
2. Protokół audytu:
• system ocen
• proces certyfikacji
• raportowanie
• rodzaje audytów
• działania poaudytowe
• komunikacja z jednostką certyfikującą
3. Wymagania/Lista kontrolna:
• zarządzanie i zaangażowanie
• system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• zarządzanie zasobami
• procesy operacyjne
• pomiary, analiza i doskonalenie
4. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER (w zależności od terminu szkolenia):
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

Lub

Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

Lub
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY SZKOLEŃ:
16.01.2024 – szkolenie on-line
19.02.2024 – szkolenie on-line
04.03.2024 – szkolenie on-line
22.04.2024 – szkolenie on-line
18.06.2024 – szkolenie on-line
16.09.2024 – szkolenie on-line
21.11.2024 – szkolenie on-line

16/09/2024 On-Line
21/11/2024 Gdynia

224 DSZ – Audytor wewnętrzny standardu IFS Food v. 8.

SZKOLENIE
„AUDYTOR WEWNĘTRZNY STANDARDU IFS FOOD V. 8.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 224 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu audytowania systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym w oparciu o standard IFS Food wersja 8. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania audytów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli w sposób praktyczny poznać zasady realizacji i dokumentowania audytów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wyższego i średniego szczebla, kierowników działów jakości, zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej oraz podmiotów planujących wdrożyć system i przeszkolić przyszłych audytorów wewnętrznych lub posiadają wdrożony system i chcą doskonalić wiedzę z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie i ogólne informacje o kursie
• Ogólne informacje o kursie
• Rodzina norm IFS i programów wspierających
2. Audyty wewnętrzne i dobre praktyki audytowe z perspektywy IFS
• Rodzaje audytów
• Audyt wewnętrzny wg wymagań IFS Food wersja 8
• Umiejętności audytora wewnętrznego
• Przygotowanie audytu wewnętrznego
• Audyt wewnętrzny oparty na analizie ryzyka
• Planowanie audytu w oparciu o ryzyko
• Ścieżka audytu
3. IFS Food wersja 8
• Budowa standardu
• Wymagania KO
• System oceny – niezgodności i odchyleń
• Omówienie wymagań – wybrane zagadnienia
4. Techniki audytowania
• Ćwiczenia praktyczne
5. Zakończenie audytu wewnętrznego
• Sporządzenie sprawozdania a audytu
• Opracowanie planu działania
• Najczęstsze błędy w audytach wewnętrznych
6. Test na zakończenie szkolenia. Posumowanie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, Sai Global, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

Lub
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

Lub
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Lub
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:

16-17.01.2024 – szkolenie on-line
04-05.03.2024 – szkolenie on-line
08-09.05.2024 – szkolenie on-line
16-17.09.2024 – szkolenie on-line
21-22.11.2024 – szkolenie on-line

16-17/09/2024 On-Line
21-22/11/2024 On-Line

163 DSZ – Food fraud – Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000.

SZKOLENIE
„FOOD FRAUD – AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 163 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów zafałszowań żywności a przede wszystkim poznaniu narzędzi pozwalających na ocenę podatności surowców / materiałów i dostawców. Szkolenie odnosi się do wymagań standardów BRC Food, IFS Food oraz FSSC 22000. Te same narzędzia mogą zastosować producenci opakowań do kontaktu z żywnością (BRC PM) jak również w firmy handlowe (IFS Broker).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie zafałszowań, oszustw i autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Food Defence, Food Fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice
2. Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze
3. Rodzaje zafałszowań żywności i opakowań
4. Wymagania BRC Food, IFS Food i FSSC 22000 w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności
5. Wykorzystanie wytycznych BRC i IFS w wykonaniu oceny podatności oraz przygotowaniu planu ograniczenia oszustwa produktowego
6. Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
7. Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
8. Przeglądy oceny podatności – monitorowanie informacji o oszustwach związanych z żywnością
9. Ćwiczenie – analiza „Food Fraud” na wybranych przykładach.
10. Egzamin końcowy.
11. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
19.01.2024 – szkolenie on-line
20.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 – szkolenie on-line

09/09/2024 Warszawa
09/09/2024 On-Line
02/12/2024 On-Line

187 DSZ – Food defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej.

SZKOLENIE
„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE
FORMY ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 187 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zaprezentowanie pojęcia i istoty obrony żywności
• Przedstawienie wytycznych dotyczących budowania planu służącego nadzorowaniu, reagowaniu, zapobieganiu
i wczesnemu ostrzeganiu przed celowym skażeniem żywności
• Wskazanie sposobu możliwej integracji systemu zarządzania obroną żywności z istniejącym już systemem HACCP oraz innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie obrony żywności. Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani w tym m.in. osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie zakładu, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, itp.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do obrony żywności
• Pojęcie obrony żywności
• Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence
2. Wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
• Obrona żywności w świetle wymagań standardów ( w tym m.in. BRC, FSSC 22000, IFS)
• Zalecenia specyfikacji PAS 96
3. Plan obrony żywności i jego realizacja
• Podstawowe składowe i założenia planu obrony żywności
• Charakterystyczne cechy planu obrony
• Typowy cykl planowania
• Analiza ryzyka – jaką metodę zastosować
4. Cyberbezpieczeństwo a food defence
• Pojęcie cyberbezpieczeństwa
• Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne
• Kluczowe obszary zapewnienia ochrony
• Identyfikacja zagrożeń
• Zagrożenia dla systemów operacyjnych i sposoby ochrony
• Struktury zarządzające bezpieczeństwem cyfrowym
• Metody testowania zabezpieczeń
5. Food defence – warsztaty
• Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach w tym m.in.: zabezpieczenie zakładu, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, itp.
6. Egzamin końcowy.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
20.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

02/12/2024 On-Line
02/12/2024 Poznań

131 DSZ – Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty.

SZKOLENIE
„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 131 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie, geneza
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• 5 poziomów kultury bezpieczeństwa żywności
• Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
2. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
• Codex Alimentarius
• BRC GS
• IFS Food
• FSSC 22000
3. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
• Studium przypadku – Case Study
4. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
5. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
• Studium przypadku – Case Study .
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
25.03.2024 – szkolenie on-line
13.05.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
23.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
25.11.2024 – szkolenie on-line

23/08/2024 On-Line
23/08/2024 Gdynia
25/11/2024 On-Line

129 DSZ – Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRCGS Food oraz IFS Food. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

SZKOLENIE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD
ORAZ IFS FOOD. AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
2. Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości
i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
4. Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
5. Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
6. Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
7. Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
8. Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
9. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
10. Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).
11. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
05-06.03.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17-18.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23-24.09.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28-29.11.2024 – szkolenie on-line

23-24/09/2024 On-Line
23-24/09/2024 Kraków
28-29/11/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania IFS FOOD (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 4 347,00 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA STANDARD BRC FOOD DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

125 DSZ – Wymagania systemu BRCGS Food v. 9.

SZKOLENIE „WYMAGANIA SYSTEMU BRCGS FOOD V. 9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 125 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
• Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

Lub
• Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
15.01.2024 – szkolenie on-line
13.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
16.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
22.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
15.10.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.12.2024 – szkolenie on-line

22/07/2024 On-Line
22/07/2024 Gdynia
15/10/2024 On-Line
15/10/2024 Poznań
09/12/2024 On-Line

126 DSZ – Audytor wewnętrzny BRCGS Food v.9.

SZKOLENIE „AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRCGS FOOD V.9.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 126 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane wymagań BRCGS Food wersja 9 wraz z omówieniem zmian
w stosunku do wydania 8. Uczestnicy powinni znać wymagania dotyczące systemu HACCP.
Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych wraz z ich dokumentowaniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) oraz audytorów wewnętrznych w zakładach produkujących żywność.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część „Wymagania BRCGS Food wersja 9”
1. Wstęp i ogólne pojęcie systemów zarządzania
• Powitanie
• Podstawowe wymagania prawne Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Różne standardy w branży spożywczej,
• Ćwiczenie – Quiz ze znajomości podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
2. Najważniejsze wymagania BRC Food z uwzględnieniem zmian
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC Food,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• System HACCP wg BRC Food,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności, wysokiej ostrożności w temp. otoczenia,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC Food,
• Wymagania fundamentalne, w tym n.in.: zaangażowanie najwyższego kierownictwa. zarządzanie i monitorowanie dostawców i surowców, identyfikowalność, układ, przepływ i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, zarządzanie alergenami, etykietowanie i kontrola opakowań,
• Ćwiczenia – wymagania BRC, w tym m.in strefy ryzyka, ustawienia sprzętu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komunikacja z Zespołem HACCP.
3. Proces certyfikacji
• Procedura certyfikacji: przebieg audytu i oceny, wynik końcowy, niezgodności, audyty niezapowiedziane, dodatkowe moduły, identyfikacja przyczyn głównych,
• Pozyskiwanie informacji z stron BRC,
• Podsumowanie 1 dnia szkolenia
II część: Audytor wewnętrzny BRCGS food wersja 9
4. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
5. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
6. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia, podsumowanie, egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości
prawa żywnościowego w odniesieniu do praktyki rynkowej.

Lub
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

Lub
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok. 6 h.

TERMINY:
13-14.03.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16-17.05.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
22 oraz 24.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
15-16.10.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
09-10.12.2024 – szkolenie on-line

22-24/07/2024 On-Line
22-24/07/2024 Gdynia
15-16/10/2024 On-Line
15-16/10/2024 Poznań
09-10/12/2024 On-Line

163 DSZ – Food fraud – Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowania w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań BRCGS Food, IFS Food, FSSC 22000.

SZKOLENIE
„FOOD FRAUD – AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI NA ZAFAŁSZOWANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ BRCGS FOOD, IFS FOOD, FSSC 22000.”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 163 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie rodzajów zafałszowań żywności a przede wszystkim poznaniu narzędzi pozwalających na ocenę podatności surowców / materiałów i dostawców. Szkolenie odnosi się do wymagań standardów BRC Food, IFS Food oraz FSSC 22000. Te same narzędzia mogą zastosować producenci opakowań do kontaktu z żywnością (BRC PM) jak również w firmy handlowe (IFS Broker).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie zafałszowań, oszustw i autentyczności żywności.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Food Defence, Food Fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice
2. Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze
3. Rodzaje zafałszowań żywności i opakowań
4. Wymagania BRC Food, IFS Food i FSSC 22000 w zakresie przeciwdziałania zafałszowaniem i oszustwom oraz gwarantowania autentyczności żywności
5. Wykorzystanie wytycznych BRC i IFS w wykonaniu oceny podatności oraz przygotowaniu planu ograniczenia oszustwa produktowego
6. Najczęstsze pytania audytowe w zakresie autentyczności – jak na nie odpowiadać?
7. Jak kontrolować dostawców w zakresie autentyczności żywności?
8. Przeglądy oceny podatności – monitorowanie informacji o oszustwach związanych z żywnością
9. Ćwiczenie – analiza „Food Fraud” na wybranych przykładach.
10. Egzamin końcowy.
11. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
19.01.2024 – szkolenie on-line
20.05.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 – szkolenie on-line

09/09/2024 Warszawa
09/09/2024 On-Line
02/12/2024 On-Line

187 DSZ – Food defence, w tym cyberbezpieczeństwo, jako rosnące skomplikowane formy ataków w branży rolno-spożywczej.

SZKOLENIE
„FOOD DEFENCE, W TYM CYBERBEZPIECZEŃSTWO, JAKO ROSNĄCE SKOMPLIKOWANE
FORMY ATAKÓW W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 187 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest:
• Zaprezentowanie pojęcia i istoty obrony żywności
• Przedstawienie wytycznych dotyczących budowania planu służącego nadzorowaniu, reagowaniu, zapobieganiu
i wczesnemu ostrzeganiu przed celowym skażeniem żywności
• Wskazanie sposobu możliwej integracji systemu zarządzania obroną żywności z istniejącym już systemem HACCP oraz innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z branżą spożywczą, pragnących poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie obrony żywności. Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani w tym m.in. osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie zakładu, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, itp.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do obrony żywności
• Pojęcie obrony żywności
• Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defence
2. Wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
• Obrona żywności w świetle wymagań standardów ( w tym m.in. BRC, FSSC 22000, IFS)
• Zalecenia specyfikacji PAS 96
3. Plan obrony żywności i jego realizacja
• Podstawowe składowe i założenia planu obrony żywności
• Charakterystyczne cechy planu obrony
• Typowy cykl planowania
• Analiza ryzyka – jaką metodę zastosować
4. Cyberbezpieczeństwo a food defence
• Pojęcie cyberbezpieczeństwa
• Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo fizyczne
• Kluczowe obszary zapewnienia ochrony
• Identyfikacja zagrożeń
• Zagrożenia dla systemów operacyjnych i sposoby ochrony
• Struktury zarządzające bezpieczeństwem cyfrowym
• Metody testowania zabezpieczeń
5. Food defence – warsztaty
• Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach w tym m.in.: zabezpieczenie zakładu, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, itp.
6. Egzamin końcowy.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Certyfikowany audytor wiodący normy ISO 9001, standardu IFS Food wersja 8 oraz BRC wersja 9. Doświadczenie w komórkach związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości jako Specjalista ds. HACCP, Kierownik Działu Jakości oraz Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Czynny audytor IFS Food oraz BRC GS współpracujący z akredytowaną jednostką certyfikującą jako audytor wiodący oraz weryfikator dokumentacji poaudytowej. Konsultant, trener, szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. normy ISO 22000, standardu IFS Food v. 8, BRC v. 9 oraz systemu HACCP (w tym Codex Alimentarius).

TERMINY:
20.05.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
05.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
02.12.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

02/12/2024 On-Line
02/12/2024 Poznań

131 DSZ – Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztaty.

SZKOLENIE
„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – WARSZTATY”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 131 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Warsztaty mają na celu zapoznanie się z wymaganiami i narzędziami pozwalającymi zrozumieć i zbadać poziom i kultury bezpieczeństwa żywności. W trakcie warsztatów liczne ćwiczenia umożliwiające:
• Zrozumieć istotę tematu, oraz otoczenie kultury bezpieczeństwa żywności;
• Poznanie możliwości pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności;
• Wyznaczenie kierunku działania – planu budowania kultury bezpieczeństwa żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, technologów, menadżerów produkcji, pracowników działów jakości
i laboratoriów, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kultura bezpieczeństwa żywności – definiowanie, geneza
• Kultura bezpieczeństwa żywności
• 5 poziomów kultury bezpieczeństwa żywności
• Systemy zarządzania a kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
2. Wymagania prawa żywnościowego oraz standardów bezpieczeństwa żywności
• Rozporządzenie Komisji UE 2021/382 z dnia 3 marca 2021r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
• Codex Alimentarius
• BRC GS
• IFS Food
• FSSC 22000
3. Poziom kultury bezpieczeństwa żywności
• Studium przypadku – Case Study
4. Cykl rozwoju kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
5. Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
• Ćwiczenia
• Studium przypadku – Case Study .
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym, a także standardów IFS Logistic i IFS Broker; audytor standardów sieciowych. Wieloletni trener
i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
25.03.2024 – szkolenie on-line
13.05.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
23.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie i / lub on-line
25.11.2024 – szkolenie on-line

23/08/2024 On-Line
23/08/2024 Gdynia
25/11/2024 On-Line

129 DSZ – Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRCGS Food oraz IFS Food. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

SZKOLENIE
„PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI W ZAKRESIE WYMAGAŃ STANDARDÓW BRCGS FOOD
ORAZ IFS FOOD. AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 129 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS. W czasie szkolenia zostaną przedstawione możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności pod kątem spełnienia wymagań standardów BRC i IFS oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu żywności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również aspekty dotyczące doskonalenia umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. zarządzania jakością, członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC i IFS.
2. Powiązania nowych wymagań standardów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Wymagania standardów w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości
i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych).
4. Ocena wymagań standardów w zakresie pakowania i znakowania produktów spożywczych w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
5. Zarządzanie dotyczące zagrożeń ciałami obcymi w przedsiębiorstwie.
6. Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami i GMO, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu).
7. Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
8. Planowanie audytów systemów zarządzania (sporządzanie programu i planu audytu, przygotowanie dokumentacji audytowej, przygotowanie audytora do przeprowadzenia audytu).
9. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, komunikacja w czasie audytu, zbieranie i ocena dowodów z audytu).
10. Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC i IFS (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu bezpieczeństwa żywności, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HACCP).
11. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics i Broker itp.

TERMINY:
05-06.03.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
17-18.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
23-24.09.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
28-29.11.2024 – szkolenie on-line

23-24/09/2024 On-Line
23-24/09/2024 Kraków
28-29/11/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania BRC FOOD (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 4 354,20 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA STANDARD FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

222 DSZ – Zmiany w FSSC 22000 wersja 6.

SZKOLENIE
„ZMIANY W FSSC 22000 WERSJA 6.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 222 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omawiane zmienionych wymagań FSSC 22000 wersja 6. Szkolenie opiera się o wymagania standardu FSSC 22000, publikowane przez FSSC, a który zacznie obowiązywać od 01.04.2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, kierowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP) a także członków zespołu bezpieczeństwa żywności w zakładach posiadających certyfikat FSSC 22000 lub przygotowujących się do certyfikacji.
Zarówno zakłady produkujące żywność, opakowania jak i środki biochemiczne, a także zajmujące się transportem, przechowywaniem oraz sprzedażą.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w wymaganiach dodatkowych FSSC / Nowe wymagania dodatkowe:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów,
• Obrona produktów i zafałszowania,
• Używanie logo FSSC,
• Zarządzanie alergenami,
• Monitoring środowiskowy,
• Kultura bezpieczeństwa żywności,
• Kontrola jakości,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym,
• Weryfikacja programów wstępnych,
• Projektowanie produktu, itp.
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe,
• Wymagania dla organizacji posiadających certyfikat dla wielu zakładów,
• Ćwiczenie – dyskusja
2. Zmiany w programie certyfikacji FSSC 22000, m.in.
• Zmiany w kategoriach i podkategoriach – wpływ na certyfikację,
• Planowanie audytów, raportowanie,
• Audyty zapowiedziane, niezapowiedziane oraz zdalne,
• Klasyfikacja niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących
3. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – Od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
29.01.2024 – szkolenie on-line
21.03.2024 Kraków – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.05.2024 – szkolenie on-line
12.07.2024 – szkolenie on-line
03.10.2024 – szkolenie on-line

03/10/2024 On-Line

130 DSZ – Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 6.

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU FSSC 22000 WERSJA 6”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 130 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętność:
• Wymagania normy FSSC 22000
• Zastosowania zasad auditu
• Wypełniania obowiązków auditora
• Planowania przebiegu auditu
• Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
• Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania
• Konstruowania list kontrolnych
• Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
• Dokumentowania niezgodności podniesionych podczas auditu
• Prawidłowego pisania raportów z auditu
• Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących
W kwietniu 2023 została opublikowana nowa wersja 6 wersja standardu FSSC 22000, gdzie obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r.
Główne powody wprowadzenia zmian to:
• Włączenie wymagań normy ISO 22003-1:2022
• Wzmocnienie wymagań w celu wsparcia organizacji w ich wysiłkach na rzecz realizacji celów zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
• Zmiany redakcyjne i poprawki w ramach ciągłego doskonalenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, właściciele
i nadzorujący systemy zarządzania jakością i/lub procesy systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością, osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I
1. Wprowadzenie do kontekstu GFSI.
2. Protokół certyfikacji.
3. Wymagania (lista kontrolna):
• ISO 22000:2018 System zarządzania bezpieczeństwem żywności:
• ISO/TS 22002:2009 Programy prewencyjne (PRP) dla bezpieczeństwa żywności
• Wymagania dodatkowe FSSC
4. Wymagania dotyczące organizacji podlegających audytowi – zmiany w stosunku do 5.1.:
• Zarządzanie usługami i zakupionymi materiałami,
• Etykietowanie produktów i materiały drukowane,
• Food Defense, Ograniczanie oszustw żywnościowych,
• Używanie logo FSSC przez organizacje certyfikowane,
• Postępowanie z alergenami , Monitoring środowiska ,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości żywności – nowy rozdział,
• Kontrola jakości – nowy rozdział,
• Transport, magazynowanie i przechowywanie,
• Kontrola zagrożeń i środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu,
• Projektowanie i rozwój produktów,
• Zarządzanie sprzętem,
• Straty i odpady żywnościowe – nowy rozdział,
• Wymagania dotyczące komunikacji – nowy rozdział
DZIEN II
1. Wytyczne do auditowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018:
• Terminologia,
• zasady audytowania,
• kompetencje audytorów,
• cechy osobowościowe audytora,
2. Program / harmonogram audytów – zasady opracowania.
3. Metodyka przeprowadzania i dokumentowania audytów:
• inicjowanie audytu,
• planowanie audytu,
• przygotowanie do auditu,
• działania auditowe(spotkanie otwierające , działania audytowe, spotkanie zamykające),
• techniki audytowania,
• techniki próbkowania,
4. Raport z auditu
5. Działania poauditowe.
6. Test na zakończenie szkolenia
7. Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca
z JS HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Konsultant wspierający zakłady w zakresie HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
07-08.03.2024 – szkolenie on-line
02-03.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
09-10.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

09-10/10/2024 Warszawa
09-10/10/2024 On-Line

16 DSZ – Jak poprawnie opracować plany oceny zagrożeń i ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP)?

SZKOLENIE
„JAK POPRAWNIE OPRACOWAĆ PLANY OCENY ZAGROŻEŃ I RYZYKA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (HACCP, VACCP, TACCP)?”

WYKŁADY, PREZENACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 16 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności (HACCP, VACCP, TACCP).

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości
• pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu HACCP, VACCP, TACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo żywności – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „ryzyko”.
3. Zagrożenia w żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, alergeny, zafałszowania, zanieczyszczenie innymi gatunkami).
4. Metodyka szacowania ryzyka.
5. Wymagania dotyczące oceny ryzyka w standardach BRC Food, IFS Food, ISO 22000:2018, FSSC 22000.
6. Wykorzystanie oceny ryzyka do identyfikacji CCP, CP, oPRP – podejście wg Codex Alimentarius i FMEA
7. Analiza podatności TACCP, VACCP – zasady i metody szacowania.
8. Warsztaty z prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HACCP, VACCP, TACCP).
9. Działania korygujące i doskonalące wynikające z oceny ryzyka (Plany doskonalenia, łagodzenia, obrony).
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Ekspert w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. W branży doradczej, audytorskiej i szkoleniowej od 2000 roku. Kompetencje trenerskie poświadczone odpowiednimi certyfikatami oraz długoletnią praktyką. W doświadczeniu współpraca z J.S. HAMILTON oraz jednostkami certyfikującymi m.in. TUV Nord, TUV Rheinland, ISOQAR, ISOCERT. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej z tematyki zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, BHP, SPC, chemii, stosowania prawa żywnościowego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności, itp. Doświadczenie w branży spożywczej jako Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności i BHP. Stała współpraca z przedsiębiorstwami branży spożywczej w zakresie doradztwa w systemach jakości i bezpieczeństwa żywności. W swojej pracy stawia na praktyczne podejście do tematu, miłą atmosferę i komunikatywność.

TERMINY:
13.03.2024 – szkolenie on-line
19.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

19/09/2024 On-Line
19/09/2024 Warszawa

189 DSZ – Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez zrozumienie działań prewencyjnych i analiza źródłowej przyczyny.

SZKOLENIE
„DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI POPRZEZ ZROZUMIENIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I ANALIZA ŹRÓDŁOWEJ PRZYCZYNY”

WYKŁADY, PREZENTACJA, CASE-STUDY, DYSKUSJA

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 189 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia doskonalenia warsztatu w aspekcie określania właściwych działań do niezgodności, metod ustalania przyczyny źródłowej oraz działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
• pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w zakładach
• audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością
• członków zespołu HACCP.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Korekta, działanie korygujące i zapobiegawcze w świetle obowiązujących standardów żywnościowych – wprowadzenie i uwarunkowania.
2. Wprowadzenie do pojęcia „analizy przyczyny źródłowej”.
3. Metody określania przyczyny źródłowej.
4. Warsztaty z określania przyczyny źródłowej w oparciu o przykłady realnie występujących sytuacji niezgodnych oraz działań do określonej przyczyny w celu zapobieżenia wystąpieniu niezgodności w przyszłości.
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności na kierunkach: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, oraz studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym: Manager Jakości. Audytor niemalże wszystkich branż systemów zarzadzania jakością w tym IFS i BRC z wieloletnim stażem pracy
w przemyśle spożywczym. Wieloletni trener i szkoleniowiec oraz kalibrator audytorów w zakresie systemów zarządzania jakością i ekspert merytoryczny z pasja do prowadzenia szkoleń.

TERMINY:
22.04.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
21.10.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie

21/10/2024 On-Line
21/10/2024 Warszawa

46 DSZ – Identyfikowalność w praktyce – audyty i procedury.

SZKOLENIE „IDENTYFIKOWALNOŚĆ W PRAKTYCE – AUDYTY I PROCEDURY”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDOWY – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 46 DSZ

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii żywności.
W sposób praktyczny przedstawione zostanie dokumentowanie testu identyfikowalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zadaniem jest przeprowadzanie audytów identyfikowalności na zgodność
z wymaganiami standardów IFS, BRC i ISO 22000.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. System identyfikowalności – cel, definicje i wymagania:
• Wymagania prawne
• Wymagania systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności
2. Identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna.
3. Identyfikowalność i bilans masy.
4. Dokumentowanie testu identyfikowalności.
5. Wycofanie wyrobu z rynku.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Małgorzata Krzepkowska – Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zakładach przemysłu spożywczego w zarządzaniu jakością. Od 2010 r. trener, konsultant i audytor w zakresie bezpieczeństwa żywności (audytor HACCP, ISO 22000, IFS Food, audytor wiodący normy ISO 9001 oraz BRC Food), food defence, food fraud, zarządzania alergenami. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znakowania żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie
w weryfikacji etykiet, interpretacji przepisów. Podczas szkoleń skutecznie omawia zawiłości prawa żywnościowego
w odniesieniu do praktyki rynkowej.

TERMINY:
19.03.2024 – szkolenie on-line
19.06.2024 Warszawa – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.09.2024 Poznań – szkolenie on-line i/ lub stacjonarnie
19.12.2024 – szkolenie on-line

26/09/2024 On-Line
26/09/2024 Poznań
19/12/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC 22000 (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 3 292,20 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA OPAKOWAŃ

56 BO – Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne. Przygotowanie deklaracji zgodności.

SZKOLENIE
„MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 56 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości
i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
• Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie
• Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu
• Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością
• Deklaracja zgodności.
2. Rozporządzenie (UE) nr 10/2011
• Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem
• Omówienie załącznika I do rozporządzenia
• Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność
• Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej
• Sposób wyrażania wyników migracji globalnej i specyficznej
• Deklaracja zgodności
• Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu.
3. Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011
• Dyrektywa 82/711/EWG
• Dyrektywa 85/572/EWG
• Dyrektywa 97/48/WE
• Dyrektywa 2007/19/WE
• Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych
• Warunki badania migracji globalnej i specyficznej.
4. Analiza sensoryczna
• Cel przeprowadzania badań sensorycznych
• Podstawowe pojęcia
• Metody badań
• Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004.
5. Dobra Praktyka Produkcyjna
• Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 2022/1616
• Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń
• Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach.
6. Rezolucja AP 89 (1)
• Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Rozporządzenie (WE) nr 2022/1616 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu z żywnością.
8. Warunki stosowania tworzyw typu PCR
9. Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia.
10. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością
• Wymagania BFR zalecenie XXXVI
• Wymagania CEPI – wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
11. Opakowania metalowe
• Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines
& HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
 Płyny modelowe,
 Warunki badań
 Oznaczane pierwiastki.
12. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach.
13. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
15. Ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu
16. Karty MSDS, specyfikacje techniczne
17. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Adam Fotek – Specjalista ds. Badań Opakowań J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
25.01.2024 – szkolenie on-line
20.03.2024 Katowice – szkolenie on-line lub stacjonarnie
22.05.2024 Poznań – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.07.2024 Gdynia – szkolenie on-line lub stacjonarnie
16.09.2024 Warszawa – szkolenie on-line lub stacjonarnie
18.11.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

16/09/2024 Warszawa
16/09/2024 On-Line
18/11/2024 Kraków
18/11/2024 On-Line

166 BO – Ograniczenia i wyzwania dla opakowań z tworzyw polimerowych (tradycyjnych i biotworzyw).

SZKOLENIE
„OGRANICZENIA I WYZWANIA DLA OPAKOWAŃ Z TWORZYW POLIMEROWYCH
(TRADYCYJNYCH I BIOTWORZYW)”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 166 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia opakowań wykonanych z tworzyw polimerowych (sztucznych)
z podziałem na tworzywa tradycyjne (ropopochodne) oraz tworzywa nowej generacji (biotworzywa). W ramach szkolenia omówione zostaną perspektywy rozwoju rynku tych rodzajów opakowań, ograniczenia związane z problematyką zagospodarowania odpadów i wprowadzanych regulacji prawnych, a także zasady projektowania pod kątem recyklingu (materiałowego i organicznego) w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Zakres uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemowe w roku 2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw polimerowych oraz przedsiębiorstw stosujących takie opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów zajmujących się tworzeniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwoju rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania z tworzyw polimerowych
• Materiały polimerowe w opakowaniach, charakterystyka tworzyw tradycyjnych (ropopochodnych) oraz biotworzyw (biodegradowalne oraz niebiodegradowalne)
• Dane ilościowe, zdolności produkcyjne, prognozy
• Postępowanie z odpadami, metody odzysku (recykling materiałowy, recykling organiczny)
2. Regulacje prawne
• Poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w perspektywie roku 2030
• Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
• Ograniczenia prawne dotyczące jednorazowych opakowań z tworzyw tradycyjnych
• Wymagania dotyczące minimalnej zawartość materiałów pochodzących z recyklingu
3. Przyszłość opakowań z tworzyw polimerowych
• Projektowanie pod kątem recyklingu materiałowego, bariery w recyklingu
• Potwierdzanie przydatności do recyklingu poprzez deklarację oraz certyfikację
• Znaki na opakowaniach z tworzyw polimerowych
• Perspektywy rozwoju rynku opakowań z tworzyw polimerowych
4. Pytania, podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
24.01.2024 – szkolenie on-line
10.07.2024 – szkolenie on-line
26.11.2024 – szkolenie on-line

26/11/2024 On-Line

83 BO – Ekoprojektowanie opakowań.

SZKOLENIE ON-LINE
„EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 83 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych
w projekcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wśród wielu działań podejmowanych w celu ograniczania wpływu opakowań/odpadów opakowaniowych na środowisko istotnym elementem jest idea ekoprojektowania (projektowanie zgodne z aspektami ekologicznymi), która staje się obowiązującym standardem.
We współczesnej gospodarce rynkowej opakowania spełniając wiele funkcji powinny uwzględniać kryteria środowiskowe.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu szkolenia oraz planowane zmiany systemu prawnego i projekty nowych regulacji w roku 2024.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
• Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań, stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki
• Rola i funkcje opakowań
• Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców
• Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym
2. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
• Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń
• Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny
• Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
3. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny:
• Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
• Definicja ekoprojektowania
• Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
• Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu, przydatność do recyklingu, bariery
• Wykorzystanie surowców z recyklingu
4. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania biodegradowalne i kompostowalne, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbonfootprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).

TERMINY:
22.02.2024 – szkolenie on-line
09.09.2024 – szkolenie on-line

09/09/2024 On-Line

23 WEB – Wymagania REACH dla różnego rodzaju opakowania i wyrobu – WEBINARIUM

WEBINARIUM
„WYMAGANIA REACH DLA RÓŻNEGO RODZAJU OPAKOWANIA I WYROBU”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 23 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi wymagań REACH.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM :
1. Podział zakresu obowiązywania rozporządzenia REACH.
2. Zadania dla producentów chemikaliów wynikające z rozporządzenia.
3. Zadania dla producentów i importerów wyrobów wynikające z rozporządzenia.
4. Powiązanie REACH z kartami charakterystykami i innymi aktami prawymi.
5. Substancje SVHC
6. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
12.04.2024 – szkolenie on-line
04.10.2024 – szkolenie on-line

04/10/2024 On-Line

21 WEB – Oleje mineralne MOSH/MOAH i NIAS w opakowaniach – WEBINARIUM.

WEBINARIUM
„OLEJE MINERALNE MOSH/MOAH I NIAS W OPAKOWANIACH”
WYKŁADY

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 21 WEB

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.

CEL / OPIS WEBINARIUM:
Webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi olejów mineralnych w opakowaniach oraz substancji dodanych w sposób niezamierzony NIAS.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

PROGRAM :
1. Oleje mineralne w opakowaniach:
• Podział i charakterystyka chemiczna olejów mineralnych
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące zawartości MOSH/MOAH w opakowaniach.
2. Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) w opakowaniach
• Podział i charakterystyka chemiczna NIAS
• Regulacje prawne
• Informacje praktyczne dotyczące migracji NIAS w opakowaniach.
3. Podsumowanie szkolenia, pytania.

PROWADZĄCY:
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności.
Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TERMINY:
06.03.2024 – szkolenie on-line
12.06.2024 – szkolenie on-line
20.09.2024 – szkolenie on-line
12.12.2024 – szkolenie on-line

20/09/2024 On-Line
12/12/2024 On-Line

155 BO – Wymagania i audytor wewnętrzny BRCGS Packaging Materials v. 6.

SZKOLENIE
„WYMAGANIA I AUDYTOR BRC GS PACKAGING MATERIALS WERSJA 6.”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 155 BO

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zrozumienie i skuteczne wdrożenie zmian oraz wymagań wersji 6 standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, a także zrozumienie i skuteczne audytowanie wymagań globalnego standardu BRC dla materiałów opakowaniowych, wersja 6.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy odpowiedzialni za system zarządzania i audyty w firmie branży opakowaniowej, których zdaniem jest doskonalenie systemu gwarantujący produkcję opakowań zgodnych jakościowo i bezpiecznych dla żywności oraz konsumenta, audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami systemu BRC.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część: Wymagania BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Wstęp i ogólne pojęcia związane z BRC PM wydanie 6
• Powody wprowadzania zmian w większości standardów dla branży spożywczej i pokrewnych – zmiany na rynku, zmiany w wymaganich GFSI,
• Przypomnienie najważniejszych wymagań SZ– Quiz,
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka,
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania,
2. Wymagania BRC PM, wydanie 6. Wymagania fundamentalne:
• Wymagania fundamentalne – ich rola, znaczenie i interpretacja wymagań
• najwyższe kierownictwo – Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu – praktyczne opracowanie i wdrożenie Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia Kultury bezpieczeństwa i jakości,
• specyfikacje,
• audyty wewnętrzne i inspekcje – co powinny obejmować. Jak ustalić częstotliwość?
• działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn źródłowych,
• identyfikowalność,
• sprzątanie i czyszczenie – program monitorowania środowiska,
• kontrola procesu,
• szkolenia i kompetencje – drobne zmiany,
• analiza zagrożeń i ocena ryzyka (HARA)
3. Pozostałe wymagania w tym m.in:
• Zatwierdzanie dostawców i monitorowanie wydajności,
• Zarządzanie podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz,
• Incydenty
• Kontrole produktu – metody testowe, urządzenia kontrolne itp.
• Przychodzące towary i magazynowanie,
• Programy wstępne,
• Personel – higiena osobista, badania lekarskie i odzież ochronna,
• Obrona produktu – Product defence oraz zafałszowana /oszustwa – product fraud, różne wytyczne i metodologie ww. zakresie,
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Quiz – najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów
• Odchylenia oparte na ryzyku,
• Kultura bezpieczeństwa i jakości produktu,
• Ocena ryzyka dla higieny pracowników,
• Ocena ryzyka dla ustalenia częstotliwości audytów wewnętrznych,
• Ocena ryzyka podatności wybranych surowców na zafałszowanie,

II część: Audytor wewnętrzny BRC GS Packaging Materials wersja 6
1. Przygotowanie audytu
• Co to jest audyt, kto to jest audytor, rodzaje i etapy przeprowadzenia,
• Proces przygotowania audytu
• Ćwiczenie – przygotowanie audytu
2. Przeprowadzenie audytu i zakończenie
• Proces przeprowadzenia audytu
• Ćwiczenie – studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Program zakończenia audytu
• Inicjowanie działań korygujących
• Ćwiczenie – zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Ćwiczenie – zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Ćwiczenie – określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących,
• Najczęstsze problemy przy prowadzeniu audytów wewnętrznych,
• Klasyfikacja niezgodności podczas audytów certyfikujących BRC – zamykanie niezgodności,
3. Podsumowanie szkolenia
• Ocena szkolenia
• Podsumowanie
• Egzamin końcowy
• Zakończenie szkolenia
4. Ćwiczenia praktyczne w tym m.in.:
• Przygotowanie audytu
• Studium przypadku, identyfikacja zgodności i niezgodności
• Zakończenie auditu (Raport z audytu),
• Zakończenie audytu (Inicjowanie działań korygujących, ocena ich skuteczności),
• Określanie przyczyn niezgodności, podejmowanie skutecznych działań korygujących.

TRENER:
Barbara Szyperko-Wojnarowicz – od kilkunastu lat prowadzi działalność w zakresie szkoleń, konsultacji oraz audytowania systemów zarządzania. Audytor wiodący w jednostce certyfikującej m.in. w zakresie ISO 9001, ISO 22000, BRC Food. Audytor drugiej strony w branży spożywczej oraz opakowaniowej. Pełnomocnik systemów zarządzania w zakładach produkcyjnych. Konsultant wspierający zakłady w zakresie ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics
i Broker itp.

TERMINY:
18-19.04.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie
17-18.10.2024 Kraków – szkolenie on-line lub stacjonarnie

17-18/10/2024 On-Line
17-18/10/2024 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 3 337,20 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA LABORATORIUM MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI

198 MIK – Kryteria mikrobiologiczne- meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego?

SZKOLENIE „KRYTERIA MIKROBIOLOGICZNE –
MEANDRY ROZPORZĄDZENIA UE 20732005 – CO, KIEDY, DLACZEGO.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 198 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Cel – zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem kryteriów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu
w planowaniu i realizacji procesów technologicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości, technologów żywności pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników pobierających próbki do badań mikrobiologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Geneza kryterium mikrobiologicznego.
2. Kryteria mikrobiologiczne dla drobnoustrojów patogennych.
3. Pobieranie próbek-mechanizmy determinujące rozkład przestrzenny drobnoustrojów w żywności.
4. Mikroorganizmy wskaźnikowe.
5. Korelacja między bakteriami wskaźnikowymi a patogenami.
6. Drobnoustroje wskaźnikowe w procesach termicznych.
7. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
08.02.2024 – szkolenie on-line
10.05.2024 – szkolenie on-line
29.10.2024 – szkolenie on-line

29/10/2024 On-Line

229 MIK – Jakie parametry mikrobiologiczne przyjąć dla surowców i produktów nieobjętych rozporządzeniami i specyfikacjami.

SZKOLENIE „JAKIE PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE PRZYJĄĆ DLA SUROWCÓW I PRODUKTÓW NIEOBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIAMI I SPECYFIKACJAMI.”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 229 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kryteriami mikrobiologicznymi nieobjętymi rozporządzeniami
i specyfikacjami. Omówione zostaną specyfikacje dla wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane dla osób związanych z przemysłem spożywczym: pracowników działów jakości , technologów żywności, pracowników mikrobiologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja kryterium mikrobiologicznego.
2. Geneza kryterium dla L.monocytogenes i Campylobacter.
3. Czego nie znajdziemy w Rozporządzeniu WE 2073/2005?
4. Opinia naukowa EFSA a kryterium mikrobiologiczne.
5. Tworzenie specyfikacji krok po kroku – gdzie szukać potrzebnych informacji.
6. Surowce i proces technologiczny a wybór kryterium.
7. Tworzenie specyfikacji dla wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
8. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

TRENER:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010 r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
25.01.2024 – szkolenie on-line
20.05.2024 – szkolenie on-line
06.09.2024 – szkolenie on-line

06/09/2024 On-Line

01 MIK – Analiza mikrobiologiczna żywności – szkolenie STACJONARNE – trzy dni.

SZKOLENIE
„ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, WARSZTATY (SAMODZIELNE WYKONYWANIE WSZYSTKICH BADAŃ,
INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZ), WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 01 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Aktualny stan prawny dotyczący wymagań mikrobiologicznych.
2. Ogólne zasady przygotowania próbek, zawiesiny wyjściowej i dziesięcio-krotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych – omówienie normy ISO 6887.
3. Wskaźniki mikrobiologiczne i metody badań – higiena i bezpieczeństwo.

WARSZTATY:
DZIEŃ 1 i 2
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym:
• Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
• Wykrywanie obecności Salmonella spp wg. PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg. PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz PN-EN ISO 11290-2:2017-07– do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg. PN-ISO 4832:2007 oraz PN-ISO 4831:2007
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby przypuszczalnych E. coli wg. PN-ISO 16649-2:2004 oraz PN-ISO 7251:2006
• Oznaczanie przypuszczalnych Bacillus cereus wg. PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 – do etapu potwierdzeń
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg. PN-EN ISO 6888-1:2022-03 oraz PN-EN ISO 6888-3:2004 – do etapu potwierdzeń
2. Na każdym etapie interpretacja wyników analiz

DZIEŃ 3 (opcjonalny):
1. Warsztaty w laboratorium mikrobiologicznym – etapy potwierdzania:
• Wykrywanie obecności Salmonella spp
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
• Oznaczanie Bacillus cereus
• Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich oraz oznaczanie liczby pleśni i drożdży metodą płytkową.

TRENERZY:
Ekspert ds. analiz z Zespołu Wsparcia Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Biotechnolog molekularny
z wykształcenia i mikrobiolog z pasji. Od około 5 lat specjalizuje się w zakresie mikrobiologii żywności. Na co dzień wykonuje badania obciążeniowe z użyciem Listeria monocytogenes oraz badania projektowe dedykowane dla klienta. Zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń oraz wdrażaniem nowych metod mikrobiologicznych (R&D oraz Pion Wsparcia). W 2020 roku wdrożyła m.in. metodę wykrywania Shiga-toksycznych Escherichia coli wraz z identyfikacją serogrup za pomocą Real-Time PCR zgodnie z ISO/TS 13136.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa lub trzy dni po 6-7 godzin

TERMINY:
17-19.01.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
24-26.04.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
12-14.06.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
25-27.09.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
11-13.12.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie

25-27/09/2024 Gdynia
11-13/12/2024 Gdynia

02 MIK- Warsztaty z przygotowania i kontroli jakości pożywek i szczepów mikrobiologicznych – szkolenie STACJONARNE

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI POŻYWEK
I SZCZEPÓW MIKROBIOLOGICZNYCH”

WYKŁADY, WARSZTATY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 02 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Omówienie podstawowych wymogów normy ISO 11133 w zakresie kontroli jakości podłóż mikrobiologicznych pod kątem parametrów mikrobiologicznych oraz różnych aspektów pracy ze szczepami. Przygotowanie pracowników do wykonywania badań jałowości, selektywności, specyficzności i żyzności zgodnie z w/w Normą Międzynarodową oraz do prowadzenia kolekcji szczepów wzorcowych w laboratorium.
Dodatkowo, zdobycie umiejętności w zakresie pracy ze szczepami wzorcowymi również w innych aspektach pracy laboratorium – np. przygotowanie inokulum do kontaminacji próbek do porównań między analitykami czy kontaminacji próbek do weryfikacji metody itp.
Szkolenie prowadzone ze szczególnym naciskiem na praktyczne nabycie umiejętności na każdym etapie – od zaplanowanie badania, jego zakresu, niezbędnych materiałów, poprzez jego wykonanie i przygotowanie odpowiedniej zawiesiny szczepów i kończąc na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Uczestnicy wykonują poszczególne etapy samodzielnie, pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego szkolenie, przy małej liczbie uczestników.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu spożywczego, diagnostów laboratoryjnych i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Jakość podłóż mikrobiologicznych – kryteria mikrobiologiczne zgodnie z wymogami normy ISO 11133:
• Metody oceny pożywek stałych i płynnych
• Sposoby sterylizacji
• Terminy ważności dla podłóż przygotowanych w laboratorium
• Omówienie parametrów mikrobiologicznych oceny jakości , zasady doboru wraz z odpowiednimi przykładami, obliczenia
• Niezbędna dokumentacja – dokumentacja dostarczona wraz z odczynnikami oraz przygotowanie wewnętrznych kart kontrolnych
2. Szczepy wzorcowe (i nie tylko) w codziennej pracy mikrobiologa:
• Szczepy wzorcowe – definicja, pozyskiwanie oraz światowe kolekcje szczepów wzorcowych
• Zastosowanie szczepów wzorcowych jako CRM w laboratorium mikrobiologicznym
• Szczepy wzorcowe, macierzyste, robocze w praktyce laboratoryjnej – definicje, zasady postępowania, pasaże i ożywianie
• Sposoby przechowywania szczepów i pochodnych wraz z prezentacją różnych dostępnych rozwiązań
• Podstawowe zasady pracy ze szczepami
• Nadzór nad szczepami w laboratorium akredytowanym wraz z przykładami dokumentacji
• Przygotowywanie inokulum w celu badania jakości podłóż, wewnętrznej kontroli jakości czy weryfikacji metod
• Szczepy wzorcowe a środowiskowe -kolekcja szczepów in house, przydatność szczepów środowiskowych w badaniach
• Metody identyfikacji szczepów.

WARSZTATY W LABORATORIUM:
1. Przechowywanie mikroorganizmów na przykładzie kriobanków – zakładanie, ożywianie.
2. Sprawdzenie szczepów – ocena morfologii i reakcji biochemicznych.
3. Przygotowanie inokulum do pracy – kontaminacja próbek do badań, ustalanie gęstości inokulum.
4. Wykonanie badania jałowości, selektywności, specyficzności i żyzności na wybranych podłożach mikrobiologicznych.

Podsumowanie, zakończenie szkolenia.

W celu szczególnej ochrony i w związku z realizacją szkolenia w laboratorium osoby wrażliwe na substancje chemiczne oraz kobiety w ciąży prosimy o zgłaszanie niniejszych faktów przed realizacją szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz z Zespołu Wsparcia Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland.
Biotechnolog molekularny z wykształcenia i mikrobiolog z pasji. Od około 5 lat specjalizuje się w zakresie mikrobiologii żywności. Na co dzień wykonuje badania obciążeniowe z użyciem Listeria monocytogenes oraz badania projektowe dedykowane dla klienta.
Zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń oraz wdrażaniem nowych metod mikrobiologicznych (R&D oraz Pion Wsparcia).
W 2020 roku wdrożyła m.in. metodę wykrywania Shiga-toksycznych Escherichia coli wraz z identyfikacją serogrup za pomocą Real-Time PCR zgodnie z ISO/TS 13136.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dwa dni po 6-7 godzin

TERMINY:
14-15.05.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
27-28.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie
19-20.11.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarnie

14-15/05/2024 Gdynia
27-28/08/2024 Gdynia
19-20/11/2024 Gdynia

39 WEB – Nowoczesne metody badań obciążeniowych w ustalaniu terminu przydatności do spożycia – WEBINARIUM

WEBINARIUM
„Nowoczesne metody badań obciążeniowych w ustalaniu terminu przydatności do spożycia”

WYKŁADY, DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 39 WEB

CEL / OPIS WEBINARIUM:
W celu utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu producenci są zobligowani do określenia czasu do jakiego produkty są przydatne do spożycia. Zróżnicowanie składu i tym samym właściwości produktów żywnościowych wymaga opracowywania projektów badań przechowalniczych indywidualnie dla poszczególnych produktów.
Dla określenia i selekcji parametrów mogących w stopniu decydującym odzwierciedlać wpływ poszczególnych czynników na trwałość badanego produktu projekt powinien ustalić poza badaniami fizykochemicznymi i sensorycznymi badania mikrobiologiczne, które należy przeprowadzić na wyprodukowanych próbkach.

UCZESTNICY WEBINARIUM:
Szkolenie skierowane jest do technologów-ekspertów ustalających trwałość produktów żywnościowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu na rynku oraz Kierowników Laboratoriów działów marketingu.

PROGRAM:
1. Wymagania prawne. Ustalenie i zatwierdzanie okresu przydatności do spożycia.
2. Specyfikacja produktu jako narzędzie w ustalaniu planu badań.
3. Reakcja drobnoustrojów na stres środowiskowy: temperatura, pH , aktywność wody, głód, kultury starterowe.
4. Test obciążeniowy z wyznaczeniem potencjału wzrostu – procedura badawcza.
5. Interpretacja badań i wykorzystanie wyników w zarządzaniu ryzykiem.
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie.

W przypadku dodatkowych pytań po szkoleniu prosimy o kontakt z naszym Trenerem, który odpowie na Państwa pytania dotyczące tematyki szkolenia do 2 tygodniu po wydarzeniu. Po tym terminie konsultacje będą traktowane jako usługa płatna.

PROWADZĄCY:
Małgorzata Stachowiak – Dyrektor ds. Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Ukończyła kierunek Biologia na specjalności Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim, oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Długoletni pracownik i ekspert w Laboratorium J.S. Hamilton Poland. Od 2010r. prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu mikrobiologii żywności.

TERMINY:
14.02.2024 – szkolenie on-line
26.06.2024 – szkolenie on-line
11.12.2024 – szkolenie on-line

11/12/2024 On-Line

171 MIK – Warsztaty z walidacji, weryfikacji i szacowanie niepewności wyników w mikrobiologii żywności.

SZKOLENIE
„WARSZTATY Z WALIDACJI, WERYFIKACJI I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW W MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 171 MIK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej. Przykłady praktyczne, obliczenia w trakcie szkolenia pozwolą na swobodne przyswojenie i utrwalenie wiedzy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów zajmujących się walidacją metod mikrobiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia, doktorantów
i pracowników naukowych chcących podnieść swoje kompetencje, jak również osób zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
Część 1 – Walidacja i weryfikacja metod w mikrobiologii żywności
1. Terminologia
2. Dokumenty odniesienia – obowiązujące akty prawne i normy międzynarodowe
3. Omówienie różnić pomiędzy poszczególnymi arkuszami normy PN-EN ISO 16140
4. Wybór odpowiedniego dokumentu referencyjnego do przeprowadzenia walidacji/weryfikacji
5. PN-EN ISO 16140-3:2021-07 – Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych
w pojedynczym laboratorium
• Wybór matryc
• Protokół techniczny
• Kontaminacja – przygotowanie inokulum oraz obliczenia
• Parametry charakterystyki (eLOD50, eBias, SIR)
• Kryteria akceptacji
6. PN-EN ISO 16140-4:2021-01 – Protokół walidacji metody stosowanej w jednym laboratorium
• Protokół techniczny
• Podejście standardowe oraz wieloczynnikowe
• Parametry charakterystyki
• Kryteria akceptacji
7. PN-EN ISO 16140-6:2020-05 – Protokół walidacji alternatywnych (własnych) metod dla procedur do potwierdzania i typowania
• Krótkie omówienie wymogów oraz protokołu technicznego
8. PN-EN ISO 22118:2011 – Charakterystyka molekularnych metod wykrywania
• Krótkie omówienie dodatkowych wymogów związanych z parametrami charakterystyki metody dla analiz żywności metodą PCR.
Część II – Niepewność pomiaru w badaniach mikrobiologicznych
1. Terminologia i definicje
2. Obowiązujące akty prawne i normy międzynarodowe
3. Sposób obliczania niepewności pomiaru w metodach ilościowych zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04
• Niepewność techniczna
• Niepewność matrycy
• Niepewność dystrybucji
Część III – Warsztaty, obliczenia.
Podsumowanie, pytania, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz z Zespołu Wsparcia Badań Mikrobiologicznych J.S. Hamilton Poland. Biotechnolog molekularny
z wykształcenia i mikrobiolog z pasji. Od około 5 lat specjalizuje się w zakresie mikrobiologii żywności. Na co dzień wykonuje badania obciążeniowe z użyciem Listeria monocytogenes oraz badania projektowe dedykowane dla klienta. Zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń oraz wdrażaniem nowych metod mikrobiologicznych (R&D oraz Pion Wsparcia). W 2020 roku wdrożyła m.in. metodę wykrywania Shiga-toksycznych Escherichia coli wraz z identyfikacją serogrup za pomocą Real-Time PCR zgodnie z ISO/TS 13136.

TERMINY:
19-20.03.2024 Gdynia
02-03.07.2024 Gdynia
22-23.10.2024 Gdynia

22-23/10/2024 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych (szkolenia on-line i warsztaty)

Cena: 7 295,40 PLN + VAT

Zapisz się
AKADEMIA ANALIZY SENSORYCZNEJ

02 SEN – Metody analizy sensorycznej i weryfikacja zespołu oceniającego.

SZKOLENIE
„METODY ANALIZY SENSORYCZNEJ I WERYFIKACJA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO”

WYKŁADY, WARSZTATY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: STACJONARNE
SYMBOL: 02 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej, metodami oceny produktów oraz jest to doskonała okazja na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej, poprzez udział w testach weryfikacyjnych w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku.
Mocną stroną naszego szkolenia jest duża liczba ćwiczeń na zmysłach. Teorię ograniczamy do niezbędnego minimum.
Testy weryfikacyjne mają na celu ocenę indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników, ocenę predyspozycji uczestnika pod kątem tworzenia panelu sensorycznego oraz doskonalenia umiejętności oceny sensorycznej pracowników uczestniczących we wcześniejszych szkoleniach.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami analizy sensorycznej oraz będą mieli okazję przećwiczenia wybranych metod w ocenie produktów spożywczych. Zastosowanie metod sensorycznych ma specjalne miejsce w kontroli jakości oraz projektowania nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu technologii, marketingu i R&D, pracowników produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
WYKŁADY:
1. Podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologia.
2. Zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek.
3. Czynniki wpływające na wiarygodność wyników.
4. Rekrutacja i weryfikacja zespołu sensorycznego.
5. Testy weryfikacyjne – rodzaje i zasady wykonania.
6. Metody analizy sensorycznej i badań konsumenckich.
WARSZTATY:
1. Weryfikacja sensoryczna zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku z wykorzystaniem testów wymaganych normą ISO 8586:2012 i innych norm związanych.
2. Wykonanie badań i analiza danych z badań z zastosowaniem podstawowych metod analizy sensorycznej (metody różnicowe, opisowe, punktowe i szeregowania).
3. Podsumowanie szkolenia.

TRENER:
Sylwia Sieńkowska – specjalista ds. szkoleń sensorycznych w zakresie oceny sensorycznej artykułów spożywczych. Ukończyła studnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Od 2014 roku prowadzi w J.S. Hamilton szkolenia z zakresu wrażliwości sensorycznej oraz metod analizy sensorycznej
w zakładach przemysłu spożywczego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni po ok 6-7 godzin.

TERMINY:
27-28.02.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne
05-06.03.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
08-09.05.2024 Tychy – szkolenie stacjonarne
08-09.08.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne
08-09.10.2024 Tychy – szkolenie stacjonarne
06-07.11.2024 Warszawa – szkolenie stacjonarne
12-13.12.2024 Gdynia – szkolenie stacjonarne

08-09/08/2024 Gdynia
08-09/10/2024 Tychy
06-07/11/2024 Warszawa
12-13/12/2024 Gdynia

142 SEN – Lider zespołu sensorycznego – wymagania, zadania, problemy.

SZKOLENIE
„LIDER ZESPOŁU SENSORYCZNEGO – WYMAGANIA, ZADANIA, PROBLEMY”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 142 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania oraz nadzorowania funkcjonowania pracowni sensorycznej. Przedstawione zostaną zasady naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego, metody stosowane
w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie pracowni sensorycznych, pracowników laboratoriów zakładowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości
w laboratoriach

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
2. Zapewnienie wiarygodności metod badawczych: zespół oceniający, laboratorium sensoryczne, wybór metody badawczej.
3. Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) – wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
4. Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen.
5. Metody stosowane w badaniach sensorycznych – metody określania wartości progowych, metody skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
6. Zasady Dobrej Praktyki w badaniach sensorycznych.
7. Akredytacja laboratorium jako potwierdzenie kompetencji kierownictwa i personelu.
8. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe.
9. Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Zbigniew Oczadły – Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności). Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych. Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP. Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

TERMINY:
07.03.2024 – szkolenie on-line
17.06.2024 – szkolenie on-line
21.10.2024 – szkolenie on-line

21/10/2024 On-Line

233 SEN – Analiza danych z badań sensorycznych.

SZKOLENIE
„ANALIZA DANYCH Z BADAŃ SENSORYCZNYCH”

WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 233 SEN

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi badaniami stosowanymi w analizie sensorycznej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób analizować wyniki badań sensorycznych i wykorzystywać je w kontroli jakości, doskonaleniu oraz wdrażaniu nowych produktów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności pracowników laboratorium, kontroli jakości, działu technologii, marketingu i R&D, pracowników produkcji, jak również osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze badań sensorycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rodzaje badań sensorycznych.
2. Specyfika danych z badań sensorycznych – możliwości i ograniczenia.
3. Analiza danych z badania a monitoring zespołu sensorycznego.
4. Statystyczne metody analizy danych w przykładach.
5. Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Daniel Mrulewicz – Ekspert ds. badań sensorycznych, od kilkunastu lat wspiera producentów i dystrybutorów w kontroli jakości i rozwoju produktów z zastosowaniem metod analizy sensorycznej oraz badań konsumenckich. Posiada bogate doświadczenie jako trener i konsultant w obszarze badań sensorycznych i konsumenckiej ocenie produktów. Współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w obszarze analizy sensorycznej oraz jest audytorem technicznym w obszarze analizy sensorycznej. Był odpowiedzialny za projekt pierwszej w Polsce akredytacji badań konsumenckich oraz opracowuje i wdraża metody badawcze z zastosowaniem metod analizy sensorycznej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 4 godzin

TERMINY:
14.03.2024 – szkolenie on-line
10.10.2024 – szkolenie on-line

10/10/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz sensorycznych zł (szkolenie on-line i warsztaty)

Cena: 2 589,30 PLN + VAT

Zapisz się
KOMPETENCJE W LABORATORIUM ANALITYCZNYM

43 LAB – Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Przygotowanie jednostki badawczej do wdrożenia i certyfikacji.

SZKOLENIE
„DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA W TEORII I PRAKTYCE.
PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI BADAWCZEJ DO WDROŻENIA I CERTYFIKACJI”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 43 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych
do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu laboratoriów badawczych różnych dziedzin.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje ogólne
2. Aktualne wymagania prawne.
3. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personel Badawczego.
4. Program Zapewnienia Jakości i Personel Zapewnienia Jakości
5. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej.
• Pomieszczenia
• Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
• Systemy badawcze
• Materiały badane i odniesienia
6. Dokumentacja badawcza:
• Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
• Plan badania
• Prowadzenie badania
• Sprawozdanie z badania
7. Archiwizacja
8. Przygotowanie jednostki badawczej do kontroli i weryfikacji (inspekcji)
9. Pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, prowadzeniu badań, szkoleń oraz doradztwa technicznego.
Absolwentka Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemów jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą polsko-francuskiej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych. Opracowała i wdrożyła system Dobrych Praktyk Laboratoryjnych oraz ISO 17025 w jednym z największych centrów badawczych w Polsce. Kierownik zespołu współpracującego z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) w zakresie weryfikacji nowych norm badawczych.

TERMINY:
24.05.2024 – szkolenie on-line
23.10.2024 – szkolenie on-line

23/10/2024 On-Line

98 LAB – Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania.

SZKOLENIE
„NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W ORGANIZACJI I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KRÓTKIE FILMY POKAZOWE

TRYB SZKOLENIA: HYBRYDA – ON-LINE / STACJONARNE
SYMBOL: 98 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami metrologicznymi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych i kontroli jakości zajmujących się nadzorem nad posiadanym wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem metrologii.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej.
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 – Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego.
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium.
6. Podział wyposażenia.
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne.
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami – dokument ILAC-G24:2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi.
9. Program wzorcowań.
10. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki zawarte w świadectwie wzorcowania.
11. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.

Ćwiczenia:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
3. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Anna Szeliga – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych: bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania oraz MBA. Wieloletnie doświadczenie w laboratorium pozostałości pestycydów oraz badania zanieczyszczeń żywności, jako ekspert wykonujących analizy i wdrażający metody badawcze oraz jako osoba zarządzająca.

TERMINY:
31.01.2024 – szkolenie on-line
30.04.2024 szkolenie on-line
23.10.2024 – szkolenie on-line

23/10/2024 On-Line

90 LAB – Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne.

SZKOLENIE
„WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH I SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE I INSTRUMENTALNE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 90 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane
z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji:
• wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
• dokumenty walidacyjne,
• uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Celowość walidacji i korzyści z niej wynikające:
• po co walidować?
• kiedy występuje konieczność walidacji?
• korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena):
• podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami
a możliwościami,
• plan walidacji,
• ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia:
• zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
• dokładność,
• odtwarzalność,
• stosowanie wybranych testów statystycznych,
• raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników:
• budżet niepewności
• wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności.
7. Wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025.
8. Badania biegłości analitycznej w procesie walidacji.
9. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
Ekspert ds. analiz Pracownia Spektrometrii J.S. Hamilton Poland.

TERMINY:
13.03.2024 – szkolenie on-line
20.11.2024 – szkolenie on-line

20/11/2024 On-Line

176 LAB – Szkolenie doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

SZKOLENIE
„SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA AUDYTORÓW OCENIAJĄCYCH LABORATORIA
W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, ĆWICZENIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 176 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:
• interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• zasady formułowania niezgodności
• zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych, jak i początkujących.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie.
2. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań.
3. Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000).
4. Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018).
5. Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów.
6. Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności.
7. Podsumowanie szkolenia, pytania.
Ćwiczenia realizowane z wykładami:
• Doskonalenie formułowania niezgodności
• Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania
• Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie
• Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
04.06.2024 – szkolenie on-line

Brak dostępnych terminów

177 LAB – Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej.

SZKOLENIE
„SPÓJNOŚĆ POMIAROWA W PRAKTYCE ANALITYCZNEJ”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

TRYB SZKOLENIA: ON-LINE
SYMBOL: 177 LAB

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Na szkoleniu omawiane są zagadnienia związane ze spójnością pomiarową w badaniach analitycznych, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz DA–06 (PCA). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami metrologicznymi i ich znaczeniu w analityce. Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie pojęć takich jak spójność pomiarowa, wzorcowanie, materiały odniesienia oraz poznają praktyczne znaczenie tych pojęć w analityce.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów analitycznych, kadry kierowniczej, jak i dla technicznego personelu laboratorium, który nadzoruje i wykonuje badania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ISO Guide 99 – podstawowe definicje / pojęcia dotyczące metrologii i spójności pomiarowej w analityce:
• pomiar
• badanie
• spójność pomiarowa
• wzorcowanie, kalibracja
• wzorcowanie w badaniach analitycznych: wzorcowania wewnętrzne (DA-06): wzorcowania „lepsze” i „gorsze”
• sprawdzenie, weryfikacja
• wzorzec, materiał odniesienia
2. Wzorcowania w laboratoriach wzorcujących i świadectwa wzorcowania w analityce, znaczenie i wykorzystanie.
3. Nadzorowanie wyposażenia: przyrządy do pomiaru objętości, wybór, sprawdzenia, wzorcowania.
4. Wymagania DA-06 w analityce:
• hierarchia: wzorce, wzorcowania i materiały odniesienia
5. Materiały odniesienia – definicje, znaczenie i wykorzystanie w praktyce.
6. Przykłady w analityce: pomiar spektrofotometryczny, pomiar pH, metody wagowe, miareczkowe.
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

TRENER:
– absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny
– audytor wiodący, techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze (1998 – 2018)
– specjalność zawodowa – analiza chemiczna, praca od 1980 roku z laboratoriach analitycznych
– audytor – udział w kilkuset auditach w laboratoriach badawczych w roli audytora wiodącego lub audytora technicznego
– wykładowca trener z zakresu systemu zarządzania w laboratorium oraz kompetencji technicznych
– zorganizowanie, uruchomienie laboratorium analitycznego w Instytut Włókiennictwa oraz opracowanie i wdrożenie
metod badań w zakresie analizy śladów metali i związków organicznych (m. in. pestycydy, związki lotne)
– kierowanie Laboratorium Badań Ekologii Wyrobów Włókienniczych – Instytut Włókiennictwa od 1994 roku
– badania analityczne wody, ścieków, produktów konsumenckich oraz środowiska pracy
– doradztwo w zakresie wdrażania systemu zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 17025

TERMINY:
03.09.2024 – szkolenie on-line

03/09/2024 On-Line

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych (SZKOLENIA ON-LINE)

Cena: 2 949,30 PLN + VAT

Zapisz się