JS HAMILTON

BADANIA ŻYWNOŚCI I PASZ
 

Mleko i jego przetwory

mleczne

 
Laboratoria J.S. Hamilton Poland S.A. oferują kompleksowe badania laboratoryjne żywności w tym mleka i przetworów mlecznych, które obejmują zarówno badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne jak i organoleptyczne. Nasza oferta skierowana jest do producentów oraz dystrybutorów mleka i przetworów mlecznych.


Od 2009 roku częścią sieci laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A. jest laboratorium J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o.o., funkcjonujące wcześniej pod nazwą Laboratorium Higieny Żywności „Mazowsze” Sp. z o.o..

Oferta J.S. Hamilton Mazowsze obejmuje min. badania mleka surowego w następujących kierunkach:
 • ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych
 • liczba komórek somatycznych
 • zawartość białka, laktozy, tłuszczu, suchej masy
 • punkt zamarzania i/lub procentowa zawartość wody
 • antybiotyki i inne substancje hamujące
Gwarantujemy:
 
 • szeroki wachlarz akredytowanych analiz
 • odbiór i pobór próbek
 • kilkudniowe terminy realizacji
 • konkurencyjne ceny
 • profesjonalne doradztwo

 

OFERTA BADAŃ

Badania mikrobiologiczne:

 • bakterie tlenowe mezofilne – metoda klasyczna
 • bakterie tlenowe mezofilne – metoda NPL, system Tempo (wynik już po 48h)
 • bakterie kwaszące typu mlekowego
 • Escherichia coli – metoda klasyczna
 • Escherichia coli – metoda NPL, system Tempo (wynik już po 24h)
 • bakterie z grupy coli – metoda klasyczna
 • bakterie z grupy coli – metoda NPL, system Tempo (wynik już po 24h)
 • Enterobacteriaceae – metoda klasyczna
 • Enterobacteriaceae – metoda NPL, system Tempo (wynik już po 24h)
 • Enterobacter sakazaki
 • Enterokoki kałowe
 • gronkowce koagulazo-dodatnie
 • drożdże i pleśnie
 • Listeria monocytogenes – metoda klasyczna
 • Listeria monocytogenes – metoda z wykorzystaniem techniki PCR (wynik już po 48h)
 • Salmonella spp. – metoda klasyczna
 • Salmonella spp. – metoda z wykorzystaniem techniki PCR (wynik już po 24h)
 • Campylobacter
 • Enterotoksyna gronkowcowa

Badania fizykochemiczne:

 • Białko
 • Tłuszcz
 • Sucha masa (woda)
 • Sucha masa beztłuszczowa
 • Popiół ogólny
 • Sól
 • Kwasowość
 • Kwas mlekowy i mleczany
 • pH
 • Azotany i azotyny
 • Cukry ogółem
 • Laktoza
 • Zawartość serwatki podpuszczkowej
 • WPNI
 • Cząstki przypalone
 • Radiacja
 • Metale ciężkie: Pb, Cd, As, Hg
 • Składniki mineralne: Ca, Na, K, Mg, Fe itd.
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 • Melamina
 • Aminokwasy - profil
 • Dioksyny, furany i PCB o właściwościach podobnych do dioksyn oraz PCB o właściwościach niepodobnych do dioksyn
 • Konserwanty: kwas sorbowy i jego sole w przeliczeniu na kwas sorbowy oraz kwas benzoesowy i jego sole w przeliczeniu na kwas benzoesowy
 • Mykotoksyny: Aflatoksyna M1
 • Skład kwasów tłuszczowych w tym suma nasyconych (SAFA), jednonienasyconych (MUFA), wielonienasyconych (PUFA) kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans, kwasy omega-3 i omega-6
 • Sterole w tym cholesterol
 • Zafałszowania tłuszczu mlecznego tłuszczami obcymi
 • Witaminy: A, D, E, K, C oraz witaminy z grupy B
 • Pozostałości pestycydów
 • Obecność i identyfikacja GMO
 • Alergeny – obecność i zawartość
 • Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących – test Delvotest SP
 • Wartość odżywcza GDA I grupa (białko, tłuszcz, węglowodany, wartość energetyczna)
 • Wartość odżywcza GDA II grupa (GDA I grupa + kwasy tłuszczowe, cukry ogółem i sód)

 

Prócz powyższych analiz proponujemy także takie badania jak:

 • ocena sensoryczna - produkty o wysokiej jakości sensorycznej, które są najbardziej akceptowane przez konsumentów zapewniają rynkowy sukces i zyskowność podejmowanych działań. Wyniki badań sensorycznych mogą być wykorzystywane m.in. przy kontroli jakości, opracowywaniu nowych produktów oraz modyfikowaniu produktów już istniejących, jak również dokonywaniu wyboru dostawcy, na podstawie jakości sensorycznej proponowanych przez niego produktów. Do najczęściej stosowanych przez nas metod należą:
- metoda opisowa
- metoda różnicowa
- metoda z zastosowaniem skal i kategorii
- ilościowa analiza opisowa
- analiza życia produktu
 

 

FORMULARZ ZLECENIA


 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca