Badania opakowań i produktów non-food

Materiały do kontaktu z żywnością

Laboratorium J.S. Hamilton oferuje kompleksową usługę obejmującą szkolenia i akredytowane badania laboratoryjne wynikające z Rozporządzenia WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Oferta dotyczy najbardziej popularnych grup materiałowych:

 

Badania wyrobów z tworzywa sztucznych:

 • Analiza sensoryczna
 • Migracja globalna
 • Migracja specyficzna
 • Zawartość metali ciężkich
 • Zawartość ftalanów, bisfenolu A i olejów mineralnych
 • Badania przenikalności gazów
 • Badania czystości mikrobiologicznej

 

Badania wyrobów z papieru i tektury:

 • Analiza sensoryczna
 • Migracja globalna
 • Zawartość metali ciężkich
 • Badania na zgodność z zaleceniem XXXVI BFR
 • Badania na zgodność z Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles for Food Contact, Issue 2 September 2012
 • Badanie zawartości olejów mineralnych
 • Badania czystości mikrobiologicznej

 

Badania wyrobów z metali i stopów:

 • Analiza sensoryczna
 • Badanie na zgodność z „Metals and alloys used in food contact materials and articles A practical guide for manufacturers and regulators” issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare / Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB) 1st Edition, 2013.
 • Badania czystości mikrobiologicznej

 

Badanie wyrobów z silikonu i gumy:

 • Analiza sensoryczna
 • Migracja globalna
 • Zawartość metali ciężkich
 • Badania czystości mikrobiologicznej

 

Badanie szkle i ceramice:

 • Badanie migracji kadmu i ołowiu
 • Badania czystości mikrobiologicznej