Badania techniczne i środowiska pracy

Badania natężenia oświetlenia

  • Badania oświetlenia elektrycznego miejsc pracy we wnętrzach i na zewnątrz
  • Badania oświetlenia awaryjnego

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia.